Wybierz dział:

Zadanie 7484

Przedsiębiorstwo X zaciągnęło kredyt w banku komercyjnym, w wysokości 12000 zl na okres roczny. Oprocentowanie w skali roku 12 %, raty kredytu są równe i splacane miesiecznie. Jakie koszty poniesie przedsiębiorstwo, gdy banki przy spłacie bedzie kierowal sie podwyzka "malejacej stopy zadłużenia", a jakie gdy nie bedzie uwzglednial tej polityki. Odsetki tez sa splacane miesiecznie.

Zadanie 7482 (rozwiązane)

Zadanie6
Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2-m)x+3 jest liczba -3. Wynika stąd, że..
A. m=2 B. m=1 C. m=-5/3 D. m=-3

Prosze o rozwiązanie :))

Zadanie 7481 (rozwiązane)

zadanie 4
Liczba o 40% większa od liczby a jest równa 17,5. Zatem:
A. a=25 B. a=13.5 C. a=12,5 D. a= 10,5

Prosiłabym o rozwiązanie a nie samą odpowiedź :)

Zadanie 7480 (rozwiązane)

zadanie 3
Liczna 2log2+log15-log6 jest równa

Prosiłabym o rozwiązanie

Zadanie 7479 (rozwiązane)

zadanie 1
Liczba 3-(-1-pierwiastek2)do potęgi drugiej jest równa

Proszę o rozwiązanie!

Zadanie 7478

Wyznacz dziedzinę funkcji:

f(x)= (x-2)\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}

Zadanie 7477 (rozwiązane)

Proszę o pomoc:

Rozwiąż nierówości:
a) (x-3)^2-9>=24-x ( znaczek >=, to jest mniejsze lub równe)

b) x^2+2x-15<0

z góry dziękuję

Zadanie 7476 (rozwiązane)

Prosze o pomoc:

Rozwiąż równania:
a) x^2-7x+12=0

b) (x+2)^2=10x-1

Zadanie 7474 (rozwiązane)

Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu zadania:
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=x^2-6x+8 w przedziale <-2,5>

z góry dziękuję za pomoc

Zadanie 7473 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego , którego podstawa ma długość 12cm, a krawędź boczna ma długość 16cm

Zadanie 7472 (rozwiązane)

Podaj dziedzinę i naszkicuj wykres funkcji f, określ jej zbiór wartości :
F(x)=\frac{1}{|x|}-3

Zadanie 7470

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prawidłowy. Uzupełnij tabelkę.

Zadanie 7469

6. Rozwiąż układ równań i podaj interpretacje geometryczna:
b) y=3/4(x-2)^2-3
y=-3/2x

Zadanie 7468 (rozwiązane)

5. Rozwiąż układ równań:
a) x^2+y=3
2x+y=4

b) y=x^2+6x+9
y=100

c) x^2-4x+y=0
x(x-4)-y=0

e) x^2+y^2=10
y=5-2x

Zadanie 7467 (rozwiązane)

5. Rozwiąż równanie:
a) 1/x + x/x+2=1
b) x/x+1 + x/x+2=2
c) 6/x-2/x-1=1

Zadanie 7465

3. Rozwiąż równanie:
a) 243x^3-1=0
b) 5x^3+525=0
c) (x+1)^3=27
d) (4x-1)^3=729
e) (x^2+x-6)^2=196

Zadanie 7464 (rozwiązane)

2. Rozwiąż równanie:
a) 3x^3-2x^2-9x+6=0
d) 9x^3+27x^2-25x-75=0
e) 27x^3+27x^2-25x-25=0

Zadanie 7463

1.Rozwiąż równanie:
a) -4x(x-3)(x- pierwiastek z 2)(x+4)=0
b) (x-1-pierwiastek z 2)(x-1+pierwiastek z 2)(x-4)=0
c) 6x^2(x+2)^4 (x-3)^3=0
d) 4x^2(x+4)-(x+4)=0

Zadanie 7462 (rozwiązane)

Zad.11 Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5.Oblicz dłuższy bok tego prostokąta.

Zadanie 7461 (rozwiązane)

Zad.10 W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.

Zadanie 7460 (rozwiązane)

Zad.9 Oblicz pole trapezu prostokątnego o podstawach 12 cm i 20 cm oraz dłuższe ramię ma 16 cm.

Zadanie 7459 (rozwiązane)

Zad.8 Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego, w którym krótsza podstawa ma 10 cm, ramię 12 cm, a kąt ostry 30 stopni.

Zadanie 7458 (rozwiązane)

Zad.7 Pole równoległoboku wynosi 24 cm², a boki mają 4 i 10 cm. Oblicz miary kątów tego równoległoboku (skorzystaj z tablic trygonometrycznych).

Zadanie 7457 (rozwiązane)

Zad.6 Długości przekątnych rombu wynoszą odpowiednio 16 i 20 cm. Oblicz pole i obwód rombu.

Zadanie 7456 (rozwiązane)

Zad.5 Promień okręgu opisanego na kwadracie ma długość 12 cm. Oblicz pole kwadratu.
1 2 ... 27 28 29 31 33 34 35 ... 304 305