Wybierz dział:

Zadanie 63

1.32. Czy zbiory A i B sąrówne? Uzasadnij odpowiedz:

A= zb. pusty, B={zb. pusty}

A= zb pusty B={zb pusty, {zb. pusty}}.

Zadanie 62 (rozwiązane)

1.48. Jaki jest związek między zbiorami A i B jeśli:

AuB=A
AnB=A
(AuB) jest podzbiorem B
AuB= AnB
A jest podzbiorem (A-B)
A jest podzbiorem (AnB)-B

gdzie:
u- suma
n- czesc wspolna

Zadanie 61 (rozwiązane)

W klasie Ib jest 34 uczniów wsród których 24 umie jeździc na rowerze 16 umie pływac 10 umie jezdzic na nartach w tej liczbie 12 umie pływac i jezdzic na rowerze 5 umie jezdzic na rowerze i na nartach 3 umie plywac i jezdzic na nartach 2osoby w 1b uprawiają wszystkie wymienione dyscypliny sportowe. a)ile osób w klasie Ib nie uprawia zadnej dyscypliny sportowej?? b)ile osób umie tylko jezdzic na rowerze?? c)ile osób umie tylko pływac i jezdzic na nartach???

Zadanie 60 (rozwiązane)

W klasie jest 36 uczniów, wśród których: 26 zna angielski, 23 zna francuski i 24 zna rosyjski. Czy w klasie jest uczeń, który zna wszystkie 3 języki?

Zadanie 59 (rozwiązane)

1.49. Na parkingu mającym 35 miejsc stoi 27 niebieskich samochodów, 15 opli i wszystkie miejsca są zajęte. Ile niebieskich opli stoi na parkingu?

Zadanie 58 (rozwiązane)

1.37. Wyznacz zbiory AuB DnA C-B B-D, (AuC)-B, D-(AnC) jeśli:
A={x:x^2-4=0} B={x:x^2-10x+25=0}, C={x:|x|=5}, D={x:xEN i x|6}

u- suma
n- część wspólna
E- należy
^2- potęga druga
proszę o wyjaśnienie: co oznacze na końcu jedna kreska po iksie - x|6}

Zadanie 57 (rozwiązane)

Na modelu prostopadłościanu wskaż pary prostych zawierających krawędzie prostopadłościanu;
1)przecinających się
2)przecinających sie pod kontem prostym
3)równoległych
4)skośnych
5)prostopadłych skośnych

Zadanie 56 (rozwiązane)

Pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych.
Obliczyć:

-21 \sqrt(-3)21

3\0

3\sqrt -1000000

3\sqrt -0,008

3\sqrt -0,125

Zadanie 54 (rozwiązane)

Która prosta jest prostopadła do prostej o równaniu 3x-2y+9=0?
a)3x-2y+4=0
b)2x-3y+9=0
c)2x+3y+9=0
d)-1/3x-2y+6=0

Zadanie 53 (rozwiązane)

Okrąg o równaniu (x-5)²+y²=25
a)jest styczny do osi y
b)jest styczny do obu osi układu wspórzędnych
c)jest styczny do osi x
d)nie jest styczny do rzadnej osi układu wspórzędnych

Zadanie 52 (rozwiązane)

oblicz 15% kwot5y320zł
jaki procent masy 6g jajka stanowi 18gporcja ryżu
jaka porcja ryżu zawiera 0,51g tłuszczu?

Zadanie 51 (rozwiązane)

\sqrt(2001^2+2001^2*2002^2+2002^2)

Zadanie 50 (rozwiązane)

antykwariat zakupił dwa przedmioty za 2050zł, a na ich sprzedaży zyskał 30% tej kwoty. Za ile złotych zakupił antykwariat każdy z tych przedmiotów, jeżeli pierwszy dał 33,2 % zysku, a drugi 25% zysku?

Zadanie 49 (rozwiązane)

kolejka górska wznosi sie pod kątem 45 stopni do poziomu pokonując trasę 1000 metrów . Na jakiej wysokości znajduję się stacja końcowa tej kolejki jeżeli jej stacja początkowa leży na wysokości 1600 metrów n.p.m . Wynik podaj z dokładnością do 1 metra

Zadanie 48 (rozwiązane)

oblicz pole powierzchni całkowitej i objętosc graniastosłupa prawidłowego przedstawionego na rysunku :

Zadanie 47 (rozwiązane)

obliczyć (3+3)*(3*3-3*2)=

Zadanie 46 (rozwiązane)

oblicz objętość walca
h-4m
r-12,5

Zadanie 45 (rozwiązane)

10000x^2 * (5^-3 y)^2 / 25 (x^-1 / y)^-3 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 44 (rozwiązane)

100000x^3 * (10y)^-4 / 0,1x^-1 y^-1 =
sprowadz do najprostszej postaci

Zadanie 43

1-[tex]\sqrt{10}[\tex]-[tex]\sqrt{3}[\tex]-[tex]\frac{1+[tex]\sqrt{2}[\tex]}{2-[tex]\sqrt{5}[\tex]}

Zadanie 40 (rozwiązane)

Zad.1. Liczba przeciwna do liczby (5-3)(4-1) to:

Zadanie 39 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy długości 4 cm oraz wysokości ostrosłupa równej 12 cm oblicz kąty nachylenia:
a) krawędzi bocznej do podstawy
b) ściany bocznej do podstawy

Zadanie 38 (rozwiązane)

1.Suma pól dwóch prostokątów podobnych w skali 1:3 wynosi 360cm(kwadratowych). Oblicz pola tych prostokątów.

2.Pole prostokata ABCD wynosi 20cm(kwadratowych), natomiast pole prostokąta podobnego A'B'C'D' -125cm(kwadratowych). Wiedząc, że jeden z boków prostokąta A'B'C'D' ma długość 10cm, oblicz długości boków i obwodów obu prostokątów.

3.Stosunek obwodów dwóch kwadratów jest równy 3. Oblicz pole każdego kwadratu, jeżeli suma tych pól wynosi 100cm(kwadratowych).

4.Stosunek boków dwóch kwadratów jest równy dwie trzecie. Oblicz bok każdego kwadratu, jeżeli pole mniejszego kwadratu wynosi 16cm(kwadratowych).

Zadanie 36 (rozwiązane)

jak rozwiązać zadanie o następującej treści:

Komórka plastra miodu ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,którego krawędź podstawy ma 4mm, a wysokość 10mm. Ile miodu mieści się w takiej jednej komórce? Ile takich komórek musi opróżnić pszczelarz, aby otrzymać 250ml miodu? Wynik zaokrąglij do pełnych dziesiątek (1cm sześcienny = 1ml)

Zadanie 35 (rozwiązane)

(5x-7y)^{2}
(\frac{1}{2}a+b)
4a^{2}-81
(x^2-3)^{2}
(2a^{2}b+3c)^{2}