Wybierz dział:

Zadanie 7871

znajdź funkcje odwrotną

$y=e^x-e^-x/2

Zadanie 7870

rozwiąż |\frac{4x-5}{2x+7}| < 3

Zadanie 7869

3. Znajdź punkty, w których wykres funkcji y = -3/4x - 1 1/2 przecina osie układu współrzędnych.
b) Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = 2x - 5 i przechodzi przez punkt A = (-1,2).

Proszę szybko jak ktoś może!!

Zadanie 7868 (rozwiązane)

Mógłby ktoś rozwiązać? zdjęcia w załączniku, Proszęęęęęę PLZ, chcociaż pare zadań! :( :)))))) Proszę:P

Zadanie 7867

pomóżcie na jutro plisssss

Zadanie 7866

pomóżcie

Zadanie 7865

Będę ogromnie wdzięczna jeśli ktoś poświęci swój czas i spróbuje rozwiązać to zadanie.

Znajdź zbiory B\A i AᴖB ( iloczyn ) gdy:

A: {x: |x| + |x-1| > 5 }

B: {x: x² - 7x < 0 }

Zadanie 7864 (rozwiązane)

ile jest liczb trzycyfrowych w których cyrfa setek jest równa 1,2 lub 3 cyfra dziesiątek jest liczbą podzielną przez 5 a cyfra jedności jest większa od 6.

Zadanie 7863 (rozwiązane)

Proszę na jutro pilne

Zadanie 7862 (rozwiązane)

Proszę o pomoc na jutro w rozwiązaniu zadania wzory skróconego mnożenia
1) (2x+4)^2 - (x-2)(x+2)
2) (3x-4)^2 + (x+1)(x-1)-(5x+2)^2
3) (x-10)(x+10)-(x-8)^2

Zadanie 7861 (rozwiązane)

Mam do zrobienia 4 przykłady wzory skróconego mnożenia Proszę o pomoc
1) (2x-3)^2 + 2(x-3)^2 =
2) (2x-y)^2 - 3(x-3)^2=
3) (2-x)^2 + (2x-1)^2 =
4) (5+x)^2 - 2(4 - 2x )^2 =

Zadanie 7860 (rozwiązane)

Oblicz obwód trójkąta

Zadanie 7859 (rozwiązane)

Rozwiąż Nierówność :
x2-1/x2-5x+10 > lub równe 0
zd 2. Naszkicuj wykres funkcji f i odczytaj rozwiązanie nierówności f(x)>1
f(x) ={ 1/x dla x>0}
{ -1/x dla x<0}

Zadanie 7858 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają taką sama długość. Oblicz cosinus kąta:

a ) nachylenia krawędzi bocznej do

podstawy

b) nachylenia ściany bocznej do podstawy

Zadanie 7857

7

Zadanie 7856 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że do wykresu tej funkcji należą punkty A=(3,-1) oraz B=(1,2). Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji

Zadanie 7855 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy 2cm pole podstawy jest dwa razy mniejsze od pola powierzchni bocznej. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Bardzo bym prosiła o rysunek :)
odpowiedź musi być : 6√3

Zadanie 7854 (rozwiązane)

ściany boczne ostrosłupa prawidłowego trójkątnego sa trójkątami prostokątnymi o przyprostokątnych długości 2 cm . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zadanie 7853 (rozwiązane)

(2*5^2 - 2*5^11) : 25^11

Zadanie 7852 (rozwiązane)

1 4\5-3 2\7*5 5\13= , ( 2 3\4 -3,3 ) * ( -2 ) do potęgi 2= , ( 2 1\4 + ( -1\2) do potegi 2) do potęgi 2 =

Zadanie 7851 (rozwiązane)

( 3 3\5+2 4\5 ): 6\7=

Zadanie 7850

Janek i Ola czytaja ta sama ksiazke. Janek zaczal czytac swoja ksiazke 1 dnia miesiaca a skonczyl 31 dnia miesiaca. kazdego dnia czytal ta sama liczbe stron.
Ola przedczytala pierwszego dnia 1/4 ksiazki, zas w pozostale dni miesiaca czytala o jedna strone wiecej niz dnia poprzedniego. Ola rowniez skonczyla czytac ksiazke 31 dnia miesiaca. Ile stron ma ksiázka?

Zadanie 7849 (rozwiązane)

(72-((-36):(-9)-(-24)x(-1))):(-2)=

Zadanie 7848 (rozwiązane)

f(x)=-4x-5/x+1 Przekształcanie wzoru i wykresu dzieki

Zadanie 7847 (rozwiązane)

w układzie współrzędnych narysowana jest parabola i prosta. Napisz układ równań,którego ilustracją jest przedstawiony rysunek.
1 2 ... 12 13 14 16 18 19 20 ... 304 305