Wybierz dział:

Zadanie 7330

stosunek dłuższego ramienia do krótszego wynosi?

Zadanie 7329

sporządź wykres funkcji

Zadanie 7328 (rozwiązane)

wszystkich liczb trzycyfrowych
a. parzystych
b. nieparzystych
......

Zadanie 7327

oblicz

Zadanie 7325

Zbadaj przebieg zmienności funkcji

F(x) = 2 + \frac{1}{(x-3)^2}

Zadanie 7323

moze mi ktos pomoze w zadaniach z zalacznika

Zadanie 7322 (rozwiązane)

Z drutu o długości 40m. można zbudować prostokątne ramki o różnych wymiarach, znajdż wymiary takiej ramki, która ogranicza największe pole

Zadanie 7321 (rozwiązane)

W bramce do piłki ręcznej o wysokości 2m. i szerokości 3m. słupki i poprzeczka ograniczają obszar o powierzchni 6m. kwadratowych.Jaki największy obszar może ograniczać bramka, której słupki i poprzeczka mają taką samą długość jak bramka do piłki ręcznej.

Zadanie 7320

Z drutu o długości 2m. chcemy zbudować model prostopadłościanu, którego podstawa jest kwadratem. Jakie wymiary powinien mieć ten prostopadłościan, aby jego pole powierzchni było największe.

Zadanie 7318

\sqrt{25na^{2}-3n+7$-5n

Zadanie 7317

ax+6y=0
-x+3y=3

Zadanie 7315 (rozwiązane)

liczby x-2 , 6,12 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyazami ciągu geometrycznego . Liczba x wynosi :
a . 0 b.2 c.3 d.5

Zadanie 7314

suma dwudziestu początkowych kolejnych liczb naturalnych , które przy dzieleniu przez 4 dają reszte 1 wynosi :
a.860 b.840 c.839 d.780

Zadanie 7313 (rozwiązane)

zad 5
Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 9cm i 12cm.

Zadanie 7312 (rozwiązane)

zad 4
Pani Kowalska wpłaciła do banku 1 000 zł na lokatę oprocętowaną 6% w skali roku.Do jakiej kwoty wzrośnie kapitał pani Kowalskiej po 3 latach,a do jakiej po 20 latach?

Zadanie 7311 (rozwiązane)

zad 3
Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego wiedząc,że trzeci
wyraz jest równy 18,a szósty 486.

Zadanie 7310 (rozwiązane)

zad2
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 3,czwarty wyraz tego ciągu jest równy 15.Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 7308

Wykaż, że liczba 2010^{2010} jest podzielna przez 67^{201}

Zadanie 7307

Uzasadnij, że liczba postaci 3^{n} + 3^{n+1} + 3^{n+2} jest podzielna przez 13.

Zadanie 7306 (rozwiązane)

Wykaż, że liczba postaci 11^{10} -1 jest podzielna przez 10.

Zadanie 7305

Wykaż, że każda liczba postaci 10^{n} +2, gdzie n należy do liczb naturalnych dodatnich, jest podzielna przez 3.

Zadanie 7304

Oblicz:
a) | |-3+2|- (|-3|+|2|) |
b) |\sqrt{7} -1| - |-3+ \sqrt{7}|
c) |1- \sqrt{2}|
d) |3- 2\sqrt{2}| - |-3\sqrt{2} +1|

Zadanie 7303 (rozwiązane)

O liczbie x wiadomo, że NWD (6,x)= 3 oraz NWW (6,x)= 90. Oblicz x.

Zadanie 7302 (rozwiązane)

Oblicz:
a) NWD (546, 306) + NWW (15, 21)
b) NWW (21, 28) + NWD (84, 630)

Zadanie 7301

Bardzo proszę o pomoc potrzebne na wtorek z góry dzięki :)
1 2 ... 33 34 35 37 39 40 41 ... 304 305