Wybierz dział:

Zadanie 69 (rozwiązane)

Liczbę 5,3 razy 10^{-5} można zapisać w postaci:

Zadanie 68 (rozwiązane)

wiadomo, że log_{9}7 =a. Oblicz log_{7}81.

Zadanie 66 (rozwiązane)

w prostopadłościanie długości krawędzi zostają w stosunku 1:2:3.pole całkowite wynosi 88 centymetry kwadratowe.oblicz objętość.

Zadanie 65 (rozwiązane)

Kupiono 5 zeszytów i 2 długopisy. Ile kosztuje zeszyt, a ile długopis jeżeli wiadomo, że zeszyt jest o 90 groszy droższy, a łącznie zapłacono 15 zł.

Zadanie 64 (rozwiązane)

1.44. Wykaż, że dla dowolnych zbiorów A oraz B prawdziwe są równości:

(A u B)` = A`n B`

(A n B)` = A` u B`

gdzie:

u - suma

n- część wspólna

`- prim

Zadanie 63

1.32. Czy zbiory A i B sąrówne? Uzasadnij odpowiedz:

A= zb. pusty, B={zb. pusty}

A= zb pusty B={zb pusty, {zb. pusty}}.

Zadanie 62 (rozwiązane)

1.48. Jaki jest związek między zbiorami A i B jeśli:

AuB=A
AnB=A
(AuB) jest podzbiorem B
AuB= AnB
A jest podzbiorem (A-B)
A jest podzbiorem (AnB)-B

gdzie:
u- suma
n- czesc wspolna

Zadanie 61 (rozwiązane)

W klasie Ib jest 34 uczniów wsród których 24 umie jeździc na rowerze 16 umie pływac 10 umie jezdzic na nartach w tej liczbie 12 umie pływac i jezdzic na rowerze 5 umie jezdzic na rowerze i na nartach 3 umie plywac i jezdzic na nartach 2osoby w 1b uprawiają wszystkie wymienione dyscypliny sportowe. a)ile osób w klasie Ib nie uprawia zadnej dyscypliny sportowej?? b)ile osób umie tylko jezdzic na rowerze?? c)ile osób umie tylko pływac i jezdzic na nartach???

Zadanie 60 (rozwiązane)

W klasie jest 36 uczniów, wśród których: 26 zna angielski, 23 zna francuski i 24 zna rosyjski. Czy w klasie jest uczeń, który zna wszystkie 3 języki?

Zadanie 59 (rozwiązane)

1.49. Na parkingu mającym 35 miejsc stoi 27 niebieskich samochodów, 15 opli i wszystkie miejsca są zajęte. Ile niebieskich opli stoi na parkingu?

Zadanie 58 (rozwiązane)

1.37. Wyznacz zbiory AuB DnA C-B B-D, (AuC)-B, D-(AnC) jeśli:
A={x:x^2-4=0} B={x:x^2-10x+25=0}, C={x:|x|=5}, D={x:xEN i x|6}

u- suma
n- część wspólna
E- należy
^2- potęga druga
proszę o wyjaśnienie: co oznacze na końcu jedna kreska po iksie - x|6}

Zadanie 57 (rozwiązane)

Na modelu prostopadłościanu wskaż pary prostych zawierających krawędzie prostopadłościanu;
1)przecinających się
2)przecinających sie pod kontem prostym
3)równoległych
4)skośnych
5)prostopadłych skośnych

Zadanie 56 (rozwiązane)

Pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych.
Obliczyć:

-21 \sqrt(-3)21

3\0

3\sqrt -1000000

3\sqrt -0,008

3\sqrt -0,125

Zadanie 54 (rozwiązane)

Która prosta jest prostopadła do prostej o równaniu 3x-2y+9=0?
a)3x-2y+4=0
b)2x-3y+9=0
c)2x+3y+9=0
d)-1/3x-2y+6=0

Zadanie 53 (rozwiązane)

Okrąg o równaniu (x-5)²+y²=25
a)jest styczny do osi y
b)jest styczny do obu osi układu wspórzędnych
c)jest styczny do osi x
d)nie jest styczny do rzadnej osi układu wspórzędnych

Zadanie 52 (rozwiązane)

oblicz 15% kwot5y320zł
jaki procent masy 6g jajka stanowi 18gporcja ryżu
jaka porcja ryżu zawiera 0,51g tłuszczu?

Zadanie 51 (rozwiązane)

\sqrt(2001^2+2001^2*2002^2+2002^2)

Zadanie 50 (rozwiązane)

antykwariat zakupił dwa przedmioty za 2050zł, a na ich sprzedaży zyskał 30% tej kwoty. Za ile złotych zakupił antykwariat każdy z tych przedmiotów, jeżeli pierwszy dał 33,2 % zysku, a drugi 25% zysku?

Zadanie 49 (rozwiązane)

kolejka górska wznosi sie pod kątem 45 stopni do poziomu pokonując trasę 1000 metrów . Na jakiej wysokości znajduję się stacja końcowa tej kolejki jeżeli jej stacja początkowa leży na wysokości 1600 metrów n.p.m . Wynik podaj z dokładnością do 1 metra

Zadanie 48 (rozwiązane)

oblicz pole powierzchni całkowitej i objętosc graniastosłupa prawidłowego przedstawionego na rysunku :

Zadanie 47 (rozwiązane)

obliczyć (3+3)*(3*3-3*2)=

Zadanie 46 (rozwiązane)

oblicz objętość walca
h-4m
r-12,5

Zadanie 45 (rozwiązane)

10000x^2 * (5^-3 y)^2 / 25 (x^-1 / y)^-3 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 44 (rozwiązane)

100000x^3 * (10y)^-4 / 0,1x^-1 y^-1 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 43

1-[tex]\sqrt{10}[\tex]-[tex]\sqrt{3}[\tex]-[tex]\frac{1+[tex]\sqrt{2}[\tex]}{2-[tex]\sqrt{5}[\tex]}