Wybierz dział:

Zadanie 7067

Znaleźć tg kąta zawartego między wektorami a=[0,1,2] b=[2,-1,0]

Zadanie 7066

Znajdź wektor jednostkowy m prostopadły do wektorów a=[2,-1,1] b=[2,1,-1]

Zadanie 7065

Dane są wektory a=[1,-2,2] b=[3,0,-4]. Oblicz axb , sin kąta między tymi wektorami oraz pole równoległoboku zbudowanego na tych wektorach.

Zadanie 7064 (rozwiązane)

Do klasy przyszła pewna liczba osób przy czym każdy witał się z każdym.
Ile było osób w klasie jeśli nastąpiło 45 powitań.

Zadanie 7063 (rozwiązane)

Ile można wykonać różnych trójkolorowych chorągiewek z 6 kolorów.

Zadanie 7062 (rozwiązane)

W turnieju startuje 10 zawodników .Każdy zawodnik rozgrywa jeden mecz z każdym
ile meczy rozgrywają.

Zadanie 7061

Na loterii jest n losów w tym 6 wygrywających.Kupujemy 2 losy.Wyznacz n tak aby prawdopodobieństwo że oba losy będą wygrywające było większe od 1/3

Zadanie 7060

Siedem ponumerowanych kul umieszczamy w siedmiu ponumerowanych szufladach.
Oblicz prawdopodobieństwo że
a) każda kula trafi do innej szuflady
b) przynajmniej dwie kule trafią do tej samej szuflady

Zadanie 7059

W urnie są kule zielone czerwone i białe.Kul zielonych jest dwa razy więcej a czerwonych trzy razy więcej niż kul białych.Losujemy jednocześnie 3 kule ,wyznacz liczbę kul białych jeśli prawdopodobieństwo wylosowania 3 kul różnych kolorów wynosi 12/55

Zadanie 7058 (rozwiązane)

W urnie jest 5 kul , 2 białe i 3 czarne.Losujemy 2 kule.oblicz prawdopodobieństwo wylosowania.
a) 2 kul białych
b) kul różnych kolorów
c) 2 kul tego samego koloru

Zadanie 7057 (rozwiązane)

Z tali 52 kart losujemy jednocześnie 13 kart .Oblicz prawdopodobieństwo że wśród nich
a) będą dwa asy
b) będą trzy damy i dwie dziesiątki
c) będzie co najmniej jeden as

Zadanie 7056

......................................|b_{1}|
Dla jakich wektorów |b_{2}| układ równań
......................................|9 |

|0 1 2| |x_{1}|.......|b_{1}|
|1 2 3| |x_{2}|...=..|b_{2}|
|2 3 4| |x_{3}|.......|9 |

Ma rozwiązanie?

Zadanie 7051 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie zadania

Zadanie 7050 (rozwiązane)

Rozłóż wielomian w na czynniki.
w(x)=x^{4} + 6x^{3} + 11x^{2} + 6x

Zadanie 7049

Narysuj wykres funkcji f(x)=\frac{2}{x+3} +1.
Podaj dziedzinę, zbiór wartości, równania asymptot jej wykresu i przedziały monotoniczności.

Zadanie 7048 (rozwiązane)

Dany jest prostokąt o bokach 2pierwiasek z 5 i 3pierwiastek z 5
a)oblicz pole prostokąta
b)oblicz błąd względny, gdy obliczając pole prostokąta zaokrąglisz pierwiastek5 do części dziesiętnych (pierw5 w przyblizeniu 2,2)

Zadanie 7047 (rozwiązane)

Cenę początkową pewnego towaru podwyższono dwukrotnie najpierw o 20%, a następnie o 30%. O ile procent cena końcowa jest wyzsza od ceny początkowej?

Zadanie 7046

27^4(2x-5)+4*9^6=3^13*x

Zadanie 7044 (rozwiązane)

1-4x<-4x^(2)

Zadanie 7043

naszkicuj wykres funkcji y =f(x) znając jej wzór i dziedzinę D.Na podstawie wykresu podaj zbiór wartości ZW, przedziały, w których funkcja ma stały znak, wartość największą i najmniejszą (jeżeli funkcja je przyjmuje), przedziały monotoniczności oraz liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od wartości parametru m.
a)f(x) = - \frac{3}{x} D= (-nieskończoność;-1>
b)f(x) = \frac{6}{x} D= (-nieskończoność;-2) U <2;6>
c)f(x) = - \frac{4}{x} D= (-4;-1) U <1;4)
d)f(x) = \frac{8}{x} D= <-2;0) U (4;nieskończoność)

Błagam o pomoc w tym zadaniu bo w ogóle go nie rozumiem.Dziękuję za pomoc z góry
P.S przepraszam jak wybrałem złą kategorie.

Zadanie 7042 (rozwiązane)

dane są wielomiany W(x) - 2x^(2) - 5x + 3 i P(x) =x^(3)+ 5 x^(2)+2x - 1. Wielomian G(x) = 2W(x) - P(x) jest równy?

Zadanie 7040 (rozwiązane)

y=x^2+2x-8 oraz y=x^2+6x-4

Zadanie 7039

Z tali 52 kart losujemy jednoczesnie dwie karty.Oblicz prawdopodobienstwo,ze obie beda krolami,jesli wiadomo,ze obie nie sa waletami.

Zadanie 7038 (rozwiązane)

cos^{3}2x-cos2x=0

Zadanie 7037 (rozwiązane)

Cenę pewnego towaru podniesiono o 20 %, a po pewnym czasie obniżono do początkowej wartości. O ile procent została obniżona cena towaru ?
1 2 ... 41 42 43 45 47 48 49 ... 302 303