Wybierz dział:

Zadanie 2154

2.Oblicz błąd bezwzględny podanego przybliżenia liczby 5/7 (ułamek) Odp. podaj z dokładnością do 0,1 %. a)0,7 b)0,71 c)0,72

Zadanie 2153

4. Przybliżenie pewnej liczby wynosi 6 i jest podane z błędem bezwzględnym 0,2. Wyznacz tę liczbę i podaj błąd względny przybliżenia z dokładnością do 0,1% jeśli jest to przybliżenie : a) z niedomiarem b)nadmiarem

Zadanie 2152

3. przybliżenie pewnej liczby podane z błędem bezwzględnym 0,02 wynosi 1,4. Wyznacz tę liczbę jeżeli przybliżenie to podane jest z : a) nadmiarem b)niedomiarem

Zadanie 2083 (rozwiązane)

Oblicz:
|x^{2}-4|, gdy x należy <-3,3>.

Zadanie 2068 (rozwiązane)

Podaj liczbę rozwiązań równania |2^{x}-4|=m w zależności od parametru m.

Zadanie 1867 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

|x-1|+|x-2|-1=2|2x+3|

Zadanie 1828 (rozwiązane)

Hey, mam problem z pierwszą częścią zadania z nierównościami z wartością bezwzględną. SPOKOJNIE
to tylko pierwsza część jak powidziałem więc nie ma zadnego liczenia.

Może najpierw przedstawię działanie:
− \sqrt(4x2 − 8x+4)+2|x|≥4

Nie mam pojęcia co zrobic z\sqrt(4x2 − 8x+4). Pomoże ktoś?

Zadanie 1808 (rozwiązane)

rozwiaz rownanie (x-2)=p oraz rownanie (x+4)=p
dla p=(3-(2-3))

Zadanie 1788 (rozwiązane)

wyznacz dziedzinę uprość wzór naszkicuj wykres funkcji f
f(x)=LaTeX\frac{x^3+x}{x}

Zadanie 1787 (rozwiązane)

wyznacz dziedzinę, uprość wzór, a następnie naszkicuj wykres funkcji f
f(x)=x^3+x nad x

Zadanie 1775 (rozwiązane)

zadanie w załączniku i prosze opiszcie jak to tego doszliscie :) zadanie w załaczniku tzn na rysunku

Zadanie 1632 (rozwiązane)

liczbę /3,14- pi / + / pi-3,14/ zapisz w prostszej postaci (bez używania znaku wartości bezwzglednej ) nastepnie oceń , czy jest to liczba wymierna czy nie wymierna.

Zadanie 1566 (rozwiązane)

W układzie współrzędnych zilustruj zbiór punktów spełniających nierówność:
|x + 1| + |y – 1| ≤ 1.
Oblicz pole powstałej figury.

Zadanie 1380 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność Ix+2I

a) p=I-6I
b)p=I-2I-1

Zadanie 1296 (rozwiązane)

oblicz | 2√3 - 3√2 |

Zadanie 1254 (rozwiązane)

odczytaj z rownania srodek i promien okregu x2
+y2-2x+6y+6=O

Zadanie 1212 (rozwiązane)

Rozwiaż równanie:
Ix^(2)I+Ix-1I+I2x-2I=0

Zadanie 1211 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie: I3x-2I-I4x+5I=0

Zadanie 1034 (rozwiązane)

|x+2|_>6

Zadanie 1033 (rozwiązane)

|3-6x|_<1

Zadanie 1032 (rozwiązane)

|x-2|=10

Zadanie 1031 (rozwiązane)

|7x+14|=28

Zadanie 1011 (rozwiązane)

w liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątak jest o 2 wiesza niż cyfra jednostek. Gdy w liczbie przestawimy cyfry, otrzymana liczba będzie równa cztery siódme liczby początkowej. Znajdź liczbę początkową.

Zadanie 848 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności, a wynik przedstaw na osi liczbowej:
a) 0 < 4-|x-4|
b) 1- |9-x|> lub równe 1
c) -3 |6 +x| < 0
Z góry bardzo dziękuje

Zadanie 786 (rozwiązane)

Dzięki
1 2 3 5