Wybierz dział:

Zadanie 7541 (rozwiązane)

liczby 2x+2, 2x-3, 3x+7 sa kolejnymi wyrazami ciagu arytmetycznego gdy:
a) -15
b) -12
c) -9
d) -6

Zadanie 7540 (rozwiązane)

Liczby 8, x+1,2 sa kolejnymi wyrazami ciagu geometrycznego malejacego, gdy:
a) -5
b) -3
c) 0
d) 3

Zadanie 7539 (rozwiązane)

ciagiem arytmetycznym jest ciag,ktorego kolejnymi wyrazami sa liczby;
a) 3,1,2{-1}
b) 3,6,12
c) 2,5,8
d) 1,5,8

Zadanie 7538 (rozwiązane)

W=x^3-4x^2+4x/x^3-5x^2+6x a)wyznacz dziedzinę wyrażenia, b)przekształć wyrażenie do postaci ułamka nieskracalnego, c)rozwiąż równanie W=5

Zadanie 7537 (rozwiązane)

Pilne! bardzo prosze o pomoc!
zad
Wysokosc ostroslupa prawidlowego szesciokatnego jest rowna 12 cm a obwod jego podstawy wynosi 36cm.Oblicz objetosc tego ostroslupa

Zadanie 7536 (rozwiązane)

bardzo Pilne !
Prosze o pomoc!!
zad 1
Wysokosc ostroslupa prawidlowego szesciokatnego jest rowna 12 cm a obwod jego podstawy wynosi 36cm.Oblicz objetosc tego ostroslupa
zad 2
Oblicz pole powierzchni calkowitej ostroslupa prawidlowego czworokatnego jezeli pole powierzchni bocznej wynosi 64 cm kwadratowe a kat miedzy wysokoscia a sciana boczna wynosi 45 stopni.

Zadanie 7535 (rozwiązane)

Stopień wielomianu W(x)=(4x-2)a{2}*(1+2xa{3}) wynosi:
A. 5
B. 4
C.6
D.2

Zadanie 7534 (rozwiązane)

Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^{2}+3 nie ma punktów wspólnych z prosta o równaniu:
A. y=-3
B. y=5
C.y=4
D.y=3

Zadanie 7533 (rozwiązane)

z kołem związane są następujące wielkości : pola(p), obwód (l) , średnica (d) , promień (r) . Mając daną jedną z tych wielkości , oblicz pozostałe
a)r=14cm
b)d=18cm
c)l=46pi cm
d) p=2,25pi m do kwadratu

Zadanie 7532 (rozwiązane)

Rozwiąż równania.
a) (3x+5)^{2}<9(x-2)6{2}
b) 3<-4(3-x)^{2}-(2x+3)(3-2x)

Zadanie 7531 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie.
a) (x+5)(5-x)=5x-x^{2}
b) (\sqrt{2}-x)^{2}-(x-2\sqrt{2})^{2}=-6

Zadanie 7530 (rozwiązane)

Na rysunkach przedstawiono graniastosłupy prawidłowe i ostrosłupy
prawidłowe. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami.

rysunki z załączniku

Zadanie 7529 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
C) x+2x=-1

Zadanie 7528 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
B) 2x-3x-2\leq0

Zadanie 7527 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego:
a) trójkątnego o wysokości 6 i krawędzi podstawy 4,
b) czworokątnego którego krawędź boczna jest nachylona do wysokości
ostrosłupa pod kątem 60 stopni, a krawędź podstawy ma długość 12,

Zadanie 7526 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego , którego
krawędź podstawy ma długość a, a krawędź boczna b..

Zadanie 7525 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 6.
Krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45o. Oblicz
pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Zadanie 7524 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego:
a) trójkątnego o wysokości 10 i krawędzi podstawy 6,
b) czworokątnego którego krawędź boczna jest nachylona do wysokości
ostrosłupa pod kątem 30^{circ}, a krawędź podstawy ma długość 20,
c) sześciokątnego, w którym krawędź boczna długości 6 jest nachylona do
płaszczyzny podstawy pod kątem 45^{circ}

Zadanie 7523 (rozwiązane)

Narysowane graniastosłupy i ostrosłupy są prawidłowe. Oblicz miary
zaznaczonych kątów.


(rysunki w załączniku) bardzo proszę o pomoc

Zadanie 7522 (rozwiązane)

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej sześcianu, którego przekątna
ma długość 4 \sqrt{3} .

Zadanie 7521 (rozwiązane)

Liczba log 20 jest równa ?

Zadanie 7520 (rozwiązane)

W ciagu arytmetycznym a_{2}=5 i a_{5}=11. Wyznacz ten ciąg.

Zadanie 7519 (rozwiązane)

Rozwiaż równania i nierówności :
A) a^{2}+5x+6=0 zamiast a jest x
B) 2x^{2}-3x-2\leq0
C) xa^{2}+2x=-1

Zadanie 7518 (rozwiązane)

Wyznacz wartość funkcji f (x)= -x^2+4x-2 dla argumentu x= sqrt{3}

Zadanie 7517 (rozwiązane)

Rozwiaż układy równań:
2x-5(y+1)= -5
-x +2(y+2)+4

x+2y=4
3x= -6y+12
1 2 ... 24 25 26 28 30 31 32 ... 303 304