Wybierz dział:

Zadanie 7080 (rozwiązane)

-2xpierwiastek z 8 <=-16

Zadanie 7079

Wyznacz przeciwdziedzinę funkcji (x-1)^4

Wiem, że ZW wynosi <0, nieskończoność ), ale jak się wyznacza przeciwdziedzinę, żeby określić, czy funckcja jest "na" czy "w"?

Zadanie 7078 (rozwiązane)

Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych jest równy 306.wyznacz te liczby

Zadanie 7077 (rozwiązane)

Dach dzwonnicy ma kształt walca pokrytego polsfera. Srednica podstawy tego walca jest rowna 2m,a wysokość dachu wynosi 10m.Oblicz,ile metrow kwadratowych blachy potrzeba na pokrycie dachu.Wynik zaokraglij do 0,1m kwadratowego.

Zadanie 7076 (rozwiązane)

Wyznacz wzór funkcji liniowej ,której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej -4+y+5=0 x przechodzi przez punkt A =(-8,9)

Zadanie 7075 (rozwiązane)

Wyznacz wzór funkcji liniowej której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej -4x+y+5=0 , x przechodzi przez punkt A =(-8,9)

Zadanie 7074 (rozwiązane)

zad 2 ) Rozłóż wielomian na czynniki
a) w(x)=2x⁷+4x⁶-6x⁵
b) w(x)=4x⁴-4x³+x²
c) w(x)=4x⁵-4x³

Zadanie 7073 (rozwiązane)


zad 1 ) Dane są wielomiany w(x)=x³-1 , p(x)=2x²+4x+1 Wyznacz wielomian v(x)=w(x)+(1-x)·p(x) i podaj jego stopień, wypisz współczynniki wielomianu oraz oblicz v(-1) i v(2)

Zadanie 7072 (rozwiązane)

W trapezie kąty przy dłuższej podstawie to 60 stopni i 30 stopni , a długość wysokości trapezu wynosi 6. Oblicz pole trapezu oraz długości jego podstaw wiedząc, że suma długości ramion jest równa sumie długości podstaw.

Zadanie 7071

Prosił bym o Rozwiązaniowe tych zadani :)

Zadanie 7069 (rozwiązane)

Funkcje liniowe określone są wzorami: f(x)=(a+2)x-2a; g(x)=-2x+2-4a wiedząc, że wykresy tych funkcji są prostymi prostopadłymi a) wyznac parametr a i miejsca zerowe funkcji f i g b) oblicz pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji f,g ora osią ox

Zadanie 7068 (rozwiązane)

Funkcja liniowa g(x)=(3-4a)x+a-3 jest malejąca gdy?

Zadanie 7067

Znaleźć tg kąta zawartego między wektorami a=[0,1,2] b=[2,-1,0]

Zadanie 7066

Znajdź wektor jednostkowy m prostopadły do wektorów a=[2,-1,1] b=[2,1,-1]

Zadanie 7065

Dane są wektory a=[1,-2,2] b=[3,0,-4]. Oblicz axb , sin kąta między tymi wektorami oraz pole równoległoboku zbudowanego na tych wektorach.

Zadanie 7064 (rozwiązane)

Do klasy przyszła pewna liczba osób przy czym każdy witał się z każdym.
Ile było osób w klasie jeśli nastąpiło 45 powitań.

Zadanie 7063 (rozwiązane)

Ile można wykonać różnych trójkolorowych chorągiewek z 6 kolorów.

Zadanie 7062 (rozwiązane)

W turnieju startuje 10 zawodników .Każdy zawodnik rozgrywa jeden mecz z każdym
ile meczy rozgrywają.

Zadanie 7061

Na loterii jest n losów w tym 6 wygrywających.Kupujemy 2 losy.Wyznacz n tak aby prawdopodobieństwo że oba losy będą wygrywające było większe od 1/3

Zadanie 7060

Siedem ponumerowanych kul umieszczamy w siedmiu ponumerowanych szufladach.
Oblicz prawdopodobieństwo że
a) każda kula trafi do innej szuflady
b) przynajmniej dwie kule trafią do tej samej szuflady

Zadanie 7059

W urnie są kule zielone czerwone i białe.Kul zielonych jest dwa razy więcej a czerwonych trzy razy więcej niż kul białych.Losujemy jednocześnie 3 kule ,wyznacz liczbę kul białych jeśli prawdopodobieństwo wylosowania 3 kul różnych kolorów wynosi 12/55

Zadanie 7058 (rozwiązane)

W urnie jest 5 kul , 2 białe i 3 czarne.Losujemy 2 kule.oblicz prawdopodobieństwo wylosowania.
a) 2 kul białych
b) kul różnych kolorów
c) 2 kul tego samego koloru

Zadanie 7057 (rozwiązane)

Z tali 52 kart losujemy jednocześnie 13 kart .Oblicz prawdopodobieństwo że wśród nich
a) będą dwa asy
b) będą trzy damy i dwie dziesiątki
c) będzie co najmniej jeden as

Zadanie 7056

......................................|b_{1}|
Dla jakich wektorów |b_{2}| układ równań
......................................|9 |

|0 1 2| |x_{1}|.......|b_{1}|
|1 2 3| |x_{2}|...=..|b_{2}|
|2 3 4| |x_{3}|.......|9 |

Ma rozwiązanie?

Zadanie 7051 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie zadania
1 2 ... 40 41 42 44 46 47 48 ... 302 303