Wybierz dział:

Zadanie 6989

Liczby naturalne od 1 do 20 napisane zostaly na 20 kartkach po jednej liczbie na kazdej kartce. Losujemy jedna kartke. Niech A - oznacza zdarzenie polegajace na otrzymaniu szescianu liczby naturalnej zas B - oznacza zdarzenie polegajace na otrzymaniu liczby pierwszej. Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjajace zdarzeniom A suma B , A czesc wspolna B , A roznica B , B roznica B

Zadanie 6988 (rozwiązane)

Średnia arytmetyczna 6 liczb wynosi 6.5 i tworzy ciąg arytmetyczny o różnicy 3. Wyznacz ten ciąg, odchylenie standardowe i medianę tego zestawu liczb.

Zadanie 6987

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest wycinkiem koła o promieniu długości 10 cm. Jaki powinien być kąt tego wycinka, aby pole podstawy stożka było równe 36 \pi cm^{2} ?

Zadanie 6986 (rozwiązane)

Wyznacz dziedzinę funkcji
1) f(x) = \frac{3}{x - 5}
2) f(x) = x^{3} - 1
3) f(x) = \frac{x + pierw. z 3 }{2pierw. z 3 - x}

Dziękuję za pomoc :)

Zadanie 6985 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie i objaśnienie
funkcja f jest określona wzorem f(x)=-x^2+4
wykres funkcji g powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f o wektor u=[-3,0] wiadomo że do wykresu funkcji g należy punkt A(-2,a+3/5).Oblicz a

Zadanie 6984 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6983 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6982 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Uczeń przygotowujący się do matury postanowił, że pierwszego dnia rozwiąże 3 zadania a każdego następnego rozwiąże o 2 zadania więcej niż dnia poprzedniego:
a) oblicz ile zadań rozwiąże uczeń przez cały miesiąc (przyjmij 30 dni).

Zadanie 6981 (rozwiązane)

zad 15. narysuj prosta o podanym rownaniu -x+y+3=0
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6980 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1
a) Dany jest ciąg an = 8 - 3n/5. Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 2 ?
b) Dany jest ciąg an = 8 - 3n/5. Które wyrazy ciągu są liczbami dodatnimi ?

Zadanie 6979 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Narysuj wykres ciągu liczbowego, danego wzorem an = n+1/n (pamiętając, że dziedziną są tylko liczby naturalne.)

Zadanie 6978 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6977 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1
a) Wypisz dziesięć pierwszych wyrazów ciągu, którego kolejnymi wyrazami są liczby naturalne podzielne przez 3.
b) Wypisz osiem pierwszych wyrazów ciągu, którego kolejne wyrazy są liczbami dwucyfrowymi naturalnymi, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę 1.

Zadanie 6976 (rozwiązane)

zad .13 wyznacz wzór funkcji liniowej jezeli jej wykres przechodzi przez punkty A(4,-2) B(1,4)
PROSZE o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6975 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.2 Oblicz sumę:
a) 22 początkowych wyrazów ciągu -7,-9,-11 ....
b) wszystkich dodatnich wyrazów ciągu 50,47,44, ....
c) wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 4
d) wszystkich wyrazów ciągu an = 2n + 7 mniejszych od 100

Zadanie 6974

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Wyznacz ciąg arytmetyczny ( a1 i r ) jeśli:
a) a3=45 , a7=34
b) a3 + a1 = 4 , a7=9
c) a20 = 10 i r=0,3
Zadanie 6973

narysuj funkcję f(x)= 2/x-3 , wyznacz dziedzine , zbior wartosci , rownania symptot , miejsca zerowe . wyznacz rownanie f(x) = 2

Zadanie 6972

Dwa samochody wyruszyły jedno naprzeciw siebie z miasta A i B oddalonych o 350 km . Pierwszy sam jechal z szybościa o 30 km /h wieksza niz drugi. Samochody minęły się , gdy pierwszy pokonał 3/5 trasy między miastami. oblicz srednie szybkości obu samochodow

Zadanie 6971

oblicz długości boków trójkąta prostokątnego o przyprostokątnej 5 cm znajdującej się przy kącie /alpha oraz cos /alpha = 2/5

$

Zadanie 6970 (rozwiązane)

przekątna prostokąta o długości 12 przecinająca się pod kątem 60 stopni , wyznacz długości boków

Zadanie 6969 (rozwiązane)

Metalową kulę o promieniu R=5cm przetopiono w całości na kuleczki o promieniu r=0.25cm. Ile uzyskano w ten sposób małych kuleczek?

Zadanie 6968 (rozwiązane)

zad .12 napisz rownanie prostej prostopadłej do prostej y= -3x+2 i przechodzacej przez punkt p=(0,-1)
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6967

Oblicz najmniejszą oraz największą wartość funkcji f w podanym przedziale, jeśli:
a)f(x)= -\frac{3}{4} ( x-1)^{2} +5     x należy< \frac{1}{2} ; 2>
b)f(x)= \frac{1}{5} ( x-4)^{2} +9 +9  x należy < \frac{1}{2} ; 1>

Zadanie 6966 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6965

prosze o rozwiazanie i objasnienie
1 2 ... 45 46 47 49 51 52 53 ... 304 305