Wybierz dział:

Zadanie 6839 (rozwiązane)

1. Oblicz:

a) 4/5 - [(-2)^3/0,2 + 0,6/0,02 : 6/5]

b) 2^-7 * 2^-11 / wszystko przez 2^3 :2^-9

Zadanie 6838 (rozwiązane)

Zad 1) Oblicz objętość sześcianu, jeżeli pole ściany tego sześcianu wynosi 64 cm kwadratowe
Zad 2) Oblicz długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeżeli przekątna podstawy tego ostrosłupa i wysokość tego ostrosłupa mają długość 8.
Zad 3) Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość pierwiastek z 6v . Przekątna tego graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60stopni . Oblicz długość wysokości tego graniastosłupa.
Zad 4) Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 cm i tworzy z krawędzią boczną kąt o mierze 30 stopni . Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Zad 5) Suma długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego wynosi 24. Oblicz pole powierzchni tego czworościanu.
Zad 6) Pole powierzchni sześcianu jest równe 15. Oblicz długość przekątnej ściany tego sześcianu.
Zad 7) Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego i wysokość jego ściany bocznej mają długości odpowiednio równe 3 cm i 4 cm . Oblicz pole podstawy tego ostrosłupa.
Zad 8) Dwie krawędzie podstawy prostopadłościanu mają długość 3. Przekątna prostopadłościanu ma długość 12 i tworzy z krawędzią boczną kąt o mierze 30 stopni . Oblicz objętość tego prostopadłościanu.
Zad 9) Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego i pole jego ściany bocznej są równe odpowiednio 6 i 8. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.
Zad 10) Wysokość podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 9, a długość wysokości ostrosłupa jest równa 8. Oblicz długość wysokości ściany tego ostrosłupa.

Zadanie 6837 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6836

Znaleźć część rzeczywistą i urojoną liczby:
z=\cos(1-i\sqrt{3})
Czy ktoś umie to zadanie rozwiązać?

Zadanie 6835 (rozwiązane)

Czterech pracownikow brygady zarobilo w miesiacu lutym po 3000zl,a ich szef 5000zl. Oblicz srednia arytmetyczna plac i odchylenie standardowe od niej. wynik zaokrąglij do 1 grosza.

Zadanie 6834

Co tom dd

Zadanie 6833

Wykres funkcji wykładniczej f(x)=100 do potęgi x ma z prostą o równaniu x=-1;
a= zero, b= jeden, c= dwa, d= trzy punkty wspólne?

Zadanie 6832

a_{n} =4n^{2}+5n+3 / 7^n{4}-n^{3}+n+1

Zadanie 6831

a_{n}=4n^{2}+5n+3/7n{4}-n^{3}+n+1

Zadanie 6830

A \frac{3}{x+2} + \frac{4}{x-3}
b

Zadanie 6829 (rozwiązane)

Co to jest drzwi

Zadanie 6828 (rozwiązane)

Co to jest kibel

Zadanie 6827 (rozwiązane)

Obicz pole rombu o dlusci 12 oraz wykosci 13

Zadanie 6826 (rozwiązane)

lim przy x zbieżnym do -2 (x+2)/(x do 5 + 32)

Zadanie 6825

Punkty M i N są środkami jednokładnośći okręgów O(A,2) i o(B,6) Oblicz lMNl widząc że lABl = 16

Zadanie 6823 (rozwiązane)

dane są funkcje :
f(x)= x^(2)+ 3x funkcja kwadratowa
g(x)=2x+6 funkcja liniowa
a) znajdź te argumenty dla których funkcja f i g przyjmuje tą samą wartość
b) wyznacz zbiór tych argumentów dla których funkcja f przyjmuje wartości większe niż funkcja g
c) rozwiąż nierówność f(x+1)< g (3x-1)

Zadanie 6822 (rozwiązane)

dane o liczbie dzieci w 100 losowo wybranych rodzinach są przedstawione poniżej
liczba dzieci w rodzinie ; 0,1,2,3,4,5
liczba rodzin ;10,40 , 25,11,10 ,3 ,
1 A) oblicz średnią liczbę dzieci w rodzinie
B)wyznacz odchylenie standardowe dla tej próby i wynik podaj z dokładnością do 0,01
C) ile rodzin ma liczbę większą dzieci od średniej?

Zadanie 6821 (rozwiązane)

Witam mam ogromną prośbę czy może ktoś mi pomóc tych zadaniach dziś podam 5-ć. 1-sze Dane są sumy algebraiczne: S=6xkwadrat-x+1,T=-2x do potęgi trzeciej+1. Wyznacz S+T S-T S*T.2-ie Oblicz współczynnik a,jeśli wartość sumy algebraicznej 2x do potęgi trzeciej-4xkwadrat+5x+a: a.dla x=1 jest równa 5,b.dla x=-1 jest równa 3. 3-ie Oblicz x,jeśli xkwadrat+y do potęgi trzeciej =3,x do potęgi trzeciej+xkwadrat y do potęgi trzeciej=21.(Wyznacz wspólny czynnik przed nawias). 4-te Rozwiąż równania:a.4x do potęgi trzeciej-12xkwadrat=0 b.x do potęgi trzeciej-5xkwadrat+4x=0 c.x do potęgi czwartej -81=0 d.(x+3)(x-2)(x+√2)=0 e.(x-10)(x kwadrat-2x+1)=0 5. Wskaż liczby spełniające oba równania: 8x do potęgi trzeciej +1=0 4x do potęgi trzeciej -4x kwadrat+x=0 6. Naszkicuj wykresy i omów własności: f(x)=2 kreska ułamkowa x-3 g(x) -3 kreska ułamkowa x-1 h(x)1 kreska ułamkowa x+2 + 3 7. Do wykresu funkcji f(x)=3 kreska ułamkowa x+3 należy punkt P=(2,3).Oblicz a.

Zadanie 6820 (rozwiązane)

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6819

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6818

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6817

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6816 (rozwiązane)


zad3 Winda w której znajduję się 10 osób zatrzymuję się na pięciu piętrach Na ile sposobów osoby będące w windzie moga wysiąść na kolejnych pietrach???

Zadanie 6815 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6814 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie wprowadzając pomocniczą niewiadomą x+8√x +7=0
1 2 ... 49 50 51 53 55 56 57 ... 302 303