Wybierz dział:

Zadanie 6821 (rozwiązane)

Witam mam ogromną prośbę czy może ktoś mi pomóc tych zadaniach dziś podam 5-ć. 1-sze Dane są sumy algebraiczne: S=6xkwadrat-x+1,T=-2x do potęgi trzeciej+1. Wyznacz S+T S-T S*T.2-ie Oblicz współczynnik a,jeśli wartość sumy algebraicznej 2x do potęgi trzeciej-4xkwadrat+5x+a: a.dla x=1 jest równa 5,b.dla x=-1 jest równa 3. 3-ie Oblicz x,jeśli xkwadrat+y do potęgi trzeciej =3,x do potęgi trzeciej+xkwadrat y do potęgi trzeciej=21.(Wyznacz wspólny czynnik przed nawias). 4-te Rozwiąż równania:a.4x do potęgi trzeciej-12xkwadrat=0 b.x do potęgi trzeciej-5xkwadrat+4x=0 c.x do potęgi czwartej -81=0 d.(x+3)(x-2)(x+√2)=0 e.(x-10)(x kwadrat-2x+1)=0 5. Wskaż liczby spełniające oba równania: 8x do potęgi trzeciej +1=0 4x do potęgi trzeciej -4x kwadrat+x=0 6. Naszkicuj wykresy i omów własności: f(x)=2 kreska ułamkowa x-3 g(x) -3 kreska ułamkowa x-1 h(x)1 kreska ułamkowa x+2 + 3 7. Do wykresu funkcji f(x)=3 kreska ułamkowa x+3 należy punkt P=(2,3).Oblicz a.

Zadanie 6820 (rozwiązane)

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6819

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6818

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6817

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6816 (rozwiązane)


zad3 Winda w której znajduję się 10 osób zatrzymuję się na pięciu piętrach Na ile sposobów osoby będące w windzie moga wysiąść na kolejnych pietrach???

Zadanie 6815 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6814 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie wprowadzając pomocniczą niewiadomą x+8√x +7=0

Zadanie 6813 (rozwiązane)

Moglby mi ktos sprawdzic czy dobrze rozwiazuje i poprawic bledy?

1 zadanie
Wynacz wartosci parametru a, dla ktorych -x^{2}+\frac{a}{2}x-a+1=0 ma dwa rozne pierwiastki dodatnie
2.zadanie
Dla jakich wartosci parametru m zbiorem rozwiazan nierownosci(m^{2}-1)x^{2} +2(m-1)x +2>0 jest zbior liczb rzeczywistych?
3.zadanie
Dla jakich wartosci parametru m suma kwadratow pierwiastkow rownania x^{2}+2(m-1)x+m^{2}-4=0 jest rowna 12?

Zadanie 6812 (rozwiązane)

rozwiaz wartosc bezwzgledna
pierwiastek z 3 - [ \a_qrt{5} 3 ]

Zadanie 6811 (rozwiązane)

Który z prostokątów o obwodzie 20m ma największe pole?
Proszę o wyjaśnienie tego zadania

Zadanie 6810 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji kwadratowej, do której wykresu należą punkty A = (0 ; -5) B = (2 ; 5) C = (-2 ; -23)

Zadanie 6809 (rozwiązane)

Rozwiązać układ równań metodą Gaussa:

\left\{\begin{array}{lr}2x+3y+4z+n=1\\x+y+z+n=0\\-x+2z+3n=1\\x+3y+6z+4n=2\end{array}\right

Zadanie 6807

Wyznacz te wartości parametru k , dla których równanie 2 (k + 1)x − 2x + k − 1 = 0 ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału (0;2) .

Zadanie 6806

Wyznacz te wartości parametru k , dla których równanie 2 (k + 1)x − 2x + k − 1 = 0 ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału (0;2) .

Zadanie 6805 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x ) = (m − 4)x − 4x + m − 3 ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest mniejsze od 1, a drugie większe od 1?

Zadanie 6804 (rozwiązane)

zadanie 8.Jakie wymiary powinien mieć graniastosłup o podstawie kwadratowej,aby jego objętość była równa 4cm³,a pole wynosiło 18cm²?

Zadanie 6803 (rozwiązane)

zadanie 7. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy równej Ѵ3 i wysokości 2.

Zadanie 6802 (rozwiązane)

zadanie 6. Narysuj ostrosłup prawidłowy czworokątny i zaznacz :
a)kąt między ścianą boczną a podstawą
b)kąt między krawędzią boczną a podstawą
c)kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi
d)kąt między wysokością ostrosłupa a ścianą boczną

Zadanie 6801

zadanie 5. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny prostokątny.Przeciwprostokątna podstawy i przekątne dwóch ścian bocznych tworzą trójkąt równoboczny o boku długości a. Wykonaj rysunek i oblicz wysokość tego graniastosłupa.

Zadanie 6800 (rozwiązane)

zadanie 4.Rozwiąż równienie:
a)x²+4x=0
b)x²-36=0
c)x²+8x+16=0

Zadanie 6799 (rozwiązane)

zadanie 3. Spośród 15 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 15 losujemy jedną kulę.
a)Jakie jest prawdopodobieństwo,że numer wylosowanej kuli jest liczba większa od 9?
b)Jakie jest prawdopodobieństwo,ze numer wylosowanej kuli jest liczbą parzystą?

Zadanie 6798 (rozwiązane)

zadanie 2. Wyznacz iloczyn korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
a) (x+9)(x-9)
b) (1/2+6)(6-1/2x)

Zadanie 6797 (rozwiązane)

zadanie 1. Wykonaj działania i uporządkuj otrzymany wielomian.
a) (2x-1)(3x+2)-7x(x+1)
b) (x-5)²(x-√2)+²(2-x√2)

Zadanie 6796 (rozwiązane)

Która z liczb jest większa x = NWW(42,90) czy y = ( 2⅔- 1 ⅝)∙210
8,15 – 9/20
1 2 ... 50 51 52 54 56 57 58 ... 302 303