Drukuj

Iloczyn skalarny wektorów

Iloczyn skalarny dwóch wektorów \vec{v} = [v_x, v_y] i \vec{u} = [u_x, u_y] to liczba powstała na skutek dodania do siebie iloczynów odpowiednich współrzędnych:

\large\vec{v} \circ \vec{u} = v_x * u_x + v_y * u_y

Drugi wzór na obliczania iloczynu skalarnego możemy wykorzystać, gdy znamy długości wektorów i kąt \alpha pomiędzy nimi:

\large \vec{v} \circ \vec{u} = |\vec{v}| * |\vec{u}| * \cos \alpha

Przykład 1

Oblicz iloczyn skalarny wektorów \vec{v} = [2, 2] i \vec{u} = [3, -1]

\vec{v} \circ \vec{u} = 2 * 3 + 2 * (-1) = 6 -2 =4

Przykład 2

Długość wektorów \vec{u} i \vec{v} wynosi odpowiednio 4 i 6. Kąt pomiędzy tymi wektorami wynosi 30^{\circ}. Oblicz iloczyn skalarny tych dwóch wektorów. 

Skorzystamy tutaj ze wzoru na iloczyn skalarny mając długości wektorów i kąt pomiędzy nimi

\vec{v} \circ \vec{u} = |\vec{v}| * |\vec{u}| * \cos \alpha

Do obliczenia wartości potrzebujemy znać wartość cosinus dla 30 stopni. Możemy ją odczytać z tablic trygonometrycznych i wynosi ona \frac{\sqrt{3}}{2}

\vec{u} \circ \vec{v} = 4 * 6 * \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{24\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}


Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz