Wybierz dział:

Zadanie 6920

Rachunek prawdopodobieństwa. Proszę o jak najszybszą pomoc ze względu, że to na jutro.

Zadanie 6919

Przekątna prostopadłościanu prawidłowego czworokątnego ma długość 7 √2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60º. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Wykonaj rysunek.

Zadanie 6918

Zad. 1.
Przekątna prostopadłościanu prawidłowego czworokątnego ma długość 7 √2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60º. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Wykonaj rysunek.
Zad. 2. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy równej √5 i wysokości 3. Wykonaj rysunek.
Zad.3.
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy ma długość 2 dm, krawędź boczna 4 dm. Wykonaj rysunek.
Zad 4.
Dany jest ciąg arytmetyczny wyrażony wzorem
an (n na górze) = 5n (n na dole ) +2
n+3
Zbadaj monotoniczność tego ciągu. Wypowiedź uzasadnij.
Zad. 5.
Sprawdź, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym. Uzasadnij odpowiedź.
4/-27 , 2/9, 1/-3, 1/2

Zadanie 6917 (rozwiązane)

Dwoma przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD są punkty A=(5,3) i C=(-2,5).Oblicz pole kwadratu.

Zadanie 6916 (rozwiązane)

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość √3*5.Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 6915 (rozwiązane)

Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długości 25cm a pole trapezu jest równe 21.Oblicz wysokość trapezu.
Dziękuję bardzo za pomoc

Zadanie 6914 (rozwiązane)

Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 ?

Zadanie 6913

Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach większych od liczby 251 ?
Pilnie potrzebuje .

Zadanie 6912

Ważne, chodzi mi o zadanie 8 ze zdjęcia, bardzo prosze o szybką pomoc:)

Zadanie 6911 (rozwiązane)

Proszę o pomoc pilne.
Wyznacz medianę idominantę poniższych danych 112344555

Zadanie 6910

Ile jest kodow składających się z 2 liter i 4 cyfr jeśli do kodu wykorzystamy litery ABCDEF i cyfry 01234

Zadanie 6909 (rozwiązane)

Rzucamy dwie symetrycznymi kostkami do gry .Oblicz prawdopodobieństwo że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek.

Zadanie 6908 (rozwiązane)

Oblicz pole i objętośc szcześcianu o przekatnej długości6cm.

Zadanie 6907

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6906

Rozwiąż równanie:

\frac{x+1}{x-1} + \frac{x+2}{x-2} = \frac{2x+13}{x+1}

Zadanie 6905

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6904

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6903

Wykres funkcji f opisanej wzorem f(x) = + 1 przekształcono przez symetrię osiową względem osi OY i otrzymano wykres funkcji g. Zatem:
A. g(x) = - \sqrt{x} + 1 B. g(x) = \sqrt{-x}+ 1 C. g(x) = -\sqrt{-x} +1
D. g(x) = \sqrt{x} – 1.

Zadanie 6901

Bok podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego ma długość 10, kąt miedzy ścianami bocznymi ma miarę \frac{2}{3}\pi. Oblicz pole boczne tego ostrosłupa.

Zadanie 6900 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeśli krawędź boczna o długości 5 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \frac{1}{3}\pi.

Zadanie 6899

Stożek i ostrosłup prawidłowy czworokątny maja wspólny wierzchołek ,a podstawa stożka jest kołem wpisanym w podstawę ostrosłupa;
a)oblicz objętość ostrosłupa wiedząc, że objętość stożka jest równa V,
b)oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wiedząc, że pole powierzchni całkowitej stożka jest równe s.

Zadanie 6898 (rozwiązane)

Sprowadź wyrażenie wymierne do najprostszej postaci \frac{2x}{x+3}+\frac{3}{x}

Zadanie 6897

Naszkicuj wykres funkcji y=\frac{2}{x-3}+1. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji

Zadanie 6896 (rozwiązane)

Rozwiąż rownanie wielomianowe 2x^{3}+4x^{2}-4x-8=0

Zadanie 6895 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność -3(x+1)(x-5)>0
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 302 303