Wybierz dział:

Zadanie 7221 (rozwiązane)

Uzupełnij
(a + ... )^{2}= a^{2} + 10a+ 25
(a- ...)^{2}= a^{2} - 6a+ 9
... - 1= (3a-1) (3a+1)
(... + ...)^{3}= 8a^{3} + ... + ... + 27
(... - ...) (a^{2} + ... + 25) = a^{3} - 125
<br>(2x-1)^{3}
<br>(x+ \frac{1}{3})^{3}
<br>(...+1)^{3} = 27x^{3}$

Zadanie 7220

Wykaż, że dla dowolnych a>0 i b>0 zachodzi nierówność \frac{a}{b} + \frac{b}{a} > 2

Zadanie 7219

Wartość wyrażenia |6-a| - |a+1| dla a (6, +nieskończoności) jest równa....

Zadanie 7218

Rozwiąż:
log^{2}_{6}3 + log^{2}_{6}2 + log_{6}3

log_{x}32\sqrt{2}= -11 (wyznaczyć dokładnie x)

log_{6} \sqrt{6}=

log_{\sqrt{3}} 3\sqrt{3}

log_{2} \frac{1}{\sqrt{2}}

log_{2}2

log_{2}4

log_{2}1

log_{4}2

log^{2}50 - log^{2}2

Zadanie 7217

Połącz równe liczby:
2^{40} x 4^{20}
16^{20}
2^{100}
2^{60}
2^{20} x 4^{40}
4^{60}
4^{40}
8^{60}
2^{80}
16^{25}
4^{50}

Zadanie 7216

połącz równe liczby:
log_{5}100
log_{5}25 + log_{5}4
log_{5}5 + log_{5}20
2+ log_{5}4
20
4
2,86
1+ log_{5}20
2log_{5}10

Zadanie 7215 (rozwiązane)

dla funkcji y= x^2 + 3x +c ustal parametr c, tak aby do wykresu nalezał punkt P(-1,3)

Zadanie 7214 (rozwiązane)

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania trzy razy reszki.

Zadanie 7213 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry .Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania sumy wyrzucanych oczek podzielnych przez 4.

Zadanie 7212

Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC w którym bok AC jest równy BC odcinek AD jest wysokośćią tego trójkąta udowodnij że miara kąta ACB jest 2 razy większa od miary kąta BAD

Zadanie 7211

Rozwiazac uklad 2 rownan z 3 niewiadomymi

x+2y-3z=2
5x-y+z=1

Zadanie 7210 (rozwiązane)

punkty k=(- 12 , 7 ) i M = ( 16 , -9 ) są koncami przekątnej pewnego kwadratu KLMN . Znajdz srodek okręgu opisanego na tym kwadracie

Zadanie 7209 (rozwiązane)

ile wyrazów ujemnych ma ciąg an=n^-7n-30?
^ - do kwadratu

Zadanie 7208

liczby ( cos 30 * , tg 30 * , x) tworzą ciąg geometryczny . Oblicz x

Zadanie 7207

Zapisz w postaci potęgi liczby 10.
10,2 do -4 : 0,1 do 4

Zadanie 7206

Znaleźć mase jednorodną bryły V ograniczonej powierzchniami z=x^{2}+y^{2},z=1

Zadanie 7205

Obliczyć \iiint\limits_V \, dx\,dy\,dz, gdzie V : walec \left \{ x^{2}+y^{2}+z\leq a^{2},0\leq z\leq 6 \right \}

Zadanie 7204

Wyznaczyć gradient dywergencji pola wektorowego  \vec{F}=[-\frac{x}{y},3xy,\frac{y}{z}]
w punkcie (1,1,1)

Zadanie 7203

wyznacz styczna i normalna dla f(x)=x*e^(-x^2)

Zadanie 7201 (rozwiązane)

jesli do pierwszej liczby dodamy podwojoną drugą to otrzymamy 29.Natomiast jeśli do podwojonej pierwszej liczby dodamy drugą to otrzymamy17. wyznacz te liczby

Zadanie 7199 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna o długości 6 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}. Wysokość tego ostrosłupa jest równa:

a) 3 b) \frac{1}{2} c) 12 d) 2\sqrt{3}

Zadanie 7198

Struna ograniczona o gęstości liniowej ρ i naprężeniu a^2 ρ zamocowana jest na końcach x = 0 i x = π.
Znaleźć wzór opisujący jej drgania swobodne, jeśli warunki początkowe mają postać u(x,0) = sinx, (δu(x,0))/δt=πx-x^2.

Zadanie 7197

Znajdz wektor który NIE JEST kombinacją wektorów (1,0,1) i (2,3,4)

Zadanie 7196

Policz:

\frac{df}{dx} \frac{y}{x}

Zadanie 7194 (rozwiązane)

Policz:

\frac{df}{dx} x^{3} y^{3} - x y^{2} + \frac{x}{2}

1 2 ... 37 38 39 41 43 44 45 ... 304 305