1. Graniastosłup
  2. Prostopadłościan
  3. Sześcian
  4. Ostrosłup
  5. Czworościan
  6. Walec
  7. Stożek
  8. Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych
  9. Przekroje ostrosłupów.
  10. Przekroje graniastosłupów.
  11. Kula