Wybierz dział:

Zadanie 7576 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji f, która spełnia jednocześnie 3 warunki.
Dziedzina : <-3,3>
Zbiór wartości : <-7,7>
Ma 3 miejsca zerowe !

Zadanie 7575 (rozwiązane)

Ala ma kota, ale kot nie ma Ali. Które z nich jest bogatsze?

Zadanie 7574

Zapisz liczbę 3e^(j90) w postaci algebraicznej

Zadanie 7573 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie :)

W ciągu geometrycznym mamy dane:
a1=5; a5=80 Oblicz dodatni iloraz tego ciągu. Wyznacz ten ciąg.

Zadanie 7572 (rozwiązane)

Proszę o pomoc:

Oblicz pochodne funkcji
f(x)=2x3-6x2+8x-2g(x)=(3x+2)(2x3+5)

Zadanie 7571 (rozwiązane)

Bardzo proszę o pomoc, kompletnie nie wiem jak to zrobić.. Dziękuję z góry.. :)

1. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC mając dane: bok BC=10, AC=12 cm i kąt a=30*. Oblicz trzeci bok trójkąta

Zadanie 7570 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg arytmetyczny ,gdy:
a_{8}=54, a_{11}=87

Zadanie 7569 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg geometryczny ,gdy:
a_{3}=12 , a_{6}=96

Zadanie 7567

Witam! Błagam o pomoc w tych zadaniach, liczyłam na pewną osobę ale niestety nie udało się. Potrzebuję tych rozwiązań na jutro najlepiej do 5.30. Z góry dziękuje :)
Zad.1
Przekątna trapezu równo ramiennego ma długość i + n centymetra i tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze 45 stopni.Oblicz pole trapezu.

Zad.2
Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne o długości I cm oraz N. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zad.3
Między liczby jeden oraz I wstaw jedną liczbe tak,aby z podanymi liczbami tworzyły trzy pierwsze wyrazy ciągu geometrycznego naprzemiennego . Znajdź sumę czterech pierwszych wyrazów tego ciągu geometrycznego .

Zad.4
Suma dwóch pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego wynosi I piąty wyraz jest równy N znajdź pierwszy wyraz i różnice tego ciągu . Uwaga ! W treściach zadań zmienne i duże , N oznaczają w podanej kolejności liczbę liter w imieniu oraz nazwisku słuchacza.

Liczba liter w imieniu słuchacza - 7
Liczba liter w nazwisku słuchacza - 6Zadanie 7566 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie :) ! Obrazek w załączniku.

Tresć: Oblicz pole prostokąta ABCD
Dane: przekątna ma 2,5
bok ma 1,5

Zadanie 7565 (rozwiązane)

y''+9y=4sin4x przy warunkach y(0)=y'(0)=0

Zadanie 7564 (rozwiązane)

y''+4y=3cos2x przy warunkach y(0)=y'(0)=0

Zadanie 7563 (rozwiązane)

\int \frac{3x-3}{x^{2}-x-2}

Zadanie 7562

\int \frac{13x-1}{x^{2}-7x+12}

Zadanie 7561

Znajdź rozwiązanie ogólne równania x^{2}\frac{dy}{dx}-xy=y^{2}

Zadanie 7560

Znajdź rozwiązanie ogólne równania x\frac{dy}{dx}+y=lnx+1

Zadanie 7559

Znajdź rozwiązanie ogólne równania x\frac{dy}{dx}=y+xtg\frac{y}{x}

Zadanie 7558

Znajdź rozwiązanie ogólne równania \frac{dy}{xdx}+y=y^{3}

Zadanie 7557

Znajdź rozwiązanie ogólne równania xdy-2ydx=(x^{3}lnx)dx

Zadanie 7556

Znajdź rozwiązanie ogólne równania x\frac{dy}{dx} = y(1+lny-lnx)

Zadanie 7555

Dla serii pomiarów od 4 do 7 z tabeli wyznaczyć przedział wartości, dla którego wynik pomiaru znajduje się w nim z prawdopodobieństwem 70%. Uwzględnić, o ile to konieczne, odpowiedni współczynnik
t-Studenta:
t1 = 0,12498 dla α =0,7 i (n-1)= 3;
t2 = 0,1896 dla α = 0,7 i (n-1) = 4;
t3=0,4242 dla α = 0,3 i (n-1) = 3;
t4 = 0,4142 dla α = 0,3 i (n-1) = 4
(t - współczynnik t-Studenta dla α współczynnika ufności (prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia) i n liczby pomiarów).

Tabela

LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
zmierzona 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1
wartość

Proszę o możliwie szybkie rozwiązanie i objaśnienie
Dziękuję z góry za odpowiedź

Zadanie 7554 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej prostopadłej do danej prostej 3x+4y=0 i przechodzącej przez punkt P= (0,-5)

Zadanie 7553 (rozwiązane)

Znajdź równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek o końcach (-8,-2) i (-5,3)

Zadanie 7552 (rozwiązane)

Proszę o pomoc
Kąt prosty \alpha jest ostry i cos \alpha = \frac{3}{4} . Oblicz wartość wyrażenia 3 - sin^{2} \alpha

Zadanie 7551

W koło o polu= \piS wpisano trójkąt równoramienny. Miara kąta przy podstawie tego trójkata jest równa \alpha. Wyznacz jego pole.
1 2 ... 24 25 26 28 30 31 32 ... 304 305