1. Definicja funkcji. Określanie funkcji za pomocą opisu słownego i tabeli.
  2. Określanie funkcji za pomocą wzoru i wykresu
  3. Funkcja - podstawowe pojęcia. Odczytywanie wartości z wykresu.
  4. Przekszatałcanie wykresu funkcji y=f(x)
  5. Przekształcanie wykresu funkcji y=f(x) c.d.

Zadanie 1

Zaznacz prawdziwe zdanie. Funkcją jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Wyznacz

a) dziedzinę

b) zbiór wartości

c) miejsca zerowe

funkcji przedstawionej na poniższym rysunku.

Zobacz rozwiązanie