Wybierz dział:

Zadanie 6830

A \frac{3}{x+2} + \frac{4}{x-3}
b

Zadanie 6829 (rozwiązane)

Co to jest drzwi

Zadanie 6828 (rozwiązane)

Co to jest kibel

Zadanie 6827 (rozwiązane)

Obicz pole rombu o dlusci 12 oraz wykosci 13

Zadanie 6826 (rozwiązane)

lim przy x zbieżnym do -2 (x+2)/(x do 5 + 32)

Zadanie 6825

Punkty M i N są środkami jednokładnośći okręgów O(A,2) i o(B,6) Oblicz lMNl widząc że lABl = 16

Zadanie 6823 (rozwiązane)

dane są funkcje :
f(x)= x^(2)+ 3x funkcja kwadratowa
g(x)=2x+6 funkcja liniowa
a) znajdź te argumenty dla których funkcja f i g przyjmuje tą samą wartość
b) wyznacz zbiór tych argumentów dla których funkcja f przyjmuje wartości większe niż funkcja g
c) rozwiąż nierówność f(x+1)< g (3x-1)

Zadanie 6822 (rozwiązane)

dane o liczbie dzieci w 100 losowo wybranych rodzinach są przedstawione poniżej
liczba dzieci w rodzinie ; 0,1,2,3,4,5
liczba rodzin ;10,40 , 25,11,10 ,3 ,
1 A) oblicz średnią liczbę dzieci w rodzinie
B)wyznacz odchylenie standardowe dla tej próby i wynik podaj z dokładnością do 0,01
C) ile rodzin ma liczbę większą dzieci od średniej?

Zadanie 6821 (rozwiązane)

Witam mam ogromną prośbę czy może ktoś mi pomóc tych zadaniach dziś podam 5-ć. 1-sze Dane są sumy algebraiczne: S=6xkwadrat-x+1,T=-2x do potęgi trzeciej+1. Wyznacz S+T S-T S*T.2-ie Oblicz współczynnik a,jeśli wartość sumy algebraicznej 2x do potęgi trzeciej-4xkwadrat+5x+a: a.dla x=1 jest równa 5,b.dla x=-1 jest równa 3. 3-ie Oblicz x,jeśli xkwadrat+y do potęgi trzeciej =3,x do potęgi trzeciej+xkwadrat y do potęgi trzeciej=21.(Wyznacz wspólny czynnik przed nawias). 4-te Rozwiąż równania:a.4x do potęgi trzeciej-12xkwadrat=0 b.x do potęgi trzeciej-5xkwadrat+4x=0 c.x do potęgi czwartej -81=0 d.(x+3)(x-2)(x+√2)=0 e.(x-10)(x kwadrat-2x+1)=0 5. Wskaż liczby spełniające oba równania: 8x do potęgi trzeciej +1=0 4x do potęgi trzeciej -4x kwadrat+x=0 6. Naszkicuj wykresy i omów własności: f(x)=2 kreska ułamkowa x-3 g(x) -3 kreska ułamkowa x-1 h(x)1 kreska ułamkowa x+2 + 3 7. Do wykresu funkcji f(x)=3 kreska ułamkowa x+3 należy punkt P=(2,3).Oblicz a.

Zadanie 6820 (rozwiązane)

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6819

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6818

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6817

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6816 (rozwiązane)


zad3 Winda w której znajduję się 10 osób zatrzymuję się na pięciu piętrach Na ile sposobów osoby będące w windzie moga wysiąść na kolejnych pietrach???

Zadanie 6815 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6814 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie wprowadzając pomocniczą niewiadomą x+8√x +7=0

Zadanie 6813 (rozwiązane)

Moglby mi ktos sprawdzic czy dobrze rozwiazuje i poprawic bledy?

1 zadanie
Wynacz wartosci parametru a, dla ktorych -x^{2}+\frac{a}{2}x-a+1=0 ma dwa rozne pierwiastki dodatnie
2.zadanie
Dla jakich wartosci parametru m zbiorem rozwiazan nierownosci(m^{2}-1)x^{2} +2(m-1)x +2>0 jest zbior liczb rzeczywistych?
3.zadanie
Dla jakich wartosci parametru m suma kwadratow pierwiastkow rownania x^{2}+2(m-1)x+m^{2}-4=0 jest rowna 12?

Zadanie 6812 (rozwiązane)

rozwiaz wartosc bezwzgledna
pierwiastek z 3 - [ \a_qrt{5} 3 ]

Zadanie 6811 (rozwiązane)

Który z prostokątów o obwodzie 20m ma największe pole?
Proszę o wyjaśnienie tego zadania

Zadanie 6810 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji kwadratowej, do której wykresu należą punkty A = (0 ; -5) B = (2 ; 5) C = (-2 ; -23)

Zadanie 6809 (rozwiązane)

Rozwiązać układ równań metodą Gaussa:

\left\{\begin{array}{lr}2x+3y+4z+n=1\\x+y+z+n=0\\-x+2z+3n=1\\x+3y+6z+4n=2\end{array}\right

Zadanie 6807

Wyznacz te wartości parametru k , dla których równanie 2 (k + 1)x − 2x + k − 1 = 0 ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału (0;2) .

Zadanie 6806

Wyznacz te wartości parametru k , dla których równanie 2 (k + 1)x − 2x + k − 1 = 0 ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału (0;2) .

Zadanie 6805 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x ) = (m − 4)x − 4x + m − 3 ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest mniejsze od 1, a drugie większe od 1?

Zadanie 6804 (rozwiązane)

zadanie 8.Jakie wymiary powinien mieć graniastosłup o podstawie kwadratowej,aby jego objętość była równa 4cm³,a pole wynosiło 18cm²?
1 2 ... 46 47 48 50 52 53 54 ... 299 300