Wybierz dział:

Zadanie 8003

Bardzo potrzebno do piątku!!!!Dziekuje z góry ( mój numer do pierwszego zadania 1)

Zadanie 8002 (rozwiązane)

Chodzi o zadanie 10 z załącznika

Zadanie 8001 (rozwiązane)

Przekątna podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość pierwiastek z 18. Wysokość ostrosłupa ma długość równą krawędzi podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 8000 (rozwiązane)

Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopdni.
Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 7999 (rozwiązane)

Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego, którego pole powierzchni wynosi 63 \sqrt{3}

Zadanie 7998 (rozwiązane)

Na rysuknu obok przedstawiono siatkę graniastosłupa, którą tworzą dwa trójkąty prostokątne, dwa prostokąty
i kwadrat. Oblicz objętośći pole powierzchni tego graniastosłupa.

Zadanie 7997

Sześcian o krawędzi 6 przecięto na dwie cześci płaszczyzną w sposób pokazany na rysuknu. Oblicz objętości obu części

Zadanie 7996

Wysokosc prostopadloscianu wynosi 21, a jego podstawa jest prostokątem o bokach długości 10 i 10\sqrt{3}.
Oblicz dlugość przekątnej prostopadłościanu podaj z dokładnościa do 1 stopnia miarę kąta nachylenia tej przekątnej do podstawy

Zadanie 7995

W szkole spośród 1543 studentów 35 gra w piłkę nożną, 15 w tenisa, 30 w siatkówkę, 8 w piłkę i siatkówkę, 4 w piłkę i tenisa, 7 w tenisa i siatkówkę, 1 gra w 3 gry. Jak wiele studentów gra:
a) przynajmniej w 1 z gier
b( w żadną z 3 wymienionych gier zastosuj zasadę włączeń i wyłączeń

Zadanie 7994

W pojemniku jest 8 kul białych, 6 czarnych i 11 w innych kolorach.Losowana jest z niego jedna kula.Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B - wylosowana kula nie będzie biała.

Zadanie 7993

W trójkącie równoramiennym odległość środka ciężkości od wierzchołka wspólnego dla ramion jest równa \frac{16}{3} (szesnaście trzecich), a stosunek długości ramienia do podstawy jest równy 5:6. Oblicz odległość środka podstawy od ramienia oraz R.

Zadanie 7992

x^2 + \frac{25x^2}{(5+2x)^2} >= \frac{74}{49}

Zadanie 7991

Rozwiaz nierowność

Zadanie 7990

Narysuj obszar D i wprowadzając współrzędne biegunowe oblicz podaną całkę

Podwójna całka z \frac{x}{x^2 + y^2} dxdy

gdzie D(granice całkowania) = {(x,y)\in R^2 | -x <= y <= x , x^2 + y^2 <=2}

Zadanie 7989

Jacek i Agata mają razem 24 lata. Za 6 lat Agata będzie miała 3 razy mniej lat niż Jacek. Ile lat ma obecnie Agata a ile Jacek?
Rozwiąż za pomocą układu równań.

Zadanie 7988

Uzupełnij formułę:
SaP → ( SoP → ... )
tak aby otrzymać 3 różne prawa logiczne.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7987

Podaj 3 przykłady zbiorów uporządkowanych ale nie całkowicie uporządkowanych.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7986

Podaj 3 przykłady nazw równocześnie: ogólnych, abstrakcyjnych i wyraźnych.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7985

Zaprzecz na 2 rożne sposoby zdaniu :
Jeżeli urodziłeś się w Paryżu lub Moskwie to urodziłeś się za granicą.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7984

Uzupełnij formułę :
( SaP ^ SeP ) → ...
Tak aby otrzymać 5 różnych praw logicznych. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7983

Podaj 3 przykłady relacji równocześnie: zwrotnych, niesymetrycznych i przechodnich.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7982

Podaj 3 przykłady nazw równocześnie :
pustych , konkretnych i generalnych.
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7981

Zaprzecz na 2 różne sposoby zdaniu :
Tylko politycy nie są nacjonalistami.
Odpowiedź uzasadnij .

Zadanie 7979

Własność wartości bezwzględnej. Prosze o rozwiązanie i wytłumaczenie.

/sqrt{(x-3)a^{2}=1
(3x+8)a^{2}=25

https://iv.pl/images/02318324319298190192.png

Zadanie 7978 (rozwiązane)

a)wykres funkcji kwadratowej f(x)=ax^+bx+1 jest symetryczny wzgledem prostej x=2, a wartość najmniejsza funkcji f jest równa -3. Napisz równanie tej funkcji w postaci ogólnej.
b) dana jest funkcja kwadratowa f(x)=a(x+1)(x-3), której największa wartość jest równa 8. Wyznacz współczynnik a oraz przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej.
1 2 ... 8 9 10 12 14 15 16 ... 304 305