Wybierz dział:

Zadanie 7156

Przyblizoną drogę hamowania h samochód osobowy na suchej nawierzchni wyrażoną w metrach oblicz ze wzoru h=0,0052v2 v oznacza prędkość w kh
a) oblicz drogę hamowania samochodu jadącego z prędkością 70km\h
b) o ile procent zmieni się droga hamowania gdy samochód będzie poruszał się z predkością o 20km\h

Zadanie 7155 (rozwiązane)

Wskaz który zbiór zawiera tylko liczby naturalne
a)-3 -1 0.5 80
b)3/2 15 36
c)pierwiastek z 2 15 36
d)2 17 101

Zadanie 7154

6. Wyznacz ciąg geometryczny (oblicz a1 i q), mając dane:
a1 + a4 = 1302 oraz a2 + a3 = 252

Zadanie 7153 (rozwiązane)

5. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 10, a iloraz jest równy 2. Ile początkowych wyrazów ciągu należy zsumować, aby otrzymać liczbę 10230 ?

Zadanie 7152 (rozwiązane)

4. Pomiędzy liczby 96 oraz 3 wstaw cztery liczby, tak aby otrzymać sześć kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego

Zadanie 7151 (rozwiązane)

3. Liczby 4x – 5, x, 4x + 5 w podanej kolejności, tworzą ciąg geometryczny. Wyznacz x

Zadanie 7150

2. Ciąg jest arytmetyczny (15,x,5+y), natomiast ciąg (x,y,20) jest geometryczny. Oblicz x oraz y i podaj ten ciąg geometryczny.

Zadanie 7149 (rozwiązane)

1. Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego (an) wiedząc, że a2 = 28, a5 = 3,5.

Zadanie 7148

10. Na lokatę roczną wpłacono 5 200 zł i po 4 latach oszczędzania kwota ta wzrosła do 6 320,63 zł. Jakie było oprocentowanie tej lokaty?

Zadanie 7147

9. Bank A oferuje oprocentowanie 5% z roczną kapitalizacją odsetek, a bank B oprocentowanie 4,5% z kwartalną kapitalizacją odsetek. Do którego z tych banków bardziej opłaca się wpłacić oszczędności?

Zadanie 7146

8. Na lokatę roczną , której oprocentowanie wynosi 3%, wpłacono 3000zł. Po ilu latach stan tej lokaty wyniesie 3582,16 zł?

Zadanie 7145

7. Kwotę 40 000 wpłacono na lokatę trzymiesięczną, której oprocentowanie wynosi 6%. Jaka kwota będzie na koncie po dwóch latach, jeżeli od naliczonych odsetek należy odprowadzić 20% podatku do skarbu państwa?

Zadanie 7144 (rozwiązane)

Rozwiaz przeis na matematyczne pierniczki;
składniki
1/4 + 1/2+ 2/8 szklanki miodu=
3/5 x 1 4/6 kostki masła=
5/9 x 1 4/5 szklanki cukru =
1/2 + 3/7 x 7/6szklanki kwasnego mleka=
50% x 1 lyzeczki amoniaku=
przyprawa do piernikow?=

Zadanie 7143

Rozwiaz i rozpisz;
50% x 1 łyzeczka amoniaku =

Zadanie 7142

Proszę o rozwiązanie w załączniku zad,
tg^(3)x = tgx
sin 3x = sin 4x
cos^(2) 2x + 4 cos^(2) x = 2

Zadanie 7141 (rozwiązane)

Rozwiaz i ropisz;
1/4 + 1/2 +2/8=
3/5 x 1 4/6=
5/9 x 1 4/5=
1/2 + 3/7 x 2/7=
50% x 1 lyzeczka=

Zadanie 7140 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy kostką sześcienną do gry. Oblicz prawdopodobieństwo tego. że: a) za pierwszym razem wypadła liczba parzysta i suma wyrzuconych oczek nie przekracza 10 b) różnica wyrzuconych oczek za pierwszym i drugim razem jest większa od 3

Zadanie 7139 (rozwiązane)

w worku znajdują się 3 kule białe, 6 zielonych, 1 czarna. wyciągamy kolejno bez zwracania dwie kule. oblicz prawdopodobieństwo tego, że: a) obie kule będą tego samego koloru b) co najmniej jedna kula będzie zielona

Zadanie 7138 (rozwiązane)

11. Pierwsza liczba stanowi 40% drugiej liczby. Różnica większej i mniejszej z tych liczb jest o 2 większa od mniejszej liczby. Znajdź te liczby.

Zadanie 7137

10. We wtorek łódź przepłynęła 43km, płynąc 2 godziny w górę rzeki i godzinę w dół rzeki. W środę łódka przepłynęła 64km - godzinę płynęła w górę rzeki i 3 godziny w dół rzeki. Oblicz prędkość własną łódki i prędkość prądu rzeki.

Zadanie 7136

9. Dziesięcioprocentowy roztwór soli zmieszano z roztworem pięćdziesięcioprocentowym, otrzymując 10kg roztworu trzydziestoprocentowego. Którego z roztworów zmieszano więcej i o ile?

Zadanie 7135

8. W liczbie trzycyfrowej podzielnej przez 2 i 5 cyfra setek jest o pięć mniejsza od cyfry dziesiątek. Jeżeli zamienimy miejscami cyfry dziesiątek i setek, to otrzymamy liczbę o 450 większą od początkowej. Znajdź liczbę początkową.

Zadanie 7134

7. Suma kwadratów dwóch liczb naturalnych jest równa 25. Pierwsza liczba stanowi 0,75 drugiej liczby. Różnica większej i mniejszej z tych liczb jest równa:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 7.

Zadanie 7133 (rozwiązane)

6. Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A=(-1,3), B=(2,5), C=(8,0). Oblicz współrzędne punktu przecięcia wysokości poprowadzonej z wierzchołka B z prostą AC.

Zadanie 7132 (rozwiązane)

5. Wyznacz współczynniki a i b we wzorze funkcji f(x)=ax+b, wierząc, że f(5)=-2 oraz f(10)=1.
1 2 ... 37 38 39 41 43 44 45 ... 302 303