Wybierz dział:

Zadanie 7615 (rozwiązane)

zad 5 wykonać działanie

a) \sgrt(2)(3-\sgrt(2))+(4-3\sgrt(2))

b) \sgrt(5)(2-2\sgrt(2))-\sgrt(2)(\sgrt(5)-5)

Zadanie 7613 (rozwiązane)

zad 4
przedstawić na osi liczbowej zbiór
(-2;3)U(1;5)

Zadanie 7612 (rozwiązane)

zad.3 )zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb,które spełniają warunej
|x-3|<2

Zadanie 7611 (rozwiązane)

Długość boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny.Wyznacz cosinus najmniejszego kąta tego trójkąta.

Zadanie 7610 (rozwiązane)

dany jest trójkąt prostokątny o obwodzie 150.Tanges kąta ostrego jest równy \frac{5}{12}.Wyznacz pole trójkąta.

Zadanie 7609 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach 18 i 12 oraz ramieniu 9.Oblicz pole i sinus kata ostrego tego trapezu.

Zadanie 7608 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach \sqrt{2} i \frac{1}{2} \sqrt{2} oraz ramieniu długości \frac{1}{2} \sqrt{5} .wykaż,że przekatne tego trapezu sa prostopadłe.

Zadanie 7606 (rozwiązane)

Średnia płaca w pewnym zakładzie zatrudniającym 20 osób pracowników wynosi 2000 zł.
Po zatrudnieniu jednego nowego pracownika średnia płaca w tym zakładzie zwiększyła się o 0,5%.Jaką stawkę otrzymał nowy pracownik ?

Zadanie 7605 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach

Zadanie 7604 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań

Zadanie 7603 (rozwiązane)

Proszę o pomoc z tymi zadaniami

Zadanie 7602 (rozwiązane)

Zbadać prawdziwość formuły zdań :
1. [ p => ( q => r) ] => [ q => ( p => r ) ]
2. [ p ^ s ) => ( q V r ) ] => [ ( p => q ) ^ ( r +> s ) ]

^ ( koniunkcja )

Zadanie 7601 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności:

Zadanie 7600 (rozwiązane)

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny. Jedna z krawędzi bocznych jest wysokością ostrosłupa. Pole podstawy jest równe polu prostopadłej do podstawy ściany bocznej. Oblicz tangens kąta nachylenia krawędzi bocznej nie będącej wysokością do krawędzi podstawy.

Proszę o pomoc.Jestem słaby z matematyki. Dziękuję.

Zadanie 7599

Naszkicuj wykresy funkcji:
a) y= arctgx - \frac{ \pi }{2}
b)y= arcctg (x- 2) - \pi

Zadanie 7598 (rozwiązane)

\frac{6 * 4^2 - 8 * 4^3}{2 * 8^2 - 5 * 2^6}

Zadanie 7597 (rozwiązane)

\frac{5^6 + 20 * 5^4 }{2 * 5^6 - 100 * 5^3}

Zadanie 7595 (rozwiązane)

proszę o jak najszybsze rozwiązanie gdyż to zadanie potrzebne mi jest na jutro, wszystko jest w załączniku :)

Zadanie 7594 (rozwiązane)

Bardzo Proszę o pomoc , kompletnie nie wiem jak to zrobić :(

Zadanie 7593 (rozwiązane)

wykonaj szablony wykresu funkcji y=x do kwadratu y=2x do kwadratu y=jedna druga do kwadratu y=jedna trzecia do kwadratu

Zadanie 7592 (rozwiązane)

Oblic zi rozpisz ;
1 2/3 [jedna cała i dwie trzecie ] - 1 1/2 [jedna cała i jedna druga]+ 1 5 /6[jedna cała i piec szustych]=

Zadanie 7591 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz'
1]0,25 + 1 1/4 - o,5=
2]2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3]2/4+ 2 1/4 + 4 =
4]3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
61 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7]16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7590 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz;
1] 0,25 + 1 1/4 - 0,5=
2] 2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3] 2/4 + 2 1/4 + 4=
4] 3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
6]1 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7] 16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7589 (rozwiązane)

Oblicz;
1] 0,25+ 1 1/4 - 0,5=

Zadanie 7588

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wszystkie krawędzie mają jednakową długość, jest równe 32(3√+6) cm2.
a) Oblicz długość krawędzi graniastosłupa.
b) Oblicz miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy graniastosłupa.
c) Oblicz sinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej graniastosłupa.
1 2 ... 22 23 24 26 28 29 30 ... 304 305