Wybierz dział:

Zadanie 8013

|x-1|+2|x-2|>4x+1

Zadanie 8012 (rozwiązane)

Przekątna graniastoslupa prawidłowego czwrokatnego jest równa 12 cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tej bryły

Zadanie 8011

Dla jakich wartości parametru m...

Zadanie 8010

proszę o pomoc
zadania w załączniku

Zadanie 8009

1. Dane są liczby 5x +2, 5x-1, 5x+5
A.Jaka jest średnia arytmetyczna tych liczb?

2. Mama dała Marysi 20zł na zakup owoców. Marysia kupila a kg jabłek po x zł i b kg gruszek po y zł.
A, Ile złotych zapłaciła Marysia za kupione owoce?
B. Ile wynosi reszta?

9. Przed obniżką cena komputera wynosiła x zł, a lodówki: y zł. Za 2 komputery tańsze o 10% i 3 lodówki tansze o 5%, zapłacimy [napisz rownanie do tego zadania]

10. Marcin jest dwa razy staraszy, niz Marysia była piec lat temu. Jesli wiek Marysi oznaczamy jako x, to wiek Marcina opisuje wyrazenie [napisz rownanie do tego zadania]

PILNE

Zadanie 8008 (rozwiązane)

Oblicz odległość prostych k i l określonych równaniami k: y=6x-12 i l: y=6x+1

Zadanie 8007 (rozwiązane)

Prosta k o równaniu y = (2a – 3)x + 6 i prosta l o równaniu y = – 6x – 2 są równoległe dla:


Zadanie 8006

oblicz granicę funkcji
limx-5 = x^3+125\2x^2-50

Zadanie 8005

Rozwiąż rekurencję:
\begin{cases} a _{n}=\frac{ n }{n+2 }a_{n-1}\quad \\ a_{0}=1 \end{cases}

Zadanie 8004

Help

Zadanie 8003

Bardzo potrzebno do piątku!!!!Dziekuje z góry ( mój numer do pierwszego zadania 1)

Zadanie 8002 (rozwiązane)

Chodzi o zadanie 10 z załącznika

Zadanie 8001 (rozwiązane)

Przekątna podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość pierwiastek z 18. Wysokość ostrosłupa ma długość równą krawędzi podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 8000 (rozwiązane)

Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopdni.
Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 7999 (rozwiązane)

Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego, którego pole powierzchni wynosi 63 \sqrt{3}

Zadanie 7998 (rozwiązane)

Na rysuknu obok przedstawiono siatkę graniastosłupa, którą tworzą dwa trójkąty prostokątne, dwa prostokąty
i kwadrat. Oblicz objętośći pole powierzchni tego graniastosłupa.

Zadanie 7997

Sześcian o krawędzi 6 przecięto na dwie cześci płaszczyzną w sposób pokazany na rysuknu. Oblicz objętości obu części

Zadanie 7996

Wysokosc prostopadloscianu wynosi 21, a jego podstawa jest prostokątem o bokach długości 10 i 10\sqrt{3}.
Oblicz dlugość przekątnej prostopadłościanu podaj z dokładnościa do 1 stopnia miarę kąta nachylenia tej przekątnej do podstawy

Zadanie 7995

W szkole spośród 1543 studentów 35 gra w piłkę nożną, 15 w tenisa, 30 w siatkówkę, 8 w piłkę i siatkówkę, 4 w piłkę i tenisa, 7 w tenisa i siatkówkę, 1 gra w 3 gry. Jak wiele studentów gra:
a) przynajmniej w 1 z gier
b( w żadną z 3 wymienionych gier zastosuj zasadę włączeń i wyłączeń

Zadanie 7994

W pojemniku jest 8 kul białych, 6 czarnych i 11 w innych kolorach.Losowana jest z niego jedna kula.Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B - wylosowana kula nie będzie biała.

Zadanie 7993

W trójkącie równoramiennym odległość środka ciężkości od wierzchołka wspólnego dla ramion jest równa \frac{16}{3} (szesnaście trzecich), a stosunek długości ramienia do podstawy jest równy 5:6. Oblicz odległość środka podstawy od ramienia oraz R.

Zadanie 7992

x^2 + \frac{25x^2}{(5+2x)^2} >= \frac{74}{49}

Zadanie 7991

Rozwiaz nierowność

Zadanie 7990

Narysuj obszar D i wprowadzając współrzędne biegunowe oblicz podaną całkę

Podwójna całka z \frac{x}{x^2 + y^2} dxdy

gdzie D(granice całkowania) = {(x,y)\in R^2 | -x <= y <= x , x^2 + y^2 <=2}

Zadanie 7989

Jacek i Agata mają razem 24 lata. Za 6 lat Agata będzie miała 3 razy mniej lat niż Jacek. Ile lat ma obecnie Agata a ile Jacek?
Rozwiąż za pomocą układu równań.
1 2 ... 7 8 9 11 13 14 15 ... 304 305