Wybierz dział:

Zadanie 6936

1.W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędz podstawy wynosi 8cm a krawędz sciany bocznej 12cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.
2.Oblicz pole i objętość stożka o promieniu podstawy 6cm i wysokości 8 cm.
3.Oblicz pole kuli o objętości równej 288 pi cm sześciennych.
4.Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o roznych znakach: a)parzystych,b)podzielnych przez 5
5.Na ile różnych sposobów można ustawić w szeregu czterech chłopców i trzy dziewczynki tak aby: a)najpierw stały dziewczynki a następnie chłopcy, b) pierwszy i drugi stał chłopiec, c)zdanych dwóch chłopców nie stało obok siebie?
6.rzucamy dwa razy symetryczna kostka do gry.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: a)sześciu oczek w drugim rzucie, b)sześciu oczek w co najmniej jednym rzucie, c)różnych liczb oczek na obu korkach.
7.Z tali 52 kart losujemy trzy karty.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: a)dwóch kierów,b)dwoch kroli,c)co najwyżej dwoch kierów,d)co najmniej jednego asa,e)asa pik i króla kier

Zadanie 6935

Znaleźć odległość prostych skośnych :
L1 : \frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z}{3} oraz L2 : 2+t, y=1+2t, z=3-2t,

Zadanie 6934

Czy funkcja jest bijekcją jeśli tak to wyznacz funkcję odwrotną.

f(x)=\left\{ \{array}{lr} -x^2 & dla \ x\in(-\infty;0) \\ x & dla \ x\in\langle0;1 \\ 2x-1 & dla \ x\in\langle1;+\infty) \end{array}\right.

Zadanie 6933 (rozwiązane)

Ile różnych liczb czterocyfrowych nieparzystych w ktorych wszystkie cyfry sa rozne mozna utworzyc z cyfr 0,1,2,3,4,5,6,7

Zadanie 6932 (rozwiązane)

Wyznacz zbiory A n B, A u B, A / B, B / A gdy:
A=<2√2;5),B=(-∞;3>

Zadanie 6931 (rozwiązane)

ułamek okresowy zamien na nieskracalny ułamek zwykły
0,(6) 0,4(6)

Zadanie 6930 (rozwiązane)

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań układu nierówności
{x > -2
{ - x ≥ -5
A) <-2;5) B) (-2;5> <-2; nieskończoność) D) układ nie ma rozwiązań

Dziękuję za pomoc

Zadanie 6929

Dla poniższych danych sprawdzić,że prawdziwa jest równość: X=A^{-1}xB

Zadanie 6928 (rozwiązane)

Oblicz log 25 wiedząc, że log 2 = a

Zadanie 6926 (rozwiązane)

1.Liczba x to 130% Liczby y. Wskaż prawdziwą równość
A.) y = x + 0,3 B.) y = x + 0,3x C.) x = y +0,3 D) x = y + 0,3y

Proszę o odpowiedzi z rozwiązaniami.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Zadanie 6925 (rozwiązane)

1. Wyznacz z podanego wzoru wskazaną wielkość :
a) P= Ma^{t} , t
b) R= e^{-a/b} , a

Zadanie 6924

Oblicz pole prostokąta ograniczonego asymptotami i hiperbol
y=\frac{-7}{2x+4}+3
y=(-7)/(2x+4)+3
y=frac{10}{x+5}

Zadanie 6922

Rzucamy 2 razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że dwa razy wypadnie liczba oczek parzysta lub nie mniejsza od 5.
Pomocy :(

Zadanie 6921 (rozwiązane)

Wypisz wszystkie liczby naturalne, których zaokrąglenie do dziesiątek jest równe 20

Zadanie 6920

Rachunek prawdopodobieństwa. Proszę o jak najszybszą pomoc ze względu, że to na jutro.

Zadanie 6919

Przekątna prostopadłościanu prawidłowego czworokątnego ma długość 7 √2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60º. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Wykonaj rysunek.

Zadanie 6918

Zad. 1.
Przekątna prostopadłościanu prawidłowego czworokątnego ma długość 7 √2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60º. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Wykonaj rysunek.
Zad. 2. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy równej √5 i wysokości 3. Wykonaj rysunek.
Zad.3.
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy ma długość 2 dm, krawędź boczna 4 dm. Wykonaj rysunek.
Zad 4.
Dany jest ciąg arytmetyczny wyrażony wzorem
an (n na górze) = 5n (n na dole ) +2
n+3
Zbadaj monotoniczność tego ciągu. Wypowiedź uzasadnij.
Zad. 5.
Sprawdź, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym. Uzasadnij odpowiedź.
4/-27 , 2/9, 1/-3, 1/2

Zadanie 6917 (rozwiązane)

Dwoma przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD są punkty A=(5,3) i C=(-2,5).Oblicz pole kwadratu.

Zadanie 6916 (rozwiązane)

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość √3*5.Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 6915 (rozwiązane)

Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długości 25cm a pole trapezu jest równe 21.Oblicz wysokość trapezu.
Dziękuję bardzo za pomoc

Zadanie 6914 (rozwiązane)

Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 ?

Zadanie 6913

Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach większych od liczby 251 ?
Pilnie potrzebuje .

Zadanie 6912

Ważne, chodzi mi o zadanie 8 ze zdjęcia, bardzo prosze o szybką pomoc:)

Zadanie 6911 (rozwiązane)

Proszę o pomoc pilne.
Wyznacz medianę idominantę poniższych danych 112344555

Zadanie 6910

Ile jest kodow składających się z 2 liter i 4 cyfr jeśli do kodu wykorzystamy litery ABCDEF i cyfry 01234
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 302 303