Wybierz dział:

Zadanie 3057 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność |6-2x|-4 \unlhd |5+3x|.

Zadanie 2939 (rozwiązane)

Narysuj wykres funkcji f(x)=\frac{|x^{2}-4|}{2-|x|}, a następnie określ, dla jakich wartości parametru m równanie f(x)=m nie ma rozwiązania.

Wiem, że:
D=R\{-2,2}
nie wiem za bardzo jak pozbyć się wartości bezwzględniej, zamienić to na iloczyn?

Zadanie 2915 (rozwiązane)

Jeżeli x należy (-3,-1) to wartość wyrażenia 2x-|x+3|+x jest równa

Zadanie 2882 (rozwiązane)

pomoże ktoś rozwiązać nierówność |2x-4| + 4x > |2x^{2} - 4|

Zadanie 2858 (rozwiązane)

||x+2|-12|\leq5

Zadanie 2840 (rozwiązane)

rozwiąż równanie
|\frac{1}{2} x - 4| = 2

Zadanie 2810 (rozwiązane)

gdy a +b=10 to wowczas wartość wyrażenia \frac{2^{2}+4ab+2b^{2}}{(a+b)^{3}$ jest rowna:

Zadanie 2384 (rozwiązane)

|2x+4|-|x-5|=3x+10

Zadanie 2348 (rozwiązane)

zad.7. liczbę 30 rozłóż na sumę takich dwóch składników ,których suma kwadratów jest najmniejsza

Zadanie 2325 (rozwiązane)

x^-4x+4=0

Zadanie 2296 (rozwiązane)

oblicz
(x-2)(x+3)<0

Zadanie 2285 (rozwiązane)

Rozwiąż równania i nierówności :
a) | |x-3|-4|=5
b) |5x-7|-3x+3=0
c) |2x-6|<|4x+2|

Zadanie 2277 (rozwiązane)

oblicz
a) |5-7x|<-3
b) |x|=|-x|
c)|3+x|>-1

Zadanie 2276 (rozwiązane)

Oblicz
a) |x|<3
b) |x|≤4
c) |x|≥1
d)|2x-1|>-2

Zadanie 2272 (rozwiązane)

Potrzebuję lepszego wytłumaczenia rozwiązywania Nierówności z wieloma wartościami bezwzględnymi od tych co są tutaj na stronie.. przykład na zadaniu które jest na stronie.

|3x+6|+|x−2|≤8
3x+6=0 x−2=0
x=−2 x=2 // Do tego momentu rozumiem.. dalej nie wiem o co chodzi w tym i proszę o lepsze wytłumaczenie..

Zadanie 2271 (rozwiązane)

Witam
Mam taki problem, otóż kiedy wartość bezwzględną się przyrównuje do zera a kiedy wylicza normalnie?
Przykład poniżej..

|x-4| < 6

wynik to: x<10 i x> -2

podobne zadanie
w którym już mamy przyrównać do zera..

|3x+6|+|x−2|≤8
3x+6=0 x−2=0
x=-2 x=2

Zadanie 2268 (rozwiązane)

Który z przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności |5-x|≤1?

Zadanie 2267 (rozwiązane)

Zbiór liczb, których odległość na osi liczbowej od liczby -2 jest równa 4, można opisać równaniem ?

Zadanie 2266 (rozwiązane)

Zbiór liczb , których odległość na osi liczbowej od liczby 0 jest równa 9 , można opisać równaniem ?

Zadanie 2265 (rozwiązane)

Jeżeli p<0, to wyrażenie |p| + |1-2p| można zapisać w postaci ?

Zadanie 2264 (rozwiązane)

Jeżeli liczba a należy do przedziału (-8;-4), to wyrażenie |-a-2| można zapisać w postaci ?

Zadanie 2262 (rozwiązane)

Liczbą przeciwną do liczby |\sqrt{2}-\sqrt{3}| jest?

Zadanie 2261 (rozwiązane)

Liczba |3-\sqrt{2}| +|\sqrt{2}-3| jest równa?

Zadanie 2260 (rozwiązane)

Ile liczb dodatnich należy do zbioru A={|-3|,|-\sqrt{2}|,|0|,|2|}?

Zadanie 2245 (rozwiązane)

a) (2x+4)<= 8
b) (3x-9)>=6
c) (2x+ \frac{1}{2})>2
1 2 4 6