Wybierz dział:

Zadanie 7802 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ POMÓŻCIE
Przeprowadzono sondę uliczną ,zadając pytanie ,, ile razy był(a) Pan(i) w kinie w ciągu
ostatniego miesiąca "? wyniki przedstawiono w diagramie poniżej
wykres w załączniku
a)jak procent badanych osób było w kinie więcej niż jeden raz w ciągu ostatniego miesiąca?
b)jaka jest medialna wyjść do kina?Wskaż modę ?
c)ile wynosi średnia liczba wyjść do kina?
d)oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby wyjść do kina .wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku?
e)przedstaw tabelę częstotliwości względnych wyjść do kina ?

Zadanie 7801

BARDZO PROSZĘ POMÓŻCIE
Przeprowadzono sondę uliczną ,zadając pytanie ,, ile razy był(a) Pan(i) w kinie w ciągu
ostatniego miesiąca "? wyniki przedstawiono w diagramie poniżej
wykres w załączniku
a)jak procent badanych osób było w kinie więcej niż jeden raz w ciągu ostatniego miesiąca?
b)jaka jest medialna wyjść do kina?Wskaż modę ?
c)ile wynosi średnia liczba wyjść do kina?
d)oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby wyjść do kina .wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku?
e)przedstaw tabelę częstotliwości względnych wyjść do kina ?

Zadanie 7800 (rozwiązane)

proszę o pomoc
W klasie 3a przeprowadzono wśród uczniów ankietę dotycząca liczby osób , z których składa się ich najbliższa
rodzina . wyniki są przestawione w tabeli
liczba uczniów 10 12 6 2
liczba osób w rodzinie 3 4 5 6
Z tej klasy wybrano w sposób losowy dwóch uczniów .Oblicz podobieństwo zdarzenia,
że co najwżej jeden z tych uczniów ma rodzinę składającą się z liczby osób większej niż średnia liczby osób przypadająca na jedną rodzinę w tej klasie .

Zadanie 7799 (rozwiązane)

Pomocy pilne
O pewnych zdarzeniach A,B zawiera zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych wiadomo że
P (A n B)=0,05
,P(B')=0,8 (oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia B )oraz P(A u B)=0,3. oblicz:
a)P(A)
b)P(B-A)
PS .n -oznacza iloczyn zbiorów , u -suma zbiorów

Zadanie 7798 (rozwiązane)

W osrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 6\sqrt{2} ,a krawędź boczna 10 cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość ostrosłupa.Wykonaj rysunek

Zadanie 7797 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidlowego trójkątnego,którego krawędź podstawy ma 6 cm i tworzy z przekątna ściany bocznej kąt 60^{\circ} .Wykonaj rysunek

Zadanie 7795 (rozwiązane)

przekroj osiowy stozka jest trojatem rownobocznym o boku dl 2
pierwiastek z 3.oblicz pole powierzni i objetosc stozka

Zadanie 7794

prostokat o bokach dl a i b obraca sie dookola prostej zawierajacej bok
o dl a .oblicz pole powierzchni powstalej bryly prosze z rysunkiem

Zadanie 7793 (rozwiązane)

zad 2 oblicz objetosc ostroslupa prawidlowego czworokatnego ,w ktorym
krawedz podstawy ma dl 2dm , a krawedz boczna 4dm(prosze o rysunek)

Zadanie 7792 (rozwiązane)

zad 1
w prostopadłoscianie krawedzie podstawy maja dl 4cm i 3cm , a krawedz
boczna ma dl 5cm obicz
a) dlugosc przekatnej podstawy
b) miare kata nachylenia przekatnej prostopadloscianu do plaszczyzny
podstawy
c) pole powierzchni calkowitej prostopadloscianu ( poprosze o rysunek)

Zadanie 7791

W bibliotece znajdują się książki ze statystyki, probabilistyki i inne. Losowo pojawiający się czytelnik wybiera książkę ze statystyki z prawd. 0,4, a książkę z probabilistyki z prawd. 0,1. Każdy czytelnik wybiera tylko po jednej książce. Niech zmienne losowe X i Y oznaczają odpowiednio liczby wybranych książek ze statystyki i probabilistyki przez trzech czytelników. Dla zmiennych losowych X i Y wyznacz łączne i brzegowe funkcje prawd., wartości oczekiwane, wariancje oraz kowariancję.

Zadanie 7790

Proszę o pomoc w następującym zadaniu.
Waga netto X (tony) towarów wysyłanych w kontenerach określonych wymiarów jest normalną zmienną losową o nieznanych parametrach. Wiadomo, że 65% kontenerów wykazuje wagę netto ponad 4,9(ton), a 25% kontenerów - wagę netto mniejszą niż 4,2(tony).
a) Wyznacz nieznane parametry rozkładu wagi towarów wysyłanych w tych kontenerach.
b) Oblicz procent kontenerów, które mają wagę w przedziale od 4 do 5(ton)?

Zadanie 7789 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna stożka po rozwinieciu na plaszczyznie stanowi 1/3 kola.Oblicz kąt rozwarcia stożka.

Zadanie 7788

Dana jest funkcja f(x)=
0, dla x ≤ 1,
b/x^3, dla x >1
a) Ustal wartość stałej b tak, aby funkcja ta była PDF zmiennej losowej X
Gęstością prawd. (krótko gęstością, ang. probability density function - PDF) zmienna losowa typu ciągłego, nazywamy funkcję f(x) która występuje pod znakiem całki określającej jej dystrybuantę
b) Naszkicuj krzywą gęstości.
c) Wyznacz i naszkicuj dystrybuantę.
d) Oblicz prawd. zdarzenia X>3/2
e) Wyznacz kwantyle rzędu 0,1 i 0,9.

Zadanie 7787 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność |x-2|<5

Zadanie 7786 (rozwiązane)

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7785

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7784 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność:

2|2-x|>/4

Zadanie 7783 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:

2x^3 - x^2 + 18x - 9 =0

Zadanie 7782 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

\frac{x-1}{x-2} - \frac{x}{x-1} = 0

Zadanie 7781 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :

(x- \sqrt{2} )(2 + \sqrt{2} ) =x

Zadanie 7780 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

(x-1)(x-2)=x

Zadanie 7779 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:

4|x-3|+5=13

Zadanie 7778 (rozwiązane)

Uprość wyrażenie:

| \sqrt{2} -2 | - |2 - \sqrt{2} | =

Zadanie 7777 (rozwiązane)

Jaką wartość ma podane wyrażenie?

dla xe (-1,2)
2|x-3|-3|2-x|
1 2 ... 14 15 16 18 20 21 22 ... 303 304