Wybierz dział:

Zadanie 7623 (rozwiązane)

Cztery ponumerowane kule umieszczono losowo w czterech ponumerowanych szufladach. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:
a) każda kula trafia do innej szuflady
b) wszystkie kule trafią do jednej szuflady

Zadanie 7622 (rozwiązane)

dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny o wysokosci 9. Kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy ma miarę 60stopni . oblicz objętosc graniastosłupa

Zadanie 7621 (rozwiązane)

Zad 1
Obliczyć P ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o przekątnej podstawy 20 i krawędzi bocznej 12
Zad 2
Obliczyć V i P słoika ,którego tworząca l=12 cm jest nachylona do podstawy pod kątem 60^{\circ}

Zadanie 7620 (rozwiązane)

Proszę o pomoc.
zad 1 Obliczyć V graniastosłupa prawidłowego czworokątnego,którego przękątna jest nachylona do podstawy pod kątem 60',a krawędź podstawy ma 9 cm.
zad2
Obliczyć V czworościanu foremnego,którego pole jednej ściany wynosi 36 \sqrt{3} .

Zadanie 7619

Narysuj:
(|z-3j|)^2 + 4im(z) = 8

Zadanie 7618 (rozwiązane)

Udowodnij, że jeżeli a + b = 1, to a^{2} + b^{2}\frac{1}{2}

Zadanie 7617 (rozwiązane)

Uprość wyrażenia :
A) x^+2x+1
------------
x-3
-----------
x+1
----------- ^ - a^(2)
x^-9

Zadanie 7616 (rozwiązane)

W trójkącie przyprostokątnym równoramiennym przyprostokątna ma długość 2+√2. Wskaż obwód tego trójkąta. (to chyba ta kategoria)

Zadanie 7615 (rozwiązane)

zad 5 wykonać działanie

a) \sgrt(2)(3-\sgrt(2))+(4-3\sgrt(2))

b) \sgrt(5)(2-2\sgrt(2))-\sgrt(2)(\sgrt(5)-5)

Zadanie 7613 (rozwiązane)

zad 4
przedstawić na osi liczbowej zbiór
(-2;3)U(1;5)

Zadanie 7612 (rozwiązane)

zad.3 )zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb,które spełniają warunej
|x-3|<2

Zadanie 7611 (rozwiązane)

Długość boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny.Wyznacz cosinus najmniejszego kąta tego trójkąta.

Zadanie 7610 (rozwiązane)

dany jest trójkąt prostokątny o obwodzie 150.Tanges kąta ostrego jest równy \frac{5}{12}.Wyznacz pole trójkąta.

Zadanie 7609 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach 18 i 12 oraz ramieniu 9.Oblicz pole i sinus kata ostrego tego trapezu.

Zadanie 7608 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach \sqrt{2} i \frac{1}{2} \sqrt{2} oraz ramieniu długości \frac{1}{2} \sqrt{5} .wykaż,że przekatne tego trapezu sa prostopadłe.

Zadanie 7606 (rozwiązane)

Średnia płaca w pewnym zakładzie zatrudniającym 20 osób pracowników wynosi 2000 zł.
Po zatrudnieniu jednego nowego pracownika średnia płaca w tym zakładzie zwiększyła się o 0,5%.Jaką stawkę otrzymał nowy pracownik ?

Zadanie 7605 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach

Zadanie 7604 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań

Zadanie 7603 (rozwiązane)

Proszę o pomoc z tymi zadaniami

Zadanie 7602 (rozwiązane)

Zbadać prawdziwość formuły zdań :
1. [ p => ( q => r) ] => [ q => ( p => r ) ]
2. [ p ^ s ) => ( q V r ) ] => [ ( p => q ) ^ ( r +> s ) ]

^ ( koniunkcja )

Zadanie 7601 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności:

Zadanie 7600 (rozwiązane)

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny. Jedna z krawędzi bocznych jest wysokością ostrosłupa. Pole podstawy jest równe polu prostopadłej do podstawy ściany bocznej. Oblicz tangens kąta nachylenia krawędzi bocznej nie będącej wysokością do krawędzi podstawy.

Proszę o pomoc.Jestem słaby z matematyki. Dziękuję.

Zadanie 7599

Naszkicuj wykresy funkcji:
a) y= arctgx - \frac{ \pi }{2}
b)y= arcctg (x- 2) - \pi

Zadanie 7598 (rozwiązane)

\frac{6 * 4^2 - 8 * 4^3}{2 * 8^2 - 5 * 2^6}

Zadanie 7597 (rozwiązane)

\frac{5^6 + 20 * 5^4 }{2 * 5^6 - 100 * 5^3}
1 2 ... 20 21 22 24 26 27 28 ... 302 303