Wybierz dział:

Zadanie 7383

Wyznacz wartosc funkcji f(x)=-x^2-4x+1 dla x=3$\sprt{2}-2

Zadanie 7382 (rozwiązane)

1 obliczyć 35% z liczby 1800
2 obliczyć jaki procentem liczby 4500 jest liczba 90
3 znaleźć liczę której 27% jest równe 680

Zadanie 7381

Wyznacz naturalna liczbę dwucyfrową n , wiedząc że iloraz liczby n przez sumę cyfr liczby n wynosi 7

Zadanie 7380 (rozwiązane)

Ściana boczna ostrosłupa czworokątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ},a wysokość ostrosłupa ma 6\sqrt{3}.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Zadanie 7379 (rozwiązane)

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem 60^{\circ},a krawędż podstawy ma 4 \sqrt{3}.Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa.

Zadanie 7378

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa trójkątnego prawidłowego ma 8 \sqrt{2} i jest nachylona do krawędzi podstawy pod kątem 60^{circ] . Oblicz objętość graniastosłupa.
[

Zadanie 7377

W graniastoslupie czworokątnym prawidłowym krawędz podstawy ma długość 4\sqrt{2}
,a przekątna graniastoslupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa.

Zadanie 7376 (rozwiązane)

Ile wynosi objetosc bryly (zlozonej ze stozka i polkuli)przedst.na rysunku?

Zadanie 7375 (rozwiązane)

Ponizszy graniastoslup jest prawidlowy . oblicz tangensy katow alfa i beta. Opisz jak zrobiles zadanie

Zadanie 7374 (rozwiązane)

Oblicz dlugosc odcinkow x,y i z zaznaczonych w ponizszym szescianie i ostroslupach prawidlowych .opisz krok po kroku jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7373 (rozwiązane)

Objetosc ostroslupa,o podstawiebszesciokata foremnego o boku 6,jest rowna 18√2.oblicz wysokosc tego ostroslupa. Napisz jak zrobiles to zadanie krok po kroku

Zadanie 7372

Przekatna prostopadloscianu o podstawie kwadratu tworzy z wysokoscia tego prostopadloscianu kat o mierze 30°. Wysokosc prostopadloscianu jest rowna 8. Oblicz dlugosc krawedzi podstawy. Napisz krok po kroku jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7371 (rozwiązane)

Dany jest ostroslup prawidlowy czworokatny o dlugosci kazdej krawedzi a=8. Wyznacz objetosc tego ostroslupa i opisz dokladnie jak zrobiles zadanie.

Zadanie 7370 (rozwiązane)

Wyznacz takie wartości x, aby liczby -3; x+4; x-2 tworzyły ciąg geometryczny.

Zadanie 7369 (rozwiązane)

Prosta A ( 2,q) należy do wykresu funkcji -x^2-2x+2 zatem q =
a) -6
b) -2
c) 0
d) 2

Zadanie 7368

Pewna linia minibusowa przewozi codziennie 360 pasażerów pobierając opłatę w wysokości 2 zł od osoby. Oszacowano, że każda podwyżka ceny biletu o 20 gr. powoduje spadek liczby pasażerów o 20. Jaka powinna być cena biletu, aby dzienny przychód tej firmy wynosił 784 zł?

Zadanie 7367 (rozwiązane)

4.Rozwiąż równanie

x^3+x^2-18x-18=0

Zadanie 7366 (rozwiązane)

3.Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji:

y=x^2-5x-6 <-4;3>

Zadanie 7365 (rozwiązane)

2.Daną funkcje przedstaw w postaci iloczynowej:

y=x^2-7x+12

Zadanie 7364 (rozwiązane)

1.Daną funkcję przedstaw w postaci kanonicznej:

y=x^2-10x+9

Zadanie 7363 (rozwiązane)

Oblicz pole rombu o boku 17 cm , w którym długości przekątnych różnią się o 14 cm.

Zadanie 7362 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o kącie ostrym 30 stopni i podstawach 16 i 12 . Oblicz pole trapezu .

Zadanie 7361

W okręgu poprowadzono dwie cięciwy AB i CD , które przecięły się w punkcie E . Wiedząc że /AE/ = 9 cm , /EB/ = 4 cm , /CE/=3 cm , oblicz /ED/ .

Zadanie 7360

Dane są zbiory:
A- zbiór rozwiązań nierówności \frac{5}{|x+3|}>1
<br>B-zbiór rozwiązań równania x^{3}+4X^{3}$=2x+8=0
Wyznacz zbiory A-B oraz A iloczyn B

Zadanie 7359

Rysunek przedstawia prostokąt jako pole karne na boisku do piłki nożnej,szerokość prostokąta 16m .Zaznaczony łuk jest fragmentem okręgu o promieniu 9m i środku w punkcie P z którego egzekwowany jest rzut karny.W jakiej odległości od bramkarza B jest zawodnik stojący w punkcie Z. Odległość punktu B do P wynosi 11m.
1 2 ... 31 32 33 35 37 38 39 ... 304 305