Wybierz dział:

Zadanie 7246

Zbadaj przebieg zmienności i narysuj wykres funkcji

Zadanie 7245

Firma OknoRes zajmuje się produkcją wysokiej klasy wyrobów ze szkła: okien i drzwi. Jednym z wyrobów są 2,5-metrowe drzwi z aluminiową oprawą (wyrób 1). Drugim wyrobem są duże szwedzkie okna 1,2m x 1,8m w drewnianej oprawie (wyrób 2). Firma posiada trzy zakłady: zakład obróbki metalu (zakład 1), zakład obróbki drewna (zakład 2) i zakład obróbki szkła (zakład 3). Produkcja wyrobu 1 odbywa się kolejno w pierwszym i trzecim zakładzie firmy, natomiast produkcja wyrobu 2 przebiega w drugim i trzecim zakładzie. Wydział marketingu stwierdził, że firma może sprzedać tyle wyrobów, ile będzie w stanie wyprodukować w swoich trzech zakładach. Limity czasu, jakie zakłady mogą poświęcać na produkcję, zyski z ich produkcji oraz niezbędny czas potrzebny na wykonanie jednostkowych ilości wyrobów w poszczególnych zakładach przedstawia poniższa tabela (w załączniku). Prezes firmy zastanawia się, jakie ilości nowych wyrobów należy produkować dziennie, aby zysk ze sprzedaży był maksymalnie duży. Ustal optymalny plan produkcji.

Zadanie 7244

Zastosuj twierdzenie Kroneckera-Capellego do zbadania dla jakich wartości parametru a należy do R ma rozwiązanie układ równań

Zadanie 7243

Wyznacz macierz odwrotną do macierzy

Zadanie 7242

Zadanie z matm 2 grupy na sprawdzian ratunku!

Zadanie 7241 (rozwiązane)

podaj przyklad funkcji wymiernej, ktorej dziedzina jest zbior R-(2,3,7)

Zadanie 7240

Znajdź równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkty A 2, -1, 3 i B 3,1,2 i równoległeś do wektora -3,1,4

Zadanie 7239

Dane są punkty A 2,-1,3 i B 3,1,2. Napisz równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkt A i prostopadłeś do wektora AB

Zadanie 7238

Wykazac ,ze równanie x^13- 3x^7 + 1 = 0
posiada przynajmniej
jeden pierwiastek dodatni, mniejszy od jednosci.

Zadanie 7237

Pomoc w zadaniu

Zadanie 7236

Prosze o pomoc

Zadanie 7235

Prosze o pomoc

Zadanie 7234

Zadanie 2. Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolami y = 3x2−4x−8 oraz y = −2x2+x+2.

Zadanie 7233

Zadanie 1. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji
f(x) = 2x^3 + 15x^2 − 84x + 90 w przedziale [0, 3].

Zadanie 7232 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie.
a)7/x+1=3/x+5
b)x/x-2=x+2/x-1
c)x-3/2x=x-2/2x+1
d)x+3/x-3=9/x-3
e)4/x=3/2+x
f)2/x+2-1/x-3=0
g)x/x-1=x+2/x
h)x+1/x=x+1/2x+1
i)x+1/2x-1-2/x=0

Zadanie 7231

Rozwiąż równanie.
3x+2/x =5
3/-2x+7 =1
7x+6/1-3x = -4
x-5/3x+1 -2 =0

Zadanie 7230

Naszkicuj wykres funkcji f i podaj równania jego asymptot.
a)f(x)=1/x+2 -3
b)f(x)=1/x-1 +2
c)f(x)=2/x+1 +3

Zadanie 7229

Naszkicuj wykres funkcji f. Podaj zbiór wartości i równania asymptot.
a)f(x)=1/x+3
b)f(x)=1/x-1
c)f(x)=4/x-3
d)f(x)=-1/x+2
e)f(x)=1/2x-4

Zadanie 7228

Sporządź odpowiednią tabelę, naszkicuj wykres funkcji f,podaj dziedzinę i równania asymptot.


a)f(x) = 8/x

b)f(x) = 1/x-1

c)f(x) = 1/x + 3

d)f(x) = 4/x-3

Zadanie 7227

Wyznacz dla jakich wartości parametru a wektory x = [3,2,a], y = [2,a,1], z = [a,-3,4] tworzą bazę przestrzeni R^{3}

Zadanie 7226

Wyznaczyć dla jakich wartości parametru a wektory x = [-2,a,1], y = [1,2,a], z = [a,1,4] są liniowo zależne.

Zadanie 7225

Wyznacz, dla jakich wartości parametru a wektory x = [3,a,1] , y = [a,1,1], z = [1,-3,2a] są liniowo niezależne.

Zadanie 7224

x=(9,5+x)/3,6
szukam x

Zadanie 7223

Jak rozwiązać całkę :
∫arc tanx dx

Zadanie 7222

Punkty A=(4,2), B=(8,6) i C=(3,7) są wierzchołkami trapezu ABCD, w którym kąt przy wierzchołku A jest prosty. Znajdź współrzędne wierzchołka D i oblicz pole tego trapezu.
1 2 ... 36 37 38 40 42 43 44 ... 304 305