1. Stopień wielomianu
 2. Rozkład wielomianu na czynniki
 3. Postać iloczynowa wielomianu
 4. Pierwiastek wielomianu
 5. Pierwiastki wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych
 6. Równość wielomianów
 7. Działania na wielomianach
 8. Równania wielomianowe
 9. Twierdzenie Bézouta
 10. Krotność pierwiastka wielomianu
 11. Wykres wielomianu
 12. Nierówności wielomianowe
Drukuj

Co to jest wielomian?

Wielomianem zwykło nazywać się funkcję jednej zmiennej w potędze 3 lub wyższej. Napisałem, że zwykło się bo na niższe potęgi mamy inne nazwy jak funkcja liniowa czy funkcja kwadratowa. Trzeba jednak dodać, że funkcja liniowa i funkcja kwadratowa również są wielomianami.

Definicja: Wielomian

Wielomianem jednej zmiennej x \in \mathbb{R} nazywamy funkcję określoną wzorem

W(x) =a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0

gdzie

n \in \mathbb{N} - stopień wielomianu

a_0, a_1, ..., a_n \in \mathbb{R} - współczynniki wielomianu

a_n \neq 0 - wyraz przy najwyższej potędze

a_0 - wyraz wolny wielomianu

Przykład 1

W(x) = 3x^4 + 3x^2 + 2

Jest to wielomian stopnia 4.

Przykład 2

W(x) = \cfrac{\sqrt{2}}{2}x^3 + 3x^2 + 4x + 2

Jest to wielomian stopnia 3 .

Przykład 3

W(x) = - 2x^2 + 6x + 2

Jest to wielomian stopnia 2 . Częściej jednak powiemy, że jest to funkcja kwadratowa.

Co nie jest wielomianem?

Zgodnie z definicją wielomianu, zmienna musi znajdować się w "podstawie" potęgi. Gdy znajduje się w dowolnym innym miejscu np w wykładniku potęgi to takiej funkcji nie możemy nazwać wielomianową. Kilka przykładów:

Q(x) = 2^x

Q(x) = e^x + x^2

Wystarczy, że jedna składowa funkcji nie spełnia tego warunku i cała funkcja już nie jest wielomianem np:

Q(x) = x^5 + 4x^4 + \textcolor{red}{3^x} + x^2 + 5

Zaznacz co jest prawdą a co fałszem

Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych uzytkowników posiadających konto premium

Zadanie 1

Dany jest wielomian W(x)=x^3+2ax^2+bx+1. Wyznacz a i b, jeżeli wiadomo, że W(1)=4 oraz W(2)=18.

Zobacz rozwiązanie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz