Wybierz dział:

Zadanie 7043

naszkicuj wykres funkcji y =f(x) znając jej wzór i dziedzinę D.Na podstawie wykresu podaj zbiór wartości ZW, przedziały, w których funkcja ma stały znak, wartość największą i najmniejszą (jeżeli funkcja je przyjmuje), przedziały monotoniczności oraz liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od wartości parametru m.
a)f(x) = - \frac{3}{x} D= (-nieskończoność;-1>
b)f(x) = \frac{6}{x} D= (-nieskończoność;-2) U <2;6>
c)f(x) = - \frac{4}{x} D= (-4;-1) U <1;4)
d)f(x) = \frac{8}{x} D= <-2;0) U (4;nieskończoność)

Błagam o pomoc w tym zadaniu bo w ogóle go nie rozumiem.Dziękuję za pomoc z góry
P.S przepraszam jak wybrałem złą kategorie.

Zadanie 7042 (rozwiązane)

dane są wielomiany W(x) - 2x^(2) - 5x + 3 i P(x) =x^(3)+ 5 x^(2)+2x - 1. Wielomian G(x) = 2W(x) - P(x) jest równy?

Zadanie 7040 (rozwiązane)

y=x^2+2x-8 oraz y=x^2+6x-4

Zadanie 7039

Z tali 52 kart losujemy jednoczesnie dwie karty.Oblicz prawdopodobienstwo,ze obie beda krolami,jesli wiadomo,ze obie nie sa waletami.

Zadanie 7038 (rozwiązane)

cos^{3}2x-cos2x=0

Zadanie 7037 (rozwiązane)

Cenę pewnego towaru podniesiono o 20 %, a po pewnym czasie obniżono do początkowej wartości. O ile procent została obniżona cena towaru ?

Zadanie 7036 (rozwiązane)

Jakie jest pole pow.kuli o objętości 36 \pi

Zadanie 7035 (rozwiązane)

Kawałek drewna ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 8 cm 8 cm 15 cm. Z tego kawałka chcemy wytoczyć stożek o jak największej objętości. Ile procent objętości tego prostopadłościanu będą stanowić wióry?

Zadanie 7033

Zadanie 1
Narysuj wykres funkcji , wyznacz dziedzinę , zbadaj monotoniczność funkcji . Wyznacz zbiór wartości .
a) f (x) =3 x + 1
b) y = 2 ( x -3 ) -1

Zadanie 7032

rozważmy dowolna średnią losową o średniej m odchyleniu b (b>0). wykaz ze po standaryzacji uzyskujemy śr 0 i odch 1

Zadanie 7031 (rozwiązane)

Z pudełka, w którym są cztery kule białe i jedna czarna, losujemy kolejno bez zwracania cztery kule. Sporządź drzewo tego doświadczenia losowego i sprawdź, co jest bardziej prawdopodobne, czy wylosowanie białej kuli za pierwszym razem, czy za czwartym razem?

Zadanie 7030 (rozwiązane)

Zadanie 4
Narysuj wykres funkcji , wyznacz dziedzinę , zbadaj monotoniczność funkcji . Wyznacz zbiór wartości .
a) f (x) =3x + 1
b) y = 2 ( x-3 ) -1

Zadanie 7029 (rozwiązane)

Zadanie 3
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt A = ( - 5,6 ) równoległej i prostej prostopadłej do prostej y = 2x-3 .

Zadanie 7028 (rozwiązane)

Zadanie 2
Dla jakich wartości m prosta o równaniu y = ( 2m +3 ) x -7 jest równoległa do prostej
y=-4x+2 .

Zadanie 7027 (rozwiązane)

Zadanie 1
O dwóch liczbach wiemy ,że ich suma jest o 24 większa od ich różnicy , a potrojona druga liczba jest równa podwojonej pierwszej . Jakie to liczby ?

Zadanie 7026 (rozwiązane)

Pole pow. dachu mającego kształt stożka jest równe 250 cm.kwadratowych. Średnica podstawy tego stożka ma 20m. Oblicz wysokość dachu

Zadanie 7025 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyźnie jest prostokątem którego przekątna ma 24 cm. a kąt pomiędzy przekątnymi ma 120 stopni. Oblicz pole pow. walca.Rozważ dwa przypadki

Zadanie 7024 (rozwiązane)

Obwód prostokąta ABCD jest równy 10 cm. a bok BC jest dłuższy o 1 cm. od boku AB. Prostokąt obraca się wokół dłuższego boku. Oblicz pole pow. całkowitej i objętość walca

Zadanie 7023 (rozwiązane)

Ze zbioru liczb(1,2,3,4...11)losujemy jednoczesnie trzy liczby.Ile jest mozliwych wynikow losowania,tak aby:
a)suma wylosowanych liczb byla nieparzysta
b)iloczyn wylosowanych liczb byl podzielny przez 10.

Zadanie 7022

Wyznacz granice :

a) \{array}{c} lim \\ n \rightarrow \infty \end{array}1-cosn/1-m+\sqrt4{n}

Zadanie 7021 (rozwiązane)

zad 1. dane sa punkty A, B wyznacz wspolrzedne i dlugosc wektora AB:
A=(-2,1) B=(3,5)

zad2. AB=[-3,5] wyznacz wspolrzedne punktu A, jeśli B=(3,9)

zad3 A=(3,8) B=(-1,2) c=(3,5) wyznacz wspolrzedne i dlugość wektora X jeżeli
X=3AC - AB

zad 4dla jakich wartości parametró k, l wktory a,b są rowne jezeli

a=[3l+ 1,l-k], b=[2l,l+1]

zad 5 wyznacz wpolrzedne srowdka wktora AB jezeli
AB= [-5.3] A=(0,10)

Zadanie 7020 (rozwiązane)

jak podnieść do potęgi czwartej wyrażenie 3 pierwiastki kwadratowe z dwu

Zadanie 7019 (rozwiązane)

Jle roznych wyrazow(majacych sens lub nie)mozna utworzyc przestawiajac litery wyrazu MATEMATYKA?

Zadanie 7018

(&x^2-16)(x+2) -2(x-4)(\frac{1}{2}+x^2$+2x-\frac{21}{2

Zadanie 7017 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie
(2x+1)(32-2x^{2})+ (x^{2}+8x+16)(2x+1)=0
1 2 ... 43 44 45 47 49 50 51 ... 304 305