Wybierz dział:

Zadanie 6776

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X^T-2*B*X^T=3*D

Zadanie 6775

Rozwiązać równanie macierzowe:


A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

2*X*B+X*B=D

Zadanie 6774

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

2*A*X-3*B=C*X-D

Zadanie 6773

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

X*A+X=B

Zadanie 6772 (rozwiązane)

Rozwiązać równanie macierzowe:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X+B*X=2D

Zadanie 6771 (rozwiązane)

Rozwiązać układ równań wykorzystując macierz odwrotną:

A=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\3&4\end{array}\right]
B=\left[\begin{array}{lccr}2&1\\0&-1\end{array}\right]
C=\left[\begin{array}{lccr}1&2\\2&3\end{array}\right]
D=\left[\begin{array}{lccr}1&4\\-1&-1\end{array}\right]

A*X*B=C

Zadanie 6770 (rozwiązane)

Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach 6 cm i 8 cm.Każda krawędz boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni.Oblicz pole powierzchni ostrosłupa.

Zadanie 6769 (rozwiązane)

Pole powierzchni bocznej stożka jest cztery razy większe od pola podstawy.Obwód przekroju osiowego stożka jest równy 30.Oblicz objętość tego stożka.

Zadanie 6768 (rozwiązane)

Z urny , w której jest 6 kul czarnych i 4 żółte , wyjęto dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem.Oblicz prawdopodobieństwo ,że wyjęto kule jednakowych kolorów.

Zadanie 6767

Określ dziedzinę wyrażenia, a następnie wykonaj działania i przedstaw wynik w postaci ilorazu wielomianów.

Zadanie 6766 (rozwiązane)

Blagam o pomoc. krok po kroku

Zadanie 6765 (rozwiązane)

BŁAGAM POMÓŻCIE NA JUTRO MUSZE TO MIEĆ !!!
Suma kwadratów dwóch liczb jest równa 72, a kwadrat ich różnicy wynosi 56.
Oblicz iloczyn tych liczb.

Zadanie 6762

Z talii 52 kart wyciągamy 5 kart:
obliczyc prawdopodobieństwo że wyciągniemy przynajmniej 3 karty czarne

Zadanie 6761 (rozwiązane)

Oblicz ile jest możliwych wyników doświadczenia polegającego na jednoczesnym rzucie:
a) monetą i czworościanem, którego ścianki są oznaczone odpowiednio liczbami: 1, 2, 3, 4
b) monetą i kostką, która ma 3 ścianki żółte i 3 białe
c) kostką i dwiema monetami
d) dwiema różnymi kostkami.

Zadanie 6760

Na ile sposobów z talii 52 kart możemy wylosować
a) pięć kart tego samego koloru
b) pięć kart, w tym dokładnie dwa asy.

Zadanie 6759 (rozwiązane)

Funkcję f(a)a^(2)-6a+8

a. wyznacz miejsca zerowe funkcji ( x1,x2).
b. wyznacz współrzędne wierzchołka (p, q).
c. zapisz w postaci iloczynowej i kanonicznej.
d. narysuj wykres

Zadanie 6758 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie: -x^(2)-x^(2)+x+1=0

Zadanie 6757 (rozwiązane)

Rozwiąż podane równanie , nierówność i układy równań:

I x-1 I=5 ; I x+3 I<4 ;

Zadanie 6756 (rozwiązane)

Funkcja f przechodzi przez punkty A= ( - sqrt{3} ,-2) oraz B = ( S\sqrt{3}$ , 4).
a) wyznacz wzór funkcji f.
b)podaj miejsce zerowe funkcji f.
c)Dla jakich x funkcja f przyjmuje wartości większe od -3.

Zadanie 6755 (rozwiązane)

Liczba a=1000^{log2} jest równa liczbie:
A. 16
B. 8
C. 6
D. 3

Zadanie 6754 (rozwiązane)

Dane są dwa przeciwległe wierzchołki kwadratu A=(1,-2), C=(3,6). Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego kwadratu.

Zadanie 6753 (rozwiązane)

A(2,0) B(5,3)
prosze pomozcie rozwiazac

Zadanie 6752 (rozwiązane)

jednym z pierwiastków wielomianu W(x)= px^3 -7x^2 -28x +q, gdzie p i q są liczbami pierwszymi, jest (-2,5). znajdź pozostałe pierwiastki wielomianu W(x).

Zadanie 6751 (rozwiązane)

Wszystkie współczynniki wielomianu W(x)= x^3 - 3x^2 +ax+b są liczbami całkowitymi. Znajdź współczynniki a i b wiedząc, że wielomian W(x) jest podzielny przed dumian x - pierw z 5

Zadanie 6750

http://iv.pl/images/80928873780960405330.png

Bardzo trudne to dla mnie , nie mam listy odpowiedzi , chciałbym aby ktoś to rozwiązał a ja sam dojdę co i jak , każdy przykład jest inny , z góry dziękuje .
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 297 298