1. Definicja funkcji. Określanie funkcji za pomocą opisu słownego i tabeli.
  2. Określanie funkcji za pomocą wzoru i wykresu
  3. Funkcja - podstawowe pojęcia. Odczytywanie wartości z wykresu.
  4. Przekszatałcanie wykresu funkcji y=f(x)
  5. Przekształcanie wykresu funkcji y=f(x) c.d.