1. Dziedzina wyrażenia wymiernego
  2. Działania na wyrażeniach wymiernych
  3. Równania wymierne
  4. Funkcja f(x)=a/x (homograficzna)
  5. Nierówności wymierne
  6. Proporcjonalność odwrotna
Drukuj

Wyrażenia wymierne

Wyrażenie wymierne to wyrażenie postaci:

\cfrac{A(x)}{B(x)}

gdzie:

A(x),B(x)wielomianami.

B(x)\neq 0 dla każdego x\in \mathbb{R}

Przykład

\cfrac{x+4}{x-3}

\cfrac{2x^2+2x+3}{x^3-2}

Zaznacz co jest prawdą a co fałszem

Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych uzytkowników posiadających konto premium

Obliczanie wartości wyrażenia wymiernego

Obliczenie wartości wyrażenia wymiernego dla zadanej liczby x z dziedziny tego wyrażenia polega na wyliczeniu wartości ułamka po podstawieniu w miejsce zmiennej x zadanej wartości.

Przykład

Oblicz wartość wyrażenia \cfrac{x^2+2x+1}{x-3} dla x = 2.

Liczba 2 należy do dziedziny tego wyrażenia wymiernego, zatem wstawiamy w miejsce zmiennej x wartość  2 i otrzymujemy:

\cfrac{2^2+2 * 2+1}{2-3}=\cfrac{4+4+1}{-1}=\cfrac{9}{-1}=-9

UWAGA!

Przed obliczeniem wartości wyrażenia w zadanym punkcie należy wyznaczyć dziedzinę wyrażenia. Jeżeli liczba nie należy do wyznaczonej dziedziny to wyrażenie nie posiada wartości dla tej liczby.

Przykład

Oblicz wartość wyrażenia \cfrac{2x+3}{x^3+x^2} dla x = 1.

Wyznaczamy dziedzinę wyrażenia wymiernego

x^3+x^2 \neq 0

x^2(x+1)\neq 0

x\neq 0 i x\neq -1

D=\mathbb{R}\setminus\{-1,0\}

Wstawiamy w miejsce zmiennej x wartość  1

\cfrac{2 * 1+3}{1^3+1^2}=\cfrac{2+3}{1+1}=\cfrac{5}{2}


Zadanie 1

Jeżeli x=\sqrt{3} to wartość wyrażenia \cfrac{x^2+2}{x^4+2x^2+3} wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Jeżeli x=\sqrt{7} to wartość wyrażenia \cfrac{x^2+2}{x^4+2x^2+3} wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Jeżeli x=\cfrac{1}{2}, to wartość wyrażenia \cfrac{x^3-3x^2+4x+1}{x^2-4x-1} wynosi

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie:

\cfrac{x^2+7x+10}{x^2-x-6}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Samochód jadąc z miasta A do miasta B ze średnią prędkością 80\ km/h przejechał trasę w ciągu 1h 15\ min. Jak długo jechałby ten samochód, gdyby jego średnia prędkość wynosiła 60\ km/h?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6
Premium

Uprość wyrażenie: \cfrac{5x^3+10x^2-x-2}{x^2+5x+6}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7
Premium

Wyznacz A i B tak, aby była spełniona równość:

\cfrac{Ax+B}{x+3}+\cfrac{1}{x}=\cfrac{2x^2+2x+3}{x(x+3)}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 8
Premium

Zespół czteroosobowy na wykonanie pewnego zadania potrzebuje 35\ h (każda osoba pracuje z taką samą wydajnością).

a) Ile czasu zajęłoby wykonanie tej samej pracy zespołowi sześcioosobowemu, jeżeli cztery osoby z zespołu drugiego pracują z taką samą wydajnością jak pracownicy w pierwszym zespole, natomiast pozostałe dwie osoby z wydajnością 1,5 razy większą?

b) Napisz wzór funkcji, opisującej zależność między czasem potrzebnym na wykonanie zadania, od ilości osób potrzebnych do ukończenia go, jeżeli założymy, że każda osoba pracuje z taką samą wydajnością jak w zespole pierwszym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 9
Premium

Czterech robotników układało chodnik przez 6 dni. Ilu roboników potrzeba, aby chodnik został ułożony w ciągu czterech dni?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 10
Premium

Zasada dźwigni Archimedesa głosi, że jeżeli na dźwigni umieścimy dwa przedmioty tak, że będą one w równowadze, to ciężary tych przedmiotów są odwrotnie proporcjonalne do ich odległości od punktu podparcia dźwigni.

Dany jest odważnik o masie 4\ kg. Punkt podparcia dźwigni znajduje się 20\ cm od tego odważnika. Napisz wzór funkcji, która uzależnia masę drugiego odważnika od jego odległości od punktu podparcia w ten sposób, aby odważniki pozostawały w równowadze.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 11
Premium

Samochód poruszając się ze średnią prędkością 60\ \cfrac{km}{h} przejechał trasę z miejscowości A do miejscowości B w ciągu 2h\ 20min.

a) Jak szybko ten samochód pokonałby tę trasę, gdyby zwiększył szybkość do 80\ \cfrac{km}{h}? (Wynik podaj w minutach)

Z miejscowości B w tym samym czasie co z miejscowości A wyruszył samochód, który porusza się ze średnią prędkością o 30\cfrac{km}{h} większą niż samochód, który wyjechał z miejscowości A. Oblicz:

b) w jakiej odległości od miejscowości A spotkają się oba samochody. (Wynik podaj w kilometrach)

c) po jakim czasie spotkają się oba samochody (Wynik podaj w minutach)

d) jak długo będzie jechał samochód z miejscowości B do miejscowości A. (Wynik zaokrąglij do pełnych minut)

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 12
Premium

Samochód poruszając się ze średnią prędkością 60\ \cfrac{km}{h} przejechał trasę w ciągu 2h\ 20min.

a) Jak szybko ten samochód pokonałby tę trasę, gdyby zwiększył szybkość do 80\ \cfrac{km}{h}?

b) Podaj wzór funkcji i naszkicuj wykres tej funkcji, opisującej zależność szybkości samochodu od czasu podróży.

Zobacz rozwiązanie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz