Wybierz dział:

Zadanie 7016 (rozwiązane)

Jezeli krawedz podstawy ostroslupa prawidlowego wynosi 3 a krawedz sciany bocznej wynosi 4 to ile wynosi wysokosc?

Zadanie 7015 (rozwiązane)

Zadanie 3.
Średnia arytmetyczna pól trzech kwadratów wynosi 9 1/6 cm 2.Jeden z tych kwadratów ma pole rowne 3 2/3 cm2,drugi o 2,75 cm2 większe.Ile wynosi pole trzeciego kwadratu ?

Zadanie 7014

Zad.2
a)2 3/5+7,5+x+1 1/3=12 1/3
b)y+0,28+26/7+4,72=20
c)4,125+z+4 5/6+1 7/8= 4 1/4=7,75

Zadanie 7013 (rozwiązane)

a) 2 \frac{1}{2} + a+1 \frac{1}{2} =10 3/4 +3 3/4
b)3,2+0,25+b+2,85=7,2
c)½+1/3+1/4+c+5 5/12=10

Zadanie 7012

Jak wyznaczyć "i" ?

Zadanie 7011

grupa 1 zadania nr. : 1,2,6 http://s4.ifotos.pl/img/IMG201311_nqpnxxn.jpg
grupa 2 zadania nr. : 3,4,5,6 http://ifotos.pl/zobacz/IMG201311_nqpnxeq.jpg/

Zadanie 7010

http://s4.ifotos.pl/img/IMG201311_nqpnxxn.jpg Zadanie pierwsze z tej grupy.

Zadanie 7009 (rozwiązane)

Dane są wielomiany: W(X)=x^{2}+2x+5 ; Q(X)=x-1 ; P(X)=x^{4}-3x^{2} . Znajdż wielomian W(X)razy [Q(X)]^2 -P(X) a następnie oblicz jego wartosć dla x=-3\sqrt{2}

Zadanie 7007

Miasto A i miasto B laczy linia kolejowa o dlugosci 210 km.Srednia predkosc pociagu pospiesznego na tej trasie jest o 24 km/hwieksza od sredniej predkosci pociagu osobowego.Pociag pospieszny pokonuje te trase 1 godz krocej niz pociag osobowy.Oblicz czas pokonania tej drogi przez pociag pospieszny.

Zadanie 7006

Wyznaczyć asymptotę poziomą, pionową i ukośną funkcji

y=\frac{x^2}{x^2-4}

Zadanie 7005 (rozwiązane)

1. bok kwadratu wydłużono o 10% jego pierwotnej długości. o ile% swej pierwotnej wartości zwiększy się pole kwadratu?

Zadanie 7004 (rozwiązane)

Oblicz długość wysokości trójkąta ABC prowadzonej z wierzcholka C gdy: A (3,,2) B (-3,-1) C(1,-1)

Zadanie 7003 (rozwiązane)

Określ wzajemne położenie prostej i okręgu- wykonaj potrzebne obliczenia:
(x+2 )^{2} +(y-1 )^{2} +9
oraz y= 3/4 x -2

Zadanie 7002

Oblicz pole i obwód trójkąta, którego wierzchołkami są punkty przecięcia się okręgu
x^{2} + y^{2} - 4x +6y-5=0 z osią OX i środek tego okręgu.

Zadanie 7001 (rozwiązane)

.Punkty A,B,C i D są wierzchołkami równoległoboku. Oblicz współrzędne punktu D jeśli: A(-5,-1), B (5,1), C (4,4).

Zadanie 7000 (rozwiązane)


a) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(-3, 4), B(4, 11).
b) Napisz równanie prostej równoległej do prostej y = 5x - 3 przechodzącej przez punkt
P(-1, 2).
c) Wyznacz współrzędne środka odcinka AB, jeśli A(3, -1), B(10, -9).
d) Podaj współrzędne środka i promień okręgu o równaniu x2 – 4x + y2 + 6y – 12 = 0
jeśli ktoś to umie proszę o domoc:)

Zadanie 6999 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność :
a) - x2 + 7x – 6 < 0
b) x2 – x ≥ 2
kto może pomóc będę wdzięczna

Zadanie 6998

Zadanie 4.
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale <-1, 3>.
pomóżcie proszę:)

Zadanie 6997 (rozwiązane)

określ dziedzine wyrażenia wymiernego i oblicz równanie 2x-3/(x-2)(x+3)=0

Zadanie 6996

Sprawdź czy funkcja y=(x+1)^3-2 jest monotoniczna?

Zadanie 6995 (rozwiązane)

Suma długości 3 kravvedźi prostopadlościanu vvychodźacych ź jednego vvierźcholka róvvna sie 9cm.Długość jednej ź tych kravvedźi jest 2 raźy vvieksźa od drugiej . VVyxnacź długości kravvedźi prostopadloscianu i oblicź jego pole povvierźchni całkovvitej ,vviedźac źe jego ojetość vvynosi 24 cm sźescienne

Zadanie 6994 (rozwiązane)

Oblicź objetość ostroslupa pravvidlovvego trójkatnego mając promień koła opisanego na podstavvie ostrosłupa R=2piervviastki ź 2. i miare kata ściany bocźnej prźy podstavvie ostroslupa 45stopni

Zadanie 6993 (rozwiązane)

Śvviecźke o średnicy 6 cm i vvysokosci 20 cm stopiono pocźym ź otrźymanego vvosku vvykonano 2 novve śvviecźki róvvnej vvysokosci i średnicy podstavvy 4 cm. Oblicź vvysokos novvych svviecźek.

Zadanie 6992

Proszę o pomoc w rozwiązywaniu zadań z Geometrii Analitycznej ..

Zadanie 6991 (rozwiązane)

Mógłby ktoś rozwiązać takie zadania ze Wstępu do logiki i teorii mnogości ?
1 2 ... 44 45 46 48 50 51 52 ... 304 305