Wybierz dział:

Zadanie 7074 (rozwiązane)

zad 2 ) Rozłóż wielomian na czynniki
a) w(x)=2x⁷+4x⁶-6x⁵
b) w(x)=4x⁴-4x³+x²
c) w(x)=4x⁵-4x³

Zadanie 7073 (rozwiązane)


zad 1 ) Dane są wielomiany w(x)=x³-1 , p(x)=2x²+4x+1 Wyznacz wielomian v(x)=w(x)+(1-x)·p(x) i podaj jego stopień, wypisz współczynniki wielomianu oraz oblicz v(-1) i v(2)

Zadanie 7072 (rozwiązane)

W trapezie kąty przy dłuższej podstawie to 60 stopni i 30 stopni , a długość wysokości trapezu wynosi 6. Oblicz pole trapezu oraz długości jego podstaw wiedząc, że suma długości ramion jest równa sumie długości podstaw.

Zadanie 7071

Prosił bym o Rozwiązaniowe tych zadani :)

Zadanie 7069 (rozwiązane)

Funkcje liniowe określone są wzorami: f(x)=(a+2)x-2a; g(x)=-2x+2-4a wiedząc, że wykresy tych funkcji są prostymi prostopadłymi a) wyznac parametr a i miejsca zerowe funkcji f i g b) oblicz pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji f,g ora osią ox

Zadanie 7068 (rozwiązane)

Funkcja liniowa g(x)=(3-4a)x+a-3 jest malejąca gdy?

Zadanie 7067

Znaleźć tg kąta zawartego między wektorami a=[0,1,2] b=[2,-1,0]

Zadanie 7066

Znajdź wektor jednostkowy m prostopadły do wektorów a=[2,-1,1] b=[2,1,-1]

Zadanie 7065

Dane są wektory a=[1,-2,2] b=[3,0,-4]. Oblicz axb , sin kąta między tymi wektorami oraz pole równoległoboku zbudowanego na tych wektorach.

Zadanie 7064 (rozwiązane)

Do klasy przyszła pewna liczba osób przy czym każdy witał się z każdym.
Ile było osób w klasie jeśli nastąpiło 45 powitań.

Zadanie 7063 (rozwiązane)

Ile można wykonać różnych trójkolorowych chorągiewek z 6 kolorów.

Zadanie 7062 (rozwiązane)

W turnieju startuje 10 zawodników .Każdy zawodnik rozgrywa jeden mecz z każdym
ile meczy rozgrywają.

Zadanie 7061

Na loterii jest n losów w tym 6 wygrywających.Kupujemy 2 losy.Wyznacz n tak aby prawdopodobieństwo że oba losy będą wygrywające było większe od 1/3

Zadanie 7060

Siedem ponumerowanych kul umieszczamy w siedmiu ponumerowanych szufladach.
Oblicz prawdopodobieństwo że
a) każda kula trafi do innej szuflady
b) przynajmniej dwie kule trafią do tej samej szuflady

Zadanie 7059

W urnie są kule zielone czerwone i białe.Kul zielonych jest dwa razy więcej a czerwonych trzy razy więcej niż kul białych.Losujemy jednocześnie 3 kule ,wyznacz liczbę kul białych jeśli prawdopodobieństwo wylosowania 3 kul różnych kolorów wynosi 12/55

Zadanie 7058 (rozwiązane)

W urnie jest 5 kul , 2 białe i 3 czarne.Losujemy 2 kule.oblicz prawdopodobieństwo wylosowania.
a) 2 kul białych
b) kul różnych kolorów
c) 2 kul tego samego koloru

Zadanie 7057 (rozwiązane)

Z tali 52 kart losujemy jednocześnie 13 kart .Oblicz prawdopodobieństwo że wśród nich
a) będą dwa asy
b) będą trzy damy i dwie dziesiątki
c) będzie co najmniej jeden as

Zadanie 7056

......................................|b_{1}|
Dla jakich wektorów |b_{2}| układ równań
......................................|9 |

|0 1 2| |x_{1}|.......|b_{1}|
|1 2 3| |x_{2}|...=..|b_{2}|
|2 3 4| |x_{3}|.......|9 |

Ma rozwiązanie?

Zadanie 7051 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie zadania

Zadanie 7050 (rozwiązane)

Rozłóż wielomian w na czynniki.
w(x)=x^{4} + 6x^{3} + 11x^{2} + 6x

Zadanie 7049

Narysuj wykres funkcji f(x)=\frac{2}{x+3} +1.
Podaj dziedzinę, zbiór wartości, równania asymptot jej wykresu i przedziały monotoniczności.

Zadanie 7048 (rozwiązane)

Dany jest prostokąt o bokach 2pierwiasek z 5 i 3pierwiastek z 5
a)oblicz pole prostokąta
b)oblicz błąd względny, gdy obliczając pole prostokąta zaokrąglisz pierwiastek5 do części dziesiętnych (pierw5 w przyblizeniu 2,2)

Zadanie 7047 (rozwiązane)

Cenę początkową pewnego towaru podwyższono dwukrotnie najpierw o 20%, a następnie o 30%. O ile procent cena końcowa jest wyzsza od ceny początkowej?

Zadanie 7046

27^4(2x-5)+4*9^6=3^13*x

Zadanie 7044 (rozwiązane)

1-4x<-4x^(2)
1 2 ... 42 43 44 46 48 49 50 ... 304 305