Wybierz dział:

Zadanie 6858

y=arcsin√1-√4x

Zadanie 6857 (rozwiązane)

y=arcsin√sinx

Zadanie 6856 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają podany warunek.
-3< \mid x-1 \mid <2

Zadanie 6855 (rozwiązane)

Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 cm i tworzy z krawędzią boczną kąt o mierze 30 stopni . Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 6854 (rozwiązane)

Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość pierwiastek z 6. Przekątna tego graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60stopni . Oblicz długość wysokości tego graniastosłupa.

Zadanie 6853 (rozwiązane)

Zad 2) Oblicz długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeżeli przekątna podstawy tego ostrosłupa i wysokość tego ostrosłupa mają długość 8.

Zadanie 6850 (rozwiązane)

Oblicz pole koła opisanego na trojkacie rownobocznym o polu : 12 pierwiastek z 3

Zadanie 6849

Rozwiąż:
 \mid \mid x \mid - \mid y \mid < \mid x - y \mid

Zadanie 6848 (rozwiązane)

(/)-kreska ułamkowa. Rozwiąż równanie wymierne: a) 3/2x+1=7/5x-1 b) 2x-9/x-3= x+5. Tomek przeczytał książke liczącą 432 strony, czytając dziennie tę samą liczbę stron. Gdyby codziennie czytał o 18 stron więcej, to na przeczytanie książki potrzebowałby 4 dni mniej. Ile dni Tomek czytał tę książkę?. Samochód przejechał drogę długości 120 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością o 30 km/h większą, to czas jazdy byłby krótszy o 54 minuty. Jaka była średnia prędkość tego samochodu?.(zamień minuty na godziny). Oblicz i uporządkuj rosnąco: 4 do kwadratu,2 do piątej, (1/4) do -4, 25 do 1/2, 81 do 3/4, 16 do -3/2. Naszkicuj wykres f(x)=2 do x -2. Podaj dziedzinę,zbiór wartiści,miejsce zerowe i równanie asymptoty. (^)- u góry,jeżeli chodzi o logarytmy. Oblicz niewiadome: a) loga^8=-3, b) logπ^b=0, c) log√3^b=-4, d) loga^8=1/2. Wykorzystując prawa działań na logarytmach oblicz wartość wyrażeń: a) log6^8+log6^27= b) log4+log25= c) log2^48-log2^3= d) log5^3/5-log5^375= e) 1+2log2^6-log2^9= f) log8/log4=. Uzasadnij,że podana równość jest prawdziwa log x do trzeciej y do czwartej - log x do kwadratu y do trzeciej = log x + log y .

Zadanie 6847 (rozwiązane)

Hagridy czka na kiblel na po hagrida huja

Zadanie 6846 (rozwiązane)

Kibel w zimi ojca

Zadanie 6845 (rozwiązane)

Wykaż, że liczby a=(w załączniku) i b=(w załączniku) są równe.

Przepraszam że umieszczam to w załącznikach ale za nic nie mogę zapisać tego w zadaniu.

Zadanie 6843 (rozwiązane)

1.Przekątna prostokąta o długości 25cm tworzy z dłuższym bokiem prostokąta kąt o mierze 30 stopni.Oblicz pole tego prostokąta.

2.Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długości 25cm a pole trapezu jest równe 21.Oblicz wysokość trapezu.

3.Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość √15.Oblicz pole tego trójkąta.

4.Pole rombu jest równe 24√3*5²,a jego wysokość jest równa 30.Oblicz kąt ostry rombu.

5.Dwoma przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD są punkty A=(5,3) i C=(-2,5).Oblicz pole kwadratu.

Zadanie 6842 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6841 (rozwiązane)

Wyznacz wartość parametru m, dla których nierówność jest prawdziwa dla każdego x należy R (x należy do liczb Rzeczywistych)

Zadanie 6840 (rozwiązane)

Wykonaj odejmowanie, odpowiedź podaj w najprostszej postaci.
a) 2/x-2/x+3=
b) 6/x-2-3=
c) x-1/x+4-x/x+1=
d) -4x/x-4-2x/x+2=
e) 8/x^2-16-x+4/x-4=
f) 3x/x+1-x+2/x-2=

Zadanie 6839 (rozwiązane)

1. Oblicz:

a) 4/5 - [(-2)^3/0,2 + 0,6/0,02 : 6/5]

b) 2^-7 * 2^-11 / wszystko przez 2^3 :2^-9

Zadanie 6838 (rozwiązane)

Zad 1) Oblicz objętość sześcianu, jeżeli pole ściany tego sześcianu wynosi 64 cm kwadratowe
Zad 2) Oblicz długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeżeli przekątna podstawy tego ostrosłupa i wysokość tego ostrosłupa mają długość 8.
Zad 3) Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość pierwiastek z 6v . Przekątna tego graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 60stopni . Oblicz długość wysokości tego graniastosłupa.
Zad 4) Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 cm i tworzy z krawędzią boczną kąt o mierze 30 stopni . Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Zad 5) Suma długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego wynosi 24. Oblicz pole powierzchni tego czworościanu.
Zad 6) Pole powierzchni sześcianu jest równe 15. Oblicz długość przekątnej ściany tego sześcianu.
Zad 7) Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego i wysokość jego ściany bocznej mają długości odpowiednio równe 3 cm i 4 cm . Oblicz pole podstawy tego ostrosłupa.
Zad 8) Dwie krawędzie podstawy prostopadłościanu mają długość 3. Przekątna prostopadłościanu ma długość 12 i tworzy z krawędzią boczną kąt o mierze 30 stopni . Oblicz objętość tego prostopadłościanu.
Zad 9) Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego i pole jego ściany bocznej są równe odpowiednio 6 i 8. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.
Zad 10) Wysokość podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 9, a długość wysokości ostrosłupa jest równa 8. Oblicz długość wysokości ściany tego ostrosłupa.

Zadanie 6837 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie, wprowadzając pomocniczą niewiadomą

Zadanie 6836

Znaleźć część rzeczywistą i urojoną liczby:
z=\cos(1-i\sqrt{3})
Czy ktoś umie to zadanie rozwiązać?

Zadanie 6835 (rozwiązane)

Czterech pracownikow brygady zarobilo w miesiacu lutym po 3000zl,a ich szef 5000zl. Oblicz srednia arytmetyczna plac i odchylenie standardowe od niej. wynik zaokrąglij do 1 grosza.

Zadanie 6834

Co tom dd

Zadanie 6833

Wykres funkcji wykładniczej f(x)=100 do potęgi x ma z prostą o równaniu x=-1;
a= zero, b= jeden, c= dwa, d= trzy punkty wspólne?

Zadanie 6832

a_{n} =4n^{2}+5n+3 / 7^n{4}-n^{3}+n+1

Zadanie 6831

a_{n}=4n^{2}+5n+3/7n{4}-n^{3}+n+1
1 2 ... 45 46 47 49 51 52 53 ... 299 300