Drukuj

Histogram liczebności.

Definicja: Liczebność występowania wartości.

Liczbę n_i danych przyjmujących tę samą wartość x_i zmiennej X nazywamy liczebnością tej wartości zmiennej.

 

Przykład 1

W pewnej klasie uczniowie otrzymali następujące oceny ze sprawdzianu z matematyki

3, 4, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 5, 3, 5

 

Powyższe zestawienie jest mało czytelne. Policzymy, ile ocen każdego rodzaju w nim występuje:

x_1 = 2 \quad n_1 = 1 jest jedna dwójka

x_2 = 3 \quad n_2 = 3 są trzy trójki

x_3 = 4 \quad n_3 = 3 są trzy czwórki

x_4 = 5 \quad n_4 = 4 są cztery piątki

 

Otrzymamy zestawienie nowego typu, które można wpisać do tabeli rozkładu liczebności (tabela liczebności):

 

x_i 2 3 4 5
n_i 1 3 3 4

 

Tego typu dane dobrze jest zaprezentować graficznie.

Histogram liczebności (histogram) to wykres, w którym na osi poziomej odkładamy kolejne dane. Na osi pionowej odkładamy liczebności poszczególnych danych. Każdej danej przyporządkowany jest słupek o stałej szerokości oraz o wysokości równej liczebności tej danej.

Histogram dla rozważanego przykładu wygląda tak:Zadanie 1


 

Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramie częstości.

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz