Wybierz dział:

Zadanie 7988

Uzupełnij formułę:
SaP → ( SoP → ... )
tak aby otrzymać 3 różne prawa logiczne.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7987

Podaj 3 przykłady zbiorów uporządkowanych ale nie całkowicie uporządkowanych.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7986

Podaj 3 przykłady nazw równocześnie: ogólnych, abstrakcyjnych i wyraźnych.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7985

Zaprzecz na 2 rożne sposoby zdaniu :
Jeżeli urodziłeś się w Paryżu lub Moskwie to urodziłeś się za granicą.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7984

Uzupełnij formułę :
( SaP ^ SeP ) → ...
Tak aby otrzymać 5 różnych praw logicznych. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7983

Podaj 3 przykłady relacji równocześnie: zwrotnych, niesymetrycznych i przechodnich.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7982

Podaj 3 przykłady nazw równocześnie :
pustych , konkretnych i generalnych.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7981

Zaprzecz na 2 różne sposoby zdaniu :
Tylko politycy nie są nacjonalistami.
Odpowiedź uzasadnij .

Zadanie 7979

Własność wartości bezwzględnej. Prosze o rozwiązanie i wytłumaczenie.

/sqrt{(x-3)a^{2}=1
(3x+8)a^{2}=25

https://iv.pl/images/02318324319298190192.png

Zadanie 7978 (rozwiązane)

a)wykres funkcji kwadratowej f(x)=ax^+bx+1 jest symetryczny wzgledem prostej x=2, a wartość najmniejsza funkcji f jest równa -3. Napisz równanie tej funkcji w postaci ogólnej.
b) dana jest funkcja kwadratowa f(x)=a(x+1)(x-3), której największa wartość jest równa 8. Wyznacz współczynnik a oraz przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

Zadanie 7977

Witam,
mam dwa zadnia których nie potrafię rozwiązać :
1. Inwestor nabył 4 tygodniowy bon skarbowy o nominalne 10.000zł po cenie emisyjnej 9.900zł jaką stopę zwrotu osiągnie inwestor jeżeli przetrzyma ten bon skarbowy do wykupu przez emitenta.
2. Klient ulokował w banku kwotę 10.000zł na 3%. Jaką kwotę otrzyma po roku przy miesięcznej kapitalizacji odsetek? Jaką kwotę otrzyma po dwóch latach przy kwartalnej kapitalizacji odsetek?

W pierwszym wydaje mi się że może być w taki sposób :

r=(D/P)x(360/n)x100
r=(10000/9900)x(360/28)x100
r=1298,86

Proszę o pomoc.

Zadanie 7976

Zad.1. (2 pkt)
P = {<1,1>, <1,2>, <1,3>, <2,2>, <2,3>, <3,3>}
R = {<1,3>, <3,1>}
Dla relacji P i R określonych na zbiorze {1,2,3} wyznacz złożenie relacji
S=PxR
Dla relacji P, R i S określ czy są zwrotne, symetryczne, przechodnie,
antysymetryczne oraz spójne.
Zad2 Dla podanych funkcji określ czy są surjekcją, injekcją i bijekcją.
a.) f: R -> R, f(x) = 3x + 1
b.) f: Z -> N, f(x) = |x| (wart. bezwzględna)
c.) f: R -> R, f(x) = sin(x) + cos(x)
zad3
Wypisz 4 pierwsze wyrazy ciągu:
a1 = 1
an+1 = 3an + 4 dla n>=1
Udowodnij indukcyjnie postać zwartą ciągu:
an = 3n – 2
zad4
Oblicz \Delta (x3 + x
2 + 4).
Przekształć postać \Delta (x3 + x
2 + 4) używającą dolnych silni na
wielomian zawierający potęgi.

Zadanie 7975 (rozwiązane)

Punkty a(-3,2)b(1,2),c(5,6),d(1,6) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku abcd.Jego obwod jest liczba nalerzaca do przedzialu.

Zadanie 7974 (rozwiązane)

Treść zadania:

kat alfa jest ostry i cos alfa= 1/4 wówczas:


Odpowiedzi do zad:

A) sinus alfa <3/4

B) sinus alfa=3/4

C) sinus alfa= pierwiastek z 13/4
D) sinus alfa> pierwiastek z 13/4.

Bardzo proszę rozwiązanie w/w zadania.

Zadanie 7973

Treść zadania:

kat alfa jest ostry i sin alfa= 1/4 wowczas:


Odpowiedzi do zad:

A)cosinus alfa <3/4

B)cosinus alfa=3/4

C)cosinus alfa= pierwiastek z 13/4
D)cosinus alfa> pierwiastek z 13/4.

I proszę o rozwiązanie, ale nie podanie A B C czy D, tylko wszystkie obliczenia.

Zadanie 7972

wskaz te funkcje których wykresy sa rownolegly i prostopadly do prostej y=4-2x odpowiedz uzasadnij
A.f(x)=4-2x B.y=2x-4 C.f(x)= -2x D.f(x)= 4 E.f(x)= -4x+2

Zadanie 7971

Fajnie jak by ktoś mi to rozwiązał
Pozdrawiam ! :)

Zadanie 7970

Witam proszę o pomoc,w załączniku przesyłam zadania. Jest to dla mnie bardzo ważne. Z GÓRY DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC!!

Zadanie 7969

Niech a,b,c,d należą do Z. Udowodnić następującą implikacje :
d) [(a,b)] = 1 i a|c] i b|c| => ab|c. Pokazać , że jeśli (a,b) nie są równe 1 to implikacja nie jest prawdziwa.

Zadanie 7968

Niech a,b,c należą do Z. Udowodnić implikacje:
a|b i a|c => a|b + c

Zadanie 7967

Wykaż przez indukcję matematyczną, że:

2+2^{2}+...+2^{n}=2^{n+1}-2

Zadanie 7963

Udowodnij, że jeżeli liczby rzeczywiste a i b spełniają równość a+b=1, to:
a) a^{2} + b^{2} >/ \frac{1}{2}
b) a^{3} + b^{3} >/ \frac{1}{4}
c a^{4} + b^{4} >/ \frac{1}{8}

Zadanie 7962

W magazynie jest 120 zarowek. Wsrod tych zarowek 15 jest wadliwych. Elektryk pobiera 3 zarowki. Oblicz prawdopodobienstwo zdarzenia polegajacego na tym,ze wsrod wybranych zarowek z magazynu dwie beda wadliwe.

Zadanie 7961 (rozwiązane)

Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź boczna alfa tworzy z podstawą kąt 60 stopni wynosi:

Zadanie 7960

trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej c i kącie ostrym alfa obraca się wokół przeciwprostokątnej. oblicz pole powierzchni powstałej bryły
1 2 ... 8 9 10 12 14 15 16 ... 304 305