Wybierz dział:

Zadanie 6762

Z talii 52 kart wyciągamy 5 kart:
obliczyc prawdopodobieństwo że wyciągniemy przynajmniej 3 karty czarne

Zadanie 6761 (rozwiązane)

Oblicz ile jest możliwych wyników doświadczenia polegającego na jednoczesnym rzucie:
a) monetą i czworościanem, którego ścianki są oznaczone odpowiednio liczbami: 1, 2, 3, 4
b) monetą i kostką, która ma 3 ścianki żółte i 3 białe
c) kostką i dwiema monetami
d) dwiema różnymi kostkami.

Zadanie 6760

Na ile sposobów z talii 52 kart możemy wylosować
a) pięć kart tego samego koloru
b) pięć kart, w tym dokładnie dwa asy.

Zadanie 6759 (rozwiązane)

Funkcję f(a)a^(2)-6a+8

a. wyznacz miejsca zerowe funkcji ( x1,x2).
b. wyznacz współrzędne wierzchołka (p, q).
c. zapisz w postaci iloczynowej i kanonicznej.
d. narysuj wykres

Zadanie 6758 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie: -x^(2)-x^(2)+x+1=0

Zadanie 6757 (rozwiązane)

Rozwiąż podane równanie , nierówność i układy równań:

I x-1 I=5 ; I x+3 I<4 ;

Zadanie 6756 (rozwiązane)

Funkcja f przechodzi przez punkty A= ( - sqrt{3} ,-2) oraz B = ( S\sqrt{3}$ , 4).
a) wyznacz wzór funkcji f.
b)podaj miejsce zerowe funkcji f.
c)Dla jakich x funkcja f przyjmuje wartości większe od -3.

Zadanie 6755 (rozwiązane)

Liczba a=1000^{log2} jest równa liczbie:
A. 16
B. 8
C. 6
D. 3

Zadanie 6754 (rozwiązane)

Dane są dwa przeciwległe wierzchołki kwadratu A=(1,-2), C=(3,6). Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego kwadratu.

Zadanie 6753 (rozwiązane)

A(2,0) B(5,3)
prosze pomozcie rozwiazac

Zadanie 6752 (rozwiązane)

jednym z pierwiastków wielomianu W(x)= px^3 -7x^2 -28x +q, gdzie p i q są liczbami pierwszymi, jest (-2,5). znajdź pozostałe pierwiastki wielomianu W(x).

Zadanie 6751 (rozwiązane)

Wszystkie współczynniki wielomianu W(x)= x^3 - 3x^2 +ax+b są liczbami całkowitymi. Znajdź współczynniki a i b wiedząc, że wielomian W(x) jest podzielny przed dumian x - pierw z 5

Zadanie 6750

http://iv.pl/images/80928873780960405330.png

Bardzo trudne to dla mnie , nie mam listy odpowiedzi , chciałbym aby ktoś to rozwiązał a ja sam dojdę co i jak , każdy przykład jest inny , z góry dziękuje .

Zadanie 6749 (rozwiązane)

10. Oblicz sumę wszystkich liczb parzystych trzycyfrowych.

Zadanie 6748 (rozwiązane)

9. Wyznacz x, jeśli liczby 4x² - 1, 6x + 1, x² + 7 tworzą kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego.

Zadanie 6747 (rozwiązane)

8. Który wyraz ciągu arytmetycznego (an) o pierwszym wyrazie
a1 = 2 i różnicy r = 8 jest równy 154?

Zadanie 6746 (rozwiązane)

7. Trzeci wyraz ciągu arytmetycznego (an) jest równa 32, a ósmy wynosi 7. Oblicz sumę ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 6745 (rozwiązane)

5. Pomiędzy liczby 243 i 48 wstaw takie trzy liczby, aby wraz z danymi tworzyły ciąg arytmetyczny.

Zadanie 6744 (rozwiązane)

4. Rozwiąż równanie 13 + 11 + 9 + ... + x = -51.

Zadanie 6743 (rozwiązane)

3. Liczby x², 4x, x + 6 są w podanej kolejności pierwszym, drugim, trzecim wyrazem malejącego ciągu arytmetycznego. Wyznacz x. Oblicz a21 i S40.

Zadanie 6742 (rozwiązane)

2. Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych podzielnych przez 3
i mniejszych od 210

Zadanie 6741 (rozwiązane)

1. Oblicz a1 i r w ciągu arytmetycznym, jeśli
a8 + a13 = 37 oraz a9 – a6 = 9.

Zadanie 6740 (rozwiązane)

ile solanki 2% nalezy dodać do 9 kg solanki 6% aby otrzymać solankę 5% ?

Zadanie 6739 (rozwiązane)

średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 20% większej od x jest o 10% większa od x
b.
liczba x stanowi 15% liczby y , a liczba o 30 większa od x jest o 22,5% mniejsza od y.
PROSZĘ O WYTŁUMACZENIE PLIS.

Zadanie 6738 (rozwiązane)

Zastosuj wzory skróconego mnożenia
a) (2x+\frac{1}{2} )^{2} =
b) (5x+ \frac{1}{5} )^{2} =
c) (4x- \frac{1}{4} )^{2} =
d) 5x^{2} - 9 =
e) 49x-16=
f) 81^{2} - 25 =W razie jakiś nie domówień lub nie dopatrzeń zadanie w załączniku ; ) Bardzo prosze o pomoc ;)
1 2 ... 50 51 52 54 56 57 58 ... 300 301