Wybierz dział:

Zadanie 6789

Na podstawie licznych obserwacji w pewnej fabryce stwierdzono że sredni czas formowania wazonu przez dmuchacza wynosi 3,4min z odchyleniem standardowym 0,3 min. Ponadto wiadomo że najdłuższy czas formowania wazonu wynosi 3,7 min. Wyznacz prawdopodobieństwo że w grupie 100 dmuchaczy sredni czas formowania wazonu będzie dłuższy niż 3,5 min.

Zadanie 6788 (rozwiązane)

Wytlumaczy mi ktos dlaczego tak sie to przeksztalcai taki wynik jest?!! blagam

--\frac{m+1}{m}>0

m(m+1)>0

m∈(-1,0)--\frac{4}{m}>0

m>0

m∈R+2 przyklady i rozwiazania do nich po kolei po kazdym z nich.

Zadanie 6787

Wytlumaczy mi ktos dlaczego tak sie to przeksztalcai taki wynik jest?!! blagam

--\frac{m+1}{m}>0

m(m+1)>0

m∈(-1,0)--\frac{4}{m}>0

m>0

m∈R+2 przyklady i rozwiazania do nich po kolei po kazdym z nich.

Zadanie 6786

przedstaw w postaci iloczynowej 1+cosalfa+cos alfa\2

Zadanie 6785

przedstaw wyrażenie w postaciiloczynowej 1+cos\alpha+cos\frac{alpha}{2}

Zadanie 6784

Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4 jest nachylona do ściany bocznej pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Zadanie 6783 (rozwiązane)

Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez równoramienny o podstawach długości 4 cm i 2 cm oraz wysokości równej 3 cm. Oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa, wiedząc że przekątna graniastosłupa ma długość 5 cm.

Zadanie 6782 (rozwiązane)

Najdłuższa przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 stopni. Wiedząc, że krawędź podstawy ostrosłupa ma 2 pierwiastki z 3 , oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa .

Zadanie 6781 (rozwiązane)

Przekątna prostopadłościanu ma długość 8 a krawędzie podstawy mają 3 i 4. Oblicz objętość prostopadłościanu oraz pole powierzchni jego ścian bocznych.

Zadanie 6780 (rozwiązane)

Przekątna szcześcianu ma długość 8\sqrt{3}. Oblicz długość krawędzi oraz pole powierzchni całkowitej i objętość sześcianu.

Zadanie 6779 (rozwiązane)

Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań. Z góry dzięki.

Zadanie 6778 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie zadania krok po kroku

a) 12 3/4 - 5 5/6 =
b) - 3 3/ 4 - 6 1/8 =
c) - 2 4/13 + 4 27 / 39 =
d) -9,28 + (-7,41) =
e) 3 1/8 * ( - 3 1/5) =
f) ( - 8,45) * 2,1 =
g) 1,5 - 2 1/2 : (-2) - 3 =


Z GÓRY DZIĘKUJĘ

Zadanie 6777 (rozwiązane)

dane są punkty :A=(-3,1)i B=(4;4).Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB

Zadanie 6776

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X^T-2*B*X^T=3*D

Zadanie 6775

Rozwiązać równanie macierzowe:


A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

2*X*B+X*B=D

Zadanie 6774

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

2*A*X-3*B=C*X-D

Zadanie 6773

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

X*A+X=B

Zadanie 6772 (rozwiązane)

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X+B*X=2D

Zadanie 6771 (rozwiązane)

Rozwiązać układ równań wykorzystując macierz odwrotną:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X*B=C

Zadanie 6770 (rozwiązane)

Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach 6 cm i 8 cm.Każda krawędz boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni.Oblicz pole powierzchni ostrosłupa.

Zadanie 6769 (rozwiązane)

Pole powierzchni bocznej stożka jest cztery razy większe od pola podstawy.Obwód przekroju osiowego stożka jest równy 30.Oblicz objętość tego stożka.

Zadanie 6768 (rozwiązane)

Z urny , w której jest 6 kul czarnych i 4 żółte , wyjęto dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem.Oblicz prawdopodobieństwo ,że wyjęto kule jednakowych kolorów.

Zadanie 6767

Określ dziedzinę wyrażenia, a następnie wykonaj działania i przedstaw wynik w postaci ilorazu wielomianów.

Zadanie 6766 (rozwiązane)

Blagam o pomoc. krok po kroku

Zadanie 6765 (rozwiązane)

BŁAGAM POMÓŻCIE NA JUTRO MUSZE TO MIEĆ !!!
Suma kwadratów dwóch liczb jest równa 72, a kwadrat ich różnicy wynosi 56.
Oblicz iloczyn tych liczb.
1 2 ... 49 50 51 53 55 56 57 ... 300 301