Wybierz dział:

Zadanie 7528 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
B) 2x-3x-2\leq0

Zadanie 7527 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego:
a) trójkątnego o wysokości 6 i krawędzi podstawy 4,
b) czworokątnego którego krawędź boczna jest nachylona do wysokości
ostrosłupa pod kątem 60 stopni, a krawędź podstawy ma długość 12,

Zadanie 7526 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego , którego
krawędź podstawy ma długość a, a krawędź boczna b..

Zadanie 7525 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 6.
Krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45o. Oblicz
pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Zadanie 7524 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego:
a) trójkątnego o wysokości 10 i krawędzi podstawy 6,
b) czworokątnego którego krawędź boczna jest nachylona do wysokości
ostrosłupa pod kątem 30^{circ}, a krawędź podstawy ma długość 20,
c) sześciokątnego, w którym krawędź boczna długości 6 jest nachylona do
płaszczyzny podstawy pod kątem 45^{circ}

Zadanie 7523 (rozwiązane)

Narysowane graniastosłupy i ostrosłupy są prawidłowe. Oblicz miary
zaznaczonych kątów.


(rysunki w załączniku) bardzo proszę o pomoc

Zadanie 7522 (rozwiązane)

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej sześcianu, którego przekątna
ma długość 4 \sqrt{3} .

Zadanie 7521 (rozwiązane)

Liczba log 20 jest równa ?

Zadanie 7520 (rozwiązane)

W ciagu arytmetycznym a_{2}=5 i a_{5}=11. Wyznacz ten ciąg.

Zadanie 7519 (rozwiązane)

Rozwiaż równania i nierówności :
A) a^{2}+5x+6=0 zamiast a jest x
B) 2x^{2}-3x-2\leq0
C) xa^{2}+2x=-1

Zadanie 7518 (rozwiązane)

Wyznacz wartość funkcji f (x)= -x^2+4x-2 dla argumentu x= sqrt{3}

Zadanie 7517 (rozwiązane)

Rozwiaż układy równań:
2x-5(y+1)= -5
-x +2(y+2)+4

x+2y=4
3x= -6y+12

Zadanie 7516 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:

a ) I 4x+2 I = 6
b) (x+2)^2 - (x-3) (x+3) - 5x= 11

Zadanie 7515 (rozwiązane)

Bardzo proszę o rozwiązanie i z góry dziękuję.

Dany jest trójkąt prostokątny o krótszej przyprostokątnej długości 3 i polu 9. Znajdź promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 7514

Bardzo proszę o rozwiązanie i z góry dziękuję.

Pięciokąt ABCDE jest wpisany w okrąg o promieniu r. W pięciokącie tym boki AB i CD są równoległe. Ponadto |AB|=|CD| = r. Oblicz miarę kąta AED.

Zadanie 7513 (rozwiązane)

Bardzo proszę o rozwiązanie i z góry dziękuję.

Przekątne deltoidu ABCD przecinają się w punkcie S. Ponadto |AD|=|CD|=5 , |AS|=3, |BS|=9. Oblicz pole i obwód tego deltoidu.

Zadanie 7512 (rozwiązane)

Bardzo proszę o rozwiązanie i z góry dziękuję.

Znajdź długości boków prostokąta o polu powierzchni 15cm^{2} i obwodzie 32cm.

Zadanie 7511 (rozwiązane)

Bardzo proszę o rozwiązanie i z góry dziękuję.

Dwusieczne trójkąta ABC przecinają się w punkcie D. Uzasadnij, że kąt ADB jest rozwarty.

Zadanie 7510 (rozwiązane)

Bardzo proszę o rozwiązanie i z góry dziękuję.

Liczby x-7, x , x+1 są długościami boków trójkąta prostokątnego. Wyznacz x.

Zadanie 7509 (rozwiązane)

Oblicz nie korzystając z tablic ani kalkulatora:
2- sin^{2} 10^{\circ} - cos^{2} 10^{\circ}

Zadanie 7508 (rozwiązane)

Rozwiąż trójkąt prostokątny ( długości boków podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jeżeli długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta o mierze 35^{\circ} jest równa 6

Zadanie 7507 (rozwiązane)

(x^{-3} + 3x^{-2})(2x^{-3} + x^{-4}$)

Nie wiem, jak się za to zabrać, gdyż żadna zasada z tablic do tego nie pasuje, proszę nie tyle o rozwiązanie, co o sposób.

Zadanie 7506 (rozwiązane)

zadanie7
Wykres funkcji wykładniczej f(x)= 2* przesunięto wzdłuż osi Ox o 3 jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji g. Wówczas prawdziwa jest równość

A. g(1) =5
B. g(1) = 1/8
C.g(1) = 16
D. g(1) = 1/4

Zadanie 7505 (rozwiązane)

Na jednym z serwisów matematycznych natknąłem się na zadanko o następującej treści:
Uzasadnij, że jeżeli cos \alpha\neq0, to prawdą jest że (1+sin\alpha)*(\frac{1}{cos \alpha}-tg \alpha)=cos\alpha

Zaś w rozwiązaniu jest napisane coś takiego (przekształcenie lewej strony):
(1+sin\alpha)*(\frac{1}{cos \alpha}-tg \alpha)=
=(1+sin\alpha)*(\frac{1}{cos \alpha}-\frac{sin\alpha}{cos\alpha})=
=\frac{(1+sin\alpha)*(1-sin\alpha)}{cos\alpha}= (...)

Dalej to już tylko skracanie, z czego wychodzi prawa strona tożsamości, którą należało uzasadnić.
Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić, dlaczego (1+sin a) zostało podzielone przez cos a? Dlaczego tak można?
Kiedy próbuję uzasadnić tę tożsamość własnoręcznie, wychodzą mi sprzeczności :P Ale wyrobię się (przynajmniej mam nadzieję :P).
Niemniej - może mi ktoś pomóc? Byłbym wdzięczny.

Zadanie 7504 (rozwiązane)

Znajdź dwie ostatnie niezerowe cyfry liczby 2015! (silnia)
1 2 ... 19 20 21 23 25 26 27 ... 297 298