Wybierz dział:

Zadanie 7891 (rozwiązane)

Wpłacono do banku 16 tysięcy złotych na 4 % w skali roku z kapitalizacją kwartalną . Wyznacz po ktorym kwartale saldo przekroczy 20000 złotych

Zadanie 7890

Proszę o rozwiązanie zadania z symetrii.
Dany jest trójkąt ostrokątny ABC. W symetrii względem punktów ABC powstał trójkąt A`B`C`, tak że obrazem punktu B jest B` w symetrii względem punktu C, obrazem punktu A jest A` w symetrii względem punktu B i obrazem punktu C jest C` względem punktu A. Ile razy pole trójkąta A`B`C` jest większe od pola trójkąta ABC?

Zadanie 7889 (rozwiązane)

3 i 1/2x(2i2/3-1i5/12)-5/8 =
--------------------------------
3i3/4-3/4x8i1/3

Zadanie 7888

PILNE!
CZy ktoś mógłby mi rozwiązać te działania matematyczne i wyjaśnić co,skąd sie wzięło?
Zdjęcie działań w załączniku!

Zadanie 7887 (rozwiązane)

jakie są współczynniki funkcji y=5x²+bx+c
jeżeli jej miejscami zerowymi są liczby x= - 1 oraz x= - 5

Zadanie 7886

Rozwiąż równanie:
1-tgx=cos2x

Zadanie 7884 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność kwadratową bez obliczania delty
-6x^2+5x-1>0

Zadanie 7883 (rozwiązane)

Witam serdecznie,

Potrzebuję pomocy z zadaniami z załącznika, nie mniej jednak będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu któregokolwiek :) Z góry dziękuję za pomoc

Zadanie 7882 (rozwiązane)

wykonaj działania

Zadanie 7880

Rozwiąż równanie:
cosxcos2x=cos3x

Zadanie 7879

Rozwiąż równanie:
1-tgx=cos2x

Zadanie 7878 (rozwiązane)

Zapisz w postaci potegi liczby 7 to jest zadanie nr 6 ze zdjęcia

Zadanie 7875 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:
cosx-cos2x=1

Zadanie 7874 (rozwiązane)

cos^{2}x+sinxcosx=1

Zadanie 7872 (rozwiązane)

x^3 + 12x^2 +36x -50 Rozłóż na czynniki

Zadanie 7871

znajdź funkcje odwrotną

$y=e^x-e^-x/2

Zadanie 7870

rozwiąż |\frac{4x-5}{2x+7}| < 3

Zadanie 7869

3. Znajdź punkty, w których wykres funkcji y = -3/4x - 1 1/2 przecina osie układu współrzędnych.
b) Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = 2x - 5 i przechodzi przez punkt A = (-1,2).

Proszę szybko jak ktoś może!!

Zadanie 7868 (rozwiązane)

Mógłby ktoś rozwiązać? zdjęcia w załączniku, Proszęęęęęę PLZ, chcociaż pare zadań! :( :)))))) Proszę:P

Zadanie 7867

pomóżcie na jutro plisssss

Zadanie 7866

pomóżcie

Zadanie 7865

Będę ogromnie wdzięczna jeśli ktoś poświęci swój czas i spróbuje rozwiązać to zadanie.

Znajdź zbiory B\A i AᴖB ( iloczyn ) gdy:

A: {x: |x| + |x-1| > 5 }

B: {x: x² - 7x < 0 }

Zadanie 7864 (rozwiązane)

ile jest liczb trzycyfrowych w których cyrfa setek jest równa 1,2 lub 3 cyfra dziesiątek jest liczbą podzielną przez 5 a cyfra jedności jest większa od 6.

Zadanie 7863 (rozwiązane)

Proszę na jutro pilne

Zadanie 7862 (rozwiązane)

Proszę o pomoc na jutro w rozwiązaniu zadania wzory skróconego mnożenia
1) (2x+4)^2 - (x-2)(x+2)
2) (3x-4)^2 + (x+1)(x-1)-(5x+2)^2
3) (x-10)(x+10)-(x-8)^2
1 2 ... 12 13 14 16 18 19 20 ... 304 305