Wybierz dział:

Zadanie 7550

W celu oszacowania liczby nadgodzin w pewnym przedsiębiorstwie wylosowano niezależnie próbę pracowników, dla której otrzymano następujące wyniki:
liczba nadgodzin liczba pracowników
0-20 6
20-40 14
40-60 18
60-80 8
80-100 4
Zakładając, że rozkład liczby nadgodzin jest normalny, wyznaczyć przedział ufności dla średniej liczby nadgodzin przepracowanych w tym przedsiębiorstwie. Przyjąć poziom ufności 0,95.
Zaczęłam zadanie ale nie mogę go skończyć.
mam kwantyle
średnią = 46
nie mogę obliczyć S które powinno wyjść 21,91.
Proszę o pomoc

Zadanie 7549

Zadanie / W czasie gry w brydźa jeden z graczy 4 razy pod rzad nie dostal ani jednego asa. Czy ma ona podstawy do uskarzania się ze nie idzie mu karta ?

Zadanie 7548 (rozwiązane)

Zadanie 1/ Rzucamy 7 razy kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo że ścianka z trzema oczkami wypadnie conajwyżej raz ?

Zadanie 7547 (rozwiązane)


1.Oblicz objętość i powierzchnięcałkowitą sześcianu o przekątnej podstawy długości 8cm.
2.W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przekątna ściany bocznej o długości 14cm jest nachylona do krawędzi podstawy po kątem 60 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej.
3.oblicz pole powierzcni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, którego przekatna ma długosć 14 pierwiastków z 2 oraz kąt nachylenia tej przekątnej do płaszczyzny podstawy ma miarę60 stopni.
4.oblicz długość krawędzi sześcianu o objętości 64cm sześcienne. Jaką dlugość ma jego przekątna?

9.Podstawą graniastoslupa prostego jesy trójkąt róownoboczny o boku 5cm. Przekątna ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny podstawy po katem 45 stopni. Obliocz objętosc i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.
10.Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny, w którym przeciwprostokatna ma długość 8cm, a jeden z kątów ma 30 stopni. Powierzchnia boczna tego graniastosłupa po rozwinięciu na płaszczyznę jest kwadratem. Oblicz pole powierzchni calkowitej i objętość tego graniastosłupa.
11.Podstawą graniastosłupa jest rownoległobok o bokach dlugości 12cm i 8 czm i kącie ostrym 30 stopni. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa wynosi 288cm kwadratowych. Oblicz jego objętość.
12. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy długości 6cm tworzy z przekatną graniastosłupa kąt 30 stopni. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
BŁAGAM POMOCY MAM DYSKALKULJE I NIE OGARNIAM TEGO

Zadanie 7546 (rozwiązane)

Znajdź miary katów trójkąta równoramiennego o podstawie 3 cm i wysokości 5 cm.

Zadanie 7545 (rozwiązane)

Narysuj kąt, którego tangens jest równy 3

Zadanie 7544 (rozwiązane)

Narysuj wszystkie kąty w okręgu i nazwij je (dodatkowo zaznacz który z tych kątów jest większy i o ile)

Zadanie 7543 (rozwiązane)

Proszę o pomoc ! Zad 1 . Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an=(-1)n*(25-9n2)
Różnica a2-a1 jest równa : a)-37,b)-16 c)-5 d) 5
Zad 2. Który wyraz ciągu arytmetycznego (an) w którym a1=2 i r=6 jest równy 122
a)a21 , b) a20 , c)a19 , d) a18
Zad.3 W ciągu geometrycznym ( an) dane są a2 = -1 i q = -2 i suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa :
A. 25 , B - 7,5 C -2,5 D 7
Zad 4 . Liczby x2 w podanej kolejności są pierwszym , drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego . Oblicz x - 2,5 i x +6
Zad 5 . Oblicz sumę 5+9+13 +.....+105
Zad 6 . Ciąg (9,x,19) jest arytmetyczny, a ciąg ( x,42,y,z) jest geometryczny . Oblicz

