Wybierz dział:

Zadanie 6600 (rozwiązane)

skroc ulamek i podaj konieczne zalozen

x^2-8/x^2+2x+4

Zadanie 6599 (rozwiązane)

naszkicuj wykresy funkcji

x−2
y=
x+1
3x−5
y=
x+2
−2x−3
y=
x−1

Zadanie 6598 (rozwiązane)

skroc ulamki i podaj konieczne zalozenia

x2−8x+15
2x2−50

x2−8
x2+2x=4

Zadanie 6596 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie /2x + 4/ - /x - 1/ = 3

Zadanie 6595 (rozwiązane)

Przedstaw graficznie układ nierówności: x+y \langle 2 ; x+y \langle 1 ; x \rangle 1 ; x \langle 0

Zadanie 6594

iloczyn liczb\sqrt{5} i \sqrt{-2} jest liczbą nie dodatnią i sześcian sumy tych liczb jest liczbą nieujemną

Zadanie 6593 (rozwiązane)

||x+1|-x| mniejsze bądź równe 2

|x-2|-|x|<4

|x+5|-|x-2| mniejsze bądź równe 3

|x+3|-|x-1|>1

|x-2|-|x+3| większe bądź równe1+x

Zadanie 6592 (rozwiązane)

1.
\sqrt(x^2-4x+4)+\sqrt(4x^2+4x+1)<4-x

2.
2\sqrt(x^2+2x+1)>x+4

Zadanie 6591 (rozwiązane)

Urna zawiera pięć karteczek ponumerowanych liczbami:1, 2, 3, 4, 5. Losujemy trzy razy
karteczkę, za każdym razem zwracając ją do urny. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że
dokładnie dwa razy wylosujemy karteczkę z nieparzystym numerem?Określić przestrzeń
probabilistyczną modelującą to zdarzenie i opisać to zdarzenie w tej przestrzeni.

Zadanie 6590 (rozwiązane)

Woda płynąca z kranu A napełnia zbiornik w ciągu 6 godzin..By napełnić ten sam zbiornik wodą płynącą tylko z kranu B, potrzeba 9 godzin. Ile czasu zajmie napełnienie zbiornika, jeśli kran B odkręcono 4 godziny po odkręceniu kranu A?

Zadanie 6589

Woda płynąca z kranów A,B,C możne napełnić basen w ciągu 4 godzin. Woda płynąca tylko z kranu A napełnia w ciągu godziny 1/10 basenu, a tylko z kanu B -1/12 basenu. Ile czasu trwałoby napełnianie basenu woda płynąca tylko z kranu C?

Zadanie 6588 (rozwiązane)

We wrześniu pan Nowak otrzymał premię w wysokości x zł. 3/7 tej kwoty wydał na prezent dla córki, a 6/35 na prezent dla syna. 40% pozostałej kwoty wydał na prezent dla żony. Wyznacz x jeśli pozostało mu jeszcze 630 zł

Zadanie 6587 (rozwiązane)

38% sumy liczby x i 14 jest równe 57% liczby x . Jaka to liczba?

Zadanie 6586 (rozwiązane)

256% liczby x jest o 52 większe od 48% x. Jaka to liczba?

Zadanie 6585 (rozwiązane)

128% liczby x jest o 42 większe od x. Jaka to liczba?

Zadanie 6584 (rozwiązane)

15% liczby x jest o 18 mniejsze od 135% tej liczby. Ile wynosi x ?

Zadanie 6583 (rozwiązane)

Anita, Martyna i Norbert mają razem 36 lat. Wiek Anity stanowi 200% wieku Norberta. Wiek Martyny
stanowi 75% wieku Anity. Ile lat ma Anita, Martyna i Norbert?

Zadanie 6582 (rozwiązane)

Ania, Michał i Natalia mają razem 58 lat. Wiek Anity stanowi 150% wieku Michała. Wiek Natalii stanowi
45% sumy lat Ani i Michała. Ile lat ma Ania, Michał i Natalia?

Zadanie 6581 (rozwiązane)

Które wyrazy ciągu mają wartosc 0?

an=n^2-3n+2/n+1

Zadanie 6580 (rozwiązane)

Wykaż, że każda liczba pierwsza większa od 3 jest postaci 6n − 1 lub 6n + 1 dla pewnej liczby naturalnej n .

Zadanie 6579 (rozwiązane)

Z pudełka,w którym znajduje się pięć kul ponumerowanych od 1 do 5,losujemy kolejno bez zwracania 2 kule.Liczba na pierwszej z wylosowanych kul jest cyfrą dziesiątek,a na drugiej,cyfrą jedności.Oblicz prawdopodobieństwo,że iloczyn cyfr wylosowanej liczby jest nie mniejszy niż 12.

Zadanie 6578 (rozwiązane)

Numer PIN telefonu komórkowego składa się z czterech mogących się powtarzać cyfr.Oblicz,ile można utworzyć wszystkich numerów PIN?

Zadanie 6577 (rozwiązane)

Oblicz korzystając z poznanych definicji, własności i twierdzeń:
a) 3^{-2}/3^{5}/9
b) 2^{-1}+2^{-2}+2{-3}

Zadanie 6576 (rozwiązane)

Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 5 i 8 opisano okrąg. Oblicz pole powierzchni tego okręgu.

Zadanie 6575 (rozwiązane)

Na trójkącie równobocznym opisano okrąg o promieniu 4. Ile wynosi wysokość, a ile długość boku tego trójkąta.
1 2 ... 53 54 55 57 59 60 61 ... 297 298