Wybierz dział:

Zadanie 7591 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz'
1]0,25 + 1 1/4 - o,5=
2]2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3]2/4+ 2 1/4 + 4 =
4]3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
61 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7]16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7590 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz;
1] 0,25 + 1 1/4 - 0,5=
2] 2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3] 2/4 + 2 1/4 + 4=
4] 3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
6]1 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7] 16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7589 (rozwiązane)

Oblicz;
1] 0,25+ 1 1/4 - 0,5=

Zadanie 7588

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wszystkie krawędzie mają jednakową długość, jest równe 32(3√+6) cm2.
a) Oblicz długość krawędzi graniastosłupa.
b) Oblicz miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy graniastosłupa.
c) Oblicz sinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej graniastosłupa.

Zadanie 7587 (rozwiązane)

Krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 6 cm, a kąt nachylenia jego dłuższej przekątnej do podstawy ma miarę 45∘. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.

Zadanie 7586 (rozwiązane)

(14+7√6) /(-2)=

Zadanie 7585

ROZWIAZ ROWNANIE ROZNICZKOWE
y"+y=1/cos x

Zadanie 7584

Przepraszam, ale nie mam pojęcia jaka to kategoria:(

Funkcja uzytecznosci u=ln [(x_{1})^{a}(x_{2})^{b}(x_{3})^{c}] okresla zadowolenie kupca z posiadania towarow x= . Niech a=\frac{1}{7}, b=\frac{2}{7}, c=\frac{4}{7} oraz x_{1}=13 , x_{2}=26 , x_{3}=52 jednostek.

O ile jednostek (w przybliżeniu) nalezy zwiększyc ilosc towaru pierwszego, aby przy zmniejszeniu towaru trzeciego o 1procent zadowolenie kupca nie zmienilo się?

Zadanie 7583

Zadanie 3. Wiadomo, że przeciętnie 5% badanych elementów ma wadę. Do wykrycia wady wykorzystuje się następujący test: jeśli element ma wadę, to test w 90% wskazuje jej istnienie i w 90% nie wskazuje wady, gdy element jej nie ma. Obliczyć prawdopodobieństwo, że element ma wadę, jeśli element ten został przebadany dwukrotnie i w obydwóch przypadkach test dał wynik pozytywny?

Zadanie 7582

Zadanie 8. Wiadomo, że przeciętnie 5% badanych elementów ma wadę. Do wykrycia wady wykorzystuje się następujący test: jeśli element ma wadę, to test w 90% wskazuje jej istnienie i w 90% nie wskazuje wady, gdy element jej nie ma. Obliczyć prawdopodobieństwo, że element ma wadę, jeśli test dał wynik pozytywny.

Zadanie 7581

Wadliwość towaru wynosi przeciętnie 1%. Wyznacz prawdopodobieństwo tego, że przy wnikliwej kontroli wykrytych zostanie co najmniej 7 wadliwych sztuk z partii 500 sztuk tego towaru.

Będę wdzięczna za szybkie rozwiązanie!

Zadanie 7580 (rozwiązane)

Rozwiąż Nierówność
-x²+2≥0
Jest rozwiązane ale proszę o wyjaśnienie skąd z x²≤2 wziął się x≤√2
-x²≥-2 / (-1)
x²≤2
x≤√2 u x≥-√2
x ∈ <-√2 ,√2>

Zadanie 7579

Witam. Poprosze o pomoc w zadaniach. Dziękuje

Zadanie 7578 (rozwiązane)

Narysuj okrąg o równaniu (x-3)^(2) +  (y+5)^(2) = 36.
Jakie współrzędne ma jego środek i ile wynosi promień. Wyznacz współrzędne punktów przecięcia okręgu z prosta o równaniu x=3. Oblicz obwód i pole koła ograniczonego tym okręgiem.

A tutaj kilka zadań, wystarczy, że będę miał jedno zrobione, bardzo proszę o pomoc, bo z matematyki jestem "noga"|:

Zadanie 7577

1) lim x−>0 x/ tg2x

2)znaleźć styczna do wykresu funkcji f(x) = 2x^3 w punkcie x 0 = 3

3) Korzystając z różniczki ,oblicz przybliżona wartość wyrażenia ln 0,997+2

4)oblicz pochodna f(x)=1/2 x4 +x w punkcie x0 =1

5) znaleźć przedziały monotoniczności f(X) = 3e ^−x +1

Zadanie 7576 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji f, która spełnia jednocześnie 3 warunki.
Dziedzina : <-3,3>
Zbiór wartości : <-7,7>
Ma 3 miejsca zerowe !

Zadanie 7575 (rozwiązane)

Ala ma kota, ale kot nie ma Ali. Które z nich jest bogatsze?

Zadanie 7574

Zapisz liczbę 3e^(j90) w postaci algebraicznej

Zadanie 7573 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie :)

W ciągu geometrycznym mamy dane:
a1=5; a5=80 Oblicz dodatni iloraz tego ciągu. Wyznacz ten ciąg.

Zadanie 7572 (rozwiązane)

Proszę o pomoc:

Oblicz pochodne funkcji
f(x)=2x3-6x2+8x-2g(x)=(3x+2)(2x3+5)

Zadanie 7571 (rozwiązane)

Bardzo proszę o pomoc, kompletnie nie wiem jak to zrobić.. Dziękuję z góry.. :)

1. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC mając dane: bok BC=10, AC=12 cm i kąt a=30*. Oblicz trzeci bok trójkąta

Zadanie 7570 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg arytmetyczny ,gdy:
a_{8}=54, a_{11}=87

Zadanie 7569 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg geometryczny ,gdy:
a_{3}=12 , a_{6}=96

Zadanie 7567

Witam! Błagam o pomoc w tych zadaniach, liczyłam na pewną osobę ale niestety nie udało się. Potrzebuję tych rozwiązań na jutro najlepiej do 5.30. Z góry dziękuje :)
Zad.1
Przekątna trapezu równo ramiennego ma długość i + n centymetra i tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze 45 stopni.Oblicz pole trapezu.

Zad.2
Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne o długości I cm oraz N. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zad.3
Między liczby jeden oraz I wstaw jedną liczbe tak,aby z podanymi liczbami tworzyły trzy pierwsze wyrazy ciągu geometrycznego naprzemiennego . Znajdź sumę czterech pierwszych wyrazów tego ciągu geometrycznego .

Zad.4
Suma dwóch pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego wynosi I piąty wyraz jest równy N znajdź pierwszy wyraz i różnice tego ciągu . Uwaga ! W treściach zadań zmienne i duże , N oznaczają w podanej kolejności liczbę liter w imieniu oraz nazwisku słuchacza.

Liczba liter w imieniu słuchacza - 7
Liczba liter w nazwisku słuchacza - 6Zadanie 7566 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie :) ! Obrazek w załączniku.

Tresć: Oblicz pole prostokąta ABCD
Dane: przekątna ma 2,5
bok ma 1,5
1 2 ... 22 23 24 26 28 29 30 ... 303 304