Wybierz dział:

Zadanie 7676

6. Jaką kwotę należy wpłacać na początku każdego roku, aby po 10 latach dysponować sumą 100000 zł przy rocznym oprocentowaniu 12% ?

Zadanie 7675

5. Bank udzielił kredytu w wysokości 20000 zł, który powinien być spłacony w sześciu równych ratach półrocznych płatnych z dołu. Znajdź wielkość raty, jeżeli oprocentowanie kredytu bankowego wynosi 7% półrocznie .

Zadanie 7674

4. Bank udzielił kredytu w kwocie 10000 zł. Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt w dwóch ratach po 6000 zł na koniec pierwszego i drugiego półrocza. Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Zadanie 7673

3. Ile wynosiła efektywna roczna stopa procentowa, jeżeli po 6 latach podwoiliśmy posiadany kapitał ?

Zadanie 7672

2. Ile powinniśmy ulokować w banku, aby stan konta po 6 latach wynosił 10000 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10% i odsetki SA kapitalizowane w sposób ciągły ?

Zadanie 7671

1.Za trzy lata skarb państwa ma wykupić obligacje za kwotę 25000 zł. Za ile maksymalnie możemy kupić te obligacje, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 12% ?

Zadanie 7669

a.Przedstaw liczbę 2012 jako sume dwóch liczb takich że suma kwadratów tych liczb jest najmniejsza.
b.Przedstaw liczbę 1/2 jako sume dwóch liczb takich że suma kwadratów tych liczb jest najmniejsza.

Zadanie 7668 (rozwiązane)

2.Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniając nierówność
a.2x^2+9x-5
b.-4^2+25x-6>0

Zadanie 7667 (rozwiązane)

1.Rozwiąż równanie :
a. -5^2+2x=0
b.6x^2=24x
c.x(x-3)=9x(x-3)
d.8x^2-3x=0
e.7x^2=21x
f.x(x+2)=4x(x+2)

Zadanie 7666

Wykonaj działania. Zapisz konieczne założenia
8/x2-8x-1/x-8

p/p-4-4/p+4+31/16-p2

Zadanie 7665 (rozwiązane)

wyznacz wartość parametru m, aby wielomian W(x) był podzielny przez dwumian P(x) W(x)= 2x^3+(6m-1)x^2+2mx+3 i P(x)=x+4

Zadanie 7664

Wykonaj działania. Zapisz konieczne założenia
8/x2-8x-1/x-8

p/p-4-4/p+4+31/16-p2

Zadanie 7663 (rozwiązane)

Dany jest prostopadłościan, którego wymiary są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie 10 i ilorazie \frac{1}{2} . Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu, oraz jego pole powierzchni całkowitej.

Zadanie 7662

oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę danego zestawu danych:
(liczba zapałek w pudełku / liczba pudełek)
35/1 ; 36/2 ; 38/9 ; 40/6 ; 42/1

Zadanie 7661

Oblicz średnią, wariancję i odchylenie standardowe danych: 5,8,10,12,12,20

Zadanie 7660

Wybieramy 3 karty z tali składającej się z 24 kart, w której skład wchodzą wszystkie figury oraz dziewiątki i dziesiątki. Jakie jest prawdopodobieństwo, że:
a) wszystkie wylosowane karty to kiery?
b) wśród tych kart jest jedna figura;
c) wśród tych kart są dwa asy?

Zadanie 7659 (rozwiązane)

Ile jest liczb trzycyfrowych, w których zapisie występują tylko cyfry: 1,2,3,8,9 oraz:
a) żadna cyfra się nie powtarza;
b) cyfry mogą się powtarzać.

Zadanie 7658

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A=(2,2) oraz przez punkty przecięcia okręgu x^2 + y^2 -4x -4y -1 = 0 z prostą y+x=1

Zadanie 7657

narysuj wykres funkcji f i napisz rownania jej asymptot
f(x)=1 pod tym kreska ulamkowa x +3 za tym normalnie juz do gory - 2

Zadanie 7656

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu załączonych zadań. Będę wdzięczna! :)

Zadanie 7655 (rozwiązane)

wyznacz dziedzinę funkcji: f(x)\sqrt{-4x^{2}+20x-16

Zadanie 7654

Zadanie pochodzi z książki "Analiza matematyczna w zadaniach część 1" W.Krysicki, L.Włodarski
Obliczyć ekstrema następującej funkcji

(13.20) y=ln(e+1/x)

Należy obliczyć :
1.Dziedzina
2.Pkt. przecięcia się z osiami(miejsca zerowe)
3. Asymptoty
4. I pochodną
oraz:
f'(x)>0
f'(x)<0
f'(x)=0
5. II pochodną
oraz:
f''(x)>0
f''(x)<0
f''(x)=0
6. Narysować tabelę i wykres

Bardzo proszę o pomoc.

Zadanie 7653

Prosiłbym o rozwiązanie zadania 1 i 3

Zadanie 7652

plis pomóżcie mi. muszą być obliczenia :)

Zadanie 7651

Rozwiąż nierównośc:
a) |x+1| mniejsze lub równe 6-2|x+1|
b)Pod pierwiastkiem x2-10x+25 +2|x-5| mniejsze lub równe 9
1 2 ... 20 21 22 24 26 27 28 ... 304 305