Wybierz dział:

Zadanie 54 (rozwiązane)

Która prosta jest prostopadła do prostej o równaniu 3x-2y+9=0?
a)3x-2y+4=0
b)2x-3y+9=0
c)2x+3y+9=0
d)-1/3x-2y+6=0

Zadanie 53 (rozwiązane)

Okrąg o równaniu (x-5)²+y²=25
a)jest styczny do osi y
b)jest styczny do obu osi układu wspórzędnych
c)jest styczny do osi x
d)nie jest styczny do rzadnej osi układu wspórzędnych

Zadanie 52 (rozwiązane)

oblicz 15% kwot5y320zł
jaki procent masy 6g jajka stanowi 18gporcja ryżu
jaka porcja ryżu zawiera 0,51g tłuszczu?

Zadanie 51 (rozwiązane)

\sqrt(2001^2+2001^2*2002^2+2002^2)

Zadanie 50 (rozwiązane)

antykwariat zakupił dwa przedmioty za 2050zł, a na ich sprzedaży zyskał 30% tej kwoty. Za ile złotych zakupił antykwariat każdy z tych przedmiotów, jeżeli pierwszy dał 33,2 % zysku, a drugi 25% zysku?

Zadanie 49 (rozwiązane)

kolejka górska wznosi sie pod kątem 45 stopni do poziomu pokonując trasę 1000 metrów . Na jakiej wysokości znajduję się stacja końcowa tej kolejki jeżeli jej stacja początkowa leży na wysokości 1600 metrów n.p.m . Wynik podaj z dokładnością do 1 metra

Zadanie 48 (rozwiązane)

oblicz pole powierzchni całkowitej i objętosc graniastosłupa prawidłowego przedstawionego na rysunku :

Zadanie 47 (rozwiązane)

obliczyć (3+3)*(3*3-3*2)=

Zadanie 46 (rozwiązane)

oblicz objętość walca
h-4m
r-12,5

Zadanie 45 (rozwiązane)

10000x^2 * (5^-3 y)^2 / 25 (x^-1 / y)^-3 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 44 (rozwiązane)

100000x^3 * (10y)^-4 / 0,1x^-1 y^-1 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 43

1-[tex]\sqrt{10}[\tex]-[tex]\sqrt{3}[\tex]-[tex]\frac{1+[tex]\sqrt{2}[\tex]}{2-[tex]\sqrt{5}[\tex]}

Zadanie 40 (rozwiązane)

Zad.1. Liczba przeciwna do liczby (5-3)(4-1) to:

Zadanie 39 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy długości 4 cm oraz wysokości ostrosłupa równej 12 cm oblicz kąty nachylenia:
a) krawędzi bocznej do podstawy
b) ściany bocznej do podstawy

Zadanie 38 (rozwiązane)

1.Suma pól dwóch prostokątów podobnych w skali 1:3 wynosi 360cm(kwadratowych). Oblicz pola tych prostokątów.

2.Pole prostokata ABCD wynosi 20cm(kwadratowych), natomiast pole prostokąta podobnego A'B'C'D' -125cm(kwadratowych). Wiedząc, że jeden z boków prostokąta A'B'C'D' ma długość 10cm, oblicz długości boków i obwodów obu prostokątów.

3.Stosunek obwodów dwóch kwadratów jest równy 3. Oblicz pole każdego kwadratu, jeżeli suma tych pól wynosi 100cm(kwadratowych).

4.Stosunek boków dwóch kwadratów jest równy dwie trzecie. Oblicz bok każdego kwadratu, jeżeli pole mniejszego kwadratu wynosi 16cm(kwadratowych).

Zadanie 36 (rozwiązane)

jak rozwiązać zadanie o następującej treści:

Komórka plastra miodu ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,którego krawędź podstawy ma 4mm, a wysokość 10mm. Ile miodu mieści się w takiej jednej komórce? Ile takich komórek musi opróżnić pszczelarz, aby otrzymać 250ml miodu? Wynik zaokrąglij do pełnych dziesiątek (1cm sześcienny = 1ml)

Zadanie 35 (rozwiązane)

(5x-7y)^{2}
(\frac{1}{2}a+b)
4a^{2}-81
(x^2-3)^{2}
(2a^{2}b+3c)^{2}

Zadanie 34 (rozwiązane)

Jaką jednakową liczbę należy dodać do każdej z liczb 1, 10, 46, aby otrzymane sumy utworzyły ciąg geometryczny?

Zadanie 33 (rozwiązane)

Między liczby 12 i 2916 wstaw cztery liczby tak, by wyraz z podanymi liczbami tworzyły ciąg geometryczny.

Zadanie 32 (rozwiązane)

Adam zapłacił za zakupy i otrzymał 1.15 zł reszty. Wiadomo że kasjerka dysponowała tylko monetami jednozłotowymi , dziesięciogroszowymi i jednogroszowymi. Ustal na ile sposobów kasjerka mogła wydać adamowi resztę.

Zadanie 31 (rozwiązane)

ania kupiła 3,3 kg cukierków. 4/9 kupionych cukierków miało nadzienie owocowe, 2/5 pozostałych było miętowych. resztę stanowiły cukierki czekoladowe. ile kilogramów cukierków czekoladowych kupila ania?

Zadanie 30 (rozwiązane)

oblicz obwód rąbu o przekątnych długości 10 cm i 24 cm

Zadanie 29 (rozwiązane)

24x3-10x2-3x+1
----------------------- mniejsze lub równe 0
x2+x-12

Zadanie 28

1. f(x)= 2x^2-1
______
ax+3

wyznacz a, dla którego dziedzina funkcji jest zbiór D=( - niesk, 6) U (6, + niesk)


2.Podaj wzór funkcji, której dziedziną jest zbiór D= R-{0} i która ma cztery miejsca zerowe: -2 -1 1 2

Zadanie 27 (rozwiązane)

swiatlo pokonuje odleglosc miedzy sloncem a ziemia srednio w ciagu 8,53minuty. w tabelce podano ile razy niz ziemia znajduja sie od slonca niektore inne planety. oszacuj ile czasu zajmie swiatlu slonecznemu dotarcie do tych planet . saturn 9,55475
uran 19,2181
neptun 30,1096
pluton 39,518
uwaga srednia odleglosc miedzy sloncem a ziemia nazywana jest jednostka astronomiczna zatem mozna powiedziec ze w 2 kolumnie tzn uran podano odleglosci planet od slonca w jednostkach astronomicznych