Wybierz dział:

Zadanie 6689 (rozwiązane)

hej ;) byłabym wdzięczna gdyby ktoś napisał rozwiązanie krok po kroku tych przykładów.
oblicz:
a) (\sqrt(54):\sqrt(3)):\sqrt(2)
b) (\sqrt(50):\sqrt(54))x\sqrt(3)

Zadanie 6688

Dane są liczby a_{1},....,a_{n} > −1 spełniające warunek a_{i}*a_{j}> 0 dla i,j ∊ {1,....,n}. Udowodnij, że (1 + a_{1})*....*(1 + a_{n})≥ 1+ a _{1} +....+a _{n}

Zadanie 6687

Niech f(n) będzie oznaczało największą liczbę obszarów na jaką n płaszczyzn może podzielić przestrzeń trójwymiarową. Wyznacz f(n) wzorem, jako funkcje zmiennej n∊N.

Zadanie 6686 (rozwiązane)

matematyka zadania logarytmy i pierwiastki

Zadanie 6685 (rozwiązane)

w graniastoslupie prawidlowym czworokątnym krawedz podstawy ma dlugość 3cm a wysokość bryły 6cm:
A) narysuj graniastosłup i oblicz długość jego przekątnej.
B) kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy oznacz przez \alpha i oblicz jego miarę z dokładnością do 1^{\circ}
C) narysuj siatkę graniastosłupa w skali 1:1 i oblicz pole

Zadanie 6684 (rozwiązane)

Oblicz promień okręgu w którym długość cięciwy wynosi 10 cm , a strzałka 2cm.

Zadanie 6683 (rozwiązane)

Wykaż, że jeśli x^2+y^2=2 i x+y=2, to x=y=1

W odpowiedziach jest napisane, że po wyznaczeniu y z drugiego równania i podstawieniu zależność do pierwszego równania otrzymujemy x^2+(2-x)^2=2, stąd 2x^2-4x+4-2=0, więc (x-1)^2=0. Z tego wynika, że x=1, oraz y=2-1=1.

Nie rozumiem momentu od (x-1)^2=0, skąd to się wzięło?
Z góry dziękuje za pomoc! :D

Zadanie 6682 (rozwiązane)

Trójkąt o wierzchołkach A= (-22, 13), B= (-26, 15) i C= (-30,7) jest prostokątny. Jakie współrzędne ma środek okręgu opisanego na tym trójkącie?

Zadanie 6681 (rozwiązane)

Pewien wycinek kołowy o kącie środkowym 40^{\circ} ma pole 900. Oblicz obwód tego wycinka.

Zadanie 6680 (rozwiązane)

Rzucamy sześć razy monetą symetryczną oblicz prawdobieństwo zdarzenia ze orzełek wypadł co najmniej jeden raz

Zadanie 6679 (rozwiązane)

oblicz pole całkowite i objęstosć graniastosłupa prostego o podstawie prostokąta o wymiarach 15cm na 20cm jezeli wysokość jego jest równa 25\sqrt{2] cm

Zadanie 6677 (rozwiązane)

rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostka do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia ze suma wyrzuconych oczek na kostkach jest równa 8.

Zadanie 6676

Punkt P leży na okręgu opisanym na kwadracie. Wykazać, że suma kwadratów odległości punktu P od wierzchołków kwadratu nie zależy od wyboru punktu P.

Zadanie 6675 (rozwiązane)

Podaj przybliżenie dziesiętne liczby a z dokładnością do dwóch mmiejsc po przecinku

Zadanie 6674 (rozwiązane)

Jeżeli a = 2 to nie istnieje liczba:
a) log_{a} \sqrt{13}
b) log_{5}a
c) log_{a}(a+1)
d) log_{2}(a-4)

Zadanie 6673 (rozwiązane)

Jeżeli a = -3, to nie jest określona liczba:
a) a^\frac{1}{5}
b) \sqrt[5]{a}
c) \sqrt{a+3}
d) - \sqrt{-a}

Zadanie 6672 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie: \frac{2}{x+2} = 2- \frac{1}{x}

Zadanie 6671 (rozwiązane)

\frac{2x-3}{6x} = \frac{2}{2x+3}

Zadanie 6670 (rozwiązane)

\frac{65}{x}+\frac{24}{37}=1

Zadanie 6669

x\in(A\capB)' <=> x\inU-(A\capB) <=> ...
proszę o rozwiązanie tego do końca

Zadanie 6668

x\in(A\capB)' <=> x\inU-(A\capB) <=> ...
proszę o rozwiązanie tego do końca

Zadanie 6667 (rozwiązane)

Funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe -7 i -1.Podaj postać kanoniczną i ogólną tej funkcji wiedząc,że wykres przechodzi przez punkt P(6;4)

Zadanie 6665 (rozwiązane)

zadanie 22 strona 37 matematyka 2 . Klasa 2 gimnazjum

a) 2⁷ · 3¹⁵ / 3¹¹ · 2⁴ 2³ · 3⁵ b) 5⁸ · 3² · 3⁷ / 3⁹ · 5⁷ 5 c) 81⁴ / 6⁹ : 2⁹ 27 d) 2⁹ · 49² / 14⁴ 2⁶
mam wstawić znak równości większości lub mniejszości. Potrzebuje obliczeń

Zadanie 6664 (rozwiązane)

jakie maksymalne pole może mieć trójkąt wpisany w koło o promieniu 8?

Zadanie 6663 (rozwiązane)

w pudełku jest więcej niż 65 piłeczek a mniej niż 105.Jeśliz pudełkawybierzemy za każdym razem 10 piłeczek to pozostanie w nim 5 piłek .Jeśli natomiast wybierzemy po 7 piłeczek to w pudełku zostaną 4 piłeczki ,Ile piłeczek było w pudełku?
1 2 ... 50 51 52 54 56 57 58 ... 297 298