Wybierz dział:

Zadanie 7703 (rozwiązane)

W ciągu geometrycznym a_{1} =3 i a_{4} = -4. Oblicz iloraz tego ciągu.

Zadanie 7702 (rozwiązane)

1. W ciągu arytmetycznym a_{5} = 7 i a+{7} =15. Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu.

Zadanie 7701

Dana jest pierwsza pochodna f'(x) funkcji f(x). Załóżmy, że dziedzina funkcji i jej pochodnej pokrywają się. Wyznacz argumenty, w ktorych funkcja f(x) ma ekstrema lokalne i przedziały monotoniczności tej funkcji. :

f'(x) = 4- ln^{2} x

Zadanie 7700

Wyznacz ekstrema lokalne i zbadaj monotoniczność funkcji:

f(x)=10arc tgx - 9x

Zadanie 7699 (rozwiązane)

1.Powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem kołowym, którego kąt środkowy ma miarę 150*. Wiedząc, że tworząca stożka ma długość 24cm, oblicz pole pow całkowitej oraz objętość tego stożka.

Zadanie 7698 (rozwiązane)

35. Dwusieczna kąta A trójkąta ABC przecina okrąg opisany na tym trójkąciew punkcie D. Oblicz miary kątów czworokąta ABCD, jeśli wiadomo, że kąt BAC = 60 stopni i kąt ABC = 80 stopni.

Bardzo mi zależy na rysunku i wytłumaczeniu... z gory dziękuje!

Zadanie 7697 (rozwiązane)

Funkcja kwadratowa f jest malejąca w przedziale <2, + nieskończoności), a jej miejsca zerowe x1, x2 spełniają warunek x1*x2= -5. Parabola wykresu funkcji f ma z osią OY punkt wspólny (0,5). Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.

Zadanie 7696

oblicz wartość funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a ( alfa) jeśli
a) sin x = 8/9 frac{ a}{b}
b) tg x = 4/3 frac{ a}{b}

Zadanie 7695 (rozwiązane)

proszę o pomoc w rozwiązaniu tych 5 zadań są to zadania z wyrażeń wymiernych

Zadanie 7694 (rozwiązane)

Zuzia pokroiła 2 cebule i 5 razy więcej pomidorów.Ile warzyw pokroiła Zuzia

Zadanie 7693 (rozwiązane)

Wykonaj działania i zredukuj wyrażenia podobne:
a) 5ab-(12ab-7b-9ab)-(-4b+3a)=
b) (9y+2x)(-x+y)=

Zadanie 7692 (rozwiązane)

Funkcja liniowa f(x)=(m+1)m-m^{2}+1 jest malejąca i jej wykres przecina oś rzędnych w punkcie P(0,-3), jeśli:
A m=1
B m=-1
C m=2
D m=-2

Zadanie 7691 (rozwiązane)

Przedstaw liczbę 2\sqrt{18} + \sqrt{50}    w postaci a\sqrt{b}$

Zadanie 7690 (rozwiązane)

rozwiąż równanie

√(x-1)² = √1 9/16

Zadanie 7686 (rozwiązane)

ania ma 5 kapeluszy i 8 apaszek .na ile roznych sposobow moze wlozyc kapelusz wraz z apaszka?

Zadanie 7685 (rozwiązane)

\frac{6}{\sqrt{3}$ - &\sqrt{12}

Zadanie 7684 (rozwiązane)

Rzucamy trzy razy kostką.Prawdopodobieństwo,ze w kazdym rzucie wypadnie taka sama liczba oczek,jest rowne.......

Zadanie 7683 (rozwiązane)

Wyznacz k wiedząc, że wykresy funkcji są prostopadłe f (x)= 4x-6 i g(x)= (k+1)x

Zadanie 7682

Sporządź wykres funkcji, tzn też wyznaczyć monotoniczność, ekstreme, asymptoty, wklęsłość, wypukłość i punkt przegięcia.
/frac{x^{3}}{(x+1)^{2}}

Zadanie 7681 (rozwiązane)

1. Rzucono 5 razy monetą. Prawdopodobieństwo, że wypadł co najmniej jeden orzeł jest równe:
A. 31/32
B. 30/32
C. 26/32
D. 1/32


2. W urnie jest 5 kul białych, 2 czarne, 1 żółta i 2 zielone. Wylosowano trzy razy po jednej kuli ze zwracaniem. Prawdopodobieństwo tego, że wylosowane w ten sposób kule są różnokolorowe, jest równe:
A. 264/1000
B. 44/1000
C. 264/720
D. 44/720

Zadanie 7680

10. Udzielono kredytu na kwotę 10000 zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 18% w stosunku rocznym. Plan spłaty kredytu przewiduje, że raty kapitałowe będą płacone co dwa miesiące odpowiednio w kwotach 3000, 3000, 4000 zł i odsetki będą płacone co dwa miesiące ( razem z ratami kapitałowymi ), a liczone będą metodą odsetek składanych z miesięcznym okresem bazowym. Ułożyć tabele amortyzacji tego kredytu.

Zadanie 7679

9. Bank udzielił kredytu na kwotę 10000 zł. Kredyt ma być spłacony w czterech rocznych płatnościach. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 18%. Ułożyć tabelę amortyzacji tego kredytu przy założeniu, że inflacja w poszczególnych latach była równa : 12%, 10%, 9%, 8%.

Zadanie 7678

8. Kwotę kredytu 10000 zł należy spłacić w czterech równych rocznych płatnościach. Oblicz wysokość płatności, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 12%.

Zadanie 7677

7. Jaką kwotę należy wpłacić teraz na 10% rocznie, aby przez kolejnych 5 lat otrzymywać kwoty po 5000 zł ?

Zadanie 7676

6. Jaką kwotę należy wpłacać na początku każdego roku, aby po 10 latach dysponować sumą 100000 zł przy rocznym oprocentowaniu 12% ?
1 2 ... 19 20 21 23 25 26 27 ... 304 305