Wybierz dział:

Zadanie 6953 (rozwiązane)

Z pudelka w ktorym znajduja sie 4 zarowki wadliwe i szesc dobrych losujemy kolejno dwa razy po jednej zarbez zwracania. Oblicz prawdopodoienstwo wylosowania:
A co najmniej jednej zarowki wadliwej
B co najwyzje jednej wadliwej

Zadanie 6952 (rozwiązane)

rozłóż wielomian w na czynniki grupując jego wyrazy:
w(x)= 4x^{3} - 8x^{2} -x +2=
w(x)= 4x^{3} - 4x^{2} -9x+9=
w(x)= x^{4} - x^{3} - 8x{2}+ 8x=

Zadanie 6951 (rozwiązane)

W kwadracie o boku długości 1 zawarty jest trójkąt. Udowodnij, że pole tego trójkąta jest nie większe niż sinus dowolnego kąta tego trójkąta.
0

Zadanie 6950

w kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6949

W kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6948

W kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6947

w kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6946

krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość pierwiastek z 8, a krawędź podstawy ma długość 8 cm. oblicz
a) cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy
b)sinus kąta między przekątną jednej ściany bocznej , a krawędzią podstawy zawartą w sąsiedniej ścianie bocznej, wychodzącymi z tego samego wierzchołka
c)miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej

Zadanie 6945

11. Oblicz objętość prostopadłościennego kartonu o wymiarach Do kartonu zapakowano prostopadłościenne pudełka o wymiarach Ile takich pudełek maksymalnie zmieści się w kartonie?

Zadanie 6944

10. Bloczek do budowy fundamentów ma kształt prostopadłościanu o powierzchni 16,84 dm2. Oblicz wymiary bloczka, wiedząc, że jego wymiary są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy 0,5.

Zadanie 6943 (rozwiązane)

W sklepie są wafle waniliowe po 4 zł za kilogram i wafle czekoladowe po 6 zł za kilogram. Sprzedawca chce zrobić mieszankę tych wafli w cenie 5,5 zlza kilogram. Ile wafli każdego rodzaju powinien zmieszać żeby uzyskać 20kg mieszanki?

Zadanie 6942 (rozwiązane)

Ile jest liczb całkowitych w przedziale <-1,1;15,2>?
A)17 B)16 C)15 D) Układ nie ma rozwiązań

Dziękuję za pomoc :)

Zadanie 6941

Po owalnej bieżni długości 1200m biegają dwaj chłopcy, Jeśli biegnąw tym samym kierunku to mijają się co 20 minut. Jeśli biegną w przeciwnych kierunkach to mijają się co 5 minut. Oblicz z jaką prędkością w km/h biegnie każdy z chłopców

Zadanie 6940 (rozwiązane)

Wskaż wyrażenie równe wyrażeniu (2a + b) (a - b) - 3a(a + b) + 4ab

Zadanie 6939 (rozwiązane)

Wskaż wyrażenie równe wyrażeniu 3(x - 2) - [2(3x - 1) - 3]

A) -1 -3x B) -3x C) 1 - 3x D) 2x - 1

Dziękuję za pomoc :)

Zadanie 6938 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeśli wierzchołek W=(2,3) i do jej wykresu należy punkt A=(1,2).

Zadanie 6937

Oblicz:
a) {1 1/(2 ) - [(6 1/2) : ( 5- 1/3) + 1/2]} : 5/8
b) [ 25/6 + 3/4 : ( (2 1/4)/(3 1/(2 )*8-25) – 1)] * 4 4/5

Zadanie 6936

1.W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędz podstawy wynosi 8cm a krawędz sciany bocznej 12cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.
2.Oblicz pole i objętość stożka o promieniu podstawy 6cm i wysokości 8 cm.
3.Oblicz pole kuli o objętości równej 288 pi cm sześciennych.
4.Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o roznych znakach: a)parzystych,b)podzielnych przez 5
5.Na ile różnych sposobów można ustawić w szeregu czterech chłopców i trzy dziewczynki tak aby: a)najpierw stały dziewczynki a następnie chłopcy, b) pierwszy i drugi stał chłopiec, c)zdanych dwóch chłopców nie stało obok siebie?
6.rzucamy dwa razy symetryczna kostka do gry.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: a)sześciu oczek w drugim rzucie, b)sześciu oczek w co najmniej jednym rzucie, c)różnych liczb oczek na obu korkach.
7.Z tali 52 kart losujemy trzy karty.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: a)dwóch kierów,b)dwoch kroli,c)co najwyżej dwoch kierów,d)co najmniej jednego asa,e)asa pik i króla kier

Zadanie 6935

Znaleźć odległość prostych skośnych :
L1 : \frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z}{3} oraz L2 : 2+t, y=1+2t, z=3-2t,

Zadanie 6934

Czy funkcja jest bijekcją jeśli tak to wyznacz funkcję odwrotną.

f(x)=\left\{ \{array}{lr} -x^2 & dla \ x\in(-\infty;0) \\ x & dla \ x\in\langle0;1 \\ 2x-1 & dla \ x\in\langle1;+\infty) \end{array}\right.

Zadanie 6933 (rozwiązane)

Ile różnych liczb czterocyfrowych nieparzystych w ktorych wszystkie cyfry sa rozne mozna utworzyc z cyfr 0,1,2,3,4,5,6,7

Zadanie 6932 (rozwiązane)

Wyznacz zbiory A n B, A u B, A / B, B / A gdy:
A=<2√2;5),B=(-∞;3>

Zadanie 6931 (rozwiązane)

ułamek okresowy zamien na nieskracalny ułamek zwykły
0,(6) 0,4(6)

Zadanie 6930 (rozwiązane)

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań układu nierówności
{x > -2
{ - x ≥ -5
A) <-2;5) B) (-2;5> <-2; nieskończoność) D) układ nie ma rozwiązań

Dziękuję za pomoc

Zadanie 6929

Dla poniższych danych sprawdzić,że prawdziwa jest równość: X=A^{-1}xB
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 303 304