Wybierz dział:

Zadanie 6795 (rozwiązane)

Wypisz ze zbioru A ={ ³√6;3,14;²/³,π²; 0; -1; - √33;√1⅞; 2,(71);12} liczby a) całkowite b) wymierne , c) niewymierne d) złożone

Zadanie 6794

Rozkład miesięcznej płacy posłów jest w przybliżeniu N(11,δ)tys. zł a nauczycieli akademickich N(4, δ)tys.zł. Do próby wylosowano 20 posłów i 25 nauczycieli, stwierdzono iż wariancja płacy wynosi 4 i 0,25. Oblicz prawdopodobieństwo ze w tych próbach średnia płaca posłów będzie wyższa o co najmniej 6 tys.złl od srednij płacy nauczycieli w próbach

Zadanie 6793

Ilu studentow pewnej uczelni należy wylosować niezależnie od próby aby oszacować srednia roczna kwote wydatków na zakup piwa z dopuszczalnym błędem szacunku 20zł, wiadomo ze odchylenie jest równe 15zł, współczynnik ufności 0,95

Zadanie 6792

TV podaje ze pewien program cieszy się dużym zainteresowaniem telewidzów. Na 2200 losowo wybranych telewidzów 1386 potwierdziło zainteresowanie owym programem. Na poziomie ufności 0,95 oszacuj % telewidzów zainteresowanych programem.

Zadanie 6791

W pewnej szkole przeprowadzono sprawdzian ortografii wśród kilkunastu przypadkowo spotkanych studentow. Przewidziano iż wariancja liczby błędów popełnianych w grupie 21 studentow będzie wyższa od 15. Przyjmijmy iż ta liczba błędów robionych przez studentow ma rozkład normalny S=1,2

Zadanie 6790

W badaniach gospodarstw domowych w 2000r. w pewnym miescie w probie losowej 10 gospodarstw ustalono ze srednie miesięczne wydatki (na os.) na usługi wyniosły 172zł, z odchyleniem standardowym 25zł. Wyznaczyć odchylenie standardowe tych wydatków w populacji gospodarstw przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,9.

Zadanie 6789

Na podstawie licznych obserwacji w pewnej fabryce stwierdzono że sredni czas formowania wazonu przez dmuchacza wynosi 3,4min z odchyleniem standardowym 0,3 min. Ponadto wiadomo że najdłuższy czas formowania wazonu wynosi 3,7 min. Wyznacz prawdopodobieństwo że w grupie 100 dmuchaczy sredni czas formowania wazonu będzie dłuższy niż 3,5 min.

Zadanie 6788 (rozwiązane)

Wytlumaczy mi ktos dlaczego tak sie to przeksztalcai taki wynik jest?!! blagam

--\frac{m+1}{m}>0

m(m+1)>0

m∈(-1,0)--\frac{4}{m}>0

m>0

m∈R+2 przyklady i rozwiazania do nich po kolei po kazdym z nich.

Zadanie 6787

Wytlumaczy mi ktos dlaczego tak sie to przeksztalcai taki wynik jest?!! blagam

--\frac{m+1}{m}>0

m(m+1)>0

m∈(-1,0)--\frac{4}{m}>0

m>0

m∈R+2 przyklady i rozwiazania do nich po kolei po kazdym z nich.

Zadanie 6786

przedstaw w postaci iloczynowej 1+cosalfa+cos alfa\2

Zadanie 6785

przedstaw wyrażenie w postaciiloczynowej 1+cos\alpha+cos\frac{alpha}{2}

Zadanie 6784

Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4 jest nachylona do ściany bocznej pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Zadanie 6783 (rozwiązane)

Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez równoramienny o podstawach długości 4 cm i 2 cm oraz wysokości równej 3 cm. Oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa, wiedząc że przekątna graniastosłupa ma długość 5 cm.

Zadanie 6782 (rozwiązane)

Najdłuższa przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 stopni. Wiedząc, że krawędź podstawy ostrosłupa ma 2 pierwiastki z 3 , oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa .

Zadanie 6781 (rozwiązane)

Przekątna prostopadłościanu ma długość 8 a krawędzie podstawy mają 3 i 4. Oblicz objętość prostopadłościanu oraz pole powierzchni jego ścian bocznych.

Zadanie 6780 (rozwiązane)

Przekątna szcześcianu ma długość 8\sqrt{3}. Oblicz długość krawędzi oraz pole powierzchni całkowitej i objętość sześcianu.

Zadanie 6779 (rozwiązane)

Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań. Z góry dzięki.

Zadanie 6778 (rozwiązane)

Proszę o rozwiązanie zadania krok po kroku

a) 12 3/4 - 5 5/6 =
b) - 3 3/ 4 - 6 1/8 =
c) - 2 4/13 + 4 27 / 39 =
d) -9,28 + (-7,41) =
e) 3 1/8 * ( - 3 1/5) =
f) ( - 8,45) * 2,1 =
g) 1,5 - 2 1/2 : (-2) - 3 =


Z GÓRY DZIĘKUJĘ

Zadanie 6777 (rozwiązane)

dane są punkty :A=(-3,1)i B=(4;4).Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB

Zadanie 6776

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X^T-2*B*X^T=3*D

Zadanie 6775

Rozwiązać równanie macierzowe:


A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

2*X*B+X*B=D

Zadanie 6774

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

2*A*X-3*B=C*X-D

Zadanie 6773

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

X*A+X=B

Zadanie 6772 (rozwiązane)

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X+B*X=2D

Zadanie 6771 (rozwiązane)

Rozwiązać układ równań wykorzystując macierz odwrotną:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X*B=C

1 2 ... 51 52 53 55 57 58 59 ... 302 303