Wybierz dział:

Zadanie 7792 (rozwiązane)

zad 1
w prostopadłoscianie krawedzie podstawy maja dl 4cm i 3cm , a krawedz
boczna ma dl 5cm obicz
a) dlugosc przekatnej podstawy
b) miare kata nachylenia przekatnej prostopadloscianu do plaszczyzny
podstawy
c) pole powierzchni calkowitej prostopadloscianu ( poprosze o rysunek)

Zadanie 7791

W bibliotece znajdują się książki ze statystyki, probabilistyki i inne. Losowo pojawiający się czytelnik wybiera książkę ze statystyki z prawd. 0,4, a książkę z probabilistyki z prawd. 0,1. Każdy czytelnik wybiera tylko po jednej książce. Niech zmienne losowe X i Y oznaczają odpowiednio liczby wybranych książek ze statystyki i probabilistyki przez trzech czytelników. Dla zmiennych losowych X i Y wyznacz łączne i brzegowe funkcje prawd., wartości oczekiwane, wariancje oraz kowariancję.

Zadanie 7790

Proszę o pomoc w następującym zadaniu.
Waga netto X (tony) towarów wysyłanych w kontenerach określonych wymiarów jest normalną zmienną losową o nieznanych parametrach. Wiadomo, że 65% kontenerów wykazuje wagę netto ponad 4,9(ton), a 25% kontenerów - wagę netto mniejszą niż 4,2(tony).
a) Wyznacz nieznane parametry rozkładu wagi towarów wysyłanych w tych kontenerach.
b) Oblicz procent kontenerów, które mają wagę w przedziale od 4 do 5(ton)?

Zadanie 7789 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna stożka po rozwinieciu na plaszczyznie stanowi 1/3 kola.Oblicz kąt rozwarcia stożka.

Zadanie 7788

Dana jest funkcja f(x)=
0, dla x ≤ 1,
b/x^3, dla x >1
a) Ustal wartość stałej b tak, aby funkcja ta była PDF zmiennej losowej X
Gęstością prawd. (krótko gęstością, ang. probability density function - PDF) zmienna losowa typu ciągłego, nazywamy funkcję f(x) która występuje pod znakiem całki określającej jej dystrybuantę
b) Naszkicuj krzywą gęstości.
c) Wyznacz i naszkicuj dystrybuantę.
d) Oblicz prawd. zdarzenia X>3/2
e) Wyznacz kwantyle rzędu 0,1 i 0,9.

Zadanie 7787 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność |x-2|<5

Zadanie 7786 (rozwiązane)

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7785

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7784 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność:

2|2-x|>/4

Zadanie 7783 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:

2x^3 - x^2 + 18x - 9 =0

Zadanie 7782

Rozwiąż równanie:

\frac{x-1}{x-2} - \frac{x}{x-1} = 0

Zadanie 7781 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :

(x- \sqrt{2} )(2 + \sqrt{2} ) =x

Zadanie 7780 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

(x-1)(x-2)=x

Zadanie 7779 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

4|x-3|+5=13

Zadanie 7778 (rozwiązane)

Uprość wyrażenie:

| \sqrt{2} -2 | - |2 - \sqrt{2} | =

Zadanie 7777 (rozwiązane)

Jaką wartość ma podane wyrażenie?

dla xe (-1,2)
2|x-3|-3|2-x|

Zadanie 7776 (rozwiązane)

Jaką wartość ma podane wyrażenie ?
dla -32|3-x|+|x+1|-3|x+3|-2|x-1|

Zadanie 7775

Wykaż, że jeśli a i b są dodatnie, to

Zadanie 7774

Filip wpłaca co miesiąc 200zł na tzw. lokatę systematycznego oszczędzania. Oprocentowanie lokaty jest równe 9% w skali roku, z roczną kapitalizacją odsetek. Jaką kwotą będzie dysponował Filip
a) po roku
b) po dwóch latach
c) po dwóch latach i czterech miesiącach

PROSZE O ROZWIĄZANIE I WYJAŚNIENIE

Zadanie 7773

Prosze was o pomoc plisss :(

2. Za zbiory cyfr (1,2,....9) losujemy trzy razy po jednej cyfrze bez zwracania i ukladamy w kolejnosci losowanie w liczbie tzrycyfrowa. Oblicz prawdopodobienstwo ze w ten sposob ulozymy liczbe wieksza od 400. Wynik przedstaw w postaci ulamka nieskracalnego.


4. Z cyfr nalezacych do d zbioru (1,2,3,4) ukladamy liczbe czterocyfrowa o roznych cyfrach. Oblicz prawdopodobienstwo, ze ta liczba jest mniejsza 3000.

Zadanie 7772

Jesli ktos chetny pomoc milo by mi bylo pozdawiam :) 1. W urnie A jest 5 kul bialych i 3 czarne, w urnie B sa 4 kule biale i 6 czarnych.Losujemy po jednej kuli z kazdej urny. Oblicz prawdopodobienstwo, ze wyjmiemy kule w jednym kolorze. Wynik przedstaw ulamka nieskracalnego.

Zadanie 7771

kto mi pomoze z matematyki??

Zadanie 7770

21. W firmie X koszty stałe są równe F = 200.000 PLN rocznie.
Cena sprzedaży wynosi p= 25 PLN.
Jednostkowe koszty zmienne są równe v = 15 PLN/szt.
Firma X ponosi koszty odsetek w wysokości I = 20.000 PLN. Stopa podatku dochodowego jest równa 19%. Liczba akcji N = 10.000 szt.
(1) Oblicz wielkość dźwigni finansowej (DFL) w sytuacji, gdy zysk operacyjny wzrośnie z 300.000 (tj. dla sprzedaży w wysokości 50.000 szt.) do 400.000 PLN (tj. dla sprzedaży w wysokości 60.000 szt.).

Zadanie 7769

17. Oblicz wartość akcji przedsiębiorstwa z zadania 1 na dzień 31.12.2014 wiedząc, że:
Koszt kapitału własnego wynosi 12%
Efektywny koszt długu to 8%
Przedsiębiorstwo jest finansowane w 95% kapitałem własnym i w 5% długiem
Prognozowana stopa wzrostu po okresie prognozy to 0%
Wartość gotówki w bilansie to 10
Przedsiębiorstwo wyemitowało 1000 akcji

Zadanie 7768

14. Projekt inwestycyjny o nakładzie pierwotnym (nakład ponoszony na „starcie” inwestycji – w okresie 0) równym 10 000 PLN przyniesie 3 000 PLN po roku, 4 000 po dwóch latach, 4 000 PLN po trzech latach i 2 000 po czterech. Jaki jest okres zwrotu z tej inwestycji? WACC wynosi 5%.
1 2 ... 8 9 10 12 14 15 16 ... 296 297