Wybierz dział:

Zadanie 7610 (rozwiązane)

dany jest trójkąt prostokątny o obwodzie 150.Tanges kąta ostrego jest równy \frac{5}{12}.Wyznacz pole trójkąta.

Zadanie 7609 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach 18 i 12 oraz ramieniu 9.Oblicz pole i sinus kata ostrego tego trapezu.

Zadanie 7608 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach \sqrt{2} i \frac{1}{2} \sqrt{2} oraz ramieniu długości \frac{1}{2} \sqrt{5} .wykaż,że przekatne tego trapezu sa prostopadłe.

Zadanie 7606 (rozwiązane)

Średnia płaca w pewnym zakładzie zatrudniającym 20 osób pracowników wynosi 2000 zł.
Po zatrudnieniu jednego nowego pracownika średnia płaca w tym zakładzie zwiększyła się o 0,5%.Jaką stawkę otrzymał nowy pracownik ?

Zadanie 7605 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach

Zadanie 7604 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań

Zadanie 7603 (rozwiązane)

Proszę o pomoc z tymi zadaniami

Zadanie 7602 (rozwiązane)

Zbadać prawdziwość formuły zdań :
1. [ p => ( q => r) ] => [ q => ( p => r ) ]
2. [ p ^ s ) => ( q V r ) ] => [ ( p => q ) ^ ( r +> s ) ]

^ ( koniunkcja )

Zadanie 7601 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności:

Zadanie 7600 (rozwiązane)

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny. Jedna z krawędzi bocznych jest wysokością ostrosłupa. Pole podstawy jest równe polu prostopadłej do podstawy ściany bocznej. Oblicz tangens kąta nachylenia krawędzi bocznej nie będącej wysokością do krawędzi podstawy.

Proszę o pomoc.Jestem słaby z matematyki. Dziękuję.

Zadanie 7599

Naszkicuj wykresy funkcji:
a) y= arctgx - \frac{ \pi }{2}
b)y= arcctg (x- 2) - \pi

Zadanie 7598 (rozwiązane)

\frac{6 * 4^2 - 8 * 4^3}{2 * 8^2 - 5 * 2^6}

Zadanie 7597 (rozwiązane)

\frac{5^6 + 20 * 5^4 }{2 * 5^6 - 100 * 5^3}

Zadanie 7595 (rozwiązane)

proszę o jak najszybsze rozwiązanie gdyż to zadanie potrzebne mi jest na jutro, wszystko jest w załączniku :)

Zadanie 7594 (rozwiązane)

Bardzo Proszę o pomoc , kompletnie nie wiem jak to zrobić :(

Zadanie 7593 (rozwiązane)

wykonaj szablony wykresu funkcji y=x do kwadratu y=2x do kwadratu y=jedna druga do kwadratu y=jedna trzecia do kwadratu

Zadanie 7592 (rozwiązane)

Oblic zi rozpisz ;
1 2/3 [jedna cała i dwie trzecie ] - 1 1/2 [jedna cała i jedna druga]+ 1 5 /6[jedna cała i piec szustych]=

Zadanie 7591 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz'
1]0,25 + 1 1/4 - o,5=
2]2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3]2/4+ 2 1/4 + 4 =
4]3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
61 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7]16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7590 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz;
1] 0,25 + 1 1/4 - 0,5=
2] 2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3] 2/4 + 2 1/4 + 4=
4] 3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
6]1 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7] 16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7589 (rozwiązane)

Oblicz;
1] 0,25+ 1 1/4 - 0,5=

Zadanie 7588

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wszystkie krawędzie mają jednakową długość, jest równe 32(3√+6) cm2.
a) Oblicz długość krawędzi graniastosłupa.
b) Oblicz miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy graniastosłupa.
c) Oblicz sinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej graniastosłupa.

Zadanie 7587 (rozwiązane)

Krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 6 cm, a kąt nachylenia jego dłuższej przekątnej do podstawy ma miarę 45∘. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.

Zadanie 7586 (rozwiązane)

(14+7√6) /(-2)=

Zadanie 7585

ROZWIAZ ROWNANIE ROZNICZKOWE
y"+y=1/cos x

Zadanie 7584

Przepraszam, ale nie mam pojęcia jaka to kategoria:(

Funkcja uzytecznosci u=ln [(x_{1})^{a}(x_{2})^{b}(x_{3})^{c}] okresla zadowolenie kupca z posiadania towarow x= . Niech a=\frac{1}{7}, b=\frac{2}{7}, c=\frac{4}{7} oraz x_{1}=13 , x_{2}=26 , x_{3}=52 jednostek.

O ile jednostek (w przybliżeniu) nalezy zwiększyc ilosc towaru pierwszego, aby przy zmniejszeniu towaru trzeciego o 1procent zadowolenie kupca nie zmienilo się?
1 2 ... 21 22 23 25 27 28 29 ... 302 303