Wybierz dział:

Zadanie 7232 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie.
a)7/x+1=3/x+5
b)x/x-2=x+2/x-1
c)x-3/2x=x-2/2x+1
d)x+3/x-3=9/x-3
e)4/x=3/2+x
f)2/x+2-1/x-3=0
g)x/x-1=x+2/x
h)x+1/x=x+1/2x+1
i)x+1/2x-1-2/x=0

Zadanie 7231

Rozwiąż równanie.
3x+2/x =5
3/-2x+7 =1
7x+6/1-3x = -4
x-5/3x+1 -2 =0

Zadanie 7230

Naszkicuj wykres funkcji f i podaj równania jego asymptot.
a)f(x)=1/x+2 -3
b)f(x)=1/x-1 +2
c)f(x)=2/x+1 +3

Zadanie 7229

Naszkicuj wykres funkcji f. Podaj zbiór wartości i równania asymptot.
a)f(x)=1/x+3
b)f(x)=1/x-1
c)f(x)=4/x-3
d)f(x)=-1/x+2
e)f(x)=1/2x-4

Zadanie 7228

Sporządź odpowiednią tabelę, naszkicuj wykres funkcji f,podaj dziedzinę i równania asymptot.


a)f(x) = 8/x

b)f(x) = 1/x-1

c)f(x) = 1/x + 3

d)f(x) = 4/x-3

Zadanie 7227

Wyznacz dla jakich wartości parametru a wektory x = [3,2,a], y = [2,a,1], z = [a,-3,4] tworzą bazę przestrzeni R^{3}

Zadanie 7226

Wyznaczyć dla jakich wartości parametru a wektory x = [-2,a,1], y = [1,2,a], z = [a,1,4] są liniowo zależne.

Zadanie 7225

Wyznacz, dla jakich wartości parametru a wektory x = [3,a,1] , y = [a,1,1], z = [1,-3,2a] są liniowo niezależne.

Zadanie 7224

x=(9,5+x)/3,6
szukam x

Zadanie 7223

Jak rozwiązać całkę :
∫arc tanx dx

Zadanie 7222

Punkty A=(4,2), B=(8,6) i C=(3,7) są wierzchołkami trapezu ABCD, w którym kąt przy wierzchołku A jest prosty. Znajdź współrzędne wierzchołka D i oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 7221 (rozwiązane)

Uzupełnij
(a + ... )^{2}= a^{2} + 10a+ 25
(a- ...)^{2}= a^{2} - 6a+ 9
... - 1= (3a-1) (3a+1)
(... + ...)^{3}= 8a^{3} + ... + ... + 27
(... - ...) (a^{2} + ... + 25) = a^{3} - 125
<br>(2x-1)^{3}
<br>(x+ \frac{1}{3})^{3}
<br>(...+1)^{3} = 27x^{3}$

Zadanie 7220

Wykaż, że dla dowolnych a>0 i b>0 zachodzi nierówność \frac{a}{b} + \frac{b}{a} > 2

Zadanie 7219

Wartość wyrażenia |6-a| - |a+1| dla a (6, +nieskończoności) jest równa....

Zadanie 7218

Rozwiąż:
log^{2}_{6}3 + log^{2}_{6}2 + log_{6}3

log_{x}32\sqrt{2}= -11 (wyznaczyć dokładnie x)

log_{6} \sqrt{6}=

log_{\sqrt{3}} 3\sqrt{3}

log_{2} \frac{1}{\sqrt{2}}

log_{2}2

log_{2}4

log_{2}1

log_{4}2

log^{2}50 - log^{2}2

Zadanie 7217

Połącz równe liczby:
2^{40} x 4^{20}
16^{20}
2^{100}
2^{60}
2^{20} x 4^{40}
4^{60}
4^{40}
8^{60}
2^{80}
16^{25}
4^{50}

Zadanie 7216

połącz równe liczby:
log_{5}100
log_{5}25 + log_{5}4
log_{5}5 + log_{5}20
2+ log_{5}4
20
4
2,86
1+ log_{5}20
2log_{5}10

Zadanie 7215 (rozwiązane)

dla funkcji y= x^2 + 3x +c ustal parametr c, tak aby do wykresu nalezał punkt P(-1,3)

Zadanie 7214 (rozwiązane)

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania trzy razy reszki.

Zadanie 7213 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry .Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania sumy wyrzucanych oczek podzielnych przez 4.

Zadanie 7212

Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC w którym bok AC jest równy BC odcinek AD jest wysokośćią tego trójkąta udowodnij że miara kąta ACB jest 2 razy większa od miary kąta BAD

Zadanie 7211

Rozwiazac uklad 2 rownan z 3 niewiadomymi

x+2y-3z=2
5x-y+z=1

Zadanie 7210 (rozwiązane)

punkty k=(- 12 , 7 ) i M = ( 16 , -9 ) są koncami przekątnej pewnego kwadratu KLMN . Znajdz srodek okręgu opisanego na tym kwadracie

Zadanie 7209 (rozwiązane)

ile wyrazów ujemnych ma ciąg an=n^-7n-30?
^ - do kwadratu

Zadanie 7208

liczby ( cos 30 * , tg 30 * , x) tworzą ciąg geometryczny . Oblicz x
1 2 ... 36 37 38 40 42 43 44 ... 304 305