Wybierz dział:

Zadanie 8030 (rozwiązane)

czy dany ciag jest ciagie arytmetycznym an=2-3n

Zadanie 8029

Wartość pewnego wskaźnika giełdowego Z(t), gdzie t oznacza czas wyrażony w dniach ustala się codziennie na giełdzie w zależności od aktualnego kursu Euro E(t) , dolara D(t) franka F(t), funta B(t) według wzoru : Z(t) = 0,08 E(t)+0,3 D(t)+0,1 F(t)+0,2 B(t) prognozy maklera w nadchodzący h dwóch tygodniach kursy walut będą zmieniać się według wzorów:
E(t) = 1,92+0,01t -0,002^{2}
D(t)= 3,42 - 0,02t +0,003^{2}
F(t)= 0,51 - 0,02t - 0,012^{2}
B(t)= 5,84 - 0,01t -0,001^{2}
a) oblicz którego dnia w ciągu dwóch tygodni funkcja Z osiągni wartość najmiejszą a w który największą
b) oblicz te wartości

Zadanie 8028

Wyznacz wartości p i q tak, aby liczba 3 była dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu
w(x)=x^{3}-5x^{2}+px+q

Zadanie 8027

Zad 3. Olek, Ewa i Marek mieli orzechy. Olek widząc, że Ewa ma mniej orzechów od niego, dal jej połowę swoich orzechów. Ewa stwierdziła, że ma teraz więcej orzechów od Marka i podarowała mu trzecią część swojego zapasu . Z kolei Marek zauważył, że ma więcej orzechów od Olka i dał mu czwartą część swoich orzechów. . Każde z dzieci miało w końcu po 60 orzechów. Ile orzechów miało każde z nich na początku?

Zadanie 8026

Ze zbioru licz ( 1,2,3,4,5) losujemy dwie liczby i zapisujemy w kolejności wylosowania. oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 5

Zadanie 8025 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość jest równa 8 cm, a krawędź boczna 10 cm.

Zadanie 8023

Punkty A, B i C okręgu dzielą tan okrąg na trzy łuki, których długości pozostają w stosunku AB :BC:AC=3:4:5.Oblicz miary kątów %\alpha. \beta, \gamma$ trójkąta ABC

Zadanie 8022 (rozwiązane)

Podziel wielomian w przez dwumian q z resztą r. Zapisz wielomian w postaci w(x)=p(x)×q(x)+r(x). w(x)=16x^4-x^2+2x , q(x)=4x+3

Zadanie 8020

Ciag (an) jest okreslony wzorem ogolnym an=(-1)n+1, (n-n2). Wyraz a5 jest rowny : A 20 B -20 C 30 D -30

Zadanie 8019

f(x)=-2x+1

Zadanie 8018

f(x)=2x^+3x-5

Zadanie 8017 (rozwiązane)

W trapezie prostokatnym o polu 84 cm2 dłuzsza podstawa ma długośc 9 cm a wysokośc ma 12 cm. Oblicz długość drugiej podstawy tego trapezu.

Zadanie 8016

Niech 3^{x}= \sqrt3{12} . Wtedy:
A. log_{3}2= \frac{3x-1}{2}
B. log_{3}2= \frac{3x+1}{2}
C. log_{3}2= \frac{2x-1}{3}
D. log_{3}2= \frac{2x+1}{3}

Zadanie 8015

Równanie \sqrt{3} sin x + cos x = 1 - m ma rozwiązanie. Wynika stąd, że:
A. -1 <= m <= 1
B. 0 <= m <= 2
C. -1 <= m <= 3
D. -2 <= m <= 0

Zadanie 8014

Ze zbioru wszystkich liczb czterocyfrowych, których suma cyfr jest mniejsza od 4 losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 3? Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Zadanie 8013

|x-1|+2|x-2|>4x+1

Zadanie 8012 (rozwiązane)

Przekątna graniastoslupa prawidłowego czwrokatnego jest równa 12 cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tej bryły

Zadanie 8011

Dla jakich wartości parametru m...

Zadanie 8010

proszę o pomoc
zadania w załączniku

Zadanie 8009

1. Dane są liczby 5x +2, 5x-1, 5x+5
A.Jaka jest średnia arytmetyczna tych liczb?

2. Mama dała Marysi 20zł na zakup owoców. Marysia kupila a kg jabłek po x zł i b kg gruszek po y zł.
A, Ile złotych zapłaciła Marysia za kupione owoce?
B. Ile wynosi reszta?

9. Przed obniżką cena komputera wynosiła x zł, a lodówki: y zł. Za 2 komputery tańsze o 10% i 3 lodówki tansze o 5%, zapłacimy [napisz rownanie do tego zadania]

10. Marcin jest dwa razy staraszy, niz Marysia była piec lat temu. Jesli wiek Marysi oznaczamy jako x, to wiek Marcina opisuje wyrazenie [napisz rownanie do tego zadania]

PILNE

Zadanie 8008 (rozwiązane)

Oblicz odległość prostych k i l określonych równaniami k: y=6x-12 i l: y=6x+1

Zadanie 8007 (rozwiązane)

Prosta k o równaniu y = (2a – 3)x + 6 i prosta l o równaniu y = – 6x – 2 są równoległe dla:


Zadanie 8006

oblicz granicę funkcji
limx-5 = x^3+125\2x^2-50

Zadanie 8005

Rozwiąż rekurencję:
\begin{cases} a _{n}=\frac{ n }{n+2 }a_{n-1}\quad \\ a_{0}=1 \end{cases}

Zadanie 8004

Help
1 2 ... 7 8 9 11 13 14 15 ... 304 305