Wybierz dział:

Zadanie 7853 (rozwiązane)

(2*5^2 - 2*5^11) : 25^11

Zadanie 7852 (rozwiązane)

1 4\5-3 2\7*5 5\13= , ( 2 3\4 -3,3 ) * ( -2 ) do potęgi 2= , ( 2 1\4 + ( -1\2) do potegi 2) do potęgi 2 =

Zadanie 7851 (rozwiązane)

( 3 3\5+2 4\5 ): 6\7=

Zadanie 7850

Janek i Ola czytaja ta sama ksiazke. Janek zaczal czytac swoja ksiazke 1 dnia miesiaca a skonczyl 31 dnia miesiaca. kazdego dnia czytal ta sama liczbe stron.
Ola przedczytala pierwszego dnia 1/4 ksiazki, zas w pozostale dni miesiaca czytala o jedna strone wiecej niz dnia poprzedniego. Ola rowniez skonczyla czytac ksiazke 31 dnia miesiaca. Ile stron ma ksiázka?

Zadanie 7849 (rozwiązane)

(72-((-36):(-9)-(-24)x(-1))):(-2)=

Zadanie 7848 (rozwiązane)

f(x)=-4x-5/x+1 Przekształcanie wzoru i wykresu dzieki

Zadanie 7847 (rozwiązane)

w układzie współrzędnych narysowana jest parabola i prosta. Napisz układ równań,którego ilustracją jest przedstawiony rysunek.

Zadanie 7846 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym kat miedzy wysokością ostrosłupa a jego ścianą boczną ma miarę 30o . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, jeśli jego krawędź podstawy ma długość 4cm.

Zadanie 7845 (rozwiązane)

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4√3cm , a kąt między wysokością ściany bocznej a podstawą ma miarę 30 stopni .Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa .
Proszę o rysunek i rozwiązanie, będę bardzo wdzięczna ! :)

Zadanie 7844 (rozwiązane)

f*{3}_{0} x (3-x)dx

Zadanie 7843 (rozwiązane)

Trzeba rozwiazac zadanie ,,,kto zna odpowiedz bedzie super potrzebuje dobrej dpowiedzi'''oto one:
sa trzy 1 1 1 jedynki. mozna wstawic miedzy nimi dowolne znaki dodawania mnozenia dzielenia odejmowania nawiasy pierwiastki potegi cokolwiek tylko musi wyjsc wynik = 6

1 1 1 = 6 jak rozwiazac mam to zadanie prosze o pomoc..

nie wolno dodawac innych liczb....
czy ktos zna odpowiedz..nie wiem do jakiej kategori zaliczyc to zadanie

Zadanie 7842 (rozwiązane)

Wiadomo, że w (p<=>q)=1 i w (p \vee q)=1. Jaką wartość logiczną ma zdanie: [p=> ~ q] => [ ~q => p]

Zadanie 7841

Mam do rozwiązania 4 zadania w załączniku nie mam pojęcia jakie to działy matematki, ale dotyczą:
1. Wyznaczyć krzywiznę Gaussa
2. Obliczyć całkę zespoloną
3. Wyznaczyć płaszczyznę styczną do powierzchni
4. Wyznaczyć (f) holomorficzną

Bardzo proszę o pomoc

Zadanie 7840 (rozwiązane)


Z kartonu trzeba wykonać model walca o wysokości 2dm Na powierzchnię boczną przygotowano arkusz kartonu o wymiarach 20cm i 62,8 cm. Jaka będzie objętość tego walca?
Przyjmij że pi =3,14

Proszę o pomoc w rozwiązaniu
Elit Witam na forum
Witam na forum Posty: 1Dołączenie: 14 min. temuPłeć: OnOtrzymane podziękowania: 0

Zadanie 7839 (rozwiązane)

Oblicz pochodną funkcji
f(x)=sin^{3}(x^{2}+1)

Zadanie 7838 (rozwiązane)

POOOOOMOOOCY

Zadanie 7837 (rozwiązane)

Badanie przebiegu zmienności funkcji:
f(x)=\frac{x^2-3}{x-2}

Zadanie 7836

W zajezdni znajduje się 200 autobusów. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrany autobus jest sprawny wynosi 0,7. Oblicz prawdopodobieństwo, że w losowo wybranej chwili co najmniej 160 autobusów jest sprawnych.

Zadanie 7835

Proszę z obliczeniami

Zadanie 7834 (rozwiązane)

1.Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych A=(2,1) B=(-1,3)

2.A=(6,1) B=(-1,5)

Zadanie 7833

1. Wyznacz równanie funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (-1; 2) i B = (2; -7)

2. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A(-5,0) i jest równoległy do wykresu funkcji y = 0,2 x.

3. Prosta l ma równanie y = − 7x + 2. Podaj równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P=(0,1).

4. Rozwiąż układ równań dowolną metodą


5. Przedstaw funkcję kwadratową x2 – 8x + 6 w postaci kanonicznej i iloczynowej.

6. Rozwiąż równanie kwadratowe: 4x2 – 6x + 2 = 0

7. Rozwiąż nierówność kwadratową: - x2 + 2x + 3 > 0

8. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych wiedząc, że
a) sin α =
b) tg α = 2

9. Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 5 i 13 oraz tangens kąta ostrego jest równy 2. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 7832

Wszystko w załączniku. Proszę o pomoc.

Zadanie 7831

Podaj wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność.2x+3\5-1-x\3

Zadanie 7830 (rozwiązane)

Podaj wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność.2x+3\5-1-x\3

Zadanie 7829 (rozwiązane)


Zad. 3
Dana jest funkcja : f(x)=x2
Narysuj wykres funkcji g(x)=f(x-2)-3. Podaj własności funkcji g(x).
1 2 ... 11 12 13 15 17 18 19 ... 302 303