Wybierz dział:

Zadanie 7586 (rozwiązane)

(14+7√6) /(-2)=

Zadanie 7585

ROZWIAZ ROWNANIE ROZNICZKOWE
y"+y=1/cos x

Zadanie 7584

Przepraszam, ale nie mam pojęcia jaka to kategoria:(

Funkcja uzytecznosci u=ln [(x_{1})^{a}(x_{2})^{b}(x_{3})^{c}] okresla zadowolenie kupca z posiadania towarow x= . Niech a=\frac{1}{7}, b=\frac{2}{7}, c=\frac{4}{7} oraz x_{1}=13 , x_{2}=26 , x_{3}=52 jednostek.

O ile jednostek (w przybliżeniu) nalezy zwiększyc ilosc towaru pierwszego, aby przy zmniejszeniu towaru trzeciego o 1procent zadowolenie kupca nie zmienilo się?

Zadanie 7583

Zadanie 3. Wiadomo, że przeciętnie 5% badanych elementów ma wadę. Do wykrycia wady wykorzystuje się następujący test: jeśli element ma wadę, to test w 90% wskazuje jej istnienie i w 90% nie wskazuje wady, gdy element jej nie ma. Obliczyć prawdopodobieństwo, że element ma wadę, jeśli element ten został przebadany dwukrotnie i w obydwóch przypadkach test dał wynik pozytywny?

Zadanie 7582

Zadanie 8. Wiadomo, że przeciętnie 5% badanych elementów ma wadę. Do wykrycia wady wykorzystuje się następujący test: jeśli element ma wadę, to test w 90% wskazuje jej istnienie i w 90% nie wskazuje wady, gdy element jej nie ma. Obliczyć prawdopodobieństwo, że element ma wadę, jeśli test dał wynik pozytywny.

Zadanie 7581

Wadliwość towaru wynosi przeciętnie 1%. Wyznacz prawdopodobieństwo tego, że przy wnikliwej kontroli wykrytych zostanie co najmniej 7 wadliwych sztuk z partii 500 sztuk tego towaru.

Będę wdzięczna za szybkie rozwiązanie!

Zadanie 7580 (rozwiązane)

Rozwiąż Nierówność
-x²+2≥0
Jest rozwiązane ale proszę o wyjaśnienie skąd z x²≤2 wziął się x≤√2
-x²≥-2 / (-1)
x²≤2
x≤√2 u x≥-√2
x ∈ <-√2 ,√2>

Zadanie 7579

Witam. Poprosze o pomoc w zadaniach. Dziękuje

Zadanie 7578 (rozwiązane)

Narysuj okrąg o równaniu (x-3)^(2) +  (y+5)^(2) = 36.
Jakie współrzędne ma jego środek i ile wynosi promień. Wyznacz współrzędne punktów przecięcia okręgu z prosta o równaniu x=3. Oblicz obwód i pole koła ograniczonego tym okręgiem.

A tutaj kilka zadań, wystarczy, że będę miał jedno zrobione, bardzo proszę o pomoc, bo z matematyki jestem "noga"|:

Zadanie 7577

1) lim x−>0 x/ tg2x

2)znaleźć styczna do wykresu funkcji f(x) = 2x^3 w punkcie x 0 = 3

3) Korzystając z różniczki ,oblicz przybliżona wartość wyrażenia ln 0,997+2

4)oblicz pochodna f(x)=1/2 x4 +x w punkcie x0 =1

5) znaleźć przedziały monotoniczności f(X) = 3e ^−x +1

Zadanie 7576 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji f, która spełnia jednocześnie 3 warunki.
Dziedzina : <-3,3>
Zbiór wartości : <-7,7>
Ma 3 miejsca zerowe !

Zadanie 7575 (rozwiązane)

Ala ma kota, ale kot nie ma Ali. Które z nich jest bogatsze?

Zadanie 7574

Zapisz liczbę 3e^(j90) w postaci algebraicznej

Zadanie 7573 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie :)

W ciągu geometrycznym mamy dane:
a1=5; a5=80 Oblicz dodatni iloraz tego ciągu. Wyznacz ten ciąg.

Zadanie 7572 (rozwiązane)

Proszę o pomoc:

Oblicz pochodne funkcji
f(x)=2x3-6x2+8x-2g(x)=(3x+2)(2x3+5)

Zadanie 7571 (rozwiązane)

Bardzo proszę o pomoc, kompletnie nie wiem jak to zrobić.. Dziękuję z góry.. :)

1. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC mając dane: bok BC=10, AC=12 cm i kąt a=30*. Oblicz trzeci bok trójkąta

Zadanie 7570 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg arytmetyczny ,gdy:
a_{8}=54, a_{11}=87

Zadanie 7569 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg geometryczny ,gdy:
a_{3}=12 , a_{6}=96

Zadanie 7567

Witam! Błagam o pomoc w tych zadaniach, liczyłam na pewną osobę ale niestety nie udało się. Potrzebuję tych rozwiązań na jutro najlepiej do 5.30. Z góry dziękuje :)
Zad.1
Przekątna trapezu równo ramiennego ma długość i + n centymetra i tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze 45 stopni.Oblicz pole trapezu.

Zad.2
Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne o długości I cm oraz N. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zad.3
Między liczby jeden oraz I wstaw jedną liczbe tak,aby z podanymi liczbami tworzyły trzy pierwsze wyrazy ciągu geometrycznego naprzemiennego . Znajdź sumę czterech pierwszych wyrazów tego ciągu geometrycznego .

Zad.4
Suma dwóch pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego wynosi I piąty wyraz jest równy N znajdź pierwszy wyraz i różnice tego ciągu . Uwaga ! W treściach zadań zmienne i duże , N oznaczają w podanej kolejności liczbę liter w imieniu oraz nazwisku słuchacza.

Liczba liter w imieniu słuchacza - 7
Liczba liter w nazwisku słuchacza - 6Zadanie 7566 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie :) ! Obrazek w załączniku.

Tresć: Oblicz pole prostokąta ABCD
Dane: przekątna ma 2,5
bok ma 1,5

Zadanie 7565 (rozwiązane)

y''+9y=4sin4x przy warunkach y(0)=y'(0)=0

Zadanie 7564 (rozwiązane)

y''+4y=3cos2x przy warunkach y(0)=y'(0)=0

Zadanie 7563 (rozwiązane)

\int \frac{3x-3}{x^{2}-x-2}

Zadanie 7562

\int \frac{13x-1}{x^{2}-7x+12}

Zadanie 7561

Znajdź rozwiązanie ogólne równania x^{2}\frac{dy}{dx}-xy=y^{2}
1 2 ... 23 24 25 27 29 30 31 ... 304 305