Wybierz dział:

Zadanie 6868

Zad1
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 32,a jego wysokość wynosi 6.Oblicz długość krawędzi podstawy oraz pole powierzchni i objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 6867 (rozwiązane)


zad6:Sporządź wykres funkcji funkcji odpowiadającej równaniu:a)2x+y+3=0
b)x-2y=0
c)-4y+12=0

Zadanie 6866 (rozwiązane)

Zad5:Oblicz pole trójkąta ABC,w którym:
b)AB=1,8cm;AC=2,4cm;kąt BAC=120 stopni

Zadanie 6865

Zad2: Wysokość trójkąta prostokątnego ,poprowadzona z wierzchołka kąta prostego,dzieli go na dwa trójkąty o polach 54cm kwadratowe(u góry mała 2) i 96 cm kwadratowych(u góry mała 2).Oblicz długości boków tego trójkąta.

Zadanie 6864 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6863 (rozwiązane)

Matka drzewo

Zadanie 6861 (rozwiązane)

y=e^x+e^-x/e^x-e^-x

Zadanie 6860 (rozwiązane)

y=arcsin(e^4x)

Zadanie 6859 (rozwiązane)

y=arccos(1-2x)

Zadanie 6858

y=arcsin√1-√4x

Zadanie 6857 (rozwiązane)

y=arcsin√sinx

Zadanie 6856 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają podany warunek.
-3< \mid x-1 \mid <2

Zadanie 6855 (rozwiązane)

Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 cm i tworzy z krawędzią boczną kąt o mierze 30 stopni . Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 6854 (rozwiązane)

Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość pierwiastek z 6. Przekątna tego graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60stopni . Oblicz długość wysokości tego graniastosłupa.

Zadanie 6853 (rozwiązane)

Zad 2) Oblicz długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeżeli przekątna podstawy tego ostrosłupa i wysokość tego ostrosłupa mają długość 8.

Zadanie 6850 (rozwiązane)

Oblicz pole koła opisanego na trojkacie rownobocznym o polu : 12 pierwiastek z 3

Zadanie 6849

Rozwiąż:
 \mid \mid x \mid - \mid y \mid < \mid x - y \mid

Zadanie 6848 (rozwiązane)

(/)-kreska ułamkowa. Rozwiąż równanie wymierne: a) 3/2x+1=7/5x-1 b) 2x-9/x-3= x+5. Tomek przeczytał książke liczącą 432 strony, czytając dziennie tę samą liczbę stron. Gdyby codziennie czytał o 18 stron więcej, to na przeczytanie książki potrzebowałby 4 dni mniej. Ile dni Tomek czytał tę książkę?. Samochód przejechał drogę długości 120 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością o 30 km/h większą, to czas jazdy byłby krótszy o 54 minuty. Jaka była średnia prędkość tego samochodu?.(zamień minuty na godziny). Oblicz i uporządkuj rosnąco: 4 do kwadratu,2 do piątej, (1/4) do -4, 25 do 1/2, 81 do 3/4, 16 do -3/2. Naszkicuj wykres f(x)=2 do x -2. Podaj dziedzinę,zbiór wartiści,miejsce zerowe i równanie asymptoty. (^)- u góry,jeżeli chodzi o logarytmy. Oblicz niewiadome: a) loga^8=-3, b) logπ^b=0, c) log√3^b=-4, d) loga^8=1/2. Wykorzystując prawa działań na logarytmach oblicz wartość wyrażeń: a) log6^8+log6^27= b) log4+log25= c) log2^48-log2^3= d) log5^3/5-log5^375= e) 1+2log2^6-log2^9= f) log8/log4=. Uzasadnij,że podana równość jest prawdziwa log x do trzeciej y do czwartej - log x do kwadratu y do trzeciej = log x + log y .

Zadanie 6847 (rozwiązane)

Hagridy czka na kiblel na po hagrida huja

Zadanie 6846 (rozwiązane)

Kibel w zimi ojca

Zadanie 6845 (rozwiązane)

Wykaż, że liczby a=(w załączniku) i b=(w załączniku) są równe.

Przepraszam że umieszczam to w załącznikach ale za nic nie mogę zapisać tego w zadaniu.

Zadanie 6843 (rozwiązane)

1.Przekątna prostokąta o długości 25cm tworzy z dłuższym bokiem prostokąta kąt o mierze 30 stopni.Oblicz pole tego prostokąta.

2.Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długości 25cm a pole trapezu jest równe 21.Oblicz wysokość trapezu.

3.Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość √15.Oblicz pole tego trójkąta.

4.Pole rombu jest równe 24√3*5²,a jego wysokość jest równa 30.Oblicz kąt ostry rombu.

5.Dwoma przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD są punkty A=(5,3) i C=(-2,5).Oblicz pole kwadratu.

Zadanie 6842 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6841 (rozwiązane)

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6840 (rozwiązane)

Wykonaj odejmowanie, odpowiedź podaj w najprostszej postaci.
a) 2/x-2/x+3=
b) 6/x-2-3=
c) x-1/x+4-x/x+1=
d) -4x/x-4-2x/x+2=
e) 8/x^2-16-x+4/x-4=
f) 3x/x+1-x+2/x-2=
1 2 ... 48 49 50 52 54 55 56 ... 302 303