Wybierz dział:

Zadanie 7056

......................................|b_{1}|
Dla jakich wektorów |b_{2}| układ równań
......................................|9 |

|0 1 2| |x_{1}|.......|b_{1}|
|1 2 3| |x_{2}|...=..|b_{2}|
|2 3 4| |x_{3}|.......|9 |

Ma rozwiązanie?

Zadanie 7051 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie zadania

Zadanie 7050 (rozwiązane)

Rozłóż wielomian w na czynniki.
w(x)=x^{4} + 6x^{3} + 11x^{2} + 6x

Zadanie 7049

Narysuj wykres funkcji f(x)=\frac{2}{x+3} +1.
Podaj dziedzinę, zbiór wartości, równania asymptot jej wykresu i przedziały monotoniczności.

Zadanie 7048 (rozwiązane)

Dany jest prostokąt o bokach 2pierwiasek z 5 i 3pierwiastek z 5
a)oblicz pole prostokąta
b)oblicz błąd względny, gdy obliczając pole prostokąta zaokrąglisz pierwiastek5 do części dziesiętnych (pierw5 w przyblizeniu 2,2)

Zadanie 7047 (rozwiązane)

Cenę początkową pewnego towaru podwyższono dwukrotnie najpierw o 20%, a następnie o 30%. O ile procent cena końcowa jest wyzsza od ceny początkowej?

Zadanie 7046

27^4(2x-5)+4*9^6=3^13*x

Zadanie 7044 (rozwiązane)

1-4x<-4x^(2)

Zadanie 7043

naszkicuj wykres funkcji y =f(x) znając jej wzór i dziedzinę D.Na podstawie wykresu podaj zbiór wartości ZW, przedziały, w których funkcja ma stały znak, wartość największą i najmniejszą (jeżeli funkcja je przyjmuje), przedziały monotoniczności oraz liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od wartości parametru m.
a)f(x) = - \frac{3}{x} D= (-nieskończoność;-1>
b)f(x) = \frac{6}{x} D= (-nieskończoność;-2) U <2;6>
c)f(x) = - \frac{4}{x} D= (-4;-1) U <1;4)
d)f(x) = \frac{8}{x} D= <-2;0) U (4;nieskończoność)

Błagam o pomoc w tym zadaniu bo w ogóle go nie rozumiem.Dziękuję za pomoc z góry
P.S przepraszam jak wybrałem złą kategorie.

Zadanie 7042 (rozwiązane)

dane są wielomiany W(x) - 2x^(2) - 5x + 3 i P(x) =x^(3)+ 5 x^(2)+2x - 1. Wielomian G(x) = 2W(x) - P(x) jest równy?

Zadanie 7040 (rozwiązane)

y=x^2+2x-8 oraz y=x^2+6x-4

Zadanie 7039

Z tali 52 kart losujemy jednoczesnie dwie karty.Oblicz prawdopodobienstwo,ze obie beda krolami,jesli wiadomo,ze obie nie sa waletami.

Zadanie 7038 (rozwiązane)

cos^{3}2x-cos2x=0

Zadanie 7037 (rozwiązane)

Cenę pewnego towaru podniesiono o 20 %, a po pewnym czasie obniżono do początkowej wartości. O ile procent została obniżona cena towaru ?

Zadanie 7036 (rozwiązane)

Jakie jest pole pow.kuli o objętości 36 \pi

Zadanie 7035 (rozwiązane)

Kawałek drewna ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 8 cm 8 cm 15 cm. Z tego kawałka chcemy wytoczyć stożek o jak największej objętości. Ile procent objętości tego prostopadłościanu będą stanowić wióry?

Zadanie 7033

Zadanie 1
Narysuj wykres funkcji , wyznacz dziedzinę , zbadaj monotoniczność funkcji . Wyznacz zbiór wartości .
a) f (x) =3 x + 1
b) y = 2 ( x -3 ) -1

Zadanie 7032

rozważmy dowolna średnią losową o średniej m odchyleniu b (b>0). wykaz ze po standaryzacji uzyskujemy śr 0 i odch 1

Zadanie 7031 (rozwiązane)

Z pudełka, w którym są cztery kule białe i jedna czarna, losujemy kolejno bez zwracania cztery kule. Sporządź drzewo tego doświadczenia losowego i sprawdź, co jest bardziej prawdopodobne, czy wylosowanie białej kuli za pierwszym razem, czy za czwartym razem?

Zadanie 7030 (rozwiązane)

Zadanie 4
Narysuj wykres funkcji , wyznacz dziedzinę , zbadaj monotoniczność funkcji . Wyznacz zbiór wartości .
a) f (x) =3x + 1
b) y = 2 ( x-3 ) -1

Zadanie 7029 (rozwiązane)

Zadanie 3
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt A = ( - 5,6 ) równoległej i prostej prostopadłej do prostej y = 2x-3 .

Zadanie 7028 (rozwiązane)

Zadanie 2
Dla jakich wartości m prosta o równaniu y = ( 2m +3 ) x -7 jest równoległa do prostej
y=-4x+2 .

Zadanie 7027 (rozwiązane)

Zadanie 1
O dwóch liczbach wiemy ,że ich suma jest o 24 większa od ich różnicy , a potrojona druga liczba jest równa podwojonej pierwszej . Jakie to liczby ?

Zadanie 7026 (rozwiązane)

Pole pow. dachu mającego kształt stożka jest równe 250 cm.kwadratowych. Średnica podstawy tego stożka ma 20m. Oblicz wysokość dachu

Zadanie 7025 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyźnie jest prostokątem którego przekątna ma 24 cm. a kąt pomiędzy przekątnymi ma 120 stopni. Oblicz pole pow. walca.Rozważ dwa przypadki
1 2 ... 40 41 42 44 46 47 48 ... 301 302