Wybierz dział:

Zadanie 48 (rozwiązane)

oblicz pole powierzchni całkowitej i objętosc graniastosłupa prawidłowego przedstawionego na rysunku :

Zadanie 47 (rozwiązane)

obliczyć (3+3)*(3*3-3*2)=

Zadanie 46 (rozwiązane)

oblicz objętość walca
h-4m
r-12,5

Zadanie 45 (rozwiązane)

10000x^2 * (5^-3 y)^2 / 25 (x^-1 / y)^-3 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 44 (rozwiązane)

100000x^3 * (10y)^-4 / 0,1x^-1 y^-1 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 43

1-[tex]\sqrt{10}[\tex]-[tex]\sqrt{3}[\tex]-[tex]\frac{1+[tex]\sqrt{2}[\tex]}{2-[tex]\sqrt{5}[\tex]}

Zadanie 40 (rozwiązane)

Zad.1. Liczba przeciwna do liczby (5-3)(4-1) to:

Zadanie 39 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy długości 4 cm oraz wysokości ostrosłupa równej 12 cm oblicz kąty nachylenia:
a) krawędzi bocznej do podstawy
b) ściany bocznej do podstawy

Zadanie 38 (rozwiązane)

1.Suma pól dwóch prostokątów podobnych w skali 1:3 wynosi 360cm(kwadratowych). Oblicz pola tych prostokątów.

2.Pole prostokata ABCD wynosi 20cm(kwadratowych), natomiast pole prostokąta podobnego A'B'C'D' -125cm(kwadratowych). Wiedząc, że jeden z boków prostokąta A'B'C'D' ma długość 10cm, oblicz długości boków i obwodów obu prostokątów.

3.Stosunek obwodów dwóch kwadratów jest równy 3. Oblicz pole każdego kwadratu, jeżeli suma tych pól wynosi 100cm(kwadratowych).

4.Stosunek boków dwóch kwadratów jest równy dwie trzecie. Oblicz bok każdego kwadratu, jeżeli pole mniejszego kwadratu wynosi 16cm(kwadratowych).

Zadanie 36 (rozwiązane)

jak rozwiązać zadanie o następującej treści:

Komórka plastra miodu ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,którego krawędź podstawy ma 4mm, a wysokość 10mm. Ile miodu mieści się w takiej jednej komórce? Ile takich komórek musi opróżnić pszczelarz, aby otrzymać 250ml miodu? Wynik zaokrąglij do pełnych dziesiątek (1cm sześcienny = 1ml)

Zadanie 35 (rozwiązane)

(5x-7y)^{2}
(\frac{1}{2}a+b)
4a^{2}-81
(x^2-3)^{2}
(2a^{2}b+3c)^{2}

Zadanie 34 (rozwiązane)

Jaką jednakową liczbę należy dodać do każdej z liczb 1, 10, 46, aby otrzymane sumy utworzyły ciąg geometryczny?

Zadanie 33 (rozwiązane)

Między liczby 12 i 2916 wstaw cztery liczby tak, by wyraz z podanymi liczbami tworzyły ciąg geometryczny.

Zadanie 32 (rozwiązane)

Adam zapłacił za zakupy i otrzymał 1.15 zł reszty. Wiadomo że kasjerka dysponowała tylko monetami jednozłotowymi , dziesięciogroszowymi i jednogroszowymi. Ustal na ile sposobów kasjerka mogła wydać adamowi resztę.

Zadanie 31 (rozwiązane)

ania kupiła 3,3 kg cukierków. 4/9 kupionych cukierków miało nadzienie owocowe, 2/5 pozostałych było miętowych. resztę stanowiły cukierki czekoladowe. ile kilogramów cukierków czekoladowych kupila ania?

Zadanie 30 (rozwiązane)

oblicz obwód rąbu o przekątnych długości 10 cm i 24 cm

Zadanie 29 (rozwiązane)

24x3-10x2-3x+1
----------------------- mniejsze lub równe 0
x2+x-12

Zadanie 28

1. f(x)= 2x^2-1
______
ax+3

wyznacz a, dla którego dziedzina funkcji jest zbiór D=( - niesk, 6) U (6, + niesk)


2.Podaj wzór funkcji, której dziedziną jest zbiór D= R-{0} i która ma cztery miejsca zerowe: -2 -1 1 2

Zadanie 27 (rozwiązane)

swiatlo pokonuje odleglosc miedzy sloncem a ziemia srednio w ciagu 8,53minuty. w tabelce podano ile razy niz ziemia znajduja sie od slonca niektore inne planety. oszacuj ile czasu zajmie swiatlu slonecznemu dotarcie do tych planet . saturn 9,55475
uran 19,2181
neptun 30,1096
pluton 39,518
uwaga srednia odleglosc miedzy sloncem a ziemia nazywana jest jednostka astronomiczna zatem mozna powiedziec ze w 2 kolumnie tzn uran podano odleglosci planet od slonca w jednostkach astronomicznych

Zadanie 26 (rozwiązane)

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=(x-1)^2 + 5x + 1, gdzie x należy do zbioru R.

a) sprawdz ktora z liczb jest miejscem zerowym funkcji: -2, -1, 3

Zadanie 25 (rozwiązane)

Narysuj wykres funkcji y=f(x).Odczytaj z wykresu zbiór rozwiązać nierówności f(x) jest <_(czyli mniejszy i większy od ) a

Zadanie 23 (rozwiązane)

Jak obliczyć pole równoległoboku o bokach 7 i 15 kąty to 120stopni i 60stopni. Dodaje rysunek pomocniczy

Zadanie 22 (rozwiązane)

Witam w złączniku jest strona z podrecznika i proszę o zrobienia zaznaczonych zadań na czerwono ( zad 9 i 10 )

dziękuje daje 18 punktów !!załącznik musisz pobrać i przybliżyć !

Zadanie 19 (rozwiązane)

Dla jakich wartości x liczby : 3x+1 , 2x-4 , 5x+3 tworzą ( w podanej kolejności) ciąg arytmetyczny?

Zadanie 18 (rozwiązane)

http://imageshack.us/photo/my-images/13/obraz800x533.jpg/