Wybierz dział:

Zadanie 7662

oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę danego zestawu danych:
(liczba zapałek w pudełku / liczba pudełek)
35/1 ; 36/2 ; 38/9 ; 40/6 ; 42/1

Zadanie 7661

Oblicz średnią, wariancję i odchylenie standardowe danych: 5,8,10,12,12,20

Zadanie 7660

Wybieramy 3 karty z tali składającej się z 24 kart, w której skład wchodzą wszystkie figury oraz dziewiątki i dziesiątki. Jakie jest prawdopodobieństwo, że:
a) wszystkie wylosowane karty to kiery?
b) wśród tych kart jest jedna figura;
c) wśród tych kart są dwa asy?

Zadanie 7659 (rozwiązane)

Ile jest liczb trzycyfrowych, w których zapisie występują tylko cyfry: 1,2,3,8,9 oraz:
a) żadna cyfra się nie powtarza;
b) cyfry mogą się powtarzać.

Zadanie 7658

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A=(2,2) oraz przez punkty przecięcia okręgu x^2 + y^2 -4x -4y -1 = 0 z prostą y+x=1

Zadanie 7657

narysuj wykres funkcji f i napisz rownania jej asymptot
f(x)=1 pod tym kreska ulamkowa x +3 za tym normalnie juz do gory - 2

Zadanie 7656

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu załączonych zadań. Będę wdzięczna! :)

Zadanie 7655 (rozwiązane)

wyznacz dziedzinę funkcji: f(x)\sqrt{-4x^{2}+20x-16

Zadanie 7654

Zadanie pochodzi z książki "Analiza matematyczna w zadaniach część 1" W.Krysicki, L.Włodarski
Obliczyć ekstrema następującej funkcji

(13.20) y=ln(e+1/x)

Należy obliczyć :
1.Dziedzina
2.Pkt. przecięcia się z osiami(miejsca zerowe)
3. Asymptoty
4. I pochodną
oraz:
f'(x)>0
f'(x)<0
f'(x)=0
5. II pochodną
oraz:
f''(x)>0
f''(x)<0
f''(x)=0
6. Narysować tabelę i wykres

Bardzo proszę o pomoc.

Zadanie 7653

Prosiłbym o rozwiązanie zadania 1 i 3

Zadanie 7652

plis pomóżcie mi. muszą być obliczenia :)

Zadanie 7651

Rozwiąż nierównośc:
a) |x+1| mniejsze lub równe 6-2|x+1|
b)Pod pierwiastkiem x2-10x+25 +2|x-5| mniejsze lub równe 9

Zadanie 7649 (rozwiązane)

Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego , w którym krawędź podstawy ma długość 2, a przekątna ściany bocznej tworzy z płaszczyzna podstawy kąt o mierze 60.

Zadanie 7648

Stosunek boków trójkąta wynosi 3:4:6.Oblicz długość boków trójkąta podobnego do danego trójkąta,jeśli wiadomo,że obwów tego trójkąta wynosi 26cm.

Zadanie 7647

ŁUK AB stanowi 1/4 okręgu , łuk CD nie mający z tym łukiem punktów wspólnych stanowi 1/3 okręgu.Oblicz miary kątów CAD i KBDA

Zadanie 7646

Matematyczna zgadywanka rytmiczna:

Było w lesie parę krzaków,a w tych krzakach x świstaków.
Przyszły jeszcze 2 wiewiórki,oraz 4 wodne kurki.
Jeden świstak w pewnej chwili znalazł dużą kiść daktyli.
Skąd się wzięły?
Nie wiadomo,ale w pewnej chwili podwoiły się świstaki penetrując wszystkie krzaki.
Y ptaków się zleciało,choć owoców było mało.
Nagle przyszły 2 wilczury-jeden czarny drugi bury.
Przestraszyły się świstaki, 1/4 wbiegła w maki.
Kurki wodne odleciały,a wiewiórki dyla dały.
Psy do domu złe wróciły,bo nic w zęby nie chwyciły.

Ile zwierząt zostało w krzakach???

Zadanie 7645

Wschronisku jest 25pokoi dwuosobowych i czteroosobowych.Gdyby pokoi dwuosobowych było o 3 więcej a czteroosobowych o1 mniej to liczba miejsc noclegowych byłaby taka sama.Ile jest pokoi dwuosobowych

Zadanie 7644 (rozwiązane)

w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy wynosi 8 cm zaś krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60 stopni. oblicz:
a)długość wysokości ostrosłupa
b)długość wysokości ściany bocznej
c) długość krawędzi bocznej
d)kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy

Zadanie 7643 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązania zadania w załączniku.

Zadanie 7642 (rozwiązane)

B=[b_{ij}]3x4
bij = 3i+2j dla i>j; i-j dla i=j; i*j dla i
mam utworzyć taką macierz a nie za bardzo wiem jak, pomocy !

Zadanie 7641 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji f(x)=(\frac{1}{2})x-4 i podaj równanie asymptoty poziomej jej wykresu.Odczytaj z wykresu dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne

Zadanie 7640 (rozwiązane)

a) Oblicz a,b,c jeśli loga2=1/2 , log2b=-3,log\sqrt{2}2\sqrt{2}=c
b)Oblicz korzystając z własności logarytmów:log5 3-log5 75,2log2 6-log2 9

Zadanie 7639 (rozwiązane)

Paweł roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu pracy zarobił 360 zł.W każdym następnym miesiącu zarabiał 0 5% wartości zarobku z pierwszego miesiąca więcej niż w miesiącu poprzednim.
a) Ile złotych zarobił Paweł w siódmym miesiącu pracy?
b)Ile złotych zarobił Paweł w ciągu roku?

Zadanie 7638 (rozwiązane)

wyznacz dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego,w którym a2=2 , a6=14

Zadanie 7637 (rozwiązane)

2. Która z liczb -1,1,2 jest pierwiastkiem wielomianu -x^3+\frac{1}{2}x^2+4x-2
1 2 ... 19 20 21 23 25 26 27 ... 302 303