Wybierz dział:

Zadanie 7629

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=x^+4. Wykres funkcji g powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f o wektor u=[0; 0,5k]
a) naszkicuj wykresy funkcji f, g
b) zaznacz na wykresach wektor przesunięcia u, gdzie u to 21.

Baardzo proszę o pomoc!

Zadanie 7628 (rozwiązane)

wyznacz sume,rużnice ,iloczyn,jeśli A to zbiór dzielników naturalnych liczby 6,a B to zbiór dzielników naturalnych liczby 15

Zadanie 7627

Po ilu latach oszczędzania kwota złożona przez pana A na koncie oszczędnościowym w banku B ulegnie podowjeniu, tj. będzie większalub równa 2000zł? Zakładamy, że pan A przed podowjeniem stanu konta w banku nie będzie wpłacał ani wypłacał żadnych pieniędzy.

Zadanie 7626 (rozwiązane)

basen napelnia sie woda zimna z 1 kranu w ciągu 2 h , a z drugiego kranu ciepła woda w ciagu 4 h . Ile czasu potrzeba na napełnienie basenu z obu kranów równoczesnie

Zadanie 7625

1. dowód wskazanego twierdzenia algebry Boole'a (2p)
2. F = w'x'y'z + w'xy'z + w'xyz
 metod¡ przekształceń symbolicznych zredukowa¢ do minimalnej liczby litera-
ªów (1p)
 narysowa¢ schemat logiczny dla postaci zredukowanych (AND, OR) (1p)
3. denicje, mintermu, makstermu, implikantu wraz z przykªadami ilustruj¡cymi (1p)
4. F = (w' + y)xz
 przeksztaªci¢ do postaci standardowej i kanonicznej (obie sumacyjne) (1p)
 schemat logiczny (AND, OR) (1p)
5. F(A;B;C;D) = (0; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 15)
 znale¹¢ obie postacie minimalne za pomoc¡ mapy Karnaugha (1p)
 schematy logiczny z bramkami NAND, NOR (1p)

Zadanie 7624

6:\frac{1}{3}-0,8:\frac{1,5}{\frac{3}{2}*0,4*\frac{50}{1\frac{1}{2}}+\frac{1}{4}$

Zadanie 7623 (rozwiązane)

Cztery ponumerowane kule umieszczono losowo w czterech ponumerowanych szufladach. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:
a) każda kula trafia do innej szuflady
b) wszystkie kule trafią do jednej szuflady

Zadanie 7622 (rozwiązane)

dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny o wysokosci 9. Kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy ma miarę 60stopni . oblicz objętosc graniastosłupa

Zadanie 7621 (rozwiązane)

Zad 1
Obliczyć P ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o przekątnej podstawy 20 i krawędzi bocznej 12
Zad 2
Obliczyć V i P słoika ,którego tworząca l=12 cm jest nachylona do podstawy pod kątem 60^{\circ}

Zadanie 7620 (rozwiązane)

Proszę o pomoc.
zad 1 Obliczyć V graniastosłupa prawidłowego czworokątnego,którego przękątna jest nachylona do podstawy pod kątem 60',a krawędź podstawy ma 9 cm.
zad2
Obliczyć V czworościanu foremnego,którego pole jednej ściany wynosi 36 \sqrt{3} .

Zadanie 7619

Narysuj:
(|z-3j|)^2 + 4im(z) = 8

Zadanie 7618 (rozwiązane)

Udowodnij, że jeżeli a + b = 1, to a^{2} + b^{2}\frac{1}{2}

Zadanie 7617 (rozwiązane)

Uprość wyrażenia :
A) x^+2x+1
------------
x-3
-----------
x+1
----------- ^ - a^(2)
x^-9

Zadanie 7616 (rozwiązane)

W trójkącie przyprostokątnym równoramiennym przyprostokątna ma długość 2+√2. Wskaż obwód tego trójkąta. (to chyba ta kategoria)

Zadanie 7615 (rozwiązane)

zad 5 wykonać działanie

a) \sgrt(2)(3-\sgrt(2))+(4-3\sgrt(2))

b) \sgrt(5)(2-2\sgrt(2))-\sgrt(2)(\sgrt(5)-5)

Zadanie 7613 (rozwiązane)

zad 4
przedstawić na osi liczbowej zbiór
(-2;3)U(1;5)

Zadanie 7612 (rozwiązane)

zad.3 )zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb,które spełniają warunej
|x-3|<2

Zadanie 7611 (rozwiązane)

Długość boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny.Wyznacz cosinus najmniejszego kąta tego trójkąta.

Zadanie 7610 (rozwiązane)

dany jest trójkąt prostokątny o obwodzie 150.Tanges kąta ostrego jest równy \frac{5}{12}.Wyznacz pole trójkąta.

Zadanie 7609 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach 18 i 12 oraz ramieniu 9.Oblicz pole i sinus kata ostrego tego trapezu.

Zadanie 7608 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach \sqrt{2} i \frac{1}{2} \sqrt{2} oraz ramieniu długości \frac{1}{2} \sqrt{5} .wykaż,że przekatne tego trapezu sa prostopadłe.

Zadanie 7606 (rozwiązane)

Średnia płaca w pewnym zakładzie zatrudniającym 20 osób pracowników wynosi 2000 zł.
Po zatrudnieniu jednego nowego pracownika średnia płaca w tym zakładzie zwiększyła się o 0,5%.Jaką stawkę otrzymał nowy pracownik ?

Zadanie 7605 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach

Zadanie 7604 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań

Zadanie 7603 (rozwiązane)

Proszę o pomoc z tymi zadaniami
1 2 ... 22 23 24 26 28 29 30 ... 304 305