Wybierz dział:

Zadanie 7940 (rozwiązane)

Na podstawie wykresów funkcji podanych niżej określ: dziedzinę funkcji, zbiór wartości funkcji, miejsca
zerowe funkcji, maksymalne przedziały monotoniczności funkcji, znak funkcji oraz wartości ekstremalne funkcji

Zadanie 7939 (rozwiązane)

Liczba wierzchołkow ostrosłupa jest o 6 mniejsza od liczby krawędzi. Podstawą tego ostrosłupa jest:
a) pięciokąt
b) sześciokąt
c) siedmiokąt
d) osmiokąt

Zadanie 7938 (rozwiązane)

Dany jest graniastosłup o 27 krawędziach. Podstawa tego graniastosłupa jest:
a) dziewięciokątem
b) ośmiokątem
c) siedmiokątem
d) sześciokątem
DLACZEGO?

Zadanie 7937 (rozwiązane)

wyznacz pochodną danych funkcji. zadanie w załączniku

Zadanie 7936

Oblicz podane granice

Zadanie 7935 (rozwiązane)

Promień koła opisanego na trójkącie równoramiennym ma długość 8. Kąt między ramionami ma 45 stopni .Oblicz długość podstawy i ramienia trójkąta.

Zadanie 7934 (rozwiązane)

Wykonaj mnożenie macierzy

Zadanie 7933

Wyznacz dziedzinę funkcji

f(x)= \sqrt{5x-x^2} + 1/x+2
f(x)= \sqrt{log5x-x^2/4}
f(x)= x+1/( (x/2x-2)-1)
f(x)= log_{2} log_{3} log_{4}x


Zadanie 7929 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt równoramienny, w którym długość ramienia ma 25 i długość podstawy 30. Oblicz długość promienia koła opisanego i odległość środka tego koła od podstawy trójkąta.

Zadanie 7928 (rozwiązane)

Ciąg (an) jest malejącym ciągiem arytmetycznym
a) oblicz a_{1}i r wiedząc, że a_{4} * a_{7} =-27, a_{3} =2-
<br> a_{9}$
b) oblicz różnice miedzy sumą 30 początkowych wyrazów tego ciagu i suma 10 początkowych wyrazów o numerach nieparzystych

Zadanie 7927 (rozwiązane)

w zawodach brało udział 12 par,do drugiego etapu przeszło 8 osob.Ile jest mozliwosci aby wsrod nich byla dokladnie jedna para

Zadanie 7926

1. Przy pomocy pierwszego lub drugiego równania wyprowadź p.
r=p+p/(((1+p)^N)-1)
r=p((1+p)^N)/(((1+p)^N)-1)

Dla czytelności zadania dodaje screeny równań. Nie opanowałem jeszcze LaTeX'a.

Zadanie 7925 (rozwiązane)

Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbom naturalnym k(1,2,3,...) z prawdopodobieństwem P(x=k)=c/2^k gdzie c to pewna liczba.

a) wyznacz wartość liczby v
b) oblicz P(x>=4)

Zadanie 7924 (rozwiązane)

Przedstaw pole P prostokąta (rysunki w załączniku) jako funkcję zmiennej x i podaj jej dziedzinę. Dla jakiego argumentu pole jest największe? Wyznacz wymiary prostokąta o największym polu.

Zadanie 7923

Popyt na pewne dobro jest funkcją jego ceny i wyraża się wzorem f(x)=1/4=x^2. wyznacz i zinterpretuj elastyczność cenową popytu w punkcie x_{1}

Zadanie 7922 (rozwiązane)

oblicz;25^2/3*125^-1/2

Zadanie 7921 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym dłuższa przekątna podstawy wynosi 8, zaś wysokość gran. 6. Oblicz V,Pc i pole przekroju płaszczyzny przechodzącej? przez dłuższy ... przekątnej podstawy i .... krawędzi bocznych ściany nie mającej punktów wspólnych z tą przekątną. Przepraszam za nie pęłną treść ale nie mogłam się doczytać.

Zadanie 7920 (rozwiązane)

Powierzchnia całkowita graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi (24+8\sqrt{3} . Krawędź boczna jest połową krawędzi podstawy. Oblicz V.

Zadanie 7919 (rozwiązane)

Prostopadłościan o podstawie kwadratu ma objętość równą 64\sqrt{3} . Kąt nachylenia przekątnej prostopadłościanu? do płaszczyzny podstawy ma miarę 60^{\circ}. Wyznacz Pc i długość przekątnej graniastosłupa.

Zadanie 7918 (rozwiązane)

Przekątna sześcianu jest o 2 większa od krawędzi podstawy. Oblicz V i Pc

Zadanie 7917

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że odcinek AD zawiera się w dwusiecznej kąta BAC
Przykład a ----> zadanie w załączniku

Zadanie 7916 (rozwiązane)

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że trójkąt ABC jest równoramienny.
Przykład a -----> zadanie w załączniku

Zadanie 7915 (rozwiązane)

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że IABI = IACI
Przykład b -----> zadanie w załączniku

Zadanie 7914 (rozwiązane)

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 15cm.
Oblicz objętość graniastosłupa, jeżeli jego wysokość ma długość 12cm

Zadanie 7913 (rozwiązane)

spodnie kosztują 17 zł,ich cenę obniżono o 19% ,ile kosztują spodnie obecnie? książka kosztuje 24zł ,jej cenę podniesiono o 16%,o ile złotych będzie droższa?
1 2 ... 7 8 9 11 13 14 15 ... 301 302