Wybierz dział:

Zadanie 8252

który wyraz ciągu (a) o wyrazie ogólnm danym wzorem a,=(-1)" n+1 jest równy 5

Zadanie 8126

Rozwiaz podane rownanie z wartoscia bezwzgledna
X-3/4=3

Zadanie 8075 (rozwiązane)

2-|x+4|=0

Zadanie 8013

|x-1|+2|x-2|>4x+1

Zadanie 7979

Własność wartości bezwzględnej. Prosze o rozwiązanie i wytłumaczenie.

/sqrt{(x-3)a^{2}=1
(3x+8)a^{2}=25

https://iv.pl/images/02318324319298190192.png

Zadanie 7870

rozwiąż |\frac{4x-5}{2x+7}| < 3

Zadanie 7865

Będę ogromnie wdzięczna jeśli ktoś poświęci swój czas i spróbuje rozwiązać to zadanie.

Znajdź zbiory B\A i AᴖB ( iloczyn ) gdy:

A: {x: |x| + |x-1| > 5 }

B: {x: x² - 7x < 0 }

Zadanie 7702 (rozwiązane)

1. W ciągu arytmetycznym a_{5} = 7 i a+{7} =15. Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu.

Zadanie 7690 (rozwiązane)

rozwiąż równanie

√(x-1)² = √1 9/16

Zadanie 7651

Rozwiąż nierównośc:
a) |x+1| mniejsze lub równe 6-2|x+1|
b)Pod pierwiastkiem x2-10x+25 +2|x-5| mniejsze lub równe 9

Zadanie 7410 (rozwiązane)

rozwiąż nierówność x^{2}-9> lub równe0

Zadanie 7409 (rozwiązane)

\frac{5x+4}{2}=\frac{1-4x}{3}

Zadanie 7407

rozwiąż nierówność xa^{2}-9/geq>

Zadanie 7304

Oblicz:
a) | |-3+2|- (|-3|+|2|) |
b) |\sqrt{7} -1| - |-3+ \sqrt{7}|
c) |1- \sqrt{2}|
d) |3- 2\sqrt{2}| - |-3\sqrt{2} +1|

Zadanie 7219

Wartość wyrażenia |6-a| - |a+1| dla a (6, +nieskończoności) jest równa....

Zadanie 7170 (rozwiązane)

OBLICZ RÓWNANIE Z WARTOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ:

| 5-x | = 3
2 + | x + 3 | = 9

Zadanie 7168 (rozwiązane)

ROZWIĄŻ UKŁAD NIERÓWNOŚCI ZBIÓR ZADAŃ ZAPISZ W POSTACI PRZEDZIAŁU:

2(2x+1)-8≤3(3x-1)+5
5(3-x)-7>3(x-5)-1

Zadanie 7167

ROZWIĄŻ UKŁAD NIERÓWNOŚCI

|x-1|<3
|x-2|≥1

Zadanie 7166

zaznacz na osi liczbowej 4

Zadanie 7048 (rozwiązane)

Dany jest prostokąt o bokach 2pierwiasek z 5 i 3pierwiastek z 5
a)oblicz pole prostokąta
b)oblicz błąd względny, gdy obliczając pole prostokąta zaokrąglisz pierwiastek5 do części dziesiętnych (pierw5 w przyblizeniu 2,2)

Zadanie 6875

Rozwiąż nierówność
a) |x + 1| \le 6 - 2|x + 1|
b) |2x + 4| + 1 \le |3x + 6| - |2 + x| + 2

Zadanie 6874 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie
a) |4x + 6| + |6x + 9| = 10
b) |6 - x| + |\frac{1}{2}x - 3| = 3

Zadanie 6856 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają podany warunek.
-3< \mid x-1 \mid <2

Zadanie 6737 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności
a) 3-(2x-4)(4+2x) \leq 1-(2x-5)^{2}

b) (x+3)^{2} - \frac{2x-4}{3} \geq \frac{x-30}{3} - (x- \sqrt{3} ) (x+\sqrt{3} )

c) 2x- \frac{(3x-2)(3x+2)}{3} >3-3(x-1) ^{2}W razie jakiś nie dopatrzeń zadanie podam także w załączniku. Oczekuje pomocy bardzo ważżne :)

Zadanie 6736 (rozwiązane)

1) Zapisz najprościej , odczyt i wykres
a) x+|3-x|+2|x-2| gdy 4
b) x+|x+2|+|x+3| gdy -5

W razie jakiś nie dopatrzeń zadanie podam także w załączniku. Oczekuje pomocy bardzo ważżne :)
« 1 3 4 5 6 7