Wybierz dział:

Zadanie 6931 (rozwiązane)

ułamek okresowy zamien na nieskracalny ułamek zwykły
0,(6) 0,4(6)

Zadanie 6930 (rozwiązane)

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań układu nierówności
{x > -2
{ - x ≥ -5
A) <-2;5) B) (-2;5> <-2; nieskończoność) D) układ nie ma rozwiązań

Dziękuję za pomoc

Zadanie 6929

Dla poniższych danych sprawdzić,że prawdziwa jest równość: X=A^{-1}xB

Zadanie 6928 (rozwiązane)

Oblicz log 25 wiedząc, że log 2 = a

Zadanie 6926 (rozwiązane)

1.Liczba x to 130% Liczby y. Wskaż prawdziwą równość
A.) y = x + 0,3 B.) y = x + 0,3x C.) x = y +0,3 D) x = y + 0,3y

Proszę o odpowiedzi z rozwiązaniami.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Zadanie 6925 (rozwiązane)

1. Wyznacz z podanego wzoru wskazaną wielkość :
a) P= Ma^{t} , t
b) R= e^{-a/b} , a

Zadanie 6924

Oblicz pole prostokąta ograniczonego asymptotami i hiperbol
y=\frac{-7}{2x+4}+3
y=(-7)/(2x+4)+3
y=frac{10}{x+5}

Zadanie 6922

Rzucamy 2 razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że dwa razy wypadnie liczba oczek parzysta lub nie mniejsza od 5.
Pomocy :(

Zadanie 6921 (rozwiązane)

Wypisz wszystkie liczby naturalne, których zaokrąglenie do dziesiątek jest równe 20

Zadanie 6920

Rachunek prawdopodobieństwa. Proszę o jak najszybszą pomoc ze względu, że to na jutro.

Zadanie 6919

Przekątna prostopadłościanu prawidłowego czworokątnego ma długość 7 √2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60º. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Wykonaj rysunek.

Zadanie 6918

Zad. 1.
Przekątna prostopadłościanu prawidłowego czworokątnego ma długość 7 √2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60º. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Wykonaj rysunek.
Zad. 2. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy równej √5 i wysokości 3. Wykonaj rysunek.
Zad.3.
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy ma długość 2 dm, krawędź boczna 4 dm. Wykonaj rysunek.
Zad 4.
Dany jest ciąg arytmetyczny wyrażony wzorem
an (n na górze) = 5n (n na dole ) +2
n+3
Zbadaj monotoniczność tego ciągu. Wypowiedź uzasadnij.
Zad. 5.
Sprawdź, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym. Uzasadnij odpowiedź.
4/-27 , 2/9, 1/-3, 1/2

Zadanie 6917 (rozwiązane)

Dwoma przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD są punkty A=(5,3) i C=(-2,5).Oblicz pole kwadratu.

Zadanie 6916 (rozwiązane)

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość √3*5.Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 6915 (rozwiązane)

Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długości 25cm a pole trapezu jest równe 21.Oblicz wysokość trapezu.
Dziękuję bardzo za pomoc

Zadanie 6914 (rozwiązane)

Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 ?

Zadanie 6913

Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach większych od liczby 251 ?
Pilnie potrzebuje .

Zadanie 6912

Ważne, chodzi mi o zadanie 8 ze zdjęcia, bardzo prosze o szybką pomoc:)

Zadanie 6911 (rozwiązane)

Proszę o pomoc pilne.
Wyznacz medianę idominantę poniższych danych 112344555

Zadanie 6910

Ile jest kodow składających się z 2 liter i 4 cyfr jeśli do kodu wykorzystamy litery ABCDEF i cyfry 01234

Zadanie 6909 (rozwiązane)

Rzucamy dwie symetrycznymi kostkami do gry .Oblicz prawdopodobieństwo że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek.

Zadanie 6908 (rozwiązane)

Oblicz pole i objętośc szcześcianu o przekatnej długości6cm.

Zadanie 6907

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6906

Rozwiąż równanie:

\frac{x+1}{x-1} + \frac{x+2}{x-2} = \frac{2x+13}{x+1}

Zadanie 6905

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 302 303