Wybierz dział:

Zadanie 7030 (rozwiązane)

Zadanie 4
Narysuj wykres funkcji , wyznacz dziedzinę , zbadaj monotoniczność funkcji . Wyznacz zbiór wartości .
a) f (x) =3x + 1
b) y = 2 ( x-3 ) -1

Zadanie 7029 (rozwiązane)

Zadanie 3
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt A = ( - 5,6 ) równoległej i prostej prostopadłej do prostej y = 2x-3 .

Zadanie 7028 (rozwiązane)

Zadanie 2
Dla jakich wartości m prosta o równaniu y = ( 2m +3 ) x -7 jest równoległa do prostej
y=-4x+2 .

Zadanie 7027 (rozwiązane)

Zadanie 1
O dwóch liczbach wiemy ,że ich suma jest o 24 większa od ich różnicy , a potrojona druga liczba jest równa podwojonej pierwszej . Jakie to liczby ?

Zadanie 7026 (rozwiązane)

Pole pow. dachu mającego kształt stożka jest równe 250 cm.kwadratowych. Średnica podstawy tego stożka ma 20m. Oblicz wysokość dachu

Zadanie 7025 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyźnie jest prostokątem którego przekątna ma 24 cm. a kąt pomiędzy przekątnymi ma 120 stopni. Oblicz pole pow. walca.Rozważ dwa przypadki

Zadanie 7024 (rozwiązane)

Obwód prostokąta ABCD jest równy 10 cm. a bok BC jest dłuższy o 1 cm. od boku AB. Prostokąt obraca się wokół dłuższego boku. Oblicz pole pow. całkowitej i objętość walca

Zadanie 7023 (rozwiązane)

Ze zbioru liczb(1,2,3,4...11)losujemy jednoczesnie trzy liczby.Ile jest mozliwych wynikow losowania,tak aby:
a)suma wylosowanych liczb byla nieparzysta
b)iloczyn wylosowanych liczb byl podzielny przez 10.

Zadanie 7022

Wyznacz granice :

a) \{array}{c} lim \\ n \rightarrow \infty \end{array}1-cosn/1-m+\sqrt4{n}

Zadanie 7021 (rozwiązane)

zad 1. dane sa punkty A, B wyznacz wspolrzedne i dlugosc wektora AB:
A=(-2,1) B=(3,5)

zad2. AB=[-3,5] wyznacz wspolrzedne punktu A, jeśli B=(3,9)

zad3 A=(3,8) B=(-1,2) c=(3,5) wyznacz wspolrzedne i dlugość wektora X jeżeli
X=3AC - AB

zad 4dla jakich wartości parametró k, l wktory a,b są rowne jezeli

a=[3l+ 1,l-k], b=[2l,l+1]

zad 5 wyznacz wpolrzedne srowdka wktora AB jezeli
AB= [-5.3] A=(0,10)

Zadanie 7020 (rozwiązane)

jak podnieść do potęgi czwartej wyrażenie 3 pierwiastki kwadratowe z dwu

Zadanie 7019 (rozwiązane)

Jle roznych wyrazow(majacych sens lub nie)mozna utworzyc przestawiajac litery wyrazu MATEMATYKA?

Zadanie 7018

(&x^2-16)(x+2) -2(x-4)(\frac{1}{2}+x^2$+2x-\frac{21}{2

Zadanie 7017 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie
(2x+1)(32-2x^{2})+ (x^{2}+8x+16)(2x+1)=0

Zadanie 7016 (rozwiązane)

Jezeli krawedz podstawy ostroslupa prawidlowego wynosi 3 a krawedz sciany bocznej wynosi 4 to ile wynosi wysokosc?

Zadanie 7015 (rozwiązane)

Zadanie 3.
Średnia arytmetyczna pól trzech kwadratów wynosi 9 1/6 cm 2.Jeden z tych kwadratów ma pole rowne 3 2/3 cm2,drugi o 2,75 cm2 większe.Ile wynosi pole trzeciego kwadratu ?

Zadanie 7014

Zad.2
a)2 3/5+7,5+x+1 1/3=12 1/3
b)y+0,28+26/7+4,72=20
c)4,125+z+4 5/6+1 7/8= 4 1/4=7,75

Zadanie 7013 (rozwiązane)

a) 2 \frac{1}{2} + a+1 \frac{1}{2} =10 3/4 +3 3/4
b)3,2+0,25+b+2,85=7,2
c)½+1/3+1/4+c+5 5/12=10

Zadanie 7012

Jak wyznaczyć "i" ?

Zadanie 7011

grupa 1 zadania nr. : 1,2,6 http://s4.ifotos.pl/img/IMG201311_nqpnxxn.jpg
grupa 2 zadania nr. : 3,4,5,6 http://ifotos.pl/zobacz/IMG201311_nqpnxeq.jpg/

Zadanie 7010

http://s4.ifotos.pl/img/IMG201311_nqpnxxn.jpg Zadanie pierwsze z tej grupy.

Zadanie 7009 (rozwiązane)

Dane są wielomiany: W(X)=x^{2}+2x+5 ; Q(X)=x-1 ; P(X)=x^{4}-3x^{2} . Znajdż wielomian W(X)razy [Q(X)]^2 -P(X) a następnie oblicz jego wartosć dla x=-3\sqrt{2}

Zadanie 7007

Miasto A i miasto B laczy linia kolejowa o dlugosci 210 km.Srednia predkosc pociagu pospiesznego na tej trasie jest o 24 km/hwieksza od sredniej predkosci pociagu osobowego.Pociag pospieszny pokonuje te trase 1 godz krocej niz pociag osobowy.Oblicz czas pokonania tej drogi przez pociag pospieszny.

Zadanie 7006

Wyznaczyć asymptotę poziomą, pionową i ukośną funkcji

y=\frac{x^2}{x^2-4}

Zadanie 7005 (rozwiązane)

1. bok kwadratu wydłużono o 10% jego pierwotnej długości. o ile% swej pierwotnej wartości zwiększy się pole kwadratu?
1 2 ... 44 45 46 48 50 51 52 ... 304 305