Wybierz dział:

Zadanie 6907

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6906

Rozwiąż równanie:

\frac{x+1}{x-1} + \frac{x+2}{x-2} = \frac{2x+13}{x+1}

Zadanie 6905

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6904

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6903

Wykres funkcji f opisanej wzorem f(x) = + 1 przekształcono przez symetrię osiową względem osi OY i otrzymano wykres funkcji g. Zatem:
A. g(x) = - \sqrt{x} + 1 B. g(x) = \sqrt{-x}+ 1 C. g(x) = -\sqrt{-x} +1
D. g(x) = \sqrt{x} – 1.

Zadanie 6901

Bok podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego ma długość 10, kąt miedzy ścianami bocznymi ma miarę \frac{2}{3}\pi. Oblicz pole boczne tego ostrosłupa.

Zadanie 6900 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeśli krawędź boczna o długości 5 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \frac{1}{3}\pi.

Zadanie 6899

Stożek i ostrosłup prawidłowy czworokątny maja wspólny wierzchołek ,a podstawa stożka jest kołem wpisanym w podstawę ostrosłupa;
a)oblicz objętość ostrosłupa wiedząc, że objętość stożka jest równa V,
b)oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wiedząc, że pole powierzchni całkowitej stożka jest równe s.

Zadanie 6898 (rozwiązane)

Sprowadź wyrażenie wymierne do najprostszej postaci \frac{2x}{x+3}+\frac{3}{x}

Zadanie 6897

Naszkicuj wykres funkcji y=\frac{2}{x-3}+1. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji

Zadanie 6896 (rozwiązane)

Rozwiąż rownanie wielomianowe 2x^{3}+4x^{2}-4x-8=0

Zadanie 6895 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność -3(x+1)(x-5)>0

Zadanie 6894 (rozwiązane)

Sprowadź funkcję do postaci iloczynowej y=-2x^{2}-8x+10

Zadanie 6893 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie -3(x-3)(x+7)=0

Zadanie 6892 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie 4x^{2}+2x-2=0

Zadanie 6891

Rozwiązać równanie macierzowe: (A+B)X=C-I
gdzie:

A=\left \{array}{lccr} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{array}\right]
B=\left \{array}{lccr} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{array}\right]
C=\left \{array}{lccr} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]

Zadanie 6890

Naszkicuj wykres funkcji y=3x^(2)

Zadanie 6889 (rozwiązane)

Po dwóch latach stan konta przy rocznej kapitalizacji wzrósł z 20000 zł do 27848 zł. Oblicz wysokość oprocentowania.

Zadanie 6888

Przekształcając wykres funkcji f(x)=2^x naszkicuj wykres funkcji g(x) = 2^x+5 + 2^x+3 - 24*2^x.

Zadanie 6887 (rozwiązane)

Rozłóż wielomian na czynniki:
x^{5} + x^{4} - 2x^{3} - 2x^{2} + x + 1

Zadanie 6886

Stosunek twardości złota od twardości srebra ( w skali Brinella) jest równy 18:25. Twardość srebra wynosi 250 HB. O ile procent srebro jest twardsze od złota?

Zadanie 6885

Niech A = lin{(1, 1,−2), (1,−2, 1)} i B = lin{(1, 1, 1), (1, 3, 1)} beda podprzestrzeniami
R3. Znajdz bazy przestrzeni A \ B oraz przestrzeni
lin{(1, 1,−2), (1,−2, 1), (1, 1, 1), (1, 3, 1)}.

Zadanie 6884

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy równe 81cm kwadratowych, a kąt między przekątną ściany bocznej i krawędzią podstawy ma miarę 60stopni

Zadanie 6883 (rozwiązane)

Co to jest ciota

Zadanie 6882 (rozwiązane)

1. Wyznacz wzór funkcji g, której wykres jest symetryczny względem osi x do wykresu funkcji f określonej wzorem :
a ) F(x)=-〖3x〗^3+2
b )f(x)=1/3 x^2-3x+1
c )f(x)=√(2x+2) -4
d )f(x)=3^(x-2)-2

2. Wyznacz wzór funkcji g , której wykres jest symetryczny względem osi y do wykresu funkcji f okreslonej wzorem :
a)f(x)=〖2x〗^4+2x-1
b)f(x)=-√(x+5 )-4x
c)f(x)=-〖2x〗^2+x
d)f(x)=〖2log〗_2 x-2

3.Wyznacz wzór funkcji g której wykres jest symetryczny względem poczatku układu współrzędnych do wykresu funkcji f danej wzorem :

a)f(x)=x^(3 )+〖2x〗^2+5
b)f(x)=〖2x〗^2+3x-1
c)f(x)=√(2-3x+x)

4. Naszkicuj wykres funkcji f(x)=x^2-x-2. Wyznacz wzór funkcji g której wykres otrzymasz po przesunięciu wykresu funkcji f :
a)o 2 jednostki w dół
b)o 3 jednostki do góry
c)o 4 jednostki w lewo i 2 jednostki do góry
d)o 3 jednostki w prawo i 1 jednostkę w dół

5.Naszkicuj wykres funkcji f(x)=√x . Wyznacz wzór funkcji g i naszkicuj jej wykres, jeśli :
a)g(x)=f(x+2)-1
b)g(x)=f(x-3)+2
c)g(x)=-f(x+1)+4


Bardzo proszę o pomoc .
1 2 ... 45 46 47 49 51 52 53 ... 300 301