Wybierz dział:

Zadanie 85

W zbiorze R określamy działanie „o”. Zbadaj, czy jest ono wykonalne w tym zbiorze, czy jest przemienne, łączne, czy ma element neutralny i odwrotny, jeżeli:
a) a o b = 2a + 2b
b) a o b = a + b − 2
c) a o b = a +2b
d) a o b = 0,5(a + b)
e) a o b = (ab):3
Prosiłbym przy okazji o wyjaśnienie tematu działań w zbiorze (to znaczy jego podstaw)

Zadanie 84 (rozwiązane)

ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3

Zadanie 83 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg geometryczny mając dane : a5=1 i a8=/frac{1}{8}

Zadanie 82 (rozwiązane)

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 12, a suma s9 jest równa 378. wyznacz ten ciąg.

Zadanie 81 (rozwiązane)

78+89*9(78*78)

Zadanie 80

k: y= -3/4

Zadanie 79 (rozwiązane)

wykaż,że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb podzielnych przez 3 jest podzielna przez 9.

Zadanie 78 (rozwiązane)

2. Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=¼ x2-½ x +c.
a) Oblicz wartość współczynnika c wiedząc , że do wykresu funkcji należy punkt c (2,0).
b) Sprowadź trójmian kwadratowy do postaci kanonicznej i narysuj jego wykres.
c) Podaj zbiór wartości funkcji.

( x do potęgi drugiej)

Zadanie 77 (rozwiązane)

1. Dana jest funkcja kwadratowa f(x)= - ½ x2 + bx + 2.
a) Wyznacz wartość współczynnika b wiedząc , że do wykresu funkcji należy punkt B(2,3),
b) Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli,
c) Podaj największy zbiór , w którym funkcja jest malejąca.

(x do potęgi drugiej )

Zadanie 76 (rozwiązane)

suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 149.wyznacz te liczby.

Zadanie 75 (rozwiązane)

Cena lodówki została obniżona o 7% i lodówka kosztuje obecnie 930 zł. Jaka była cena lodówki przed obniżką??

Zadanie 74 (rozwiązane)

\cfrac{3\sqrt{2} - 4}{\sqrt{3}+5}=

Zadanie 73

Zbadaj liczbę rozwiązań równania ze względu na wartość parametru m (m należy do zbioru liczb R). Napisz wzór i narysuj wykres funkcji y=g(m), która każdej wartości parametru m przyporządkowuje liczbę rozwiązań równania:
a) (m - 5) x^2 - 4mx + m - 2 =0
b) (2m - 3) x^2 + 4mx + m - 1 =0

Zadanie 72 (rozwiązane)

2x-4<9

Zadanie 71 (rozwiązane)

(5/2) + ( 5/3) = (6/3)
kreska pionowa to jak w ułamku. jak to sie liczyło , prosze o pomoc

Zadanie 70 (rozwiązane)

Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne x, y spełniają podane formy zdaniowe:

p(x , y): x - 2y = -3 i 2x+y =4
q(x, y): 2x + y = 2 i3x- 2y=17

bardzo proszę o rozwiązanie.

Zadanie 69 (rozwiązane)

Liczbę 5,3 razy 10^{-5} można zapisać w postaci:

Zadanie 68 (rozwiązane)

wiadomo, że log_{9}7 =a. Oblicz log_{7}81.

Zadanie 66 (rozwiązane)

w prostopadłościanie długości krawędzi zostają w stosunku 1:2:3.pole całkowite wynosi 88 centymetry kwadratowe.oblicz objętość.

Zadanie 65 (rozwiązane)

Kupiono 5 zeszytów i 2 długopisy. Ile kosztuje zeszyt, a ile długopis jeżeli wiadomo, że zeszyt jest o 90 groszy droższy, a łącznie zapłacono 15 zł.

Zadanie 64 (rozwiązane)

1.44. Wykaż, że dla dowolnych zbiorów A oraz B prawdziwe są równości:

(A u B)` = A`n B`

(A n B)` = A` u B`

gdzie:

u - suma

n- część wspólna

`- prim

Zadanie 63

1.32. Czy zbiory A i B sąrówne? Uzasadnij odpowiedz:

A= zb. pusty, B={zb. pusty}

A= zb pusty B={zb pusty, {zb. pusty}}.

Zadanie 62 (rozwiązane)

1.48. Jaki jest związek między zbiorami A i B jeśli:

AuB=A
AnB=A
(AuB) jest podzbiorem B
AuB= AnB
A jest podzbiorem (A-B)
A jest podzbiorem (AnB)-B

gdzie:
u- suma
n- czesc wspolna

Zadanie 61 (rozwiązane)

W klasie Ib jest 34 uczniów wsród których 24 umie jeździc na rowerze 16 umie pływac 10 umie jezdzic na nartach w tej liczbie 12 umie pływac i jezdzic na rowerze 5 umie jezdzic na rowerze i na nartach 3 umie plywac i jezdzic na nartach 2osoby w 1b uprawiają wszystkie wymienione dyscypliny sportowe. a)ile osób w klasie Ib nie uprawia zadnej dyscypliny sportowej?? b)ile osób umie tylko jezdzic na rowerze?? c)ile osób umie tylko pływac i jezdzic na nartach???

Zadanie 60 (rozwiązane)

W klasie jest 36 uczniów, wśród których: 26 zna angielski, 23 zna francuski i 24 zna rosyjski. Czy w klasie jest uczeń, który zna wszystkie 3 języki?