Wybierz dział:

Zadanie 7243

Wyznacz macierz odwrotną do macierzy

Zadanie 7242

Zadanie z matm 2 grupy na sprawdzian ratunku!

Zadanie 7241 (rozwiązane)

podaj przyklad funkcji wymiernej, ktorej dziedzina jest zbior R-(2,3,7)

Zadanie 7240

Znajdź równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkty A 2, -1, 3 i B 3,1,2 i równoległeś do wektora -3,1,4

Zadanie 7239

Dane są punkty A 2,-1,3 i B 3,1,2. Napisz równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkt A i prostopadłeś do wektora AB

Zadanie 7238

Wykazac ,ze równanie x^13- 3x^7 + 1 = 0
posiada przynajmniej
jeden pierwiastek dodatni, mniejszy od jednosci.

Zadanie 7237

Pomoc w zadaniu

Zadanie 7236

Prosze o pomoc

Zadanie 7235

Prosze o pomoc

Zadanie 7234

Zadanie 2. Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolami y = 3x2−4x−8 oraz y = −2x2+x+2.

Zadanie 7233

Zadanie 1. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji
f(x) = 2x^3 + 15x^2 − 84x + 90 w przedziale [0, 3].

Zadanie 7232 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie.
a)7/x+1=3/x+5
b)x/x-2=x+2/x-1
c)x-3/2x=x-2/2x+1
d)x+3/x-3=9/x-3
e)4/x=3/2+x
f)2/x+2-1/x-3=0
g)x/x-1=x+2/x
h)x+1/x=x+1/2x+1
i)x+1/2x-1-2/x=0

Zadanie 7231

Rozwiąż równanie.
3x+2/x =5
3/-2x+7 =1
7x+6/1-3x = -4
x-5/3x+1 -2 =0

Zadanie 7230

Naszkicuj wykres funkcji f i podaj równania jego asymptot.
a)f(x)=1/x+2 -3
b)f(x)=1/x-1 +2
c)f(x)=2/x+1 +3

Zadanie 7229

Naszkicuj wykres funkcji f. Podaj zbiór wartości i równania asymptot.
a)f(x)=1/x+3
b)f(x)=1/x-1
c)f(x)=4/x-3
d)f(x)=-1/x+2
e)f(x)=1/2x-4

Zadanie 7228

Sporządź odpowiednią tabelę, naszkicuj wykres funkcji f,podaj dziedzinę i równania asymptot.


a)f(x) = 8/x

b)f(x) = 1/x-1

c)f(x) = 1/x + 3

d)f(x) = 4/x-3

Zadanie 7227

Wyznacz dla jakich wartości parametru a wektory x = [3,2,a], y = [2,a,1], z = [a,-3,4] tworzą bazę przestrzeni R^{3}

Zadanie 7226

Wyznaczyć dla jakich wartości parametru a wektory x = [-2,a,1], y = [1,2,a], z = [a,1,4] są liniowo zależne.

Zadanie 7225

Wyznacz, dla jakich wartości parametru a wektory x = [3,a,1] , y = [a,1,1], z = [1,-3,2a] są liniowo niezależne.

Zadanie 7224

x=(9,5+x)/3,6
szukam x

Zadanie 7223

Jak rozwiązać całkę :
∫arc tanx dx

Zadanie 7222

Punkty A=(4,2), B=(8,6) i C=(3,7) są wierzchołkami trapezu ABCD, w którym kąt przy wierzchołku A jest prosty. Znajdź współrzędne wierzchołka D i oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 7221 (rozwiązane)

Uzupełnij
(a + ... )^{2}= a^{2} + 10a+ 25
(a- ...)^{2}= a^{2} - 6a+ 9
... - 1= (3a-1) (3a+1)
(... + ...)^{3}= 8a^{3} + ... + ... + 27
(... - ...) (a^{2} + ... + 25) = a^{3} - 125
<br>(2x-1)^{3}
<br>(x+ \frac{1}{3})^{3}
<br>(...+1)^{3} = 27x^{3}$

Zadanie 7220

Wykaż, że dla dowolnych a>0 i b>0 zachodzi nierówność \frac{a}{b} + \frac{b}{a} > 2

Zadanie 7219

Wartość wyrażenia |6-a| - |a+1| dla a (6, +nieskończoności) jest równa....
1 2 ... 35 36 37 39 41 42 43 ... 303 304