Wybierz dział:

Zadanie 7640 (rozwiązane)

a) Oblicz a,b,c jeśli loga2=1/2 , log2b=-3,log\sqrt{2}2\sqrt{2}=c
b)Oblicz korzystając z własności logarytmów:log5 3-log5 75,2log2 6-log2 9

Zadanie 7639 (rozwiązane)

Paweł roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu pracy zarobił 360 zł.W każdym następnym miesiącu zarabiał 0 5% wartości zarobku z pierwszego miesiąca więcej niż w miesiącu poprzednim.
a) Ile złotych zarobił Paweł w siódmym miesiącu pracy?
b)Ile złotych zarobił Paweł w ciągu roku?

Zadanie 7638 (rozwiązane)

wyznacz dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego,w którym a2=2 , a6=14

Zadanie 7637 (rozwiązane)

2. Która z liczb -1,1,2 jest pierwiastkiem wielomianu -x^3+\frac{1}{2}x^2+4x-2

Zadanie 7636

1. Podaj wielomian składający się z sześciu jednomianów stopnia 8, którego wyraz wolny to -7.

Zadanie 7635 (rozwiązane)

Kwotę 4000 zł wpłacono do banku na lokatę dwuletnia . W pierwszym roku oprocentowanie wynosiło p% , a w drugim 5% w skali roku . Oblicz p , jeśli po dwóch latach odebrano z banku 5512 zł . Pomiń podatek od odsetek.

Zadanie 7634 (rozwiązane)

Oblicz wariancję i odchylenie standardowe zestawu ocen:
bdb-4 oceny
db-9 ocen
dst.-13 ocen
ndst-4 oceny

Zadanie 7633 (rozwiązane)

Oblicz medianę,dominantę i średnią arytmetyczną danych:
1,2,0,3,3,1,2,1,1,2,0.

Zadanie 7632 (rozwiązane)

Zad. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego w którym krawędź boczna ma 6 cm i tworzy kąt z płaszczyzną podstawy 45 stopni

Zadanie 7631 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość jest równa 16 cm i tworzy z krawędzią boczną kąt 60 stopni.

Zadanie 7630 (rozwiązane)

Oblicz objętość i pole powierzchi całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego i czworokątnego, jeśli wszystkie krawędzie mają długość 12 cm.

Zadanie 7629

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=x^+4. Wykres funkcji g powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f o wektor u=[0; 0,5k]
a) naszkicuj wykresy funkcji f, g
b) zaznacz na wykresach wektor przesunięcia u, gdzie u to 21.

Baardzo proszę o pomoc!

Zadanie 7628 (rozwiązane)

wyznacz sume,rużnice ,iloczyn,jeśli A to zbiór dzielników naturalnych liczby 6,a B to zbiór dzielników naturalnych liczby 15

Zadanie 7627

Po ilu latach oszczędzania kwota złożona przez pana A na koncie oszczędnościowym w banku B ulegnie podowjeniu, tj. będzie większalub równa 2000zł? Zakładamy, że pan A przed podowjeniem stanu konta w banku nie będzie wpłacał ani wypłacał żadnych pieniędzy.

Zadanie 7626 (rozwiązane)

basen napelnia sie woda zimna z 1 kranu w ciągu 2 h , a z drugiego kranu ciepła woda w ciagu 4 h . Ile czasu potrzeba na napełnienie basenu z obu kranów równoczesnie

Zadanie 7625

1. dowód wskazanego twierdzenia algebry Boole'a (2p)
2. F = w'x'y'z + w'xy'z + w'xyz
 metod¡ przekształceń symbolicznych zredukowa¢ do minimalnej liczby litera-
ªów (1p)
 narysowa¢ schemat logiczny dla postaci zredukowanych (AND, OR) (1p)
3. denicje, mintermu, makstermu, implikantu wraz z przykªadami ilustruj¡cymi (1p)
4. F = (w' + y)xz
 przeksztaªci¢ do postaci standardowej i kanonicznej (obie sumacyjne) (1p)
 schemat logiczny (AND, OR) (1p)
5. F(A;B;C;D) = (0; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 15)
 znale¹¢ obie postacie minimalne za pomoc¡ mapy Karnaugha (1p)
 schematy logiczny z bramkami NAND, NOR (1p)

Zadanie 7624

6:\frac{1}{3}-0,8:\frac{1,5}{\frac{3}{2}*0,4*\frac{50}{1\frac{1}{2}}+\frac{1}{4}$

Zadanie 7623 (rozwiązane)

Cztery ponumerowane kule umieszczono losowo w czterech ponumerowanych szufladach. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:
a) każda kula trafia do innej szuflady
b) wszystkie kule trafią do jednej szuflady

Zadanie 7622 (rozwiązane)

dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny o wysokosci 9. Kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy ma miarę 60stopni . oblicz objętosc graniastosłupa

Zadanie 7621 (rozwiązane)

Zad 1
Obliczyć P ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o przekątnej podstawy 20 i krawędzi bocznej 12
Zad 2
Obliczyć V i P słoika ,którego tworząca l=12 cm jest nachylona do podstawy pod kątem 60^{\circ}

Zadanie 7620 (rozwiązane)

Proszę o pomoc.
zad 1 Obliczyć V graniastosłupa prawidłowego czworokątnego,którego przękątna jest nachylona do podstawy pod kątem 60',a krawędź podstawy ma 9 cm.
zad2
Obliczyć V czworościanu foremnego,którego pole jednej ściany wynosi 36 \sqrt{3} .

Zadanie 7619

Narysuj:
(|z-3j|)^2 + 4im(z) = 8

Zadanie 7618 (rozwiązane)

Udowodnij, że jeżeli a + b = 1, to a^{2} + b^{2}\frac{1}{2}

Zadanie 7617 (rozwiązane)

Uprość wyrażenia :
A) x^+2x+1
------------
x-3
-----------
x+1
----------- ^ - a^(2)
x^-9

Zadanie 7616 (rozwiązane)

W trójkącie przyprostokątnym równoramiennym przyprostokątna ma długość 2+√2. Wskaż obwód tego trójkąta. (to chyba ta kategoria)
1 2 ... 21 22 23 25 27 28 29 ... 304 305