Wybierz dział:

Zadanie 6716 (rozwiązane)

Kąt wpisany w koło ma miarę 45 stopni i jest oparty na łuku długości i 3 \pi cm. Oblicz pole wycinka koła wyznaczonego przez ten sam łuk.

Zadanie 6714 (rozwiązane)

Miejscem zerowym funkcji f(x)=log3(x-a)+2, gdzie x>a, jest liczba 4i1/9. Oblicz a.

Zadanie 6713 (rozwiązane)

wykresy funkcji f(x)=log2(x-4) praz g(x)=3 przecinają się w punkcie A. Wyznacz współrzędne punktu A.

Zadanie 6712 (rozwiązane)

Dana jest funkcja logarytmiczna o wzorze f(x)=log1/4(x-1)-2.
a) Wyznacz dziedzinę funkcji f
b) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji są większe od -5
c) Oblicz, dla jakich argumentów wartości funkcji są niedodatnie

Zadanie 6711 (rozwiązane)

Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie z niewiadoma x ma jedno rozwiązanie. Wyznacz to rozwiązanie.
a) (m+1)x=1
b) (mx=4x+m)
c) (m^2+1)x=x

Zadanie 6710

n_{1},n_{2}.....n_{101} to kolejne liozby naturalne. Uzasadnij, że jest wśród nich liozba naturalna podzielna przez 99.

Zadanie 6709

Po podzieleniu pewnej liczby naturalnej przez 2 otrzymano resztę 1, po podzieleniu jej przez 3 reszta wynosi 2. ile wynosi reszta z dzielenia tej liczby przez 12?

Zadanie 6708 (rozwiązane)

Z punktu P, którego odległość od środka O okręgu jest równa 5cm, poprowadzono styczną do okręgu w punkcie K oraz sieczną przecinającą okrąg w punktach A i B. Wiedząc, że promień okręgu równy jest 3cm i IBPI : IAPI = 3 : 2, oblicz IABI

Zadanie 6707 (rozwiązane)

zbadaj przebieg zmienności funkcji, chodzi o: podanie dziedziny, granic na końcach przedziału,
asymptot, miejsc zerowych, punktu przecięcia z OY, parzystości, następnie pierwszej pochodnej
funkcji (pochodna funkcji i jej dziedzina, miejsce zerowe pierwszej pochodnej, monotoniczność
funkcji, ekstrema) i drugiej pochodnej (wyznaczenie drugiej pochodnej i jej dziedziny, miejsca
zerowe drugiej pochodnej, przedziały wklęsłości, wypukłości, punkt przegięcia, stworzyć tabelę
przebiegu zmienności i narysować wykres. Nie mam bladego pojęcia jak to zrobić, proszę,
pomóżcie
mój przykład: f(x)=(x−3)√x

Zadanie 6706 (rozwiązane)

arc tg x = 5/8 pi oblicz .x xx

Zadanie 6705 (rozwiązane)

Narysuj wykres funkcji,następnie podaj asymptoty tej funkcji.
y=2/x+1 - 3
y=1/2x +1 - 2
y=3/x-2 +5

Zadanie 6704 (rozwiązane)

1) Oblicz
2) Doprowadź do prostszej postaci

Zadanie 6703 (rozwiązane)

pierwiastek z 33-20pierwiastków z 2 + pierwiastek 17+12 pierwiastków z 2=
doprowadź do prostszej postaci!

Zadanie 6702 (rozwiązane)

Wykonaj dzielenie,.Odpowiedz podaj w najprostszej postaci.
a) (2)franc(x+4):10\franc(3x+12)

Zadanie 6701 (rozwiązane)

zad.5
Dwaj rowerzyści wyjechali równocześnie na trasę długości 36 km.Predkość pierwszego rowerzysty była o 6km\h większa niż prędkość drugiego,więc pokonał on trasę w czasie o godzinę krótszym niż drugi
Oblicz średnia prędkośc obu rowerzystów.

Zadanie 6699 (rozwiązane)

2.wykonaj dzielenie wielomianów,Sprawdz wynik,
(3x^(2)-x-4):(x+1)

Zadanie 6698 (rozwiązane)

1.Rozłóż wielomian na czynniki;

b)W(x)=x^(3)-4x^(2)+x-4

Zadanie 6697 (rozwiązane)

1.Rozłóż wielomian na czynniki;
a)W(x)=x^(5)-8x^(3)+16x

.............................................

Zadanie 6696 (rozwiązane)

Usuń niewymierność z mianownika
\frac{1}{ \sqrt{2}+ \sqrt{3}+ \sqrt{5} } =

Nie wiem czy dobrze zapisałam, więc napiszę słownie:)
W liczniku liczba 1, w mianowniku pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 5

Zadanie 6695 (rozwiązane)

W nawigacji morskiej uzywa sie jednostkio miary kata zwanej rumbem.Kat o mierze 1 rumba jest 32 razy mniejszy od kata pełnego.Ile stopni ma rumb?

Zadanie 6694 (rozwiązane)

Obwod prostokata o wymiarach 12 cm X 18 cm jest 1,5 razy dłuzszy niz obwod kwadratu.Jaka długosc ma bok tego kwadratu?

Zadanie 6693 (rozwiązane)

Działka ma kształt prostokata o długosci 50 m i szerkosci ,ktora jest 2 razy krotsza od długosci .Warzywa zajmuja połowe powierzchni działki ,a krzewy owocowe zajmuja 3 dziesiate.Pozostała czesc działki zajmuja kwiaty.Ile metrow kwadratowych powierzchni zajmuja kwiaty?

Zadanie 6692 (rozwiązane)

Z kina do przystanku tranwajowego jest 150 m .Ile to centymetrow na planie wwykonamym w skali 1 ; 5000?
;

Zadanie 6691 (rozwiązane)

Pani Ewa sprzedawałą maliny .Rano miała 48 koszykow z malinami .Przed południem sprzedała połowe z nich ,a po południu jedna trzecia pozostałych.Ile koszykow malin nie sprzedała.?

Zadanie 6690 (rozwiązane)

Pan Jan wypozyczał kajak na 3 godziny.Ile zapłacił,jesli wypozyczenie kajaka na poł godziny kosztuje 3,50 zł.?
1 2 ... 49 50 51 53 55 56 57 ... 297 298