Wybierz dział:

Zadanie 781 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności:
a) | x+1,4|-8,4< lub równe 0
b)0> 1,4 -|2,6-x|
c)|0,25 +x|>lub równe 1,25
d)|x-1,3|<1,8
e)|x+8|f) 2|x-1|+3<1

Zadanie 779 (rozwiązane)

Jaki błąd bezwzględny i jaki błąd procentowy popełniono, podając przybliżone powierzchnie wybranych państw europejskich?
rzeczywista powierzchnia(w tys. km^2) Francja 51,5; Polska 312,685 ; W. Brytania 244,1
przybliżenie powierzchni (w tys. km^2) Francja 50 ; Polska 310 ; W.Brytania 250

Zadanie 778 (rozwiązane)

Oszacuj wynik obliczeń, a następnie oblicz na kalkulatorze dokładne wartości wyrażeń. Oblicz błąd bezwzględny swojego szacowania.
a)2* 13,6 +44,32+670
b)4* 256 +19*39
c) 450:14,9+18,9*4
d)4,68 * 5,13 + 99*201

Zadanie 777 (rozwiązane)

Dziękuje za zadania

Zadanie 774 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

Ix+1I-IxI=0

Dlaczego nie rozpatrujemy przypadku: -x-1-x=0 ??

Zadanie 772 (rozwiązane)

Oblicz błąd bezwzględny oraz błąd względny podanego przybliżenia:
a) Powierzchnia boiska o wymiarach 50,4 x 38,2 m wynosi w przybliżeniu 2000m^2 .
b) Oszacowano, że waga towaru wynosi 0,32t, a w rzeczywistości towar ten waży 298kg.
c) Stwierdzono, że w zbiorniku znajduje się 38 litrów wody, ale po dokładnym zmierzeniu poziomu wody okazało się, że objętość tej wody była równa 40200cm^3.
d) Zawodnik przebiegł pewien dystans w czasie 1 min 54sek. i oszacował, że bieg trwał 2 min

Zadanie 771 (rozwiązane)

Magda kupiła pieczywo za 3,64 zł, mandarynki - za 6,40, banany za 4,85 zł oraz 4 batony po 1,99 zł. Stojąc w kolejce oszacowała wartość zakupów za 25 zł.
a) Czy Magda podała przybliżenie kosztu zakupów z nadmiarem czy niedomiarem?
b) Oblicz błąd bezwzględny, błąd względny i błąd procentowy oszacowania Magdy

Zadanie 747 (rozwiązane)

PROSZĘ O POMOC 1ZAD. Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 2100

Zadanie 730 (rozwiązane)

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności x-1≤ 8

Zadanie 727 (rozwiązane)

rozwiąż nierówność;
a) x(x+3)+3<_ (x-2)do kwadratu +7x

b)3(x-5)>4(x-5)

c)x√3+√3

Zadanie 726 (rozwiązane)

rozwiąż równanie;
a) (x+3)(do kwadratu)=(x-1)do kwadratu

b) 4(x+1)=x(x+4)-(x-2)(x+2)

Zadanie 698 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunki :
|X|=4 |X| >3 |X|<5

Zadanie 575 (rozwiązane)

ile waży ten worek ziemniaków ? - zapytał klient.
-50 funtów , dzielone przez połowę jego wagi - odparł sprzedawca. Ile waży worek ziemniaków

Zadanie 550 (rozwiązane)

2. Uprość wyrażenie i oblicz wartośi tego wyrażenia dla x=-1 i y=2 2x(3x+5)(4y-6)-2(x+3y)

Zadanie 549 (rozwiązane)

1. Oblicz {2 √3-3 √2}

Zadanie 544

I/frac{1}{2} -4I=2

Zadanie 534 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie

I2x+4I - 2x = 4

Zadanie 532 (rozwiązane)

rozwiaż równanie 4x3-X2+12X-3=0

Zadanie 507 (rozwiązane)

Oblicz błąd względny i bezwględny przybliżenia:
9,50zł~10

Zadanie 492 (rozwiązane)

Jakie liczby x spełniają równanie?

a) I x-3 I = x-3

Zadanie 491 (rozwiązane)

Wiadomo, że a > 0, b < 0 i c należy do liczb rzeczywistych. Tam, gdzie jest to możliwe, zapisz poniższe wyrażenia bez wartości bezwzględnej.

a) I-bI
b) IabI

Nie chodzi mi o sam wynik, tylko prosiłbym o rozpisanie, wzory jak do tego dojść

Zadanie 380 (rozwiązane)

.

19. Uprośd wyrażenie i oblicz wartośd tego wyrażenia dla x=-1 i y=2
2x(3x+5)(4y-6)-2(x+3y)

Zadanie 129 (rozwiązane)

Wyznacz wartości parametru a, b, dla których proste y = x + 3 oraz y = -3ax - b są równoległe.

Zadanie 101 (rozwiązane)

/x^2-4/ + /x^2 -5/ =1

Zadanie 91 (rozwiązane)

rozwiąż zadania z wartością bezwzględną:
1 2 3 4 6 »