1. Definicja i rodziaje liniowych układów równań.
  2. Twierdzenie Cramera.
  3. Twierdzenie Kroneckera-Capellego
  4. Macierze - podstawowe definicje.
  5. Działania na macierzach.
  6. Wyznacznik - definicja i własności.
  7. Obliczanie wartości wyznacznika (metoda Laplace'a)
Drukuj