Wybierz dział:

Zadanie 6964

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6963

w zadaniach nie widac jeszcze d napisze do kazdego
4 d = 1/13
5d= y=-x+3
6d = -5
7d = y=1/4x+3

Zadanie 6962

wskaż wróz funkcji przedstawionej wykresem
a . y=2x
b . y=0,5x
c. y=2x+4
d. y= 0,5x+2
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6961

zle widac zadanie wiec napisze polecenie
wykres funkcji y= (x-2)kwadrat - 1 powstal w wyniku przesuniecia wykresu funkcji y=x kwadrat : odpowiedzi widac juz na fot. prosze o rozwiazanie i objaśnienie

Zadanie 6960

suma log,125 +log(małe 4 na dole) 16kwadrat jest rowna ?
a 5
b log na dole 9 381
c 9
d 7
prosze o rozwiazanie i jesli mozna objasnienie jak sie to rozwiazuje

Zadanie 6959

Podaj wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i iloczynowej o ile istnieje, gdy :
f(x) = -2^2 - 5x - 2 .
podaj własności : dziedzinę, zbiór wartości, monotoniczność, miejsca zerowe.

Zadanie 6958

Oblicz doprowadzając do najprostrzej postaci:
a)[(9 1/2)-3 * (1/81)-1/2 ] -4
((x+y)/(x-y))-2n : ( (x-y)/(x+y))2n

Zadanie 6957 (rozwiązane)

Wykonaj działania i przeprowadz redukcję wyrazów podobnych:
a) (2a-3) 3 – 4a(2a-3)(2a+3)+(3+2a)3
b) [ (x-2y) 2-(x+2y)2]*3

Zadanie 6956

Punkty A = (-2,-3) i C=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami trapezu. Znajdź te punkty w układzie współrzędnych i wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków, wiedząc, że oś y jest osią symetrii tego trapezu.

Zadanie 6955

Funkcja odwrotna
Gdyby można to proszę o rozwiązanie.
x^{2}-2x-2
5^{x}

Zadanie 6954

W kwadracie o boku długości 1 zawarty jest trójkąt. Udowodnij, że pole tego trójkąta jest nie większe niż sinus dowolnego kąta tego trójkąta.

Zadanie 6953 (rozwiązane)

Z pudelka w ktorym znajduja sie 4 zarowki wadliwe i szesc dobrych losujemy kolejno dwa razy po jednej zarbez zwracania. Oblicz prawdopodoienstwo wylosowania:
A co najmniej jednej zarowki wadliwej
B co najwyzje jednej wadliwej

Zadanie 6952 (rozwiązane)

rozłóż wielomian w na czynniki grupując jego wyrazy:
w(x)= 4x^{3} - 8x^{2} -x +2=
w(x)= 4x^{3} - 4x^{2} -9x+9=
w(x)= x^{4} - x^{3} - 8x{2}+ 8x=

Zadanie 6951 (rozwiązane)

W kwadracie o boku długości 1 zawarty jest trójkąt. Udowodnij, że pole tego trójkąta jest nie większe niż sinus dowolnego kąta tego trójkąta.
0

Zadanie 6950

w kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6949

W kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6948

W kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6947

w kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6946

krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość pierwiastek z 8, a krawędź podstawy ma długość 8 cm. oblicz
a) cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy
b)sinus kąta między przekątną jednej ściany bocznej , a krawędzią podstawy zawartą w sąsiedniej ścianie bocznej, wychodzącymi z tego samego wierzchołka
c)miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej

Zadanie 6945

11. Oblicz objętość prostopadłościennego kartonu o wymiarach Do kartonu zapakowano prostopadłościenne pudełka o wymiarach Ile takich pudełek maksymalnie zmieści się w kartonie?

Zadanie 6944

10. Bloczek do budowy fundamentów ma kształt prostopadłościanu o powierzchni 16,84 dm2. Oblicz wymiary bloczka, wiedząc, że jego wymiary są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy 0,5.

Zadanie 6943 (rozwiązane)

W sklepie są wafle waniliowe po 4 zł za kilogram i wafle czekoladowe po 6 zł za kilogram. Sprzedawca chce zrobić mieszankę tych wafli w cenie 5,5 zlza kilogram. Ile wafli każdego rodzaju powinien zmieszać żeby uzyskać 20kg mieszanki?

Zadanie 6942 (rozwiązane)

Ile jest liczb całkowitych w przedziale <-1,1;15,2>?
A)17 B)16 C)15 D) Układ nie ma rozwiązań

Dziękuję za pomoc :)

Zadanie 6941

Po owalnej bieżni długości 1200m biegają dwaj chłopcy, Jeśli biegnąw tym samym kierunku to mijają się co 20 minut. Jeśli biegną w przeciwnych kierunkach to mijają się co 5 minut. Oblicz z jaką prędkością w km/h biegnie każdy z chłopców

Zadanie 6940 (rozwiązane)

Wskaż wyrażenie równe wyrażeniu (2a + b) (a - b) - 3a(a + b) + 4ab
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 304 305