1. Definicja wielomianu, działania na wielomianach.
  2. Rozkład wielomianu na czynniki
  3. Równanie wielomianowe
  4. Rozwiązywanie równań wielomianowych
  5. Pierwiastki wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych.
  6. Dzielenie wielomianów.
  7. Nierówności wielomianowe.

Zadanie 1

Pierwiastkiem wielomianu W(x)=x^3-3ax^2+26x-8a jest 3. Oznacza to,  że

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Wskaż postać iloczynową wielomianu Q(x)=8x^3+125.

Zobacz rozwiązanie