Wybierz dział:

Zadanie 6979 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Narysuj wykres ciągu liczbowego, danego wzorem an = n+1/n (pamiętając, że dziedziną są tylko liczby naturalne.)

Zadanie 6978 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6977 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1
a) Wypisz dziesięć pierwszych wyrazów ciągu, którego kolejnymi wyrazami są liczby naturalne podzielne przez 3.
b) Wypisz osiem pierwszych wyrazów ciągu, którego kolejne wyrazy są liczbami dwucyfrowymi naturalnymi, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę 1.

Zadanie 6976 (rozwiązane)

zad .13 wyznacz wzór funkcji liniowej jezeli jej wykres przechodzi przez punkty A(4,-2) B(1,4)
PROSZE o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6975 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.2 Oblicz sumę:
a) 22 początkowych wyrazów ciągu -7,-9,-11 ....
b) wszystkich dodatnich wyrazów ciągu 50,47,44, ....
c) wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 4
d) wszystkich wyrazów ciągu an = 2n + 7 mniejszych od 100

Zadanie 6974

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Wyznacz ciąg arytmetyczny ( a1 i r ) jeśli:
a) a3=45 , a7=34
b) a3 + a1 = 4 , a7=9
c) a20 = 10 i r=0,3
Zadanie 6973

narysuj funkcję f(x)= 2/x-3 , wyznacz dziedzine , zbior wartosci , rownania symptot , miejsca zerowe . wyznacz rownanie f(x) = 2

Zadanie 6972

Dwa samochody wyruszyły jedno naprzeciw siebie z miasta A i B oddalonych o 350 km . Pierwszy sam jechal z szybościa o 30 km /h wieksza niz drugi. Samochody minęły się , gdy pierwszy pokonał 3/5 trasy między miastami. oblicz srednie szybkości obu samochodow

Zadanie 6971

oblicz długości boków trójkąta prostokątnego o przyprostokątnej 5 cm znajdującej się przy kącie /alpha oraz cos /alpha = 2/5

$

Zadanie 6970 (rozwiązane)

przekątna prostokąta o długości 12 przecinająca się pod kątem 60 stopni , wyznacz długości boków

Zadanie 6969 (rozwiązane)

Metalową kulę o promieniu R=5cm przetopiono w całości na kuleczki o promieniu r=0.25cm. Ile uzyskano w ten sposób małych kuleczek?

Zadanie 6968 (rozwiązane)

zad .12 napisz rownanie prostej prostopadłej do prostej y= -3x+2 i przechodzacej przez punkt p=(0,-1)
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6967

Oblicz najmniejszą oraz największą wartość funkcji f w podanym przedziale, jeśli:
a)f(x)= -\frac{3}{4} ( x-1)^{2} +5     x należy< \frac{1}{2} ; 2>
b)f(x)= \frac{1}{5} ( x-4)^{2} +9 +9  x należy < \frac{1}{2} ; 1>

Zadanie 6966 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6965

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6964

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6963

w zadaniach nie widac jeszcze d napisze do kazdego
4 d = 1/13
5d= y=-x+3
6d = -5
7d = y=1/4x+3

Zadanie 6962

wskaż wróz funkcji przedstawionej wykresem
a . y=2x
b . y=0,5x
c. y=2x+4
d. y= 0,5x+2
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6961

zle widac zadanie wiec napisze polecenie
wykres funkcji y= (x-2)kwadrat - 1 powstal w wyniku przesuniecia wykresu funkcji y=x kwadrat : odpowiedzi widac juz na fot. prosze o rozwiazanie i objaśnienie

Zadanie 6960

suma log,125 +log(małe 4 na dole) 16kwadrat jest rowna ?
a 5
b log na dole 9 381
c 9
d 7
prosze o rozwiazanie i jesli mozna objasnienie jak sie to rozwiazuje

Zadanie 6959

Podaj wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i iloczynowej o ile istnieje, gdy :
f(x) = -2^2 - 5x - 2 .
podaj własności : dziedzinę, zbiór wartości, monotoniczność, miejsca zerowe.

Zadanie 6958

Oblicz doprowadzając do najprostrzej postaci:
a)[(9 1/2)-3 * (1/81)-1/2 ] -4
((x+y)/(x-y))-2n : ( (x-y)/(x+y))2n

Zadanie 6957 (rozwiązane)

Wykonaj działania i przeprowadz redukcję wyrazów podobnych:
a) (2a-3) 3 – 4a(2a-3)(2a+3)+(3+2a)3
b) [ (x-2y) 2-(x+2y)2]*3

Zadanie 6956

Punkty A = (-2,-3) i C=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami trapezu. Znajdź te punkty w układzie współrzędnych i wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków, wiedząc, że oś y jest osią symetrii tego trapezu.

Zadanie 6955

Funkcja odwrotna
Gdyby można to proszę o rozwiązanie.
x^{2}-2x-2
5^{x}
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 304 305