Wybierz dział:

Zadanie 7708

Sprawdź, czy występowanie powodzi w czterech porach roku jest jak 1:1:1:1

Wiosna - 20
Lato - 30
Jesień - 10
Zima - 35
Suma - 95

Zadanie 7707

Czy jest ktoś w stanie rozwiązać to zadanie ze statystyki?

W gospodarstwie rolnym było 10 ha I klasy,20 ha II klasy i 100 ha III klasy. Wylicz średni wskaźnik jakości gleby

Zadanie 7706 (rozwiązane)

układy równań.
W dwóch bańkach znajduje się mleko. W pierwszej jest dwa razy więcej niż w drugiej. Kiedy z każdej odlejemy po 20 litrów, to w pierwszej pozostanie 3 razy więcej niż w drugiej. Ile mleka było w tych bańkach na początku?

Zadanie 7705 (rozwiązane)

w ciągu arytmetycznym a3=5 i a6=11. oblicz różnicę i pierwszy wyraz ciągu

Zadanie 7704 (rozwiązane)

Kąt L jest ostry i cos L = 0,9. Podaj przybliżoną wartość kąta L.

Zadanie 7703 (rozwiązane)

W ciągu geometrycznym a_{1} =3 i a_{4} = -4. Oblicz iloraz tego ciągu.

Zadanie 7702 (rozwiązane)

1. W ciągu arytmetycznym a_{5} = 7 i a+{7} =15. Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu.

Zadanie 7701

Dana jest pierwsza pochodna f'(x) funkcji f(x). Załóżmy, że dziedzina funkcji i jej pochodnej pokrywają się. Wyznacz argumenty, w ktorych funkcja f(x) ma ekstrema lokalne i przedziały monotoniczności tej funkcji. :

f'(x) = 4- ln^{2} x

Zadanie 7700

Wyznacz ekstrema lokalne i zbadaj monotoniczność funkcji:

f(x)=10arc tgx - 9x

Zadanie 7699 (rozwiązane)

1.Powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem kołowym, którego kąt środkowy ma miarę 150*. Wiedząc, że tworząca stożka ma długość 24cm, oblicz pole pow całkowitej oraz objętość tego stożka.

Zadanie 7698 (rozwiązane)

35. Dwusieczna kąta A trójkąta ABC przecina okrąg opisany na tym trójkąciew punkcie D. Oblicz miary kątów czworokąta ABCD, jeśli wiadomo, że kąt BAC = 60 stopni i kąt ABC = 80 stopni.

Bardzo mi zależy na rysunku i wytłumaczeniu... z gory dziękuje!

Zadanie 7697 (rozwiązane)

Funkcja kwadratowa f jest malejąca w przedziale <2, + nieskończoności), a jej miejsca zerowe x1, x2 spełniają warunek x1*x2= -5. Parabola wykresu funkcji f ma z osią OY punkt wspólny (0,5). Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.

Zadanie 7696

oblicz wartość funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a ( alfa) jeśli
a) sin x = 8/9 frac{ a}{b}
b) tg x = 4/3 frac{ a}{b}

Zadanie 7695 (rozwiązane)

proszę o pomoc w rozwiązaniu tych 5 zadań są to zadania z wyrażeń wymiernych

Zadanie 7694 (rozwiązane)

Zuzia pokroiła 2 cebule i 5 razy więcej pomidorów.Ile warzyw pokroiła Zuzia

Zadanie 7693 (rozwiązane)

Wykonaj działania i zredukuj wyrażenia podobne:
a) 5ab-(12ab-7b-9ab)-(-4b+3a)=
b) (9y+2x)(-x+y)=

Zadanie 7692 (rozwiązane)

Funkcja liniowa f(x)=(m+1)m-m^{2}+1 jest malejąca i jej wykres przecina oś rzędnych w punkcie P(0,-3), jeśli:
A m=1
B m=-1
C m=2
D m=-2

Zadanie 7691 (rozwiązane)

Przedstaw liczbę 2\sqrt{18} + \sqrt{50}    w postaci a\sqrt{b}$

Zadanie 7690 (rozwiązane)

rozwiąż równanie

√(x-1)² = √1 9/16

Zadanie 7686 (rozwiązane)

ania ma 5 kapeluszy i 8 apaszek .na ile roznych sposobow moze wlozyc kapelusz wraz z apaszka?

Zadanie 7685 (rozwiązane)

\frac{6}{\sqrt{3}$ - &\sqrt{12}

Zadanie 7684 (rozwiązane)

Rzucamy trzy razy kostką.Prawdopodobieństwo,ze w kazdym rzucie wypadnie taka sama liczba oczek,jest rowne.......

Zadanie 7683 (rozwiązane)

Wyznacz k wiedząc, że wykresy funkcji są prostopadłe f (x)= 4x-6 i g(x)= (k+1)x

Zadanie 7682

Sporządź wykres funkcji, tzn też wyznaczyć monotoniczność, ekstreme, asymptoty, wklęsłość, wypukłość i punkt przegięcia.
/frac{x^{3}}{(x+1)^{2}}

Zadanie 7681 (rozwiązane)

1. Rzucono 5 razy monetą. Prawdopodobieństwo, że wypadł co najmniej jeden orzeł jest równe:
A. 31/32
B. 30/32
C. 26/32
D. 1/32


2. W urnie jest 5 kul białych, 2 czarne, 1 żółta i 2 zielone. Wylosowano trzy razy po jednej kuli ze zwracaniem. Prawdopodobieństwo tego, że wylosowane w ten sposób kule są różnokolorowe, jest równe:
A. 264/1000
B. 44/1000
C. 264/720
D. 44/720
1 2 ... 18 19 20 22 24 25 26 ... 303 304