1. Definicja wyrażenia wymiernego. Wyznaczanie dziedziny wyrażenia wymiernego.
  2. Działania na wyrażeniach wymiernych
  3. Proste równania wymierne
  4. Funkcja f(x)=a/x (homograficzna)
  5. Nierówności wymierne.

Zadanie 1

Równanie 

\cfrac{x^2 + 2x}{x^2 -4} = 0

Rozwiązanie video