Wybierz dział:

Zadanie 8089

Obok równania kwadratowego podano jeden z jego pierwiastków. Nie rozwiązując równania Oblicz jego drugi pierwiastek.
x^2+12x-45=0; x=-15


Zadanie 8088

Dane sa liczby naturalne a, b, c, ktore w zapisie dziesietnym sa zapisane takimi samymi cyframi (tzn. Kazda cyfra liczby a wystepuje w jej zapisie dziesietnym tyle samo razy co w zapisie kazdej z licz b i c). Czy jest mozliwe, aby a+b+c=10 do potegi 1001?

Zadanie 8087

Dany jest graniastoslup prosty, ktorego podstawa jest romb o boku dlugosci a i kacie ostrym 60 stopni.
Graniastoslup ten przecieto plaszczyzna, przecinajac jego krawedzie boczne i uzyskujac w przekroju kwadrat. Wyznacz wszystkie mozliwe wartosci,
jakie moze przyjac dlugosc boku tego kwadratu.

Zadanie 8086

Naszkicuj wykres funkcji okreslonej wzorem: x€[0;pi/2)v(pi/2;3/2pi)v(3/2pi;2pi] -wzor w załączniku, a nastepnie podaj:
a) rownania prostych, ktore sa asymptotami pionowymi wykresu funkcji,
b) zbior wartosci funkcji
c) miejsce zerowe funkcji
d) przedzialy, w ktorych funkcja jest malejaca

Zadanie 8085

rozwiąż równania:
a) (2/3)^x=(1 1/2)^2x2+x
b)(25/81)^x3-1/2=(1.8)^2x-x2

Zadanie 8084

Rozwiąż nierówności
a) -x^2(x-1)(x+2)>0
b) (x-2)(x^2 - 3) +2x^2 > 4x

Zadanie 8083

Rozwiąż równanie:

x^4-2x^2-11x^2+12=0

Zadanie 8082

Rozwiąż nierówność :
$\sqrt[3x-1]\leq x+1

Zadanie 8081

Utwórz funkcje liczbową

Zadanie 8080

Utwórz dziedzine funkcji 5 elementowa.

Zadanie 8079

W pierwszej urnie jest 7 kul białych i 5 czarnych, a w drugiej urnie są 3 kule białe i 9 czarnych. Rzucamy kostką, jeśli wypadnie mniej niż 3 oczka, to losujemy kulę z pierwszej urny, w przeciwnym wypadku losujemy z drugiej urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli.

Zadanie 8078

Za pomocą rozwinięcia w szereg obliczyć następującą całkę

\int_{0}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x}dx \hspace{10mm} (0<a<1)

Wskazówka rozbić całki na dwie w przedziałach [0,1] oraz [1, \infty)

Zadanie 8077

Za pomocą rozwinięcia w szereg obliczyć następującą całkę

\[\int_{0}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x}dx \hspace{10mm} (0
Wskazówka rozbić całki na dwie w przedziałach [0,1] oraz [1, \infty)

Zadanie 8076

zmienną x charakteryzuje następujący rozkład prawdopodobieństwa:
Xi| 0 | 5 | 10 | 15
_______________________________________
Pi| c | 0,5 | 0,2 | 0,2

a) Podaj wartość stałej c
b) Ile wynosi wartość oczekiwana i odchylenie standardowe? Zinterpretuj odchylenie standardowe.
c) naszkicuj wykres dystrybuanty i rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej x.
d) Oblicz prawdopodobieństwa P(-1

Zadanie 8075 (rozwiązane)

2-|x+4|=0

Zadanie 8074

Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C' w skali k. Wyznacz stosunek długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt ABC do długości promienia wpisanego w trójkąt A'B'C'

Zadanie 8073

Rozwiąż równanie macierzowe:

|3 -2| |1 -1|
|4 1| X^T (T jest tak jak pierwiastek napisany, wiec chodzi o transponowanie) = |4 0 |

Zadanie 8072

Zbadać liczbę rozwiązań poniższego układu w zależności od parametru p

proszę obliczyć to macierzami (metoda obojętna)

{2x+ 3py = 6p
{
{2 px + y = -1

Zadanie 8071

Rzucamy 3 razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że
a) w pierwszym i trzecim rzucie otrzymamy orła
b) otrzymamy za każdym rzutem taki sam wynik

Zadanie 8070

Oblicz objętość i pole całkowite bryły przedstawionej na rysunku:

Zadanie 8069

Oblicz objętość i pole całkowite bryły przedstawionej na rysunku:

Zadanie 8068

Dany jest sześcian o krawędzi 12 cm. Oblicz stosunek objętości walca wpisanego w ten sześcian do objętości sześcianu. Oblicz stosunek pola bocznego tego walca do pola bocznego sześcianu.

Zadanie 8067

Oblicz pole całkowite i objętość bryły powstałej przez obrót prostokąta o bokach 6 cm i 10√2 cm dookoła krótszego boku.

Zadanie 8066

Oblicz pole całkowite i objętość bryły powstałej przez obrót trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 cm i
6√3 cm dookoła dłuższej przyprostokątnej.

Zadanie 8065

Trójkąt prostokątny ABC o kącie ostrym 60 stopni jest opisany na okręgu o promieniu 5 cm. Oblicz pole trójkąta ABC.
Proszę o pomoc to ważne
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 302 303