Drukuj

Co to jest graniastosłup prosty?

Graniastosłupem prostym nazywamy taki graniastosłup, w którym wszystkie ściany boczne są prostokątami oraz są prostopadłe do podstawy.

graniastosłup prosty

W takim graniastosłupie wysokość jest równa długości krawędzi bocznej. Na rysunku jest zaznaczona kolorem czerwonym. 

W zależności od figury, która znajduje się w podstawie graniastosłupa prostego możemy mówić o: 

  • graniastosłupie prostym trójkątnym
  • graniastosłupie prostym czworokątnym
  • ganiastosłupie prostym pięciokątnym
  • ganiastosłupie prostym sześciokątnym
  • itd


Czy prostopadłościan jest graniastosłupem prostym?

Tak, prostopadłościan jest to graniastosłup prosty bo ma dwie identyczne podstawy oraz wszystkie ściany boczne są prostokątami prostopadłymi do podstawy. 

prostopadłościan jest graniastosłupem prostym

Czy sześcian jest graniastosłupem prostym?

Tak, sześcian to szczególny przypadek prostopadłościanu, a więc jest też graniastosłupem prostym. Patrząc bezpośrednio na cechy graniastosłupów prostych, sześcian również je spełnia. Ma dwie identyczne podstawy (wybieramy dwa dowolne boki leżące na przeciw siebie). Wszystkie pozostałe kwadraty są identyczne, czyli w szczególności są prostokątami i są prostopadłe do podstaw. 

czy sześcian jest graniastosłupem prostym


Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz