Wybierz dział:

Zadanie 6975 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.2 Oblicz sumę:
a) 22 początkowych wyrazów ciągu -7,-9,-11 ....
b) wszystkich dodatnich wyrazów ciągu 50,47,44, ....
c) wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 4
d) wszystkich wyrazów ciągu an = 2n + 7 mniejszych od 100

Zadanie 6974

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Wyznacz ciąg arytmetyczny ( a1 i r ) jeśli:
a) a3=45 , a7=34
b) a3 + a1 = 4 , a7=9
c) a20 = 10 i r=0,3
Zadanie 6973

narysuj funkcję f(x)= 2/x-3 , wyznacz dziedzine , zbior wartosci , rownania symptot , miejsca zerowe . wyznacz rownanie f(x) = 2

Zadanie 6972

Dwa samochody wyruszyły jedno naprzeciw siebie z miasta A i B oddalonych o 350 km . Pierwszy sam jechal z szybościa o 30 km /h wieksza niz drugi. Samochody minęły się , gdy pierwszy pokonał 3/5 trasy między miastami. oblicz srednie szybkości obu samochodow

Zadanie 6971

oblicz długości boków trójkąta prostokątnego o przyprostokątnej 5 cm znajdującej się przy kącie /alpha oraz cos /alpha = 2/5

$

Zadanie 6970 (rozwiązane)

przekątna prostokąta o długości 12 przecinająca się pod kątem 60 stopni , wyznacz długości boków

Zadanie 6969 (rozwiązane)

Metalową kulę o promieniu R=5cm przetopiono w całości na kuleczki o promieniu r=0.25cm. Ile uzyskano w ten sposób małych kuleczek?

Zadanie 6968 (rozwiązane)

zad .12 napisz rownanie prostej prostopadłej do prostej y= -3x+2 i przechodzacej przez punkt p=(0,-1)
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6967

Oblicz najmniejszą oraz największą wartość funkcji f w podanym przedziale, jeśli:
a)f(x)= -\frac{3}{4} ( x-1)^{2} +5     x należy< \frac{1}{2} ; 2>
b)f(x)= \frac{1}{5} ( x-4)^{2} +9 +9  x należy < \frac{1}{2} ; 1>

Zadanie 6966 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6965

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6964

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6963

w zadaniach nie widac jeszcze d napisze do kazdego
4 d = 1/13
5d= y=-x+3
6d = -5
7d = y=1/4x+3

Zadanie 6962

wskaż wróz funkcji przedstawionej wykresem
a . y=2x
b . y=0,5x
c. y=2x+4
d. y= 0,5x+2
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6961

zle widac zadanie wiec napisze polecenie
wykres funkcji y= (x-2)kwadrat - 1 powstal w wyniku przesuniecia wykresu funkcji y=x kwadrat : odpowiedzi widac juz na fot. prosze o rozwiazanie i objaśnienie

Zadanie 6960

suma log,125 +log(małe 4 na dole) 16kwadrat jest rowna ?
a 5
b log na dole 9 381
c 9
d 7
prosze o rozwiazanie i jesli mozna objasnienie jak sie to rozwiazuje

Zadanie 6959

Podaj wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i iloczynowej o ile istnieje, gdy :
f(x) = -2^2 - 5x - 2 .
podaj własności : dziedzinę, zbiór wartości, monotoniczność, miejsca zerowe.

Zadanie 6958

Oblicz doprowadzając do najprostrzej postaci:
a)[(9 1/2)-3 * (1/81)-1/2 ] -4
((x+y)/(x-y))-2n : ( (x-y)/(x+y))2n

Zadanie 6957 (rozwiązane)

Wykonaj działania i przeprowadz redukcję wyrazów podobnych:
a) (2a-3) 3 – 4a(2a-3)(2a+3)+(3+2a)3
b) [ (x-2y) 2-(x+2y)2]*3

Zadanie 6956

Punkty A = (-2,-3) i C=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami trapezu. Znajdź te punkty w układzie współrzędnych i wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków, wiedząc, że oś y jest osią symetrii tego trapezu.

Zadanie 6955

Funkcja odwrotna
Gdyby można to proszę o rozwiązanie.
x^{2}-2x-2
5^{x}

Zadanie 6954

W kwadracie o boku długości 1 zawarty jest trójkąt. Udowodnij, że pole tego trójkąta jest nie większe niż sinus dowolnego kąta tego trójkąta.

Zadanie 6953 (rozwiązane)

Z pudelka w ktorym znajduja sie 4 zarowki wadliwe i szesc dobrych losujemy kolejno dwa razy po jednej zarbez zwracania. Oblicz prawdopodoienstwo wylosowania:
A co najmniej jednej zarowki wadliwej
B co najwyzje jednej wadliwej

Zadanie 6952 (rozwiązane)

rozłóż wielomian w na czynniki grupując jego wyrazy:
w(x)= 4x^{3} - 8x^{2} -x +2=
w(x)= 4x^{3} - 4x^{2} -9x+9=
w(x)= x^{4} - x^{3} - 8x{2}+ 8x=

Zadanie 6951 (rozwiązane)

W kwadracie o boku długości 1 zawarty jest trójkąt. Udowodnij, że pole tego trójkąta jest nie większe niż sinus dowolnego kąta tego trójkąta.
0
1 2 ... 45 46 47 49 51 52 53 ... 303 304