Wybierz dział:

Zadanie 7603 (rozwiązane)

Proszę o pomoc z tymi zadaniami

Zadanie 7602 (rozwiązane)

Zbadać prawdziwość formuły zdań :
1. [ p => ( q => r) ] => [ q => ( p => r ) ]
2. [ p ^ s ) => ( q V r ) ] => [ ( p => q ) ^ ( r +> s ) ]

^ ( koniunkcja )

Zadanie 7601 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności:

Zadanie 7600 (rozwiązane)

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny. Jedna z krawędzi bocznych jest wysokością ostrosłupa. Pole podstawy jest równe polu prostopadłej do podstawy ściany bocznej. Oblicz tangens kąta nachylenia krawędzi bocznej nie będącej wysokością do krawędzi podstawy.

Proszę o pomoc.Jestem słaby z matematyki. Dziękuję.

Zadanie 7599

Naszkicuj wykresy funkcji:
a) y= arctgx - \frac{ \pi }{2}
b)y= arcctg (x- 2) - \pi

Zadanie 7598 (rozwiązane)

\frac{6 * 4^2 - 8 * 4^3}{2 * 8^2 - 5 * 2^6}

Zadanie 7597 (rozwiązane)

\frac{5^6 + 20 * 5^4 }{2 * 5^6 - 100 * 5^3}

Zadanie 7595 (rozwiązane)

proszę o jak najszybsze rozwiązanie gdyż to zadanie potrzebne mi jest na jutro, wszystko jest w załączniku :)

Zadanie 7594 (rozwiązane)

Bardzo Proszę o pomoc , kompletnie nie wiem jak to zrobić :(

Zadanie 7593 (rozwiązane)

wykonaj szablony wykresu funkcji y=x do kwadratu y=2x do kwadratu y=jedna druga do kwadratu y=jedna trzecia do kwadratu

Zadanie 7592 (rozwiązane)

Oblic zi rozpisz ;
1 2/3 [jedna cała i dwie trzecie ] - 1 1/2 [jedna cała i jedna druga]+ 1 5 /6[jedna cała i piec szustych]=

Zadanie 7591 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz'
1]0,25 + 1 1/4 - o,5=
2]2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3]2/4+ 2 1/4 + 4 =
4]3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
61 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7]16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7590 (rozwiązane)

Obicz i rozpisz;
1] 0,25 + 1 1/4 - 0,5=
2] 2/7 + 2 1/2 + 1 5/7 + 3 1/2=
3] 2/4 + 2 1/4 + 4=
4] 3 1/5 - 2 2/5 + 11 3/15=
5]1 2/3 - 1 1/2 + 1 5/6=
6]1 1/3 - 2/3 + 10 1/3=
7] 16 1/4 + 1/5 - 9/20=
8]2 1/5 - 2 + 4,8=
9]1 1/2 - 1 1/6 + 3 2/3=

Zadanie 7589 (rozwiązane)

Oblicz;
1] 0,25+ 1 1/4 - 0,5=

Zadanie 7588

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wszystkie krawędzie mają jednakową długość, jest równe 32(3√+6) cm2.
a) Oblicz długość krawędzi graniastosłupa.
b) Oblicz miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy graniastosłupa.
c) Oblicz sinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej graniastosłupa.

Zadanie 7587 (rozwiązane)

Krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 6 cm, a kąt nachylenia jego dłuższej przekątnej do podstawy ma miarę 45∘. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.

Zadanie 7586 (rozwiązane)

(14+7√6) /(-2)=

Zadanie 7585

ROZWIAZ ROWNANIE ROZNICZKOWE
y"+y=1/cos x

Zadanie 7584

Przepraszam, ale nie mam pojęcia jaka to kategoria:(

Funkcja uzytecznosci u=ln [(x_{1})^{a}(x_{2})^{b}(x_{3})^{c}] okresla zadowolenie kupca z posiadania towarow x= . Niech a=\frac{1}{7}, b=\frac{2}{7}, c=\frac{4}{7} oraz x_{1}=13 , x_{2}=26 , x_{3}=52 jednostek.

O ile jednostek (w przybliżeniu) nalezy zwiększyc ilosc towaru pierwszego, aby przy zmniejszeniu towaru trzeciego o 1procent zadowolenie kupca nie zmienilo się?

Zadanie 7583

Zadanie 3. Wiadomo, że przeciętnie 5% badanych elementów ma wadę. Do wykrycia wady wykorzystuje się następujący test: jeśli element ma wadę, to test w 90% wskazuje jej istnienie i w 90% nie wskazuje wady, gdy element jej nie ma. Obliczyć prawdopodobieństwo, że element ma wadę, jeśli element ten został przebadany dwukrotnie i w obydwóch przypadkach test dał wynik pozytywny?

Zadanie 7582

Zadanie 8. Wiadomo, że przeciętnie 5% badanych elementów ma wadę. Do wykrycia wady wykorzystuje się następujący test: jeśli element ma wadę, to test w 90% wskazuje jej istnienie i w 90% nie wskazuje wady, gdy element jej nie ma. Obliczyć prawdopodobieństwo, że element ma wadę, jeśli test dał wynik pozytywny.

Zadanie 7581

Wadliwość towaru wynosi przeciętnie 1%. Wyznacz prawdopodobieństwo tego, że przy wnikliwej kontroli wykrytych zostanie co najmniej 7 wadliwych sztuk z partii 500 sztuk tego towaru.

Będę wdzięczna za szybkie rozwiązanie!

Zadanie 7580 (rozwiązane)

Rozwiąż Nierówność
-x²+2≥0
Jest rozwiązane ale proszę o wyjaśnienie skąd z x²≤2 wziął się x≤√2
-x²≥-2 / (-1)
x²≤2
x≤√2 u x≥-√2
x ∈ <-√2 ,√2>

Zadanie 7579

Witam. Poprosze o pomoc w zadaniach. Dziękuje

Zadanie 7578 (rozwiązane)

Narysuj okrąg o równaniu (x-3)^(2) +  (y+5)^(2) = 36.
Jakie współrzędne ma jego środek i ile wynosi promień. Wyznacz współrzędne punktów przecięcia okręgu z prosta o równaniu x=3. Oblicz obwód i pole koła ograniczonego tym okręgiem.

A tutaj kilka zadań, wystarczy, że będę miał jedno zrobione, bardzo proszę o pomoc, bo z matematyki jestem "noga"|:
1 2 ... 23 24 25 27 29 30 31 ... 304 305