Wybierz dział:

Zadanie 6912

Ważne, chodzi mi o zadanie 8 ze zdjęcia, bardzo prosze o szybką pomoc:)

Zadanie 6911 (rozwiązane)

Proszę o pomoc pilne.
Wyznacz medianę idominantę poniższych danych 112344555

Zadanie 6910

Ile jest kodow składających się z 2 liter i 4 cyfr jeśli do kodu wykorzystamy litery ABCDEF i cyfry 01234

Zadanie 6909 (rozwiązane)

Rzucamy dwie symetrycznymi kostkami do gry .Oblicz prawdopodobieństwo że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek.

Zadanie 6908 (rozwiązane)

Oblicz pole i objętośc szcześcianu o przekatnej długości6cm.

Zadanie 6907

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6906

Rozwiąż równanie:

\frac{x+1}{x-1} + \frac{x+2}{x-2} = \frac{2x+13}{x+1}

Zadanie 6905

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6904

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6903

Wykres funkcji f opisanej wzorem f(x) = + 1 przekształcono przez symetrię osiową względem osi OY i otrzymano wykres funkcji g. Zatem:
A. g(x) = - \sqrt{x} + 1 B. g(x) = \sqrt{-x}+ 1 C. g(x) = -\sqrt{-x} +1
D. g(x) = \sqrt{x} – 1.

Zadanie 6901

Bok podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego ma długość 10, kąt miedzy ścianami bocznymi ma miarę \frac{2}{3}\pi. Oblicz pole boczne tego ostrosłupa.

Zadanie 6900 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeśli krawędź boczna o długości 5 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \frac{1}{3}\pi.

Zadanie 6899

Stożek i ostrosłup prawidłowy czworokątny maja wspólny wierzchołek ,a podstawa stożka jest kołem wpisanym w podstawę ostrosłupa;
a)oblicz objętość ostrosłupa wiedząc, że objętość stożka jest równa V,
b)oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wiedząc, że pole powierzchni całkowitej stożka jest równe s.

Zadanie 6898 (rozwiązane)

Sprowadź wyrażenie wymierne do najprostszej postaci \frac{2x}{x+3}+\frac{3}{x}

Zadanie 6897

Naszkicuj wykres funkcji y=\frac{2}{x-3}+1. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji

Zadanie 6896 (rozwiązane)

Rozwiąż rownanie wielomianowe 2x^{3}+4x^{2}-4x-8=0

Zadanie 6895 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność -3(x+1)(x-5)>0

Zadanie 6894 (rozwiązane)

Sprowadź funkcję do postaci iloczynowej y=-2x^{2}-8x+10

Zadanie 6893 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie -3(x-3)(x+7)=0

Zadanie 6892 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie 4x^{2}+2x-2=0

Zadanie 6891

Rozwiązać równanie macierzowe: (A+B)X=C-I
gdzie:

A=\left \{array}{lccr} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{array}\right]
B=\left \{array}{lccr} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{array}\right]
C=\left \{array}{lccr} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]

Zadanie 6890

Naszkicuj wykres funkcji y=3x^(2)

Zadanie 6889 (rozwiązane)

Po dwóch latach stan konta przy rocznej kapitalizacji wzrósł z 20000 zł do 27848 zł. Oblicz wysokość oprocentowania.

Zadanie 6888

Przekształcając wykres funkcji f(x)=2^x naszkicuj wykres funkcji g(x) = 2^x+5 + 2^x+3 - 24*2^x.

Zadanie 6887 (rozwiązane)

Rozłóż wielomian na czynniki:
x^{5} + x^{4} - 2x^{3} - 2x^{2} + x + 1
1 2 ... 43 44 45 47 49 50 51 ... 299 300