Wybierz dział:

Zadanie 6815 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6814 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie wprowadzając pomocniczą niewiadomą x+8√x +7=0

Zadanie 6813 (rozwiązane)

Moglby mi ktos sprawdzic czy dobrze rozwiazuje i poprawic bledy?

1 zadanie
Wynacz wartosci parametru a, dla ktorych -x^{2}+\frac{a}{2}x-a+1=0 ma dwa rozne pierwiastki dodatnie
2.zadanie
Dla jakich wartosci parametru m zbiorem rozwiazan nierownosci(m^{2}-1)x^{2} +2(m-1)x +2>0 jest zbior liczb rzeczywistych?
3.zadanie
Dla jakich wartosci parametru m suma kwadratow pierwiastkow rownania x^{2}+2(m-1)x+m^{2}-4=0 jest rowna 12?

Zadanie 6812 (rozwiązane)

rozwiaz wartosc bezwzgledna
pierwiastek z 3 - [ \a_qrt{5} 3 ]

Zadanie 6811 (rozwiązane)

Który z prostokątów o obwodzie 20m ma największe pole?
Proszę o wyjaśnienie tego zadania

Zadanie 6810 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji kwadratowej, do której wykresu należą punkty A = (0 ; -5) B = (2 ; 5) C = (-2 ; -23)

Zadanie 6809 (rozwiązane)

Rozwiązać układ równań metodą Gaussa:

\left\{\begin{array}{lr}2x+3y+4z+n=1\\x+y+z+n=0\\-x+2z+3n=1\\x+3y+6z+4n=2\end{array}\right

Zadanie 6807

Wyznacz te wartości parametru k , dla których równanie 2 (k + 1)x − 2x + k − 1 = 0 ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału (0;2) .

Zadanie 6806

Wyznacz te wartości parametru k , dla których równanie 2 (k + 1)x − 2x + k − 1 = 0 ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału (0;2) .

Zadanie 6805 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x ) = (m − 4)x − 4x + m − 3 ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest mniejsze od 1, a drugie większe od 1?

Zadanie 6804 (rozwiązane)

zadanie 8.Jakie wymiary powinien mieć graniastosłup o podstawie kwadratowej,aby jego objętość była równa 4cm³,a pole wynosiło 18cm²?

Zadanie 6803 (rozwiązane)

zadanie 7. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy równej Ѵ3 i wysokości 2.

Zadanie 6802 (rozwiązane)

zadanie 6. Narysuj ostrosłup prawidłowy czworokątny i zaznacz :
a)kąt między ścianą boczną a podstawą
b)kąt między krawędzią boczną a podstawą
c)kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi
d)kąt między wysokością ostrosłupa a ścianą boczną

Zadanie 6801

zadanie 5. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny prostokątny.Przeciwprostokątna podstawy i przekątne dwóch ścian bocznych tworzą trójkąt równoboczny o boku długości a. Wykonaj rysunek i oblicz wysokość tego graniastosłupa.

Zadanie 6800 (rozwiązane)

zadanie 4.Rozwiąż równienie:
a)x²+4x=0
b)x²-36=0
c)x²+8x+16=0

Zadanie 6799 (rozwiązane)

zadanie 3. Spośród 15 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 15 losujemy jedną kulę.
a)Jakie jest prawdopodobieństwo,że numer wylosowanej kuli jest liczba większa od 9?
b)Jakie jest prawdopodobieństwo,ze numer wylosowanej kuli jest liczbą parzystą?

Zadanie 6798 (rozwiązane)

zadanie 2. Wyznacz iloczyn korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
a) (x+9)(x-9)
b) (1/2+6)(6-1/2x)

Zadanie 6797 (rozwiązane)

zadanie 1. Wykonaj działania i uporządkuj otrzymany wielomian.
a) (2x-1)(3x+2)-7x(x+1)
b) (x-5)²(x-√2)+²(2-x√2)

Zadanie 6796 (rozwiązane)

Która z liczb jest większa x = NWW(42,90) czy y = ( 2⅔- 1 ⅝)∙210
8,15 – 9/20

Zadanie 6795 (rozwiązane)

Wypisz ze zbioru A ={ ³√6;3,14;²/³,π²; 0; -1; - √33;√1⅞; 2,(71);12} liczby a) całkowite b) wymierne , c) niewymierne d) złożone

Zadanie 6794

Rozkład miesięcznej płacy posłów jest w przybliżeniu N(11,δ)tys. zł a nauczycieli akademickich N(4, δ)tys.zł. Do próby wylosowano 20 posłów i 25 nauczycieli, stwierdzono iż wariancja płacy wynosi 4 i 0,25. Oblicz prawdopodobieństwo ze w tych próbach średnia płaca posłów będzie wyższa o co najmniej 6 tys.złl od srednij płacy nauczycieli w próbach

Zadanie 6793

Ilu studentow pewnej uczelni należy wylosować niezależnie od próby aby oszacować srednia roczna kwote wydatków na zakup piwa z dopuszczalnym błędem szacunku 20zł, wiadomo ze odchylenie jest równe 15zł, współczynnik ufności 0,95

Zadanie 6792

TV podaje ze pewien program cieszy się dużym zainteresowaniem telewidzów. Na 2200 losowo wybranych telewidzów 1386 potwierdziło zainteresowanie owym programem. Na poziomie ufności 0,95 oszacuj % telewidzów zainteresowanych programem.

Zadanie 6791

W pewnej szkole przeprowadzono sprawdzian ortografii wśród kilkunastu przypadkowo spotkanych studentow. Przewidziano iż wariancja liczby błędów popełnianych w grupie 21 studentow będzie wyższa od 15. Przyjmijmy iż ta liczba błędów robionych przez studentow ma rozkład normalny S=1,2

Zadanie 6790

W badaniach gospodarstw domowych w 2000r. w pewnym miescie w probie losowej 10 gospodarstw ustalono ze srednie miesięczne wydatki (na os.) na usługi wyniosły 172zł, z odchyleniem standardowym 25zł. Wyznaczyć odchylenie standardowe tych wydatków w populacji gospodarstw przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,9.
1 2 ... 48 49 50 52 54 55 56 ... 300 301