Wybierz dział:

Zadanie 7501 (rozwiązane)

1. Ciąg (9, 18, x) jest geometryczny, a ciąg (x, 30, y) jest arytmetyczny.
Oblicz średnią arytmetyczną oraz medianę liczb: 10, x, y, 12, 12, 18, 30.

Zadanie 7500 (rozwiązane)

3. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy 12 cm, kąt między wysokościami przeciwległych ścian bocznych jest prosty. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
4. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka, którego tworząca o długości 4 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem .

Zadanie 7499 (rozwiązane)

1. Ciąg (9, 18, x) jest geometryczny, a ciąg (x, 30, y) jest arytmetyczny.
Oblicz średnią arytmetyczną oraz medianę liczb: 10, x, y, 12, 12, 18, 30.

2. Objętość stożka wynosi 6. Promień podstawy stożka jest równy promieniowi kuli i 3 razy mniejszy od wysokości stożka. Oblicz objętość kuli.

6. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia w obu rzutach liczby oczek podzielnej przez 3.

Zadanie 7498 (rozwiązane)

Kawa w filiżance po 3 minutach od momentu zalania wrzątkiem ma
temperaturę 90℃. Wyznaczyć czas, po którym kawa osiągnie
temperaturę 40℃, jeżeli temperatura otoczenia wynosi 22℃.

Zadanie 7497 (rozwiązane)

Krótsza podstawa trapezu równoramiennego ma długość 5 cm.Ramię ma długość 4 cm i jest nachylone do podstawy pod kątem 30 stopni.Oblicz pole tego trapezu

Zadanie 7496

wysokość graniastosłupa prostego trujkątnego ma długość 1 , dwie przekątne ścian bocznych poprowadzone z tego samego wierzchołka mają długość \sqrt{3} i są do siebie prostopadłe.
Pod jakimi kątami nachylone są do siebie ściany boczne tego graniastosłupa?

Zadanie 7495

wysokość graniastosłupa prostego ma długość \sqrt{15} a jego podstawą jest trapez równoramienny o bokach długości 3, \sqrt{2} , 1, \sqrt{2} .
a) znajdź miarę kątów między sąsiednimi ścianami bocznymi.
b) pod jakimi kątami przekątna graniastosłupa jest nachylona do podstawy... zadanie potrzebne mi jest na 25,03,14r

Zadanie 7494

Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f(x)= /frac{3}{2}

Zadanie 7493 (rozwiązane)

Wielomian W(x)=x^{3} - (a+b)x^{2} - (a - b)x + 3, x∊R, jest podzielny przez wielomian P(x)=x^{2} - 4x + 3. Wyznacz a i b, a następnie rozwiąż równianie W(x)=0

Zadanie 7492 (rozwiązane)

na okregu o promieniu 3 opisano tójkąt równoramienny o kącie przy wierzchołku 120 stopni oblicz dlugośc boków tego trójkąta

Zadanie 7491

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej, która jest:
a. malejąca w przedziele (-\infty;1> i rosnąca w przedziale <1;\infty), osiaga wartość najmniejsza równą -3 i jej wykres przechodzi przez punkt P=(2;-1)
b. malejąca w przedziale (-\infty;-3> i jest rosnąca w przedziale <-3;\infty) jednym z jej miejsc zerowych jest x=-5 i jej wykres ma z prostą y=-8 dokładnie jeden punkt wspólny,
c. rosnąca w prziedziale (-\infty;3> i malejąca e przedziale <3;\infty), ma dokładnie jedno miejsce zerowe a jej wykres przeciana oś Oy w punkcie o rzędnej -9.

Z góry dziękuje. :)

Zadanie 7490 (rozwiązane)

Na pięciu kartonikach napisane są litery AALOO. Zakrywamy kartoniki i losujemy z nich trzy układające jeden obok drugiego w kolejnosci wylosowania.
a) narysuj drzewko opisujące doświadczenie
b)oceń ,z których wyrażeń mają największą szansę wylosowania wyrazy OLA,ALA,LAO,OLO

Zadanie 7489 (rozwiązane)

wykonaj dziłanie
a) (x-2y)(x+2y)
b) (x+2y)^2

Zadanie 7488 (rozwiązane)

(x-2y)(x+2y)

Zadanie 7487 (rozwiązane)

Napisz równanie okręgu, którego środek leży na prostej y=-2x,i który przechodzi przez punkty A=(-4,-5) i B=(-2,-1)

Zadanie 7486 (rozwiązane)

Znajdź rozwiązanie szczególne pewnego równana różniczkowego, jeżeli dane jest rozwiązanie ogólne tego równania oraz warunki początkowe
x^2-y^2=C C-stała y(0)=5

Zadanie 7484

Przedsiębiorstwo X zaciągnęło kredyt w banku komercyjnym, w wysokości 12000 zl na okres roczny. Oprocentowanie w skali roku 12 %, raty kredytu są równe i splacane miesiecznie. Jakie koszty poniesie przedsiębiorstwo, gdy banki przy spłacie bedzie kierowal sie podwyzka "malejacej stopy zadłużenia", a jakie gdy nie bedzie uwzglednial tej polityki. Odsetki tez sa splacane miesiecznie.

Zadanie 7482 (rozwiązane)

Zadanie6
Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2-m)x+3 jest liczba -3. Wynika stąd, że..
A. m=2 B. m=1 C. m=-5/3 D. m=-3

Prosze o rozwiązanie :))

Zadanie 7481 (rozwiązane)

zadanie 4
Liczba o 40% większa od liczby a jest równa 17,5. Zatem:
A. a=25 B. a=13.5 C. a=12,5 D. a= 10,5

Prosiłabym o rozwiązanie a nie samą odpowiedź :)

Zadanie 7480 (rozwiązane)

zadanie 3
Liczna 2log2+log15-log6 jest równa

Prosiłabym o rozwiązanie

Zadanie 7479 (rozwiązane)

zadanie 1
Liczba 3-(-1-pierwiastek2)do potęgi drugiej jest równa

Proszę o rozwiązanie!

Zadanie 7478

Wyznacz dziedzinę funkcji:

f(x)= (x-2)\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}

Zadanie 7477 (rozwiązane)

Proszę o pomoc:

Rozwiąż nierówości:
a) (x-3)^2-9>=24-x ( znaczek >=, to jest mniejsze lub równe)

b) x^2+2x-15<0

z góry dziękuję

Zadanie 7476 (rozwiązane)

Prosze o pomoc:

Rozwiąż równania:
a) x^2-7x+12=0

b) (x+2)^2=10x-1

Zadanie 7474 (rozwiązane)

Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu zadania:
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=x^2-6x+8 w przedziale <-2,5>

z góry dziękuję za pomoc
1 2 ... 27 28 29 31 33 34 35 ... 304 305