Wybierz dział:

Zadanie 6596 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie /2x + 4/ - /x - 1/ = 3

Zadanie 6593 (rozwiązane)

||x+1|-x| mniejsze bądź równe 2

|x-2|-|x|<4

|x+5|-|x-2| mniejsze bądź równe 3

|x+3|-|x-1|>1

|x-2|-|x+3| większe bądź równe1+x

Zadanie 6577 (rozwiązane)

Oblicz korzystając z poznanych definicji, własności i twierdzeń:
a) 3^{-2}/3^{5}/9
b) 2^{-1}+2^{-2}+2{-3}

Zadanie 6521 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność : Ix-1I≤3

Zadanie 6520 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie: Ix+3I=2

Zadanie 6363 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:
3I1-xI=4+IxI

Zadanie 6165 (rozwiązane)

ZAD 2 ROZWIĄŻ RÓWNANIE Z WARTOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ (x-2)+pod pierwiastkiem x do potęgi 2 - 4x+4 równa się 8

Zadanie 6048

dziadek jest 5 razy starszy od wnuka 4 lata temu był od niego 7 lat starszy ile lat ma dziadek

Zadanie 6047 (rozwiązane)

ile soli dodano do 450 g wody jeżeli otrzymano roztwór dziesięcioprocentowy

Zadanie 5998 (rozwiązane)

Przedział ( - 3, -5) jest zbiorem rrozwiązań nierówności :
A.|1-x| < 4
B. |x+3| < 5
C. |3-x| <5
D. |x+1| <4

Zadanie 5944 (rozwiązane)

dla jakiej wartosci parametru a proste y=3x-7 i y=(2a^2-5)x+2 sa rownoległe

Zadanie 5912 (rozwiązane)

10x^2-x-2<0

Zadanie 5664 (rozwiązane)

1- Dane równanie prostej przedstaw w postaci kierunkowej
a) 2x+y-1=0 b) y+2=0 c) 3 x-4 y=0

2-Dane równanie prostej przedstaw w postaci ogólnej
a) y=-3/4x+2 b) y=-x+1/2 c) y=pierwiastekek z dwa.

Zadanie 5663 (rozwiązane)

1-wyznacz współczynnik kierunkowy prostej AB, jeżeli to możliwe:
a) A=(1,4) B=(3,5) b)A= (-2,0) B=(0,6) c) A=(3,7) B=(3,-2)

2-Na prostej K o współczynniku kierunkowym a=3 leży punkt P=(-1,4) Napisz równanie prostej K.

3- Dane są punkty A=(-1,4) B=(3,-2) C=(2,-0,5)
a- Oblicz współczynnik kierunkowej prostej AB
b- Napisz równanie prostej AB
c- Sprawdz, czy punkt C leży na prostej AB.

Zadanie 5406 (rozwiązane)

wyznacz pierwszy wyraz ciagu geometrycznego majac dane a1 =125 oraz q=5

Zadanie 5266 (rozwiązane)

wyznacz wartości bezwzględne podanych liczb
a) | 3-2 \Pi | = \Pi
b) |4 - 2 \sqrt{5} |
c) | 2 \sqrt{3} + 3 \sqrt{5} |
d) |4 \pi - 2 \sqrt{5} |

Zadanie 5224 (rozwiązane)

Zapisz podane liczby bez znaku wartości bezwzględnej.
|2-2√3|; |1 2/3|; |-4|; |-3π+12|; |√6-2√2|

Zadanie 5218 (rozwiązane)

|x-3|=1

Zadanie 5181

1 omów rodzaje równan ze względu na ilosc rozwiązan.
2 omów ,co nazywamy wartoscią bezwzgledną liczby.
3 omów sposób rozwiązywania równan z wartoscią bezwzględną

Zadanie 5090 (rozwiązane)

 7^{32}*7^{63}*(7^4)^6

Zadanie 4929 (rozwiązane)

22. Wyznacz zbiory A∪B , A∩B , A∖ B , B∖ A, jeśli:
a) A = {1,3,5,a,b}, B = {1,2,a,c}
b) A = {3,6,7}, B = {3}

Zadanie 4928 (rozwiązane)

20. Oblicz błąd bezwzględny i względny przybliżenia 2,4 liczby 2 3/7
.

Zadanie 4745

Rozwiąż i zaznacz na osi liczbowej:
\mid x \mid \geq 5
\mid x+1 \mid \leq 4
\mid x+4 \mid \geq 5

Zadanie 4660 (rozwiązane)

Witajcie mam problem z tym zadaniem pomozecie potrzebuje na zaraz
temat.wartość bezwzględna
zad1
Oblicz x+/x/oraz x-2/x/
a]x=-3
b]x=4-2pierwiastki6
c]x=6pierwiastki2-8
d]x=pi-2pierwiastki3

Zadanie 4504 (rozwiązane)

Oblicz błąd względny i bezwzględny przybliżenia z dokładnością do 1 miejsca po przecinku liczby: 5,34142 4 5 6