1. Graniastosłup
  2. Ostrosłup
  3. Czworościan
  4. Walec
  5. Stożek
  6. Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych
  7. Kula