Wybierz dział:

Zadanie 8118

Zbadaj przebieg zmienności funkcji:
(x-1)/(x√x)

Zadanie 8006

oblicz granicę funkcji
limx-5 = x^3+125\2x^2-50

Zadanie 7837 (rozwiązane)

Badanie przebiegu zmienności funkcji:
f(x)=\frac{x^2-3}{x-2}

Zadanie 7764

5. Jeżeli wymagana stopa zwrotu z akcji wynosi 17%, stopa wypłaty dywidendy (DPR) 32% i oczekiwana stopa wzrostu dywidendy wynosi 9%. Określ jaka jest wartość wskaźnika cena do zysku (cena akcji do zysku przypadającego na akcję).

Zadanie 7325

Zbadaj przebieg zmienności funkcji

F(x) = 2 + \frac{1}{(x-3)^2}

Zadanie 7274

Wyznaczyć obraz i przeciwobraz f(x)=\left\{ \{array}{lr} 2-x dla x<0 \\ y4-2{x} dla x>=0 \\ A=<-1,0> B={0} u <2,3> \end{array}\right.

Zadanie 7260

Wyznacz dziedzinę, asymptoty, zbadaj monotoniczność oraz wypukłość funkcji: f(x)=ln(arctg(x))

Zadanie 7079

Wyznacz przeciwdziedzinę funkcji (x-1)^4

Wiem, że ZW wynosi <0, nieskończoność ), ale jak się wyznacza przeciwdziedzinę, żeby określić, czy funckcja jest "na" czy "w"?

Zadanie 7022

Wyznacz granice :

a) \{array}{c} lim \\ n \rightarrow \infty \end{array}1-cosn/1-m+\sqrt4{n}

Zadanie 5661 (rozwiązane)

oblicz granice funkcji:


lim ln(1+x^{2} )/ x^{2}

x dąży do zera

Zadanie 5617

Wyznacz wszystkie asymptoty funkcji f(x)=\frac{a^{2}-2x+3}/{x-2}

Zadanie 5432

Zbadaj przebieg funkcji
f(x)=x^3+3x^2-4
1)dziedzina funkcji
2)granica funkcji
3)punkt przecięcia z osiami
4)asymptoty
5)parzystość, nieparzystość
6)pierwszą pochodną i przyrównać do 0
7) punkty podejrzane o ekstremum
8)monotoniczność funkcji
9) drugą pochodną
10)wypukłość funkcji
11)punkt przegięcia
12)tabela
13)wykres funkcji

Zadanie 5011 (rozwiązane)

Należy wykazać, że podana granica jest prawdziwa:
lim_{x\to 0} \cfrac{sinx-x}{x^{2}} = 0

Haczyk jest w tym, że nie można korzystać z pochodnych.

Wiem, że należy wykorzystać tutaj twierdzenie o trzech funkcjach, tylko nie mogę zauważyć jakie wartości podrzucić w funkcjach ograniczających.

P.S. sinx=+/- 1 daje granice -\infty \ i \ \infty, więc trzeba coś innego znaleźć...

Zadanie 4845 (rozwiązane)

Przebieg zmiennej funkcji

f(x) \frac{x}{x^{2}-4}

Zadanie 4812 (rozwiązane)

Witam.
Mam prośbę, czy mógłby mi ktoś wyznaczyć dziedzinę tej funkcji tak, by każdy etap zadania był opisany, co po kolei należy robić? Odpowiedź powinna brzmieć \langle-1,0) a mi wychodzi inny wynik i nie wiem gdzie robię błędy. Pozdrawiam!

f(x) = \sqrt{2+x-x^{2}} + \frac{x+1}{\sqrt{x^{2}-3x}}

Zadanie 4753 (rozwiązane)

1.Podaj dziedzinę i wartości funkcji oraz wyznacz punkty przeciecia z osiami współrzednych i naszkicować wykresy funkcji; 1. y=2x-3, y= -2x+3

Zadanie 4441 (rozwiązane)

oblicz reguła de L'Hospital
\begin{array}{c} lim \\ x \rightarrow \;0\end{array}=\frac{e^{x}-1}{sinx}

Zadanie 4438 (rozwiązane)

Oblicz granice:
(1-4/n)^{-3n-1}

Zadanie 4065 (rozwiązane)

Dla jakich m, równanie podane w załączniku ma dokładnie 2 pierwiastki.

Po uproszczeniu równanie ma postać:

4x^{2} - 2mx + m - 2 = 0, dla x\in (-\infty;-1) \cup (1;+\infty)

Wiem, że nie istnieje takie m, aby równanie miało dokładnie 2 pierwiastki, ale jak to udowodnić (nie na przykładach)...

*dla nadgorliwych: Nie, rozwiązaniem nie jest m\in R

Zadanie 3971

f(x)=\frac{\sqrt{x^4+9x^3+17x^2-33x-90}}{IIx+1I-2I+1-x} wyznacz zbiór wartości funkcji

Zadanie 3970

f(x)=\frac{\sqrt{x^4+9x^3+17x^2-33x-90}}{IIx+1I-2I+1-x}

Zadanie 3904

Tak jak w tytule potrzebuje pomocy z matematyki na piątek , jak nie zrobię bedzie pierwsza kosa na studiach a nie chce juz tak zaczynac bo nie czaje nic a korki dopiero od poniedzialku
prosze o pomoc jak mozecie

Prosze o wyrozumialosc

zadania w zalaczniku ! !

Zadanie 3667

dy/dx+2xy=2x*e^{-x2} Rozwiązać równanie różniczkowe.Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie rozumiem tego ;(

Zadanie 3066

Punkty A=(1,0),B=(−2,4) i C=(2,1)są wierzchołkami trójkąta ABC.
A)Wykaż,że trójkąt ten jest równoramienny.
A)Napisz równanie osi symetrii tego trójkąta.B)Przekształć
B)Przekształć trójkąt przez symetrię względem początku układu współrzędnych i podaj współrzędne
otrzymanych wierzchołków.
C)Wyznacz wektory zawierające boki trójkąta.
D)Przesuń trójkąt o wektor[−3;1] i podaj współrzędne otrzymanych wierzchołków.

Zadanie 2985

Treść zadania:
Narysuj w układzie współrzędnych trójkąt o wierzchołkach A=(-1;1),B=(3;1),C=(2;5)i przekształć go przez symetrię względem prostej y=3.Podaj współrzędne wierzchołków otrzymanego trójkąta.

.Dane są punkty A=(-3;2)i B =(1;-1).Wyznacz współrzędne wektorów i  .Obl.długość
AB BA
wektora
AB.
« 1