Wybierz dział:

Zadanie 7168 (rozwiązane)

ROZWIĄŻ UKŁAD NIERÓWNOŚCI ZBIÓR ZADAŃ ZAPISZ W POSTACI PRZEDZIAŁU:

2(2x+1)-8≤3(3x-1)+5
5(3-x)-7>3(x-5)-1

Zadanie 7167

ROZWIĄŻ UKŁAD NIERÓWNOŚCI

|x-1|<3
|x-2|≥1

Zadanie 7166

zaznacz na osi liczbowej 4

Zadanie 7165 (rozwiązane)

uzupełnij;o,5dkg= g

Zadanie 7164 (rozwiązane)

Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 st. Oblicz długość wysokości tego ostrosłupa.

Zadanie 7161 (rozwiązane)

wyznacz wyraz ogólny ciągu arytmetycznego ( a_(n) ) mając dane a_(4)=19 i a_(10)=61

Zadanie 7160 (rozwiązane)

4x^-20x+5=-20

Zadanie 7159 (rozwiązane)

Oblicz objętość i pole stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta równobocznego o obwodzie 18 cm w okół wysokości.

Zadanie 7158 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie:
a) \frac{x^{2}-5x-6}{x-2}=0

b) \frac{3x+4}{x+2}=\frac{x+8}{x+5}

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu powyższych równań.

Zadanie 7157 (rozwiązane)

Proszę o pomoc
Rozwiąż nierówność:
(x+1)\cdot(x-2)^{2}\cdot(x-3)\geq0

Zadanie 7156

Przyblizoną drogę hamowania h samochód osobowy na suchej nawierzchni wyrażoną w metrach oblicz ze wzoru h=0,0052v2 v oznacza prędkość w kh
a) oblicz drogę hamowania samochodu jadącego z prędkością 70km\h
b) o ile procent zmieni się droga hamowania gdy samochód będzie poruszał się z predkością o 20km\h

Zadanie 7155 (rozwiązane)

Wskaz który zbiór zawiera tylko liczby naturalne
a)-3 -1 0.5 80
b)3/2 15 36
c)pierwiastek z 2 15 36
d)2 17 101

Zadanie 7154

6. Wyznacz ciąg geometryczny (oblicz a1 i q), mając dane:
a1 + a4 = 1302 oraz a2 + a3 = 252

Zadanie 7153 (rozwiązane)

5. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 10, a iloraz jest równy 2. Ile początkowych wyrazów ciągu należy zsumować, aby otrzymać liczbę 10230 ?

Zadanie 7152 (rozwiązane)

4. Pomiędzy liczby 96 oraz 3 wstaw cztery liczby, tak aby otrzymać sześć kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego

Zadanie 7151 (rozwiązane)

3. Liczby 4x – 5, x, 4x + 5 w podanej kolejności, tworzą ciąg geometryczny. Wyznacz x

Zadanie 7150

2. Ciąg jest arytmetyczny (15,x,5+y), natomiast ciąg (x,y,20) jest geometryczny. Oblicz x oraz y i podaj ten ciąg geometryczny.

Zadanie 7149 (rozwiązane)

1. Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego (an) wiedząc, że a2 = 28, a5 = 3,5.

Zadanie 7148

10. Na lokatę roczną wpłacono 5 200 zł i po 4 latach oszczędzania kwota ta wzrosła do 6 320,63 zł. Jakie było oprocentowanie tej lokaty?

Zadanie 7147

9. Bank A oferuje oprocentowanie 5% z roczną kapitalizacją odsetek, a bank B oprocentowanie 4,5% z kwartalną kapitalizacją odsetek. Do którego z tych banków bardziej opłaca się wpłacić oszczędności?

Zadanie 7146

8. Na lokatę roczną , której oprocentowanie wynosi 3%, wpłacono 3000zł. Po ilu latach stan tej lokaty wyniesie 3582,16 zł?

Zadanie 7145

7. Kwotę 40 000 wpłacono na lokatę trzymiesięczną, której oprocentowanie wynosi 6%. Jaka kwota będzie na koncie po dwóch latach, jeżeli od naliczonych odsetek należy odprowadzić 20% podatku do skarbu państwa?

Zadanie 7144 (rozwiązane)

Rozwiaz przeis na matematyczne pierniczki;
składniki
1/4 + 1/2+ 2/8 szklanki miodu=
3/5 x 1 4/6 kostki masła=
5/9 x 1 4/5 szklanki cukru =
1/2 + 3/7 x 7/6szklanki kwasnego mleka=
50% x 1 lyzeczki amoniaku=
przyprawa do piernikow?=

Zadanie 7143

Rozwiaz i rozpisz;
50% x 1 łyzeczka amoniaku =

Zadanie 7142

Proszę o rozwiązanie w załączniku zad,
tg^(3)x = tgx
sin 3x = sin 4x
cos^(2) 2x + 4 cos^(2) x = 2
1 2 ... 39 40 41 43 45 46 47 ... 304 305