Wybierz dział:

Zadanie 6895 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność -3(x+1)(x-5)>0

Zadanie 6894 (rozwiązane)

Sprowadź funkcję do postaci iloczynowej y=-2x^{2}-8x+10

Zadanie 6893 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie -3(x-3)(x+7)=0

Zadanie 6892 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie 4x^{2}+2x-2=0

Zadanie 6891

Rozwiązać równanie macierzowe: (A+B)X=C-I
gdzie:

A=\left \{array}{lccr} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{array}\right]
B=\left \{array}{lccr} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{array}\right]
C=\left \{array}{lccr} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]

Zadanie 6890

Naszkicuj wykres funkcji y=3x^(2)

Zadanie 6889 (rozwiązane)

Po dwóch latach stan konta przy rocznej kapitalizacji wzrósł z 20000 zł do 27848 zł. Oblicz wysokość oprocentowania.

Zadanie 6888

Przekształcając wykres funkcji f(x)=2^x naszkicuj wykres funkcji g(x) = 2^x+5 + 2^x+3 - 24*2^x.

Zadanie 6887 (rozwiązane)

Rozłóż wielomian na czynniki:
x^{5} + x^{4} - 2x^{3} - 2x^{2} + x + 1

Zadanie 6886

Stosunek twardości złota od twardości srebra ( w skali Brinella) jest równy 18:25. Twardość srebra wynosi 250 HB. O ile procent srebro jest twardsze od złota?

Zadanie 6885

Niech A = lin{(1, 1,−2), (1,−2, 1)} i B = lin{(1, 1, 1), (1, 3, 1)} beda podprzestrzeniami
R3. Znajdz bazy przestrzeni A \ B oraz przestrzeni
lin{(1, 1,−2), (1,−2, 1), (1, 1, 1), (1, 3, 1)}.

Zadanie 6884

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy równe 81cm kwadratowych, a kąt między przekątną ściany bocznej i krawędzią podstawy ma miarę 60stopni

Zadanie 6883 (rozwiązane)

Co to jest ciota

Zadanie 6882 (rozwiązane)

1. Wyznacz wzór funkcji g, której wykres jest symetryczny względem osi x do wykresu funkcji f określonej wzorem :
a ) F(x)=-〖3x〗^3+2
b )f(x)=1/3 x^2-3x+1
c )f(x)=√(2x+2) -4
d )f(x)=3^(x-2)-2

2. Wyznacz wzór funkcji g , której wykres jest symetryczny względem osi y do wykresu funkcji f okreslonej wzorem :
a)f(x)=〖2x〗^4+2x-1
b)f(x)=-√(x+5 )-4x
c)f(x)=-〖2x〗^2+x
d)f(x)=〖2log〗_2 x-2

3.Wyznacz wzór funkcji g której wykres jest symetryczny względem poczatku układu współrzędnych do wykresu funkcji f danej wzorem :

a)f(x)=x^(3 )+〖2x〗^2+5
b)f(x)=〖2x〗^2+3x-1
c)f(x)=√(2-3x+x)

4. Naszkicuj wykres funkcji f(x)=x^2-x-2. Wyznacz wzór funkcji g której wykres otrzymasz po przesunięciu wykresu funkcji f :
a)o 2 jednostki w dół
b)o 3 jednostki do góry
c)o 4 jednostki w lewo i 2 jednostki do góry
d)o 3 jednostki w prawo i 1 jednostkę w dół

5.Naszkicuj wykres funkcji f(x)=√x . Wyznacz wzór funkcji g i naszkicuj jej wykres, jeśli :
a)g(x)=f(x+2)-1
b)g(x)=f(x-3)+2
c)g(x)=-f(x+1)+4


Bardzo proszę o pomoc .

Zadanie 6881 (rozwiązane)

ZADANIE 3
Rzucamy trzema symetrycznymi monetami. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:
a) wypadł dokładnie jeden orzeł
b) wypadły dokładnie dwie reszki
c) wypadła co najmniej jedna reszka

Zadanie 6880 (rozwiązane)

ZADANIE 2
Na ile sposobów można umieścić 5 róż w 3 wazonach?

Zadanie 6879

Proszę niech ktoś rozwiąże to zadanie.
ZAD.1
Na przystanku wsiada do tramwaju grupa pasażerów składająca się z 3 kobiet i 4 mężczyzn. Ile jest możliwych sposobów wejścia pasażerów do tramwaju jeśli: pierwsze wsiadają kobiety, wszyscy wsiadają tylnymi drzwiami i wsiadanie odbywa się pojedynczo.

Zadanie 6878

Witam,Prosze mi rozwiazac te dwa zadanka,zrobilam 18 dobrze ale,tych nie umiem
. Dziekuje.
log

Zadanie 6877

Zadanie 5: Rozwiązać nierówności:

(a) 2(x- 3) + 5 < 3(2x -7) -2

(b) 2x + 1/ x-2 < 10 + 1/x-2

c) 2/ x-1 > 1/x

d) x-2/ x+3 < 0
e) pierwiastek z 3x-1/2-x > 1

Zadanie 6875

Rozwiąż nierówność
a) |x + 1| \le 6 - 2|x + 1|
b) |2x + 4| + 1 \le |3x + 6| - |2 + x| + 2

Zadanie 6874 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie
a) |4x + 6| + |6x + 9| = 10
b) |6 - x| + |\frac{1}{2}x - 3| = 3

Zadanie 6873 (rozwiązane)

narysuj wykres funkcji y=-x+4
i odczytaj jej własności .dziedzinę ,zbiór wartości,miejsce zerowe,
określ czy funkcja jest malejąca ,rosnąca lub stała,wartości dodatnie i ujemne funkcji
oraz różnowartościowość..???

Zadanie 6872 (rozwiązane)

Co to jest kiblel

Zadanie 6870 (rozwiązane)

zad 1. Dla jakich wartości parametru k ,równanie ma co najmniej jeden pierwiastek ?
mx^{2}-4x+1=0.

Zadanie 6869 (rozwiązane)

Jak mam równanie z parametrem np.: x^{2} + (3m-2)x + m+2=0 to skąd mam wiedzieć co zrobić z deltą w założeniach? kiedy wpisuje się np. \Delta>=0 a kiedy \Delta>0
1 2 ... 47 48 49 51 53 54 55 ... 302 303