Zadanie 7542 (rozwiązane)

sprowadź do najprostszej postaci wielomian
x^3+6x^2+12x+4

Zadanie 7541 (rozwiązane)

liczby 2x+2, 2x-3, 3x+7 sa kolejnymi wyrazami ciagu arytmetycznego gdy:
a) -15
b) -12
c) -9
d) -6

Zadanie 7540 (rozwiązane)

Liczby 8, x+1,2 sa kolejnymi wyrazami ciagu geometrycznego malejacego, gdy:
a) -5
b) -3
c) 0
d) 3

Zadanie 7539 (rozwiązane)

ciagiem arytmetycznym jest ciag,ktorego kolejnymi wyrazami sa liczby;
a) 3,1,2{-1}
b) 3,6,12
c) 2,5,8
d) 1,5,8

Zadanie 7538 (rozwiązane)

W=x^3-4x^2+4x/x^3-5x^2+6x a)wyznacz dziedzinę wyrażenia, b)przekształć wyrażenie do postaci ułamka nieskracalnego, c)rozwiąż równanie W=5

Zadanie 7537 (rozwiązane)

Pilne! bardzo prosze o pomoc!
zad
Wysokosc ostroslupa prawidlowego szesciokatnego jest rowna 12 cm a obwod jego podstawy wynosi 36cm.Oblicz objetosc tego ostroslupa

Zadanie 7536 (rozwiązane)

bardzo Pilne !
Prosze o pomoc!!
zad 1
Wysokosc ostroslupa prawidlowego szesciokatnego jest rowna 12 cm a obwod jego podstawy wynosi 36cm.Oblicz objetosc tego ostroslupa
zad 2
Oblicz pole powierzchni calkowitej ostroslupa prawidlowego czworokatnego jezeli pole powierzchni bocznej wynosi 64 cm kwadratowe a kat miedzy wysokoscia a sciana boczna wynosi 45 stopni.

Zadanie 7535 (rozwiązane)

Stopień wielomianu W(x)=(4x-2)a{2}*(1+2xa{3}) wynosi:
A. 5
B. 4
C.6
D.2

Zadanie 7534 (rozwiązane)

Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^{2}+3 nie ma punktów wspólnych z prosta o równaniu:
A. y=-3
B. y=5
C.y=4
D.y=3

Zadanie 7533 (rozwiązane)

z kołem związane są następujące wielkości : pola(p), obwód (l) , średnica (d) , promień (r) . Mając daną jedną z tych wielkości , oblicz pozostałe
a)r=14cm
b)d=18cm
c)l=46pi cm
d) p=2,25pi m do kwadratu

Zadanie 7532 (rozwiązane)

Rozwiąż równania.
a) (3x+5)^{2}<9(x-2)6{2}
b) 3<-4(3-x)^{2}-(2x+3)(3-2x)

Zadanie 7531 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie.
a) (x+5)(5-x)=5x-x^{2}
b) (\sqrt{2}-x)^{2}-(x-2\sqrt{2})^{2}=-6

Zadanie 7530 (rozwiązane)

Na rysunkach przedstawiono graniastosłupy prawidłowe i ostrosłupy
prawidłowe. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami.

rysunki z załączniku

Zadanie 7529 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
C) x+2x=-1

Zadanie 7528 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
B) 2x-3x-2\leq0

Zadanie 7527 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego:
a) trójkątnego o wysokości 6 i krawędzi podstawy 4,
b) czworokątnego którego krawędź boczna jest nachylona do wysokości
ostrosłupa pod kątem 60 stopni, a krawędź podstawy ma długość 12,

Zadanie 7526 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego , którego
krawędź podstawy ma długość a, a krawędź boczna b..
1 2 ... 25 26 27 29 31 32 33 ... 304 305